Byla 2-3642-673/2015
Dėl išieškotojo pakeitimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujamo „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, prašymą suinteresuotiems asmenims R. U. ir „Swedbank“, AB dėl išieškotojo pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėjas „PlusPlus Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujamas „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, prašo pakeisti pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB nauju išieškotoju „PlusPlus Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujamu „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo. Nurodo, kad 2014-10-15 Kėdainių rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2230-673/2014 iš atsakovo R. U. ieškovo „Swedbank“, AB naudai priteisė negrąžintą kreditą, sutartines palūkanas, delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. 2015-10-06 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-15-9378 kreditorius „Swedbank“, AB perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „PlusPlus Baltic“ OU. 2015-10-23 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius „PlusPlus Baltic“ OU perleido reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „PlusPlus Capital“ AS, veikiančiam per „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialą.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 48 straipsnyje numatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos, teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas, o CPK 596 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirmos instancijos teismas antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu vykdymo procese pakeičia išieškotoją reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju.

5Nustatyta, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2230-673/2014 2014-10-15 priimtu sprendimu už akių ieškovui „Swedbank“, AB iš atsakovo R. U. buvo priteistas 6729,91 Lt (1949,12 Eur) įsiskolinimas, 21,00 procentų dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 531,94 Lt (154,06 Eur) kredito sumą, skaičiuojamos nuo 2014-08-02 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 18,00 procentų dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 5346,04 Lt (1548,32 Eur) kredito sumą, skaičiuojamos nuo 2014-08-02 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 151,00 Lt (43,73 Eur) žyminis mokestis ieškovui „Swedbank“, AB. Sprendimas yra įsiteisėjęs (duomenys iš LITEKO informacinės sistemos). Iš pareiškėjo pateiktų dokumentų matyti, kad išieškotojas (kreditorius) „Swedbank“, AB 2015-10-06 su „PlusPlus Baltic“ OU sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria pradinis kreditorius reikalavimo teises į skolininką R. U. perleido „PlusPlus Baltic“ OU. 2015-10-23 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius „PlusPlus Baltic“ OU perleido reikalavimą į skolininko R. U. skolą naujajam kreditoriui „PlusPlus Capital“ AS. Apie reikalavimo perleidimą skolininką R. U. 2015-11-16 pretenzija informavo naujojo kreditoriaus atstovas Lietuvoje – „PlusPlusBaltic“ OU Lietuvos filialas.

6Civilinio kodekso 6.101 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Atsižvelgiant į 2015-10-06 pradinio kreditoriaus „Swedbank“ AB su „PlusPlus Baltic“ OU bei 2015-10-23 „PlusPlus Baltic“ OU su naujuoju kreditoriumi „PlusPlus Capital“ AS sudarytas reikalavimo perleidimo sutartis, ir vadovaujantis išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, pradinis išieškotojas „Swedbank“, AB vykdymo procese keistinas nauju išieškotoju „PlusPlus Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujamu „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo (CPK 48 straipsnis, 596 straipsnio 1 dalis).

7Išaiškintina, jog visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2 d.).

8Suinteresuotam asmeniui R. U. nutartį įteikti ir viešo paskelbimo būdu, apie tai paskelbiant specialiame interneto tinklapyje (CPK 130 str. 2 d.).

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 593 str., 596 str., teismas

Nutarė

10prašymą tenkinti.

11Vykdymo procese pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014-10-15 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-2230-673/2014 pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651, pakeisti jo teisių perėmėju „PlusPlus Capital“ AS, juridinio asmens kodas 11919806, adresas Joe 3 Tallinn, 10151, Estijos Respublika, Lietuvoje atstovaujamu „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, juridinio asmens kodas 303012217, adresas M. K. Čiurlionio g. 2-2, Vilnius.

12Suinteresuotam asmeniui - R. U. apie priimtą nutartį pranešti ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje išspausdinant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-3642-673/2015 rašytinio proceso tvarka 2015-12-28 priėmė nutartį, kuria nusprendė vykdymo procese pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014-10-15 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-2230-673/2014 /kuriame atsakovu buvo įvardintas R. U., gim. ( - )ir iš atsakovo buvo priteistas 6729,91 Lt (šešių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt devynių litų 91 ct) įsiskolinimas, 21,00 procentų dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 531,94 Lt kredito sumą, skaičiuojamos nuo 2014-08-02 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 18,00 procentų dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 5346,04 Lt kredito sumą, skaičiuojamos nuo 2014-08-02 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 151,00 Lt (vieno šimto penkiasdešimt vieno lito) žyminis mokestis ieškovui „Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651/, pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB, juridinio asmens kodas 112029651, pakeisti jo teisių perėmėju „PlusPlus Capital“ AS, juridinio asmens kodas 11919806, adresas Joe 3 Tallinn, 10151, Estijos Respublika, Lietuvoje atstovaujamu „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo, juridinio asmens kodas 303012217, adresas M. K. Čiurlionio g. 2-2, Vilnius. Teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį Kėdainių rajono apylinkės teismą. Su procesiniais dokumentais galima susipažinti Kėdainių rajono apylinkės teisme, Didžioji g. 64, Kėdainiai. Suinteresuotas asmuo R. U. informuojamas, kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais šio pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. 8 347 61292.“

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai