Byla 2S-209-803/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis G. P., AB SEB bankas, D. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (pareiškėjo) S. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis G. P., AB SEB bankas, D. G..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl antstolio veiksmų, kuriais atsisakyta tenkinti prašymą sustabdyti varžytynes dėl netinkamo turto įkainojimo, pagrįstumo bei teisėtumo.

62. Pareiškėjas S. G. kreipėsi į antstolį G. P. su skundu, prašydamas panaikinti antstolio 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymą Nr. 19-S-6052 ir sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0019/13/00453 iki kol bus išspręstas ginčo klausimas arba bus atlikta nauja ekspertizė, kuria bus nustatyta išvaržomo turto rinkos vertė.

73. Pareiškėjas skundą grindžia aplinkybe, jog antstolio 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymas Nr. 19-S-6052, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą dėl 3 kambarių buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), varžytynių sustabdymo, yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl to, jog įkainojant nekilnojamąjį turtą buvo remtasi senais duomenimis bei daugiau kaip prieš 2 metus ir 4 mėnesius atlikta nekilnojamojo turto vertinimo ekspertize. Pažymėjo, jog antstolio turto įkainojimas neatitinka realios vidutinės rinkos vertės, atliktas neatsižvelgiant į tai, kad yra pakitusi rinkos padėtis ir identiško nekilnojamojo turto kainos, ką patvirtina pareiškėjo užsakymu UAB „Apus nekilnojamasis turtas“ atliktas iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto įvertinimas, pagal kurį nekilnojamasis turtas įvertintas 170 000 Eur suma. Pareiškėjo teigimu, antstoliui atsisakius stabdyti varžytynes pareiškėjas neteks šeimos turto, patirs neproporcingai didelę materialinę žalą. Taip pat nurodo, jog šiuo metu vyksta derybos su kredito įmone SOS credit dėl paskolos suteikimo ir išsimokėjimo sąlygų (b. l. 5-10).

84. Antstolis G. P. 2016 m. spalio 4 d. patvarkymu pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų netenkino ir persiuntė jį nagrinėti teismui. Antstolis nurodė, jog vykdomosios bylos medžiaga pagrindžia aplinkybę, jog nuo pat vykdymo proceso pradžios pareiškėjas nuolat sąmoningai trukdė antstoliui atlikti savo pareigas, nevykdė antstolio reikalavimų, neįsileido apžiūrėti vertinamo areštuoto turto, tokiu būdu tyčia vilkindamas areštuoto turto vertinimo ekspertizės atlikimą. Pažymėjo, jog turto vertinimo ekspertizės išvados įvertintos įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-29658-592/2014, pripažįstant, jog turtas įvertintinas teisingai, todėl iš naujo nėra pagrindo tokio klausimo spręsti. Nurodė, jog pareiškėjo siekis gauti naują kreditą nesusijęs su skundo dalyku, be to, minėti argumentai negali būti pagrindas vykdymo proceso vilkinimui. Antstolis taip pat pažymėjo, jog didesnė turto vertė neturėtų reikšmės varžytynėse parduoto turto kainai, kadangi kainą siūlo varžytynių dalyviai, be to, turtas antrosiose varžytynėse parduotas už 146 000 Eur, kai tuo tarpu pagal pareiškėjo pateiktą įvertinimą pradinė iš antrųjų varžytynių parduodamo turto kaina sudarytų tik 102 000 Eur (b. l. 2-4).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

105. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 24 d. nutartimi pareiškėjo S. G. skundą atmetė.

116. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių skundžiamas patvarkymas turėtų būti panaikintas. Pažymėjo, jog skolininkui buvo žinoma apie turto realizavimą priverstine tvarka, todėl galėjo pasinaudoti teise siūlyti pirkėją tiek paskelbus pirmąsias, tiek ir antrąsias varžytynes, taip pat galėjo kitais leistinais būdais ir priemonėmis ieškoti galimybių kuo palankesne kaina realizuoti įkeistą turtą ar imtis veiksmų, kad apie varžytynėse parduodamą turtą sužinotų kuo daugiau galimų pirkėjų;

127. Pažymėjo, jog antstolis privalo vadovautis eksperto nustatyta turto verte, jog neturėjo pareigos skirti naujos turto vertinimo ekspertizės nesant pagrįstų abejonių dėl esminių turto vertės pokyčių ir, konstatavęs, jog antrosios varžytynės paskelbtos laikantis teisės aktuose numatytos tvarkos ir terminų, jog antstolis, priimdamas patvarkymą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, o nekilnojamasis turtas per antrąsias varžytynes parduotas už didesnę kainą nei buvo siūloma įsigyti per pirmąsias varžytynes, atmetė pareiškėjo argumentus dėl pernelyg mažos parduodamo turto kainos (b. l. 29-32).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

148. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį ir išspręsti ginčo klausimą iš esmės, panaikinant antstolio 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymą Nr. 19-S-6052. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

158.1. antstolis pažeidė pareigą įkainoti iš varžytynių parduodamą turtą pagal įstatymo reikalavimus, kadangi įkainodamas nekilnojamąjį turtą vadovavosi ypatingai senais duomenimis bei daugiau nei prieš 2 metus ir 4 mėn. atlikta nekilnojamojo turto vertinimo ekspertize, kuri neatitinka realios rinkos situacijos bei dabartinės turto vertės;

168.2. turėtų būti skiriama pakartotinė turto vertinimo ekspertizė, kadangi nuo turto vertinimo ekspertizės iki varžytynių praėjęs beveik pusantrų metų laiko tarpas, dėl ko pažeista viena iš esminių varžytynių sąlygų – tinkamas turto įkainojimas, nustatant tikrąją bei realią jo vertę, atitinkančią abiejų pusių interesus;

178.3. aplinkybę, jog nekilnojamojo turto vertė neatitinka realios rinkos vertės patvirtina pridedami rašytiniai įrodymai, todėl antstoliui nustačius netinkamą turto vertę apeliantas patiria neproporcingai didelius nuostolius;

188.4. neatsižvelgta ir neįvertinta aplinkybė, jog pareiškėjas deda maksimalias pastangas tam, kad šeimos turtas nebūtų išvaržytas (b. l. 37-41).

199. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB SEB bankas atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Pažymi, jog pareiškėjas prievolių gera valia nevykdo nuo 2011 metų vidurio, todėl išieškotojas yra suinteresuotas kuo greičiau gauti savo reikalavimo patenkinimą iš hipoteka užtikrinto turto. Pažymi, jog pareiškėjui dėl užsitęsusio išieškojimo proceso didėja skolos našta. Mano, jog realią nekilnojamojo turto rinkos kainą parodė nupirkto turto pasiūla ir paklausa, todėl nekilnojamasis turtas iš varžytynių parduotas už realią rinkos kainą. Kadangi nenustatyta turto pardavimo iš antrųjų varžytynių pažeidimų, pakartotinis turto pardavinėjimas neturi teisinio pagrindo, o dėl užsitęsusio vykdymo proceso padidėtų vykdymo išlaidos, kurias tektų dengti realizuoto turto kaina, dėl ko iš varžytynių realizuoto turto vertės galėtų nepakakti prievolės įvykdymui (b. l. 48-50).

2010. Suinteresuotas asmuo antstolis G. P. atsiliepime su atskiruoju skundu taip pat nesutinka. Nurodo, kad vykdomosios bylos medžiaga pagrindžia aplinkybę, jog viso vykdymo proceso metu pareiškėjui (skolininkui) buvo sudarytos sąlygos tinkamai įgyvendinti įstatymo jam numatytas teises ir pareigas, iš kurių ne visomis pareiškėjas pasinaudojo, o už nebendradarbiavimą su antstoliu ir antstolio reikalavimų nevykdymą pareiškėjui buvo paskirta bauda. Pažymi, jog skolininko argumentai dėl pernelyg mažos turto rinkos kainos akivaizdžiai prieštarauja vykdomosios bylos medžiagai (b. l. 55-58).

2111. Suinteresuotas asmuo D. G. atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą pagal CPK 335 straipsnio 2 dalį nepateikė.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2412. Vykdomosios bylos Nr. 0019/13/00453 kopijos duomenimis nustatyta, kad antstolis G. P. priėmė vykdymui 2013 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotą nutartį Nr. 700V/2012 dėl joje nurodytų piniginių sumų priteisimo iš skolininko išieškotojo AB SEB banko naudai, parduodant iš varžytinių bankui įkeistą skolininkui ir jo sutuoktinei D. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą – 3 kambarių butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Vykdant išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto buvo atlikta visa eilė vykdymo veiksmų tikslu įvertinti parduodamą iš varžytynių turtą, tarp jų atlikta turto vertinimo ekspertizė, kurios pagrindu parduodamas iš varžytynių turtas buvo įvertintas 150 602,41 Eur suma (2014 m. gegužės 15 d. ekspertizės aktas Nr. E-14-05-15-158). Taip pat nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-29658-592/20214 paliko galioti nustatytą turto 150 602,41 Eur vertę; minėta nutartis įsiteisėjusi (vykd. b. kopijos T. 2., b. l. 110-111). Antstolio priimtu 2015 m. sausio 7 d. patvarkymu Nr. 19-S-41 buvo paskelbtos pareiškėjui priklausančio areštuoto turto varžytynės, o 2015 m. rugsėjo 22 d. patvarkymu Nr. 19-S-8663 dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių paskelbtos pakartotinos pirmosios skolininkui priklausančio areštuoto turto varžytynės, kurios buvo pripažintos neįvykusiomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 717 straipsnio 1 dalies pagrindu (vykd. b. kopijos T.2., b. l. 3, 107; T.3., b. l. 84-90). Kadangi buvo nagrinėjami pareiškėjo skundai dėl antstolio veiksmų ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės vykdymo procese, antstolio 2015 m. lapkričio 10 d. patvarkymu Nr. 19-S-10355 buvo paskelbtos antrosios areštuoto turto varžytynės, o 2016 m. rugpjūčio 19 d. patvarkymu Nr. 19-S-5434 paskelbtas pakartotinas įkeisto turto pardavimas iš antrųjų varžytynių (vykd. b. priedo T. 3., b. l. 13). Pareiškėjui pateikus prašymą dėl pakartotinių antrųjų varžytynių sustabdymo, antstolis 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu Nr. 19-S-6052 pareiškėjo prašymo netenkino, todėl įvykus 2016 m. rugsėjo 19 d. pakartotinėms antrosioms varžytynėms, turtas buvo parduotas už 146 009 Eur (vykd. b. kopijos T.3., b. l. 2, 12).

2513. Pareiškėjas nesutinka su antstolio 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu Nr. 19-S-6052, kuriuo atsisakyta sustabdyti pakartotines antrąsias varžytynes, įrodinėdamas nepagrįstai nustatytą iš varžytynių parduodamo turto vertę.

2614. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, pateiktos vykdomosios bylos kopijas sprendžia, jog iš esmės visi pareiškėjo skundai (išimties nesudaro ir nagrinėjamas atvejis) grindžiami tapačiu argumentu – nepagrįstai nustatyta nekilnojamojo turto verte. Pažymėtina, jog dėl iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto vertės nustatymo ne kartą yra pasisakę tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai, pripažindami, jog iš varžytynių parduodamo turto vertė yra 150 602,41 Eur (Vilniaus apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-29658-592/2014). Minėta nutartis įsiteisėjusi, todėl pagal CPK 718 straipsnį pradinė parduodamo turto kaina sudarė 80 proc. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog ir nagrinėję vėlesnius pareiškėjo skundus dėl parduodamo iš varžytynių turto vertės tiek apylinkės, tiek apeliacinės instancijos teismai nenustatė pažeidimų nustatant iš varžytynių parduodamo turto vertę (pvz. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-43981-912/2015 palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartimi cv. byloje Nr. 2S-605-262/2016, konstatuojant, jog skirti naują turto vertinimo ekspertizę netikslinga). Pažymėtina, jog pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai, nagrinėdami apelianto skundus ir jų netenkindami taip pat išsprendė ir pareiškėjo prašymą dėl pakartotinės turto vertinimo ekspertizės, konstatuodami, kad ją skirti netikslinga (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-4640-933/2016, kuri palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1160-232/2016). Taigi, kaip matyti iš aptariamos faktinės situacijos, turto vertės nustatymo klausimas jau išspręstas vykdomojoje byloje įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, o pareiškėjas (apeliantas) nepateikė jokių teisiškai reikšmingų argumentų, dėl kurių turėtų būti abejojama nustatyta turto verte.

2715. Konstatuotina, kad apelianto argumentas, jog iš varžytynių parduodamo turto vertė nustatyta prieš pusantrų metų, nepagrindžia neteisingos ir nepagrįstai nustatytos turto vertės bei nesudaro pagrindo konstatuoti nustatytos vertės neatitikimo rinkos vertei. Viena vertus, nekilnojamasis turtas negalėjo būti išvaržytas iš karto po 2014 m. gegužės 15 d. turto rinkos kainos nustatymo ekspertizės ir vykdomojoje byloje 2014 m. birželio 3 d. atlikto areštuoto turto įkainojimo dėl pareiškėjo ne kartą skundžiamų antstolio veiksmų, kurių esminis argumentas buvo netinkamai nustatyta areštuoto turto kaina. Kita vertus, iš vykdomojoje byloje esančių duomenų nustatyta, kad pirmosios varžytynės, kuriose pradinė turto kaina nustatyta 120 488 Eur, buvo pripažintos neįvykusiomis CPK 717 straipsnio 1 punkto pagrindu (neatsiradus nė vienam pirkėjui), kas paneigia apelianto argumentą, jog parduodamo turto kaina buvo pernelyg maža.

2816. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ir apelianto pateikta UAB „Apus nekilnojamasis turtas“ turto vertės nustatymo pažyma Nr. 16/523/1NT nepatvirtina apelianto argumentų dėl per mažos nekilnojamojo turto kainos (b. l. 20-21). Kaip teisingai atkreipė dėmesį antstolis, minėtoje pažymoje buto rinkos vertė nurodyta 170 300 Eur, todėl parduodant iš varžytynių turtą, pradinė kaina sudarytų 102 000 Eur, kai tuo tarpu varžytynėse butas parduotas už 146 000 Eur (b. l. 19). Taigi sutiktina su antstolio argumentu, jog nagrinėjamu atveju pradinė didesnė vertė neturi reikšmės varžytynėse parduoto turto kainai, kadangi parduodamo turto kainą nulemia varžytynėse dalyvaujantys dalyviai. Kita vertus, pagal teismų praktiką šalių kaip įrodymas pateikta turto vertintojų išvada, gauta ne CPK 682 straipsnyje nustatyta tvarka, bet patvirtinanti turto rinkos vertę, yra tinkama įrodinėjimo priemone, bet negali būti ekspertizės aktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2006). Kadangi nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje buvo paskirta ir atlikta areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizė, kuri nėra nuginčyta, todėl pagrįstai buvo vadovaujamasi eksperto nustatytąja turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis).

2917. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties bei antstolio priimto 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymo Nr. 19-S-5062 ir apelianto argumentas dėl vedamų derybų su kredito įstaiga dėl paskolos gavimo. Pažymėtina, jog vykdymo procesas tęsiasi gana ilgą laiką (nuo 2013 m. rugpjūčio mėn.), todėl apeliantas turėjo pakankamai laiko pasirūpinti tiek paskolos iš kitos kredito įstaigos gavimu, tiek ir įgyvendinti kitas procesinės teisės normose įtvirtintas teises, pvz. imtis visų galimų priemonių, kad varžytinėse dalyvautų kuo daugiau pirkėjų, ieškoti pirkėjų ir siūlyti savo pirkėją (CPK 704 straipsnis). Be to, kaip matyti iš išieškotojo AB SEB banko pranešimo, išieškotojas jokių derybų su pareiškėju dėl skolos išmokėjimo nevykdo ir neketina pasirašyti jokios taikos sutarties (vykd. b. priedo T. 3., b. l. 8).

3018. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

3119. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą ir pagrįstą nutartį, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties. Remiantis išdėstytu vertintina, jog atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

32Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

33apelianto atskirojo skundo netenkinti.

34Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį nepakeistą.

35Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl antstolio veiksmų, kuriais... 6. 2. Pareiškėjas S. G. kreipėsi į antstolį G. P. su skundu, prašydamas... 7. 3. Pareiškėjas skundą grindžia aplinkybe, jog antstolio 2016 m. rugsėjo 19... 8. 4. Antstolis G. P. 2016 m. spalio 4 d. patvarkymu pareiškėjo skundo dėl... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 24 d. nutartimi... 11. 6. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių skundžiamas patvarkymas... 12. 7. Pažymėjo, jog antstolis privalo vadovautis eksperto nustatyta turto verte,... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14. 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. G. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 15. 8.1. antstolis pažeidė pareigą įkainoti iš varžytynių parduodamą turtą... 16. 8.2. turėtų būti skiriama pakartotinė turto vertinimo ekspertizė, kadangi... 17. 8.3. aplinkybę, jog nekilnojamojo turto vertė neatitinka realios rinkos... 18. 8.4. neatsižvelgta ir neįvertinta aplinkybė, jog pareiškėjas deda... 19. 9. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB SEB bankas atsiliepime su... 20. 10. Suinteresuotas asmuo antstolis G. P. atsiliepime su atskiruoju skundu taip... 21. 11. Suinteresuotas asmuo D. G. atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. 12. Vykdomosios bylos Nr. 0019/13/00453 kopijos duomenimis nustatyta, kad... 25. 13. Pareiškėjas nesutinka su antstolio 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu Nr.... 26. 14. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs teismų informacinės... 27. 15. Konstatuotina, kad apelianto argumentas, jog iš varžytynių parduodamo... 28. 16. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ir apelianto pateikta UAB... 29. 17. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties bei antstolio priimto... 30. 18. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 31. 19. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 32. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 33. apelianto atskirojo skundo netenkinti.... 34. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartį... 35. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....