Byla 2A-1136-230/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko, Arūno Rudzinsko, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Audriui Bandzaičiui, atsakovui B. P., jo atstovei adv. Vilijai Jurčikonienei, trečiojo asmens atstovei Eglei Gudonienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo B. P. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2082-91/2008 pagal ieškovo valstybės įmonės „Marijampolės miškų urėdija“ ieškinį atsakovui B. P., dalyvaujant trečiajam asmeniui valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“, dėl iškeldinimo iš tarnybinių patalpų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas VĮ „Marijampolės miškų urėdija“ ieškiniu prašė: 1) iškeldinti atsakovą B. P. iš ieškovui turto patikėjimo teise priklausančių tarnybinių patalpų – gyvenamojo namo 2A1/m, 59,56, kv.m bendro ploto, su priklausiniais - ūkiniu pastatu 3I1/ž ir malkine 7I1/ž, esančių ( - ) 2) priteisti iš atsakovo ieškovui 170,07 Lt skolą, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 118 Lt žyminio mokesčio bei bylos vedimo išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2002 m. sausio 2 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta nuomos sutartis, kurios pagrindu atsakovui buvo išnuomotos VĮ „Marijampolės miškų urėdijai“ patikėjimo teise priklausančios tarnybinės patalpos – gyvenamasis namas su priklausiniais, esantis ( - ) Atsakovas nebuvo darbo santykiuose su ieškovu. Nuomos sutartis buvo sudaryta iki 2002 m. gruodžio 31 d., tačiau šalims nepareiškus prieštaravimų, sutartis tapo neterminuota. Šiuo metu minėtas patalpas turi perimti VĮ “Valstybės turto fondas“, ir jos turi būti įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą, tačiau ieškovas negali jų perduoti, nes jos yra užimtos. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir laiku nemokėjo nuomos mokesčio ir yra skolingas 170,07 Lt. Atsakovas kelis kartus buvo informuotas, kad išsikeltų iš užimamų patalpų, įspėjęs atsakovą ieškovas vienašališkai nutraukė nuomos sutartį, tačiau atsakovas iš patalpų neišsikelia, todėl jis turi būti iškeldintinas teismine tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: iškeldino atsakovą B. P. iš valstybei nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo 2A1m, ūkinio pastato 3I1/ž ir malkinės 7I1/ž, esančių ( - ) ir priteisė iš atsakovo ieškovui 170,07 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008 m. balandžio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 118 Lt žyminio mokesčio. Teismas nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2002 m. sausio 2 d. buvo sudaryta ieškovui priklausančių tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuri galiojo iki 2002 m. gruodžio 31 d., tačiau šalims neprieštaraujant ir atsakovui toliau naudojantis gyvenamosios patalpomis, sutartis tapo neterminuota. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547 ieškinyje nurodytas nekilnojamasis turtas buvo įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą, o Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. 961 buvo nutarta šį nekilnojamąjį turtą perduoti valstybės turto fondui. Kadangi atsakovui buvo pranešta apie nuomos sutarties nutraukimą ir pareikalauta išsikelti iš užimamų patalpų, tačiau atsakovas gera valia neišsikelia, teismas padarė išvadą, kad atsakovas neteisėtai naudojasi gyvenamosiomis patalpomis ir varžo valstybės turto fondo, kaip privatizavimo objekto valdytojo, galimybę įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu nustatytas funkcijas - privatizuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Taip pat teismas nurodė, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku (6.38 straipsnis), todėl iš atsakovo priteisė 170,07 Lt skolą už patalpų nuomą. Remdamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, teismas priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos.

5Atsakovas B. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentais: 1) Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 27 d. nutartimi jau yra panaikinęs Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą dėl B. P. iškeldinimo, nes nustatė, kad priimant teismo sprendimą nebuvo išsiaiškintos bylai svarbios aplinkybės. Teismas, priimdamas sprendimą antrą kartą, padarė tas pačias klaidas, nes nepaisė apeliacinės instancijos teismo argumentų ir motyvų. Teismo sprendimas priimtas net neprijungus civilinės bylos, kurioje aptarti sprendimo panaikinimo pagrindai, nurodant, jog būtina surinkti įrodymus, kad ieškovas su atsakovu nuomos sutartį yra nutraukęs, kad atsakovas savavališkai gyvena ginčo patalpose, kad nuomininkas atsisako mokėti nuomos mokestį, kad nuomininkas pažeidė nuomos sutarties sąlygas. Teismas vėl nenustatė nuomos sutarties pasibaigimo pagrindo, neišsiaiškino esminių aplinkybių, todėl neatskleidė bylos esmės. 2) Skolos suma (170,07 Lt) yra labai maža ir nelemia CK 6.611 straipsnio nuostatų taikymo ir galimybės iškeldinti atsakovą. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad tai yra skola ir kad atsakovas ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalinius patarnavimus. Teismas negali priimti ir vertinti įrodymų, kurie turėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Todėl siekiant išsiaiškinti ir ištirti šią aplinkybę atsiranda pagrindas panaikinti teismo sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo. 3) Vienas iš Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartyje nagrinėtų apeliacinio skundo motyvų buvo tas, kad B. P. yra invalidas, socialiai remtinas asmuo, už kurio priežiūrą atsakinga Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius, kurie yra suinteresuoti bylos baigtimi asmenys, ir jų dalyvavimas byloje yra būtinas. Socialiai remtinas asmuo negali būti iškeldintas iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant jam kitos gyvenamosios patalpos, be institucijos, prižiūrinčios invalidus ir socialiai remtinus asmenis, žinios ir dalyvavimo byloje. Tai laikytina esminiu pažeidimu, dėl ko buvo priimtas neteisingas sprendimas. Apeliacinės instancijos teismas negali priimti naujo sprendimo, nes byloje reikia surinkti įrodymus ir juos ištirti, todėl sprendimas naikintinas, grąžinant bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Ieškovas VĮ „Marijampolės miškų urėdija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas pakartotinai kreipdamasis į teismą dėl atsakovo iškeldinimo, pašalino Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartyje nurodytus trūkumus. Apelianto teiginiai, kad teismo sprendimas buvo priimtas nesurinkus įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas ir atsakovas nuomos sutartį yra nutraukęs, kad atsakovas savavališkai gyvena ginčo patalpose ir atsisako mokėti nuomos mokestį, kad nebuvo nustatytos nuomos sutarties pagrindas, yra nepagrįsti. 2002 m sausio 2 d. nuomos sutartimi B. P. buvo išnuomotos tarnybinės ir pagalbinės patalpos iki 2002 m. gruodžio 31 d., tačiau pasibaigus sutarties terminui, atsakovui toliau naudojantis patalpomis ir nuomotojui neprieštaraujant, sutartis tapo neterminuota. Kadangi nuo 2005 m. balandžio 1 d. nuomininkas nemokėjo nuomos mokesčio, atsakovas 2008 m. sausio 2 d. buvo įspėtas, kad per tris mėnesius jis privalo išsikelti iš nuomojamų patalpų. Pagal CK 6.480 straipsnį neterminuotos nuomos atveju abi šalys turi teisę bet kada nutraukti sutartį įspėjusios apie tai viena kitą. Ieškovas turėjo teisinį ir faktinį pagrindą nutraukti sutartį, kadangi ieškovas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. 961 pagrindu ieškinyje nurodytą nekilnojamąjį turtą turi perduoti Valstybės turto fondui. Apelianto argumentas, kad mažas skolos dydis nesudaro pagrindo nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti nuomininką, taip pat yra nepagrįstas, nes pagal LR CK nuostatas pagrindas nutraukti nuomos sutartį atsiranda tada, kai nuomininkas nemoka nuomos mokesčio ne mažiau kaip tris mėnesius. Nuomos sutarties 1.2 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, tačiau atsakovas iki šiol yra skolingas 170,07 Lt sumą. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad ginant jo, kaip socialiai remtino asmens, teises byloje turėtų dalyvauti specialios institucijos, nes apeliantas pats turėjo kreiptis į atitinkamas institucijas, kai jam buvo pranešta apie nuomos sutarties nutraukimą.

7Tretysis asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismui buvo pateikta pakankamai rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad apeliantas 2008 m. sausio 2 d. raštu buvo informuotas dėl nuomos teisinių santykių pasibaigimo, šis faktas konstatuotas ir Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartyje. Apelianto teiginys, kad Marijampolės savivaldybės Socialinės paramos skyrius turėjo būti įtrauktas dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu yra nepagrįstas. Remiantis CPK 49 straipsnio 2 dalimi, valstybės ir savivaldybių institucijos įstatymų numatytais atvejais gali būti įtraukiamos proceso dalyviais arba įstoti į procesą savo iniciatyva, kad duotų išvadą byloje, jeigu tai susiję su viešojo intereso gynimu. Įstatymai nenumato atvejų, kad valstybės ir savivaldybių institucijos privalėtų duoti išvadą bylose dėl socialiai remtinų asmenų ir invalidų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų. Be to, apeliantas pats turėjo teisę įtraukti aukščiau nurodytas institucijas į bylą trečiaisiais asmenimis, tačiau to nepadarė. Kadangi pagal įstatymo nuostatas šias institucijas nėra privaloma įtraukti dalyvauti procese, todėl apylinkės teismas procesinių teisės normų nepažeidė.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis). Apelianto nuoroda, jog į šią bylą turėjo būti įtrauktas Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamentas, kadangi socialiai remtinas asmuo negalėtų būti iškeldintas iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir be institucijos, prižiūrinčios invalidus ir socialiai remtinus asmenis, žinios, nesudaro pagrindo pripažinti, jog priimtu teismo sprendimu yra nuspręsta dėl šios institucijos teisių ir pareigų. Iškeldinimo pagrįstumas ir teisėtumas nustatytinas, remiantis teisės normų reikalavimais, o LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas nenustato nurodytų savivaldybės institucijų pareigos neįgaliuosius aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis, o tik numato, kad jiems turi būti teikiama tam tikra pagalba. Todėl negalima daryti išvados, jog priimtu teismo sprendimu iškeldinti ieškovą tiesiogiai buvo nuspręsta dėl nurodytos savivaldybės institucijos teisių ir pareigų.

9Tačiau kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą iškeldinti ieškovą iš ginčo patalpų, iš esmės netinkamai taikė materialines teisės normas. Tiek teismas, tiek ieškovas pripažįsta aplinkybę, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, pasibaigus joje numatytam terminui, ir atsakovui toliau naudojantis patalpomis bei ieškovui tam neprieštaraujant, tapo neterminuota. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, remiantis įstatymo nuostatomis, gali būti nutraukta tik įstatyme nustatytais atvejais, kadangi specifinis nuomos sutarties dalykas – gyvenamoji patalpa lemia griežtesnes tokios sutarties nutraukimo sąlygas. Ieškovas ieškinį grindė aplinkybėmis, jog ginčo patalpos, remiantis Vyriausybės priimtais nutarimais, turi būti perduotos valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“, ir jos turi būti įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą, todėl atsakovas buvo įspėtas išsikelti, tačiau neišsikelia. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs šias aplinkybes, padarė išvadą, kad atsakovas šiuo metu neteisėtai naudojasi gyvenamosiomis patalpomis ir varžo VĮ „Valstybės turto fondas“, kaip privatizuojamo objekto valdytojo, galimybes privatizuoti valstybei priklausantį turtą. Tokia apylinkės teismo išvada nepagrįsta įstatymų, reglamentuojančių iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nuostatomis. Įstatyme nėra numatytas iškeldinimo pagrindas, kai gyvenamąsias patalpas numatoma privatizuoti. Teismas taip pat nepagrįstai darė išvadą, kad atsakovas, pasibaigus įspėjimo dėl sutarties nutraukimo terminui, neteisėtai naudojasi patalpomis. Šiuo atveju teismas iš esmės rėmėsi bendrosiomis nuomos santykius reglamentuojančiomis normomis, o būtent CK 6.480 straipsniu. Tačiau gyvenamosios patalpos nuomos santykius reglamentuoja specialiosios teisės normos, ir pagal CK 6.614 straipsnio 1 dalies reikalavimus neterminuota gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta nuomininką raštu įspėjus prieš 6 mėnesius, bet tik tuomet, kai patalpos nuomojamos komercinėmis sąlygomis. Tokią bendrosios normos (CK 6.480 straipsnis) taikymo, esant ginčui dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, praktiką yra įtvirtinęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2003 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-723/2003, 2007 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-428/2007).

10Sprendimo dalis, kuria iš atsakovo priteista nuomos mokesčio skola, yra pagrįsta byloje pateiktais įrodymais, todėl atmestinas atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog nėra nustatyta, kad yra susidariusi tokia skola ir atsakovas daugiau kaip tris mėnesius nemoka nuompinigių. Dėl nuomos mokesčio mokėjimo buvo susitarta nuomos sutartimi (b.l. 3), jos dydis nustatytas miškų urėdo įsakymu (b.l. 17-19 – 4,67 Lt), skolos dydį patvirtina išrašytos sąskaitos (b.l. 27-28). Skolą yra pripažinęs ir pats atsakovas, ką patvirtina jo prierašas ant pranešimo (b.l. 21). Tačiau kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog skolos dydis neturėtų nulemti CK 6.611 straipsnio nuostatų taikymo. CK 6.611 straipsnyje numatyta galimybė iškeldinti asmenis iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių. Nors pagal pateiktas sąskaitas matyti, kad nuomos mokestis nemokėtas nuo 2005 m. balandžio 1 d., tačiau atsižvelgiant į skolos sumą, atsakovo socialinę padėtį, darytina išvada, jog dėl atsiradusios skolos nėra atsakovo kaltės. Atsižvelgtina ir į tai, kad sąskaitos atsakovui yra išrašytos tik prieš pat bylos iškėlimą 2008 m. vasario-kovo mėn. Atsakovas nuo 2005 m. balandžio 4 d. yra invalidas (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-4735-769/2007 b.l. 20, 32, 70-72), be to, prijungtoje civilinėje byloje esantys įrodymai (b.l. 23-27, 29-31, 33-39) bei apeliacinės instancijos teisme pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovo sveikatos būklė yra bloga faktiškai nuo 1999 m., kai jį ištiko insultas, jam nuolat kviečiama greitoji medicinos pagalba, jam yra nustatytas 65 procentų netektas darbingumas (prijungtos civilinės bylos b.l. 70-72). Todėl darytina išvada, kad atsakovas dėl sveikatos būklės ir susidariusios turtinės padėties (atsakovas 2006 m. gaudavo tik 180-207 Lt dydžio šalpos pensiją) laiku nesumokėjo nuomos mokesčio, kurį jis žada sumokėti. Iškeldinti tokios negalios ir tokios socialinės padėties asmenį, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, negalima, nes tai prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnio 4 dalis) ir Neįgaliųjų teisių konvencijos 28 straipsniui (užtikrinti neįgaliųjų galimybę dalyvauti valstybės aprūpinimo būstu programose). Atsižvelgiant į tai, ieškovas galėtų būti iškeldintas, tik suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas.

11Dėl nurodytų materialinės teisės normų taikymo pažeidimų sprendimo dalis, kuria atsakovas yra iškeldintas iš ginčo patalpų naikintina, priimant šioje dalyje naują sprendimą – ieškinį šioje dalyje atmesti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o sprendimo dalis dėl skolos priteisimo paliktina nepakeista (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl sprendimo pakeitimo keistina ir sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

12Teisėjų kolegija vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais,

Nutarė

13Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimą. Panaikinti jo dalį, kuria B. P. iškeldintas iš gyvenamojo namo, ūkinio pastato ir malkinės, esančių ( - ) ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį dėl iškeldinimo atmesti.

14Sprendimo dalį, kuria iš B. P. ieškovui valstybės įmonei „Marijampolės miškų urėdija“ priteista 170,07 Lt skola ir 5 procentų metinės palūkanos, palikti nepakeistą.

15Sprendimo dalį, kuria ieškovui iš atsakovo priteistas žyminis mokestis (118 Lt) ir bylinėjimosi išlaidos valstybei pakeisti ir ją išdėstyti taip: iš atsakovo valstybės įmonės „Marijampolės miškų urėdija“ priteisti 5,40 Lt pašto išlaidų ir 300 Lt atsakovo atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai