Byla N-502-29-07
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarties S. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininko), Artūro Drigoto (pranešėjo) ir Ričardo Piličiausko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo S. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutarties S. B. administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5S. B. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2006-06-14 nutarimą, kuriuo jam paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 straipsnio 4 dalį teisės medžioti atėmimas dvejiems metams su pažeidimo padarymo įrankio – šautuvo TIKKA 695RHK-3006 Nr. 963437 konfiskavimu, ir pagal ATPK 85 straipsnio 5 dalį teisės medžioti atėmimas šešiems mėnesiams, o galutinai paskirta nuobauda – teisės medžioti atėmimas dvejiems metams su minėto šautuvo konfiskavimu, ir bylą nutraukti. Administracinė nuobauda paskirta už tai, kad S. B. 2006-05-26 apie 21 val. Bogotosios k., Kazlų Rūdos savivaldybėje, „Vytenio“ medžiotojų klubo Geruliškės ploto vienete, neturėdamas licencijos, uždraustu laiku sumedžiojo stirnos patiną, kurį, apdorojęs sumedžiojimo vietoje, dorojimo atliekų nesumetė į apdorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę, tuo pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17.2, 24 ir 49 punktų reikalavimus. S. B. teismui nurodė, kad administracinio teisės pažeidimo nepadarė, nes nušovė sergantį stirnos patiną, kuris akivaizdžiai šlubavo. Dorojimo atliekas sumetė į dorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę. Pareigūnai stirnos patino skerdieną grąžino, kurią jis pateikė veterinarijos gydytojui. Gydytojas nustatė, kad stirnos patinas buvo sergantis, lūžusi dešinė priekinė koja.

6Institucijos atstovas prašė skundo netenkinti bei paaiškino, kad nuobauda paskirta pagrįstai ir teisėtai.

7Liudytojai A. D. ir A. V. parodė, kad S. B. jiems pasakė, jog sumedžiojo sergantį stirniną. A. D. parodė, kad sekančią dieną skerdieną apžiūrėjęs gydytojas patvirtino, kad patinas buvo sergantis, jam buvo lūžusi dešinė priekinė koja. Skerdienos atliekos niekur nesimėtė, buvo sumestos į atliekų duobę.

8Liudytojai J. B. ir J. L. parodė, kad S. B. , neturėdamas licencijos, uždraustu laiku sumedžiojo stirnos patiną, apdorojęs žvėrieną, sumedžiojimo vietoje dorojimo atliekų nesumetė į apdorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę. Stirnos patino skerdiena buvo paimta ir tai buvo pažymėta administracinio teisės pažeidimo protokole.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi skundą iš dalies tenkino, panaikino Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2006-06-14 nutarimą, kuriuo S. B. paskirta administracinė nuobauda pagal ATPK 85 straipsnio 4 dalį ir 85 straipsnio 5 dalį – atėmimas teisės medžioti dvejiems metams su šautuvo Tikka 695 RHK-3006 Nr. 963437 konfiskavimu, ir skyrė S. B. administracinę nuobaudą pagal ATPK 85 straipsnio 4 dalį – atėmimą teisės medžioti aštuoniolikai mėnesių su šautuvo Tikka 695 RH K-3006 Nr. 963437 konfiskavimu.

11Teismas ištyręs administracinės bylos įrodymus, nustatė, kad S. B. nesilaikė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17.2, 24 punktų reikalavimų, nes, neturėdamas licencijos, uždraustu laiku sumedžiojo stirnos patiną. Teismas nurodė, kad Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės nesuteikia teisės medžioklės plotų naudotojams medžioti sužeistus ar aiškiai sergančius gyvūnus, kurių medžioklė draudžiama. S. B. nurodytas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17.4 punktas, kuris suteikė teisę medžioti sužeistus gyvūnus, negalioja nuo 2006-01-27, įsigaliojus aplinkos ministro 2006-01-19 įsakymui Nr. D1-30, pakeitusiam Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17 punkto redakciją. Teisės pažeidimo faktą dėl neteisėto stirnos patino sumedžiojimo patvirtino liudytojai J. B. ir J. L. bei S. B. iniciatyva apklausti liudytojai A. D. ir A. V. , taip pat administracinio teisės pažeidimo protokolo, medžioklės lapo Nr. 104794 duomenys. Institucijos pareigūnas, nagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, teismo teigimu, pagrįstai nusprendė, kad S. B. veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis, numatyta ATPK 85 straipsnio 4 dalyje. Šiuo atveju S. B. veikos kvalifikacijai nėra reikšminga aplinkybė, ar sumedžiotas stirnos patinas buvo sergantis. Pats faktas, kad stirnos patinas buvo sumedžiotas neturint licencijos ir uždraustu laiku, patvirtina teisės pažeidimo sudėtį.

12Tačiau, teismo vertinimu, byloje nenustatyta pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad S. B. padarė teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 5 dalyje. Liudytojų parodymai dėl žvėrienos atliekų yra prieštaringi. Teismo vertinimu, filmuota vaizdo medžiaga nėra pakankamai akivaizdi konstatuoti, kad S. B. žvėrienos dorojimo atliekų nesumetė į apdorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę. Šio pažeidimo aplinkybių nepatvirtina ir administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame visai nenurodytos šio pažeidimo aplinkybės. Taigi, teismas konstatavo, kad nenustatyta neginčytinų duomenų, patvirtinančių, jog S. B. padarė administracinės teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 5 dalyje.

13Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, S. B. teismas skyrė sankcijoje numatytos nuobaudos vidurkį, kadangi nenustatyta nei jo atsakomybę švelninančių, nei sunkinančių aplinkybių.

14III.

15S. B. apeliaciniu skundu prašo pakeisti teismo nutartį, paskirti švelnesnę nuobaudą. Apelianto manymu, pritaikius ATPK 301 straipsnio nuostatas, atėmimas teisės medžioti ir ginklo konfiskavimas galėtų būti pakeistas į kitą, švelnesnę nuobaudą. Apeliantas nurodo, kad nežinojo, jog yra pakeistas Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių 17.4 punktas. Šio pakeitimo nežinojo ir pareigūnai, surašę protokolą. Pareiškėjas nurodo, kad buvo įsitikinęs, jog žeistą žvėrį savo medžioklės plote turi teisę nušauti. Dėl padaryto pažeidimo labai gailisi. Dešimt metų yra medžiotojas, tris metus „Vytenio“ klubo vadovas. Teisės medžioti praradimas ir ginklo konfiskavimas yra didelė tiek materialinė, tiek moralinė žala. Anksčiau už jokius Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių pažeidimus nebuvo baustas, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

16Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Departamento nuomone, paskirtos nuobaudos šioje situacijoje yra pačios tinkamiausios pasiekti auklėjimo ir prevencijos uždavinius, be to, S. B. apeliaciniame skunde nuslėpė faktą, kad už medžioklės taisyklių pažeidimus yra baustas 2004 m. spalio 18 d. ir 2005 m. vasario 21 d.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Apelianto kaltė padarius ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį teisės pažeidimą įrodyta bylos medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu, S. B. paaiškinimu, duotu institucijai, rašytiniais įrodymais, apelianto paaiškinimais pirmosios instancijos teisme, liudytojų parodymais, duotais teismui, vaizdo įrašu, apelianto prisipažinimu, išdėstytu apeliaciniame skunde. Iš paminėtų įrodymų matyti, kad apeliantas, būdamas medžiotoju, nesilaikė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17.2, 24 punktų reikalavimų, o būtent, neturėdamas licencijos, uždraustu laiku sumedžiojo stirnos patiną. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino surinktus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą dėl apelianto kaltės padarius minėtą pažeidimą.

21Dėl apelianto argumentų, kad buvo įsitikinęs, jog sužeistą žvėrį savo medžioklės plote turi teisę nušauti, pasakytina, kad pažeidimo aplinkybės liudija, jog stirnos patinas buvo sumedžiotas ne dėl jo sužeidimo. Iki 2006 m. sausio 27 d. galiojęs Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 17.4 punktas iš tiesų leido bet kuriuo metu sumedžioti sužeistus ar aiškiai sergančius medžiojamuosius gyvūnus. Tačiau tas pats punktas reikalavo apie jų sumedžiojimą nedelsiant pažymėti medžioklės lape ir per 48 val. pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūrai, o sumedžiotus gyvūnus pristatyti rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Kaip matyti, medžioklės lape apie sužeisto ar aiškiai sergančio stirnos patino sumedžiojimą nepažymėta, be to, sumedžiotas gyvūnas buvo jau apdorotas. Taigi, iš faktinių aplinkybių matyti, kad apeliantas jokios teisinės klaidos dėl veikos draudžiamo pobūdžio nepadarė, todėl šia aplinkybe remiasi nepagrįstai.

22ATPK 85 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytos administracinės nuobaudos medžiotojui – teisės medžioti atėmimas nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Pirmosios instancijos teismas už pažeidimo padarymą apeliantui paskyrė teisės medžioti atėmimą trukmei, artimesnei sankcijoje nurodytai minimaliai trukmei (teismas padarė skaičiavimo apsirikimą nurodydamas, kad skiria sankcijoje numatytos nuobaudos vidurkį, šis teiginys iš teismo nutarties šalintinas) su pažeidimo padarymo įrankio (šautuvo) konfiskavimu. Paskirtos nuobaudos atitinka įstatymo reikalavimus, nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas, individualizuodamas nuobaudas, būtų neatsižvelgęs į kokias nors reikšmingas aplinkybes, švelninančias apelianto atsakomybę. Apeliantas tik apeliaciniame skunde nurodo, kad dėl pažeidimo labai gailisi. Toks gailėjimasis nėra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nurodyta ATPK 31 straipsnio 1 punkte, nes gailėjimasis nepripažintinas nuoširdžiu. Nei bylą nagrinėjant institucijoje, nei pirmosios instancijos teisme apeliantas savo kaltės nepripažino, dėl įvykusio nesigailėjo, savaip interpretavo įvykio aplinkybes. Švelninti ar tuo labiau, taikant ATPK 301 straipsnio nuostatas, neskirti nuobaudų apeliantui negalima dar ir dėl to, kad apeliantas, pagal administracinio teisės pažeidimo byloje esančius duomenis (b. l. 19) net du kartus buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už medžioklės taisyklių pažeidimus. Šie duomenys nepalankiai apibūdina apeliantą kaip medžiotoją. Padarytas pavojingas pažeidimas. Šiurkščiai pažeistos naudojimosi specialia teise medžioti taisyklės. Todėl iš apelianto teisė medžioti terminuotai turi būti atimta, kartu konfiskuojant pažeidimo padarymo įrankį, tuo siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų tikslų.

23Nenustatyta, jog apeliantui paskirtos aiškiai neteisingos nuobaudos. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė ATPK normas, reglamentuojančias administracinių nuobaudų skyrimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25S. B. apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo S. B. apeliacinį... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. S. B. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas... 6. Institucijos atstovas prašė skundo netenkinti bei paaiškino, kad nuobauda... 7. Liudytojai A. D. ir A. V. parodė, kad S. B. jiems pasakė, jog sumedžiojo... 8. Liudytojai J. B. ir J. L. parodė, kad S. B. , neturėdamas licencijos,... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi... 11. Teismas ištyręs administracinės bylos įrodymus, nustatė, kad S. B.... 12. Tačiau, teismo vertinimu, byloje nenustatyta pakankamai duomenų,... 13. Už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 85 straipsnio 4 dalyje,... 14. III.... 15. S. B. apeliaciniu skundu prašo pakeisti teismo nutartį, paskirti švelnesnę... 16. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Apelianto kaltė padarius ATPK 85 straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį... 21. Dėl apelianto argumentų, kad buvo įsitikinęs, jog sužeistą žvėrį savo... 22. ATPK 85 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytos administracinės nuobaudos... 23. Nenustatyta, jog apeliantui paskirtos aiškiai neteisingos nuobaudos. Pirmosios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. S. B. apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos administracinio teismo 2006... 26. Nutartis neskundžiama....