Byla N2-923-804/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant ieškovo Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Vidai Malunavičienei, atsakovui R. S., trečiajam asmeniui D. S., asmeniui, kuriam

Nustatė

2ma nuolatinė rūpyba A. S.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui R. S., trečiajam asmeniui D. S., išvadą teikiančiai institucijai Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos nustatymo, rūpintojo skyrimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, ir Nustatė

4ieškovas prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovui jo nepilnamečio vaiko A. S., a.k. ( - ) atžvilgiu; nustatyti nepilnamečiui vaikui A. S., netekusiam tėvų globos, nuolatinę rūpybą šeimoje ir jo rūpintoju paskirti brolį D. S. bei su juo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą.

5Ieškovas nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-20 įsakymu Nr. P2-730 vaikui, netekusiam tėvų globos A. S., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirtas brolis D. S., gim. ( - ), gyv. ( - ) nurodė, kad vaiko tėvai 1997-09-30 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo sprendimu nutraukė santuoka, vaiko A. S. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su motina A. S.. 2010-04-23 ji mirė. Nurodė, kad į Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių atvykęs vaiko tėvas (atsakovas) paaiškino, kad po ištuokos su vaikais bendravo retai, išlaikymo vaikams neteikė, neturi pastovios gyvenamosios vietos, gyvena pas giminaičius Anykščių rajone, todėl neturi sąlygų auklėti, prižiūrėti ir rūpintis vaiku, emociniai ryšiai su vaikais yra nutrūkę. Nurodė, kad atsakovas pareiškė, jog sutinka, kad jam būtų apribota tėvų valdžia, nes jis neketina įgyvendinti savo tėvų valdžios sūnaus atžvilgiu. Nurodė, kad atsakovas raštu buvo informuotas apie teisines pasekmes už nusišalinimą nuo tėvų valdžios įgyvendinimo. Nurodė, kad rūpintojas D. S. paaiškino, kad su tėvu matėsi prieš 3-4 metus, todėl emociniai ryšiai yra nutrūkę ir nei jis, nei jo rūpintinis nenori, kad tėvas gyventų kartu, nes laiko jį svetimu žmogumi. Nurodė, kad per visą rūpybos laikotarpį atsakovas nesikreipė į Vaiko teisių apsaugos skyrių ir nepageidavo sūnaus A. S. susigrąžinti į šeimą. Nurodė,kad rūpintojas D. S. gyvena vieno kambario bute bendrabučio tipo name. Namuose yra visos sąlygos vaiko augimui, ugdymui ir poilsiui. Nurodė, kad broliai sutaria, emociškai vienas prie kito prisirišę. Nurodė, kad D. S. mokosi Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. Charakterizuojamas kaip aktyvus, paslaugus, nekonfliktiškas mokinys, rūpinasi kitais, pasižymintis teigiamomis savybėmis, po pamokų lanko neformalaus ugdymo būrelius,. Nurodė, kad D. S. teistas nebuvo, pagal sveikatos būklę rūpintis broliu gali. Nurodė, kad nėra kitų asmenų, norinčių tapti nepilnamečio vaiko rūpintoju.

6Atsakovas su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad neturi galimybės rūpintis vaikais A. S. ir D. S.. Nurodė, kad, kai turi pinigų, tuomet padeda vaikams, jie jam paskambina ir sako, ko reikia, o jis stengiasi nupirkti. Nurodė, kad vaikų išlaikyti pastoviai negali, nes neturi tam nei sąlygų, nei galimybių.

7Tretysis asmuo D. S. su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas yra jo tėvas, o A. S. brolis. Nurodė, kad mirus motinai gyvena vieni, su tėvu santykių nepalaiko, jis jais nesirūpina, kartais paskambina, nežino, kur tėvas gyvena. Nurodė, kad šiuo metu rūpinasi broliu A. S. ir sutinka būti jo rūpintoju.

8Nepilnametis, kuriam ma rūpyba A. S. sutinka, kad jo rūpintoju būtų jo brolis D. S.. Nurodė, kad su juo gyvena, gerai sutaria, tėvas su juo nebendrauja ir jis nenori, kad tėvas gyventų su jais.

9Institucijos teikiančio išvadą byloje Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta įstatymo numatyta tvarka, prašė byla nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 49). Atsiliepime nurodė, kad atsakovas daugiau negu 10 metų neaugino savo sūnaus A. S., todėl mano, kad nutrūkęs tarpusavio ryšys, kurio atstatyti šiuo metu nepageidauja nei vienas iš jų. Nurodė, kad domėjosi atsakovu 2010 m. rudenį. Tikėtina, kad jis periodiškai gyveno Anykščių rajone, tačiau nuo to laiko neparodė iniciatyvos pats pabendrauti su specialistais juridiniais ar socialiniais klausimais, todėl darytina išvada, kad jo požiūris į tėvo valdžios apribojimą dėl vaikų neauginimo, neišlaikymo yra abejingas (b.l. 39-40).

10Ieškinys tenkintinas.

11Bylos duomenys (gimimo liudijimas; gimimo įrašas Nr. 4296) patvirtina, kad atsakovas yra nepilnamečio vaiko A. S., gim. ( - ), tėvas, o A. S. – motina (b.l. 7-8). A. S. 2010-04-23 mirė (b.l. 11).

12Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-20 įsakymo Nr. P2-734 „Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo“ matyti, kad nepilnamečiui vaikui A. S. nustatyta laikinoji globa, o jo globėju paskirtas tretysis asmuo D. S., su kuriuo taip pat nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (b.l. 15).

13Tėvų valdžios apribojimas taikomas esant tėvų kaltei dėl savo pareigų vaikui nevykdymo, kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, nesirūpina vaikais, piktnaudžiauja tėvų valdžia ir t.t. Vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Bylos duomenimis, atsakovas šių įstatyme įtvirtintų pareigų nevykdo, nesirūpina savo sūnumi, jo neprižiūri, nesidomi jo auklėjimu, nesudaro tinkamų sąlygų jo vystymuisi.

14Iš byloje esančių duomenų – atsakovo R. S., nepilnamečio vaiko A. S. globėjo D. S. ir pačio nepilnamečio vaiko A. S. rašytinių paaiškinimų (b.l. 14, 21, 29); Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atsiliepimo į ieškinį (b.l. 39-40) bei teismo posėdžio metu duotų atsakovo, nepilnamečio vaiko A. S. globėjo D. S., pačio nepilnamečio vaiko A. S., Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovės paaiškinimų matyti, kad atsakovas vengia atlikti tėvų pareigą auklėti savo sūnų, jo neišlaiko, t.y. visiškai nusišalino nuo savo vaiko auklėjimo ir rūpinimosi juo, todėl ginant vaiko teisėtus interesus atsakovui yra neterminuotai apribotina tėvų valdžia jos nepilnamečio sūnaus A. S. atžvilgiu.

15Pagal CK 3.183 straipsnio 4 dalį teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skiria vaikams nuolatinę globą (rūpyba) ir jų gyvenamąją vietą. Analogiškai reglamentuoja ir CPK 406 straipsnis.

16Nepilnamečio vaiko A. S. motina yra mirusi, todėl jo priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas pavestinas kitai šeimai. Minėta, kad šiuo metu nepilnamečiui vaikui A. S. nustatyta laikinoji globa, o jo globėju paskirtas tretysis asmuo, t.y. jo brolis D. S.. Iš nepilnamečio vaiko A. S. teismo posėdžio metu pateiktų paaiškinimų matyti, kad jis nori gyventi su savo broliu D. S.. Įvertinus būsimo nuolatinio rūpintojo gebėjimą rūpintis nepilnamečiu vaiku ir tai, kad jis atitinka visus CK 3.268 str. 1 d. ir CK 3.269 str. numatytus reikalavimus, keliamus globėjui – sveikatos būklė leidžia būti globėju (b.l. 25); charakterizuojamas teigiamai (b.l. 16, 20); neteistas (b.l. 17-18), darytina išvada, kad tretysis asmuo D. S. gali būti skiriamas nepilnamečio vaiko A. S. nuolatiniu rūpintoju, o vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina kartu su trečiuoju asmeniu, kaip nuolatiniu rūpintoju, jo gyvenamojoje vietoje.

17Iš atsakovo valstybei priteistina 162,26 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. 135 Lt žyminio mokesčio ir 27,26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 259, 268, 269, 270, 400-407 str., teismas

Nutarė

19ieškinį patenkinti visiškai.

20Apriboti neterminuotai tėvų valdžią R. S., a.k. ( - ) jo sūnaus A. S., gim. ( - ), a.k. ( - ) atžvilgiu.

21Nustatyti nuolatinę rūpybą šeimoje nepilnamečiui vaikui A. S., gim. ( - ), ir nuolatiniu globėju skirti D. S., a.k. ( - )

22Nustatyti nepilnamečio vaiko A. S. nuolatinę gyvenamąją vietą D. S. gyvenamojoje vietoje.

23Priteisti iš R. S. 126,26 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. ma nuolatinė rūpyba A. S.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Trakų... 4. ieškovas prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovui jo... 5. Ieškovas nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 6. Atsakovas su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad neturi galimybės rūpintis vaikais... 7. Tretysis asmuo D. S. su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad... 8. Nepilnametis, kuriam ma rūpyba A. S. sutinka, kad jo rūpintoju būtų jo... 9. Institucijos teikiančio išvadą byloje Anykščių rajono savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Bylos duomenys (gimimo liudijimas; gimimo įrašas Nr. 4296) patvirtina, kad... 12. Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-20... 13. Tėvų valdžios apribojimas taikomas esant tėvų kaltei dėl savo pareigų... 14. Iš byloje esančių duomenų – atsakovo R. S., nepilnamečio vaiko A. S.... 15. Pagal CK 3.183 straipsnio 4 dalį teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų... 16. Nepilnamečio vaiko A. S. motina yra mirusi, todėl jo priežiūra,... 17. Iš atsakovo valstybei priteistina 162,26 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. 135... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 259, 268, 269, 270, 400-407 str.,... 19. ieškinį patenkinti visiškai.... 20. Apriboti neterminuotai tėvų valdžią R. S., a.k. ( - ) jo sūnaus A. S.,... 21. Nustatyti nuolatinę rūpybą šeimoje nepilnamečiui vaikui A. S., gim. ( - ),... 22. Nustatyti nepilnamečio vaiko A. S. nuolatinę gyvenamąją vietą D. S.... 23. Priteisti iš R. S. 126,26 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...