Byla e2-5009-375/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Irena Poderienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sanitex“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Adomo obuoliai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 4 314,25 Eur skolą, 235,28 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinį priėmus, atsakovei nustatytas 14 dienų terminas pateikti atsiliepimą į ieškinį. Teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas pateikti atsiliepimą) atsakovei du kartus buvo siunčiami ieškovės ieškinyje nurodytu buveinės adresu (( - )), taip pat išsiųsta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre nurodytu direktoriaus E. Z. adresu (( - )), tačiau grįžo neįteikti su žymomis „neatsiėmė pašte“. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Atsakovei kelis kartus išsiųsti procesiniai dokumentai juridinio asmens buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalies taisykles procesiniai dokumentai laikytini įteiktais tinkamai, praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimas į ieškinį negautas.

6Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas.

9Ieškovė ieškinio (el. b. l. 1–7) reikalavimą grindžia tuo, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m. birželio 10 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VIL-S-15/06-12 2343. Šalys susitarė, kad ginčai, kylantys iš šios sutarties, yra teismingi pardavėjo, t. y. ieškovės buveinės vietos teismui. Sutartimi ieškovė ir atsakovė susitarė, kad ieškovė įsipareigoja tiekti prekes atsakovei pagal atskirus susitarimus, o atsakovė įsipareigoja už tiekiamas prekes atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovė už gautas prekes iki šiol nėra atsiskaičiusi pagal laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 10 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. išduotas PVM sąskaitas-faktūras iš viso 4 314,25 Eur sumą. Sudarytos sutarties 7.1. punktas numato, kad „PIRKĖJUI, t. y. atsakovei, vėluojant atsiskaityti su PARDAVĖJU, t. y. ieškove, PARDAVĖJAS turi teisę reikalauti iš PIRKĖJO, o PIRKĖJAS privalo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvienų PIRKĖJO pavėluotų atsiskaityti dienų nuo pavėluotos apmokėti sumos. Jei vėlavimas viršija 20 (dvidešimt) dienų, PARDAVĖJAS turi teisę reikalauti, o PIRKĖJAS įsipareigoja sumokėti 0,05 (penkių šimtųjų) % dydžio delspinigius už kiekvienų pavėluotų atsiskaityti dienų nuo neapmokėtos sumos. <...>“. Ieškovė atitinkamai priskaičiavo 235,28 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 10 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.

10Civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkui pažeidus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kreditorius turi teisę reikalauti netesybų (delspinigių) priteisimo. CK 6.256 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

11Teismas, atlikęs formalų byloje esančių rašytinių įrodymų – 2015 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VIL-S-15/06-12 2343 (el. b. l. 8–10), PVM sąskaitų-faktūrų už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 10 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. (el. b. l. 13–30, 48–62), pranešimų dėl įsiskolinimo apmokėjimo (el. b. l. 33–46), Lietuvos pašto žymų apie neįteiktus laiškus įmonei UAB „Adomo obuoliai“ (el. b. l. 31, 37, 47) – įvertinimą ir atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis) ir ieškovei priteisti 4 314,25 Eur skolą, 235,28 Eur delspinigius.

12Atsakovei praleidus terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jos ieškovei priteistinos prašomos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 102,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės priteistinos valstybei, nes jos viršija minimalią 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Adomo obuoliai“, juridinio asmens kodas 303566412, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sanitex“, juridinio asmens kodas 110443493, 4314,25 Eur (keturių tūkstančių trijų šimtų keturiolikos eurų 25 ct) skolą, 235,28 Eur (dviejų šimtų trisdešimt penkių eurų 28 ct) delspinigius, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4 549,53 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. sausio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 102,00 Eur (vieno šimto dviejų eurų 00 ct) žyminį mokestį.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Adomo obuoliai“, juridinio asmens kodas 303566412, valstybei 4,53 Eur (keturių eurų 53 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 bei 3 dalių reikalavimus, ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai