Byla e2-38208-820/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovei D. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 289,62 EUR negrąžintos paskolos, 314,60 EUR palūkanų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2012 m. kovo 22 d. su atsakove sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 289,62 EUR dydžio kreditą 5 mėnesių terminui. Atsakovė savo prievolės tinkamai neįvykdė, į ieškovo raginimus dėl skolos padengimo nereagavo, todėl ieškovas 2012 m. rugpjūčio 1 d. vienašališkai nutraukė sutartį ir prašo priteisti ieškiniu reikalaujamas sumas.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2016 m. spalio 5 d. CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2016 m. rugsėjo 27 d. asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.). Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškovas su atsakove nuotoliniu būdu per sistemą www.vivus.lt pagal bendrąsias paskolos sąlygas 2012 m. kovo 22 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9976853001, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 289,62 EUR kreditą 5 mėnesių laikotarpiui. Atsakovė, ieškovo teigimu, suteikto kredito grąžinimo termino nesilaikė, todėl ieškovas 2012 m. rugpjūčio 1 d. vienašališkai nutraukė sudarytą sutartį. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatas paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Duomenų, kad atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovui įvykdė tinkamai byloje nėra (CPK 178 str.), todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistina 289,62 EUR negrąžinto kredito (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.870 str., 6.873 str.).

10Taip pat ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovės 58,88 EUR palūkanas, susidariusias iki kredito sutarties nutraukimo. Kadangi atsakovė savo įsipareigojimų ieškovui nevykdė, negrąžino suteikto kredito, ieškovo paskaičiuotos palūkanos už naudojimąsi paskola nuo sutarties sudarymo iki jos nutraukimo dienos yra pagrįstai. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 58,88 EUR mokėjimo palūkanų iki kredito sutarties nutraukimo (t.y. iki 2012 m. rugpjūčio 1 d.) pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.256 str.).

11Vadovaudamasis sutarties 7.1 punktu ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 255,72 EUR palūkanų, paskaičiuotų po kredito sutarties nutraukimo. Nurodoma, jog prašomos priteisti sutartinės paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. sausio 25 d. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Šalys sudarytoje sutartyje susitarė, jog atsakovė, laiku negrąžinusi kredito, įsipareigoja mokėti 157,70 procento dydžio metines palūkanas. Savo reikalavimą ieškovas grindžia Vartojimo kredito sutarties 4.1. ir 7.1. punktais. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kitose savo priimtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai yra įtvirtinti įstatyme. CK 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nebuvimas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 str. 3 d.) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 str. 3 d., 1.5 str.). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs nurodyto dydžio nuostolius (255,72 EUR) dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju šalių sulygta sutartimi (sutarties 4.1. p. ir 7.1. p.) 157,70 procentų dydžio metinė palūkanų norma yra laikytina aiškiai per didele, nes atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų. Todėl metinė palūkanų norma mažintina iki 60 procentų. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistina 100,83 EUR palūkanos (348,50 EUR X 60 proc. / 365 X 176 d.). Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

12Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą – 449,33 EUR nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

13Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 15 EUR žyminis mokestis. Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovės. Šiuo atveju teismas patenkino 74 % ieškinio reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 11,10 EUR bylinėjimosi išlaidų (15 EUR x 74 %) (CPK 93 str. 2 d.).

14Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios įstatymų nustatytos sumos, todėl jų priteisimo klausimas nesprendžiamas (CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 92, 93, 142, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16patenkinti ieškinį iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės D. V. (a. k. ( - ) ieškovo UAB „4finance“ (į. k. 301881644) naudai 289,62 EUR (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus ir 62 euro centus) negrąžintos paskolos, 58,88 EUR (penkiasdešimt aštuonis eurus ir 88 euro centus) palūkanas iki kredito sutarties nutraukimo, 100,83 EUR (vieną šimtą eurų ir 83 euro centus) palūkanų po kredito sutarties nutraukimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 449,33 EUR (keturių šimtų keturiasdešimt devynių eurų ir 33 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. rugpjūčio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 11,10 EUR (vieną eurą ir 10 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Išaiškinti atsakovei, jog ji negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai