Byla 2-1633-253/2012
Dėl LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2012-08-22, nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi LUAB „Sėkmės žvejys“ bankroto administratorės įgalioto asmens E. M. ir UAB „Sėkmės žvejys“ kreditorės UAB „Noble Group“ skundus dėl LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2012-08-22, nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

22012-09-07 teisme priimtas LUAB „Sėkmės žvejys“ bankroto administratorės įgalioto asmens E. M. skundas dėl 2012-08-22 UAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkimo nutarimo, juo prašo:

 1. Priimti nutartį dėl 2012-08-22 kreditorių susirinkimo sprendimo dėl AB „Senoji Baltija“ skolos nurašymo pripažinimo pažeidžiančiu bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesus.
 2. Panaikinti 2012-08-22 kreditorių susirinkimo sprendimą „nurašyti LUAB „Sėkmės žvejys“ debitoriaus AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt skolą bei pripažinti nurašytą debitorinį reikalavimą LUAB „Sėkmės žvejys“ nuostoliais“.
 3. Patvirtinti kreditorių susirinkimo mažumos sprendimą „įpareigoti bankroto administratorių visais įstatymų numatytais ikiteisminiais ir teisminiais būdais vykdyti AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt skolos išieškojimą“.

32012-09-20 teisme priimtas LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorės UAB „Noble Group“ skundas dėl 2012-08-22 UAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkimo nutarimo, juo prašo:

 1. Panaikinti 2012-08-22 LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl klausimo Nr. 3 – nurašyti LUAB „Sėkmės žvejys“ debitoriaus AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt skolą. Pripažinti nurašytą debitinį reikalavimą LUAB „Sėkmės žvejys“ nuostoliais.
 2. Nušalinti AB „Senoji Baltija“ nuo balsavimo dėl AB „Senoji Baltija“ debitinio įsiskolinimo LUAB „Sėkmės žvejys“.
 3. Įpareigoti bankroto administratorių pakartoti balsavimą dėl AB „Senoji Baltija“ debitinio įsiskolinimo LUAB „Sėkmės žvejys“.
 4. Įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl AB „Senoji Baltija“ skolos priteisimo.

4Skunduose nurodoma, jog 2012-08-22 įvyko LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkimas, į kurio darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas „Dėl LUAB „Sėkmės žvejys“ reikalavimo į AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt debitorinį įsiskolinimą“. Bankroto administratorius kreditorių susirinkimui pateikė keturis galimus balsavimo variantus šiuo klausimu:

51. Nurašyti LUAB „Sėkmės žvejys“ debitoriaus AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt skolą. Pripažinti nurašytą debitinį reikalavimą LUAB „Sėkmės žvejys“ nuostoliais.

62. Įpareigoti bankroto administratorių visais įstatymų numatytais ikiteisminiais ir teisminiais būdais vykdyti AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt skolos išieškojimą.

73. Atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, teismo patvirtintą AB „Senoji Baltija“ kreditinio reikalavimo 106 429,21 Lt sumą sudengti su dalimi AB „Senoji Baltija“ skolos BUAB „Sėkmės žvejys“. Debitinio reikalavimo sumą sumažinti iki 20 439,79 Lt ir teikti teismui prašymą iš kreditorių sąrašo išbraukti kreditorių AB „Senoji Baltija“. Dėl likusio debitinio įsipareigojimo su skolininku tartis dėl geranoriško skolos padengimo, nesutarus – vykdyti išieškojimą.

84. Už aukščiausią pasiūlytą kainą parduoti LUAB „Sėkmės žvejys“ debitoriaus AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt skolą. Pradinę pardavimo kainą nustatyti nominalią skolos kainą (126 869 Lt). Nepardavus – kitame etape kainą mažinti 15 proc. nuo paskutinio pardavimo kainos. Kiekvienu pardavimo etapu apie skolos pardavimą skelbti dienraštyje „Vakarų ekspresas“. Kiekviename etape pardavinėti po 2 savaites nuo skelbimo publikavimo datos. Minimali leistina skolos pardavimo kaina – 20 000 Lt. Skolos nepardavus už minimalią leistiną skolos pardavimo kainą – šaukti kreditorių susirinkimą sprendimui dėl AB „Senoji Baltija“ įsiskolinimo LUAB „Sėkmės žvejys“ priimti.

9Susirinkimo metu už 1-ą pasiūlytą variantą balsavo AB „Senoji Baltija“, kurios kreditinis reikalavimas sudaro 66,93 proc. visų teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų. Už 2-ą pasiūlymą balsavo visi kiti 10,51 proc. susirinkime dalyvavę kreditoriai. Abu skundą padavę asmenys mano, kad toks kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas pažeidžia bankrutuojančios įmonės ir likusių kreditorių interesus. Toks skolos nurašymas neatitinka jokių protingumo, sąžiningumo principų.

10Atsiliepime į skundą kreditorė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija nurodo, kad ji sutinka su bankroto administratorės skundu, nes ĮBĮ nenumato tokio skolos nurašymo galimybės, todėl šis nurašymas yra neteisėtas ir pažeidžiantis kitų kreditorių interesus.

11Atsiliepimu į skundą AB „Senoji Baltija“ prašo skundus atmesti. Nurodo, jog įsiteisėjusia teismo nutartimi yra patvirtintas jos 106 429,21 Lt kreditinis reikalavimas UAB „Sėkmės žvejys“ bankroto byloje. Todėl šios nutarties pagrindu LUAB „Sėkmės žvejys“ bankroto administratorius privalėjo AB „Senoji Baltija“ išbraukti iš debitorių sąrašo.

12Atsiliepimu į skundą VĮ Turto bankas nurodo, kad ji sutinka su bankroto administratorės skundu ir prašo jį tenkinti. Nurodo, jog 2012-08-22 kreditorių susirinkime VĮ Turto bankas balsavo raštu už 2-ą bankroto administratoriaus pasiūlytą klausimo sprendimo variantą. Nors ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas ir priimtas nepažeidžiant procedūrinės jo priėmimo tvarkos, tačiau yra pažeisti sąžiningumo ir teisingumo principai. AB „Senoji Baltija“, būdama didžiausia LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditore, vengdama grąžinti skolą, elgiasi nesąžiningai ir tokiu balsavimu apgynė savo finansinius interesus, tačiau pažeidė kitų kreditorių interesus.

13Skundai tenkintini iš dalies.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-08-22 įvyko LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo kreditoriai, turintys 77,44 proc. visų teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų, visi kreditoriai balsavo raštu. Susirinkimo metu kreditorės AB „Senoji Baltija“, kurios kreditinis reikalavimas sudaro 66,93 proc. visų teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų, balsavo už siūlymą nurašyti AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt debitinio reikalavimo skolą, pripažįstant nurašytą debitinį reikalavimą nuostoliais.

15Teismas, nagrinėdamas skundus, nenustatė, kad ginčijamu nutarimu būtų pažeista procedūrinė nutarimo priėmimo tvarka. Tačiau teismas, vertindamas patį priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą, konstatuoja, kad šis nutarimas pažeidė kitų įmonės kreditorių bei įmonės interesus.

16Bankroto administratorius yra teismo paskirtas skolininko (bankrutuojančios įmonės) atstovas. Kita vertus, jo padėtis yra dvilypė, nes administratorius gina ir visų kreditorių interesus. Atlikdamas bankroto proceso darbus, administratorius privalo vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.). Bankrutuojančios įmonės interesų gynimas yra ir kreditorių visumos interesų gynimas, nes įstatymo nuostatas atitinkantis bankroto administravimas sudaro sąlygas įmonei didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus įmonės bankroto bylą prioritetas teikiamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų ir interesų pusiausvyros principu. Neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, vieno kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008). Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes yra pagrindas pripažinti, kad sprendžiant klausimą dėl debitinės skolos išieškojimo iš AB „Senoji Baltija“ klausimą, kreditorės (o kartu ir skolininkės) AB „Senoji Baltija“ turtinių interesų tenkinimas ta apimtimi, kaip tai buvo atlikta (nurašant jos skolą), iš esmės pažeidė bankrutuojančios įmonės ir kitų kreditorių interesus.

172012-08-22 LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkime dalyvavusi AB „Senoji Baltija“, kuri susirinkimo metu turėjo 66,93 proc. teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų ir atitinkamai dominuojančio balso teisę pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, t. y. sprendė ir iš esmės savo naudai nulėmė balsavimo rezultatą. Toks kreditorės elgesys negali būti pripažįstamas sąžiningu ir teisingu, nors pareiga elgtis sąžiningai ir teisingai asmenims nustatyta CK 1.137, 6.4 straipsniuose.

18Esant išdėstytoms aplinkybėms, naikintinas 2012-08-22 kreditorių susirinkimo nutarimas „nurašyti LUAB „Sėkmės žvejys“ debitoriaus AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt skolą bei pripažinti nurašytą debitorinį reikalavimą LUAB „Sėkmės žvejys“ nuostoliais“.

19Nors bankroto administratorė prašo patvirtinti kreditorių susirinkimo mažumos sprendimą „įpareigoti bankroto administratorių visais įstatymų numatytais ikiteisminiais ir teisminiais būdais vykdyti AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt skolos išieškojimą“, tačiau teismas pats spręsti klausimo, kurio sprendimas priklauso išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai, negali. Todėl panaikinus skundžiamą 2012-08-22 nutarimą 3-iuoju darbotvarkės klausimu, šis klausimas spręstinas įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau pažymėtina, kad netoleruotina praktika, kai šaukiant kreditorių susirinkimus ir nustatant jų darbotvarkes, į jas yra įtraukiami klausimai ir jų sprendimo variantai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

20Pažymėtina, kad ĮBĮ nenumato galimybės nušalinti kreditorių nuo balsavimo tam tikrais klausimais, todėl atmestina kreditorės UAB „Noble Group“ skundo dalis dėl AB „Senoji Baltija“ nušalinimo nuo balsavimo dėl AB „Senoji Baltija“ debitinio įsiskolinimo LUAB „Sėkmės žvejys“.

21Sprendžiant kreditorės UAB „Noble Group“ skundo dalis dėl:

 1. įpareigojimo bankroto administratorių pakartoti balsavimą dėl AB „Senoji Baltija“ debitinio įsiskolinimo LUAB „Sėkmės žvejys“,
 2. įpareigojimo bankroto administratoriui kreiptis į teismą dėl AB „Senoji Baltija“ skolos priteisimo,

22pažymėtina, kad, kaip buvo nurodyta anksčiau, bankroto administratorius, būdamas teismo paskirtas skolininko (bankrutuojančios įmonės) atstovas, privalo imtis visų įstatymuose numatytų priemonių debitinėms skolos išieškoti. Tai jis gali atlikti savarankiškai, išskyrus išimtis, numatytas ĮBĮ 23, 25 straipsniuose. Todėl ši kreditorės UAB „Noble Group“ skundo dalis netenkintina.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 str.,

Nutarė

24LUAB „Sėkmės žvejys“ bankroto administratorės įgalioto asmens E. M. ir UAB „Sėkmės žvejys“ kreditorės UAB „Noble Group“ skundus dėl LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2012-08-22, nutarimo pripažinimo negaliojančiu, tenkinti iš dalies.

25Panaikinti LUAB „Sėkmės žvejys“ 2012-08-22 vykusio kreditorių susirinkimo nutarimą 3-iuoju darbotvarkės klausimu – „Nurašyti AB „Senoji Baltija“ 126 869 Lt debitorinio reikalavimo skolą, pripažįstant nurašytą debitorinį reikalavimą LUAB „Sėkmės žvejys“ nuostoliais“.

26Kitas skundų dalis atmesti.

27Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso... 2. 2012-09-07 teisme priimtas LUAB „Sėkmės žvejys“ bankroto... 3. 2012-09-20 teisme priimtas LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorės UAB „Noble... 4. Skunduose nurodoma, jog 2012-08-22 įvyko LUAB „Sėkmės žvejys“... 5. 1. Nurašyti LUAB „Sėkmės žvejys“ debitoriaus AB „Senoji Baltija“... 6. 2. Įpareigoti bankroto administratorių visais įstatymų numatytais... 7. 3. Atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, teismo... 8. 4. Už aukščiausią pasiūlytą kainą parduoti LUAB „Sėkmės žvejys“... 9. Susirinkimo metu už 1-ą pasiūlytą variantą balsavo AB „Senoji... 10. Atsiliepime į skundą kreditorė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto... 11. Atsiliepimu į skundą AB „Senoji Baltija“ prašo skundus atmesti. Nurodo,... 12. Atsiliepimu į skundą VĮ Turto bankas nurodo, kad ji sutinka su bankroto... 13. Skundai tenkintini iš dalies.... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-08-22 įvyko LUAB „Sėkmės žvejys“... 15. Teismas, nagrinėdamas skundus, nenustatė, kad ginčijamu nutarimu būtų... 16. Bankroto administratorius yra teismo paskirtas skolininko (bankrutuojančios... 17. 2012-08-22 LUAB „Sėkmės žvejys“ kreditorių susirinkime dalyvavusi AB... 18. Esant išdėstytoms aplinkybėms, naikintinas 2012-08-22 kreditorių... 19. Nors bankroto administratorė prašo patvirtinti kreditorių susirinkimo... 20. Pažymėtina, kad ĮBĮ nenumato galimybės nušalinti kreditorių nuo... 21. Sprendžiant kreditorės UAB „Noble Group“ skundo dalis dėl:
  22. pažymėtina, kad, kaip buvo nurodyta anksčiau, bankroto administratorius,... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 24. LUAB „Sėkmės žvejys“ bankroto administratorės įgalioto asmens E. M. ir... 25. Panaikinti LUAB „Sėkmės žvejys“ 2012-08-22 vykusio kreditorių... 26. Kitas skundų dalis atmesti.... 27. Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama...