Byla 2-10069-902/2018
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida Kirsnytė, sekretoriaujant Elvinai Škarnulienei, nedalyvaujant šalių atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,J.“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,V.“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,J.“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l. 22-23), prašė iš atsakovo priteisti 6 227,37 Eur dydžio skolą, 1 556,84 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, jog 2014 m. birželio 17 d. ieškovas UAB ,,J.“ ir atsakovas UAB ,,V.“ pasirašė tiekimo sutartį Nr. P1/14-0040, pagal kurią ieškovas (tiekėjas) įsipareigojo pateikti, o atsakovas (pirkėjas) priimti ir apmokėti už prekes pagal sąskaitą faktūrą. 2018 m. vasario 26 d. pagal sąskaitą Nr. JAU404884 atsakovas perėmė prekių už 6 927,37 Eur sumą. Pagal sutartį (sutarties 4.3.3. punktą) už įsigytas prekes atsakovas privalėjo atsiskaityti per 60 dienų, tačiau pagal minėtą sąskaitą-faktūrą atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu, todėl šiai dienai ieškovui liko skolingas 6 227,37 Eur sumą. Kadangi ieškovas sutartį yra pilnai įvykdęs, o atsakovas yra gavęs PVM sąskaitą-faktūrą, laiko, jog atsakovas prievolės tinkamai nevykdo, todėl prašo priteisti susidariusį įsiskolinimą - 6 227,37 Eur dydžio skolą. Kadangi atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu, dėl ko atsakovas nepagrįstai naudojasi ieškovui priklausančiais pinigais, todėl vadovaujantis sutarties 4.9. punktu prašo iš atsakovo priteisti palūkanas (delspinigius), už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojant po 0.2 procentus, iš viso 1 556,84 Eur delspinigių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, taip pat prašo priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 234 Eur sumokėtą žyminį mokestį.

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį iš dalies sutiko su ieškiniu: sutiko su 6 227,37 Eur dydžio susidariusia skola, bet nesutiko su ieškovo paskaičiuotais delspinigiais, prašė juos sumažinti iki 155,68 Eur protingo dydžio, skaičiuojant po 0.02 procento už pradelstą dieną nuo nesumokėtos 6 227,37 Eur sumos už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 24 d. iki rugpjūčio 27 d. Nurodė, jog atsakovas pripažįsta, jog yra skolingas ieškovui, prievolės vykdyti nevengia, tik turi laikinų finansinių sunkumų. Pažymi, kad atsakovas 2018 m. rugsėjo 10 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui (civilinė byla Nr. eB2-4676-794/2018), teismas priėmė atsakovo pareiškimą ir sustabdė atsakovo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas byloje yra įtrauktas kaip atsakovo kreditorius ir iškėlus restruktūrizavimo bylą, su ieškovu bus atsiskaityta kaip ir su visais kreditoriais, įtrauktais į kreditorių sąrašą.

5Ieškovas 2018 m. spalio 18 d. (b.l. 45-47) pateikė rašytinį paaiškinimą į atsakovo atsiliepimą, nesutinka, jog netesybos būtų sumažintos, kadangi netesybos buvo nustatytos šalių laisva valia pasirašant sutartį, o Kasacinio teismo praktikoje nėra nustatytas protingas netesybų dydis.

6Šalių atstovai į teismo posėdį neatvyko, gauti prašymai bylą teismo posėdyje nagrinėti jiems nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8CPK 268 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus. Nagrinėjamu atveju atsakovas pripažino pagrindinį ieškovo reikalavimą dėl 6 227,37 Eur dydžio skolos priteisimo, o reikalavimą dėl delspinigių prašė sumažinti, dėl kitų reikalavimų – procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo ieškovo naudai, atsakovas nepasisakė. Todėl nagrinėjamoje byloje taikoma CPK 268 straipsnio 5 dalies norma, surašomi sutrumpinti motyvai dėl pripažintų aplinkybių, o nesutrumpinti motyvai surašomi dėl atsakovo ginčijamų reikalavimų.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ,,J.“ ir atsakovo UAB ,,V.“ 2014 m. birželio 17 d. buvo sudaryta tiekimo sutartis Nr. P1/14-0040, pagal kurią ieškovas kaip tiekėjas įsipareigojo pateikti, o atsakovas kaip pirkėjas priimti ir apmokėti už prekes pagal išrašytą sąskaitą faktūrą. 2018 m. vasario 26 d. buvo išrašyta sąskaita-faktūra Nr. JAU404884, kurios pagrindu atsakovui buvo patiekta prekių iš viso už 6 927,37 Eur sumą. Pagal sutarties 4.3.3. punktą už įsigytas prekes atsakovas privalėjo atsiskaityti per 60 dienų terminą, tačiau pagal minėtą sąskaitą-faktūrą atsakovas laiku pilnai neatsiskaitė su ieškovu, tik iš dalies apmokėjo aukščiau nurodytą sąskaitą, nors prekes yra gavęs, ir šiai dienai ieškovui liko skolingas ieškovo nurodytą sumą - 6 227,37 Eur, ginčo dėl to nėra, šią aplinkybę teismas laiko įrodyta. Tokiu būdu, teismas iš atsakovo ieškovui priteisia 6 227,37 Eur dydžio skolą.

10D. S. numatytų netesybų mažinimo. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, taip pat jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tačiau atvejai, kuomet netesybos (bauda, delspinigiai) yra neprotingai didelės, taip pat kai skolininkas įvykdė dalį prievolės, pripažįstami savarankiškais pagrindais leidžiančiais teismui sumažinti netesybų sumą (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013). Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, į faktines bylos aplinkybes, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012 ir kt.). Dar vienas esminis kriterijus, kuriuo vadovaujamasi sprendžiant netesybų mažinimo klausimą, tai – sutarties šalis siejantis teisinių santykių pobūdis. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad svarbu įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012). Aktualioje kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai sutarties šalys yra profesionalios verslininkės, sudariusios komercinę sutartį, tai reiškia, kad jos geba pamatuoti prisiimtą riziką, todėl galimas teismo įsikišimas į jų sutartinius santykius yra labiau ribotas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-313/2017).

11Kaip matyti iš atsiliepimo, atsakovas kategoriškai nesutinka su ieškovo paskaičiuotų netesybų dydžiu – 0,2 procentai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, prašo netesybas sumažinti iki 0,02 procentų už kiekvieną praleidimo dieną, t.y. iki 155,68 Eur bendros sumos.

12Teismas nagrinėjamu atveju, neturi teisinio pagrindo nesutikti su tokia atsakovo pozicija, atsižvelgdamas į prievolės pobūdį (prekių tiekimas, pardavimas), padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą (6 927,37 Eur, iš dalies atsiskaičius 700 Eur suma, prievolė sumažėjo iki 6 227,37 Eur), taipogi šios sumos palyginimas su paskaičiuotais delspinigiais (palūkanomis)/25 procentai neapmokėtos sumos, skaičiuojant už 125 pradelstas dienas (šiek tiek daugiau nei už 4 mėnesius); metams tai sudarytų virš 70 procentų nuo pradelstos sumokėti sumos. Todėl akivaizdu, jog ieškovo atsakovui paskaičiuotos netesybos po 0,2 procentai už pradelstą vykdyti prievolę dieną yra per didelės, neprotingo dydžio, įvertinus tai, jog atsakovo pilną neatsiskaitymą su ieškovu lėmė finansiniai sunkumai, atsiradę dėl kitų tinkamo neatsiskaitymo su pačiu atsakovu, kaip kreditoriumi, ką atsakovas nurodė pareiškime Vilniaus apygardos teismui dėl restruktūrizavimo bylos jam iškėlimo (bylos Nr. eB2-4676-794/2018). Tokiu būdu, teismas atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas nors ir prievolę su ieškovu vykdė netinkamai, sutartyje nustatytu terminu (per 60 kalendorinių dienų) su atsakovu visiškai neatsiskaitė, tačiau kaip matyti, jis prievolės nevengė vykdyti (su ieškovu dalinai atsiskaitė, likusios apmokėti sumos neginčija, prievolės neįvykdė dėl nepalankiai susiklosčiusios/pablogėjusios įmonės finansinės padėties, prievolę įsipareigojo įvykdyti kuo greičiau, iškėlus restruktūrizavimo bylą), pačių netesybų taip pat neginčija (nesutinka tik su jų dydžiu), teismo vertinimu dėl visų aukščiau nurodytų aplinkybių, taip pat atsižvelgdamas į tai, jog ir pats ieškovas šioje byloje neįrodinėjo nuostolių dydžio, t.y. jog atsakovo nurodyta netesybų suma – 155,68 Eur, kurią jis sutinka apmokėti, nepadengia ieškovo faktiškai patirtų nuostolių dėl prievolės neįvykdymo, ir į tai, jog į bylą nėra pateikta ieškovo rašytinių raginimų atsakovui apmokėti susidariusį įsiskolinimą, kur būtų ieškovo paskaičiavimai dėl faktiškai patiriamų nuostolių, pastarajam pradelsus tinkamai atsiskaityti su ieškovu, pagal sutartį, daugiau kaip 2 mėnesius ir apie būtinybę pradėti atsakovui skaičiuoti delspinigius, taip pat į tai, jog byloje nėra duomenų apie tarp bylos šalių (ieškovo ir atsakovo) vykusias derybas dėl prievolės tinkamo įvykdymo, daro išvadą, jog ieškovas šioje civilinėje byloje neįrodė, jog jo (ieškovo) atsakovui už prievolės neįvykdymą paskaičiuotos netesybos, po 0,2 procentus už pradelstą dieną, yra protingo dydžio ir nėra per didelės, todėl teismas remiasi atsakovo pozicija ir netesybas sumažina iki 0,02 procento už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną, t.y. iki 155,68 Eur, siekdamas abiejų šalių interesų pusiausvyros (ieškovui - gauti netesybų dalį, o atsakovui – mokėti mažesnes netesybas dėl šiuo metu jam nepalankiai susiklosčiusios finansinės padėties, dėl ko jis kreipėsi į teismą iškelti restruktūrizavimo bylą tokiu būdu, kad galėtų atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais). Teismas papildomai vertina tai, jog iš bylos medžiagos nematyti, jog prievolės atsakovas nevykdo ilgą laiką, tik apie pusmetį, t.y. nėra net metų, be to, kaip minėta, iš dalies su ieškovu atsiskaitė, pervedė net 700 Eur sumą, nors nėra geros turtinės padėties ir pats ieškovas šioje byloje neprašė taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (areštuoti atsakovo turto). Visa tai rodo, jog pats ieškovas nelaiko, jog atsakovas vengia vykdyti prievolę. Tai, kad sutarties šalys, ieškovas ir atsakovas yra verslininkės, sudariusios komercinę sutartį, gebančios pamatuoti prisiimtą riziką, dėl aukščiau visų teismo išsakytų argumentų, nesudaro pagrindo padaryti priešingą išvadą, nes atsakovas į nepalankią finansinę padėtį pakliuvo dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Šioje situacijoje teismas atkreipia dėmesį, jog vertinant šalių pirminį susitarimą dėl netesybų, išdėstytą sutarties 4.9. punkte, matyti, jog faktiškai ieškovas netesybų reikalauja tik po trijų mėnesių po prekių pardavimo (sutartyje nurodyta - ,,sąskaitos už palūkanas pateikiamos mėnesio pabaigoje“: po 60 kalendorinių dienų, kito mėnesio pabaigoje), kas rodo, jog faktiškai patiriami ieškovo nuostoliai nėra dideli. Teismas nesutinka, kad atsakovas kaip tai piktnaudžiauja savo teise, teismo prašydamas sumažinti sutartyje nustatytas netesybas, kadangi kaip matyti, tiekimo sutartis buvo pasirašyta 2014 m. birželio 17 d., t.y. daugiau kaip prieš dvejus metus, todėl nesant byloje papildomų duomenų (pvz., tarp šalių vykusias ikisutartines derybas dėl sutarties sudarymo, jos nuostatų, įskaitant netesybų skaičiavimą), negalima daryti išvados, jog pasirašant tiekimo sutartį atsakovas turėjo numatyti, jog vėliau, po keletą metų atsakovas turės finansinių sunkumų. Teismas taipogi nesutinka su ieškovo argumentu, nurodytu ,,paaiškinimuose į atsakovo atsiliepimą“ 7.5. punkte, jog žinodamas apie ateityje galimus atsakovo finansinius sunkumus, negalėjimą atsiskaityti pagal sutartį bei reikalavimą sumažinti netesybas, su juo nebūtų pasirašęs tiekimo sutarties, nes kaip jau teismas minėjo, sutartyje yra numatyti ne kelių dienų, o pakankamai ilgi (2 mėnesių) prievolės įvykdymo (apmokėjimo už patiektas prekes nepriklausomai nuo išrašytos sąskaitos sumos) terminai, byloje taipogi nėra duomenų, jog būtent atsakovas šalims pasirašant sutartį, pasiūlė netesybų dydį – 0.2 procentus už dieną, netesybos sutarties 4.9. punkte yra numatytos tik kaip galimos (tik teisė tiekėjui jų reikalauti iš pirkėjo), visa tai rodo, jog netesybos nebuvo lemiamu faktu šalims 2014 m. birželio 17 d. sudaryti tiekimo sutartį.

13Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

14Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas iš atsakovo taip pat reikalauja 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi. Atsakovas tokiam reikalavimui neatsikirto ir neišdėstė nesutikimo argumentų. Teismas neturi pagrindo netenkinti šio ieškinio reikalavimo, kadangi šio teismo sprendimo priėmimo metu atsakovui dar nėra iškelta restruktūrizavimo byla (nėra dėl to priimta teismo nutartis, nutartis nėra įsiteisėjusi), todėl teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnyje, dalyje dėl netesybų ir palūkanų (ne)skaičiavimo, šiuo metu netaikytinos.

15Ieškinys dėl įsiskolinimo už suteiktas prekes, delspinigių, palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies (82 procentai)(CK 6.38, 6.59, 6.63 straipsniai). Iš atsakovo ieškovui priteistina 6 227,37 Eur skola, 155,68 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, jog kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleistą nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimą į valstybės biudžetą. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų reikalavimų daliai (straipsnio 2 dalis). Tokiu būdu, ieškinį patenkinus 82 procentus, iš atsakovo ieškovui priteistina 191,88 Eur žyminio mokesčio.

17Byloje susidarė 7,60 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Ieškinį patenkinus iš dalies, aukščiau nurodyta išlaidų valstybei priteistina iš ieškovo suma sudarytų tik 18 proc. (arba 1,37 Eur), kuri esant mažesnei nei 3 Eur, sutinkamai su CPK 96 straipsnio 6 dalimi, yra valstybei neatlygintina. Tokiu būdu, atsakovui tektų atlyginti 6,23 Eur pašto išlaidų. CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Pagal minėto straipsnio 5 dalį teismas gali nukrypti nuo 1 dalyje nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Atsakovas nuo pat ieškinio gavimo momento, su ieškiniu (skola, delspinigiais) iš esmės sutiko, tik nesutiko su delspinigių dydžiu, pagal atsakovo poziciją teismas patenkino ieškinio reikalavimus. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė ne dėl atsakovo veiksmų/neveikimo, konstatuoti nesąžiningą atsakovo elgesį nėra pagrindo, jo procesinis elgesys buvo tinkamas ir sąžiningas, todėl byloje nagrinėjamu atveju jo negalima laikyti pralaimėjusia šalimi. Įvertintina ir tai, kad atsakovas šiuo metu nėra geros turtinės padėties, turi laikinų finansinių sunkumų, dėl ko kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo jam bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat atsižvelgiama į tai, jog iškėlus restruktūrizavimo bylą, šalis yra atleidžiama nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei remiantis CPK 83 straipsnio 8 punktu, į šių (pašto) išlaidų nedidelį dydį, yra pagrindas nukrypti nuo CPK 96 straipsnio 1–3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių ir bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo UAB ,,V.“, kodas 302432392, ieškovo UAB ,,J.“, kodas 147923287, naudai 6 227,37 Eur (šešių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt septynių eurų 37 ct) skolą, 155,68 Eur (vieno šimto penkiasdešimt penkių eurų 68 ct) delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos (6 383,05 Eur) sumos nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 191,88 Eur (vieno šimto devyniasdešimt vieno euro 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida... 2. Ieškovas UAB ,,J.“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l.... 3. Nurodė, jog 2014 m. birželio 17 d. ieškovas UAB ,,J.“ ir atsakovas UAB... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį iš dalies sutiko su ieškiniu: sutiko su 6... 5. Ieškovas 2018 m. spalio 18 d. (b.l. 45-47) pateikė rašytinį paaiškinimą... 6. Šalių atstovai į teismo posėdį neatvyko, gauti prašymai bylą teismo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. CPK 268 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai atsakovas ieškinį pripažįsta... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ,,J.“ ir atsakovo UAB... 10. D. S. numatytų netesybų mažinimo. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 11. Kaip matyti iš atsiliepimo, atsakovas kategoriškai nesutinka su ieškovo... 12. Teismas nagrinėjamu atveju, neturi teisinio pagrindo nesutikti su tokia... 13. Dėl procesinių palūkanų priteisimo. ... 14. Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas iš atsakovo taip pat reikalauja 6... 15. Ieškinys dėl įsiskolinimo už suteiktas prekes, delspinigių, palūkanų... 16. CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, jog kad šaliai, kurios naudai priimtas... 17. Byloje susidarė 7,60 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286, 287 straipsniais, teismas... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo UAB ,,V.“, kodas 302432392, ieškovo UAB ,,J.“,... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...