Byla 2-727-516/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lomista“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1186-232/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lomista“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Tikras kelias“ ir uždarajai akcinei bendrovei Danske lizingui dėl sutarties pripažinimo sudaryta bei įpareigojimo sutartį vykdyti natūra, ir

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Lomista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BUAB „Tikras kelias“, UAB Danske lizingas dėl sutarties pripažinimo sudaryta ir įpareigojimo sutartį vykdyti natūra.

3Atsakovas UAB Danske lizingas pateikė teismui prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, prašydamas, kad teismas nurodytų ieškovui UAB „Lomista“ įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 35 333,64 Eur arba pateiktų banko garantiją 35 333,64 Eur sumai atsakovo UAB Danske lizingas naudai. Atsakovas UAB Danske lizingas nurodė, kad dėl ieškovo pradėto teisminio proceso ir 2014-12-17, 2014-12-23 nutartimis pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas, būdamas teisėtas turto savininkas ir turėdamas pasiūlymus dėl jam priklausančio kilnojamojo turto pardavimo, dėl ieškovo nesąžiningai pareikšto ieškinio negali savo turtu disponuoti.

4Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 22 d. nutartimi įpareigojo ieškovą iki 2015 m. vasario 2 d. įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 35 333,64 Eur sumą nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba pateikti banko garantiją.

5Ieškovas UAB „Lomista“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB Danske lizingas prašymą atmesti.

6Atsakovas UAB Danske lizingas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti.

72015 m. gegužės 11 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo atsisakymas nuo atskirojo skundo ir prašymas nutraukti apeliacinį procesą. Prašyme ieškovas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1186-232/2015 patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukė civilinę bylą. Ieškovas taip pat nurodė, kad jam yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo procesinės pasekmės.

8Apeliacinis procesas nutrauktinas.

9CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, t. y. jei atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo neturi teisės jo paduoti pakartotinai (CPK 308 straipsnio 3 dalis). Remiantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK antrajame skirsnyje numatytas išimtis.

10Nagrinėjamoje byloje apeliantas, vadovaudamasis CPK 308 ir 338 straipsniais, iki paskirto posėdžio, t. y. atskirojo skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios, pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui atsisakymą nuo atskirojo skundo ir prašymą nutraukti apeliacinį procesą.

11Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei įvertinęs visas bylai reikšmingas aplinkybes, inter alia tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 6 d. nutartimi patvirtino tarp ieškovo ir atsakovų pasirašytą taikos sutartį, kurioje numatyta, jog patvirtinus taikos sutartį, panaikinamos civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, o atsakovas UAB Danske lizingas atsisako visų reikalavimų, kylančių iš Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartimi tenkinto prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priėjo išvadą, kad apelianto atsisakymas nuo atskirojo skundo neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms ir / ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, apelianto atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, o apeliacinis procesas, pradėtas pagal šį atskirąjį skundą, nutrauktinas (CPK 308 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 308 straipsnio 2 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

13Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo UAB „Lomista“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai