Byla 2-2808-802/2011
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Litesko“ atstovei Daivai Juodžiukynienei, atsakovei B. M., jos atstovei adv. Vilijai Jurčikonienei, tretiesiems asmenims V. M. ir kt., parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Litesko“ ieškinį atsakovei B. M., tretiesiems asmenims, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 1562,44 Lt skolą, 22,41 Lt delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei jo turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.20-24).

3Parengiamojo teismo posėdžio metu šalys teismui pateikė taikos sutartį (b.l.84-85).

4Ieškovo atstovė prašo tvirtinti taikos sutartį, o bylą nutraukti.

5Atsakovė B. M. prašo tvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti. Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės jai žinomos.

6Atsakovės sutuoktinis V. M., su kurio teisėmis bei pareigomis yra susijusi taikos sutartis, prašo tvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti. Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės jam žinomos.

7Atsakovės atstovė adv. V.Jurčikonienė nurodo, kad toks sprendimas buvo priimtas išanalizavus teisės aktus ir nustačius, jog atsakovė šilumos tiekimą nutraukė neteisėtai. Dėl to jai kilo pareiga apmokėti ieškovo priskaičiuotus mokesčius.

8Tretieji asmenys prieštaravimų, kad būtų patvirtinta taikos sutartis neišreiškė.

9Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

10Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovo iškeltų reikalavimų tenkinimo klausimus, susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia kurios nors šalies ar kitų asmenų teisių ar interesų, šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama (LR CPK 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 3 d., 294 str., 293 str. 1 d. 5 p.).

11Ieškovas prašo grąžinti jam 75 procentus sumokėto valstybei žyminio mokesčio. Likusios dalies priteisti neprašo (LR CPK 13 str.). Iš B. M. ir V. M. vadovaujantis taikos sutarties nuostatomis (9 p.), valstybei priteistina 34,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš kiekvieno šią sumą priteisiant lygiomis dalimis (pažyma apie išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, b.l.1) (LR CPK 93 str. 1d., 94 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Išaiškinti, kad ši suma turi būti sumokėta per nutarties įsiteisėjimo laikotarpį, ir kad sumokėjus šią sumą, mokėjimo dokumentą patvirtinantį, kad išlaidos valstybei buvo sumokėtos jie turi pateikti teismui (atnešti, atsiųsti paštu ar faksu į teismą, 107 kab.). Šalims sudarius taikos sutartį, remiantis LR CPK 87 str. 2 d., ieškovui grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, t.y. 51 Lt, sumokėto 2011-07-05 mokėjimo nurodymu Nr.3079. Ieškovui neprašant, likusį žyminio mokesčio suma jam nepriteistina.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 140 str. 3d., 290-291str., 293 str. 1 d. 5 p., 292 str.,

Nutarė

13Patvirtinti ieškovo UAB ,,Litesko“, atstovaujamo filialo juristės Daivos Juodžiukynienės ir B. M. bei V. M. taikos sutartį civilinėje byloje Nr.2-2808-802/2011 šiomis sąlygomis: Civilinės bylos Nr. 2-2808-802/2011 šalys: -

14Ieškovas UAB „Litesko" filialas „Marijampolės šiluma", veikiantis UAB „Litesko" vardu, įm. k. 110818317, fil. k. 110844810, Gamyklų g. 8, LT-68500 Marijampolė, atstovaujama UAB „Litesko" filialo „Marijampolės šiluma" juristės Daivos Juodžiukynienės, veikiančios pagal 2010-11-12 įgaliojimą Nr. 31-2010 pagrindu, toliau vadinamas „IEŠKOVAS", - Atsakovai B. M., gim.( - ), V. M., gim. .( - ) gyvenantys .( - ), toliau kartu vadinami „ATSAKOVAI", (toliau IEŠKOVAS ir ATSAKOVAI kartu vadinami „ŠALYS") siekdami užbaigti teisminį ginčą ir atsižvelgdami į abiejų šalių teisėtus lūkesčius bei gerus ketinimus, remdamiesi CK 6.983-6.986 straipsnių, CPK 42, 140, 293 straipsnių suteikta teise baigti bylą taikos sutartimi, sudarė šią taikos sutartį (toliau vadinama „SUTARTIS"):

 1. ŠALYS sutinka, o ATSAKOVAI įsipareigoja sumokėti IEŠKOVUI 1562,44 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt du litus ir keturiasdešimt keturis centus); atitinkamai IEŠKOVAS atsisako likusios dalies ieškinio reikalavimų ATSAKOVŲ atžvilgiu.
 2. ŠALYS susitaria, kad ATSAKOVAI sumoka IEŠKOVUI SUTARTIES 1 p. nurodytą pinigų sumą be atskiro IEŠKOVO nurodymo/prašymo, išdėstant mokėjimą 18 (aštuoniolikai) mėnesių, į IEŠKOVO nurodytą bei jam priklausančią sąskaitą Nr.( - ), esančią AB SEB banke, b.k.70440:
 1. iki 2011-11-30 sumoka 86,80 Lt;
 2. iki 2011-12-31 sumoka 86,80 Lt;
 3. iki 2012-01-31 sumoka 86,80 Lt;
 4. iki 2012-02-29 sumoka 86,80 Lt;
 5. iki 2012-03-31 sumoka 86,80 Lt;
 6. iki 2012-04-30 sumoka 86,80 Lt;
 7. iki 2012-05-31 sumoka 86,80 Lt;
 8. iki 2012-06-30 sumoka 86,80 Lt;
 9. iki 2012-07-31 sumoka 86,80 Lt;
 1. iki 2012-08-31 sumoka 86,80 Lt;
 2. iki 2012-09-30 sumoka 86,80 Lt;
 3. iki 2012-10-31 sumoka 86,80 Lt;
 4. iki 2012-11-30 sumoka 86,80 Lt;
 5. iki 2012-12-31 sumoka 86,80 Lt;
 6. iki 2013-01-31 sumoka 86,80 Lt;
 7. iki 2013-02-28 sumoka 86,80 Lt;
 8. iki 2013-03-31 sumoka 86,80 Lt;
 9. iki 2013-04-30 sumoka 86,84 Lt;
 1. Šalys susitaria, jog Atsakovams pažeidus Taikos sutarties 2 punkte nurodytą mokėjimo terminą, Atsakovai nuo laiku neapmokėtos sumos privalės mokėti Ieškovui 5 procentų dydžio metines palūkanas.
 2. Šalys susitaria, kad Atsakovai neturi teisės be Ieškovo sutikimo skirti savo piniginių įmokų šios Taikos sutarties numatytoms sumoms, kurių terminas dar nesuėjęs, padengti, jeigu mokėjimo momentu Atsakovai turi piniginių prievolių, kurių terminas yra suėjęs.
 1. Šalys susitaria, kad skolą už laikotarpį nuo 2010-08-01 iki 2011-03-31 Atsakovai apmoka pagal skolos grąžinimo grafiką ir išlieka centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai iki bus pateikta tiekėjui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti tik tam įgaliotų valstybės institucijų ir tik šių institucijų išduoti dokumentai galintys įrodyti teisėtą buto šildymo pakeitimo būdą.
 2. IEŠKOVAS ATSAKOVŲ atžvilgiu atsisako bet kokių reikalavimų, galinčių atsirasti dabar ir/ar ateityje ir susijusių su civiline byla Nr. 2-2808-802/2011.
 3. Šalys susitaria, kad Atsakovams pažeidus Taikos sutarties 2 punkte numatytą mokėjimo terminą, Ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo pažeistai Taikos sutarties daliai, t.y. nustatytu laiku neapmokėtai sumai.
 4. ŠALYS nereiškia pretenzijų viena kitai dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų, tai yra visos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos yra padengiamos pačių ŠALIŲ;
 5. Išlaidas valstybės naudai priteisti iš ATSAKOVŲ.

15Civilinę bylą Nr.2-2808-802/2011, pagal UAB ,,Litesko“ ieškinį atsakovei B. M., tretiesiems asmenims, dėl skolos priteisimo, nutraukti.

16Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM grąžinti ieškovui UAB ,,Litesko“ filialui Marijampolės šiluma (į.k.110844810) 2011-07-05 įmokos mokėjimo kvitu sumokėto žyminio mokesčio dalį, t.y. ieškovui grąžinant 51 Lt (penkiasdešimt vieną litą).

17Priteisti iš B. M. (a.k( - ) ir V. M. .( - ) viso 34,10 Lt (trisdešimt keturis litus, 10 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei, šią sumą priteisiant iš kiekvieno lygiomis dalimis, t.y. po 17,05 Lt (septyniolika litų, 5 ct) ją sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Nutartis, per 7 d. nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai