Byla 2A-471/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant ieškovui R. M., adv. S. E. Š., atsakovui K. M., adv. I. B., viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. B2-837-413/2010 pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovams M. A. L., bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Komsega“ ir K. M. dėl avanso grąžinimo ir netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas R. M. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į Kauno apygardos teismą ir prašė priteisti iš atsakovų UAB ,,Komsega“ ir K. M. solidariai 60000 Lt nuostolių, sumokėtų pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. preliminariąją sutartį ir 39000 Lt netesybų. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ieškovas prašė priimti atsisakymą nuo ieškinio M. A. L. atžvilgiu ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti. Ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 6 d. ieškovas ir atsakovė M.A. L., veikdama per savo įgaliotą asmenį UAB „Komsega", atstovaujamą bendrovės direktoriaus K. M., sudarė preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Šios sutarties pagrindu ieškovas sumokėjo UAB „Komsega“ direktoriui K. M. 60000 Lt dydžio avansą, tačiau preliminarioji sutartis iki šiol nėra įvykdyta. Nekilnojamasis turtas, dėl kurio pirkimo-pardavimo ateityje šalys buvo susitarusios ir už kurį ieškovas yra sumokėjęs 60000 Lt, yra parduotas kitiems asmenims. Nekilnojamojo turto registro duomenimis M.A. L. 2007 m. lapkričio 9 d. turto pardavimo aktu perleido 1,9 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), K. P., o atsakovas UAB „Komsega“ 0,56 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 2009 m. vasario 10 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2-269 ir priėmimo-perdavimo aktu Nr. 2-270 perleido UAB „Komsega“ direktoriaus K. M. motinai E. M.. UAB „Komsega“ ir jo direktoriaus K. M. nesąžiningumą patvirtina ta aplinkybė, kad atsakovai, gavę iš ieškovo 60000 Lt avansą, neįvykdė savo įsipareigojimų. 2009 m. birželio 10 d. Kauno apygardos teismas pagal pareiškėjo UAB „Komsega“ direktoriaus K. M. pareiškimą iškėlė bankroto bylą UAB „Komsega“, t.y. K. M. kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo po to, kai gavo ieškovo ieškinį dėl avanso ir netesybų priteisimo. Atsakovai UAB „Komsega“ ir K. M. M.A. L. atstovavo netinkamai ir ieškovo sumokėto avanso jai neperdavė, elgėsi nesąžiningai, kadangi K. M., žinodamas, kad UAB „Komsega“ yra skolinga ieškovui, pardavė visą UAB „Komsega“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, gavo pinigus, tačiau su ieškovu neatsiskaitė. Preliminarioji žemės pirkimo-pardavimo sutartis neįvykdyta dėl atsakovų UAB „Komsega“ ir K. M. kaltės, todėl šiems atsakovams taikytina solidarioji atsakomybė.

6Atsakovas K. M. ir jo atstovė prašė ieškinį atsakovo atžvilgiu atmesti. Nurodė, kad pasirašant 2007 m. rugpjūčio 6 d. preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį jis veikė kaip juridinio asmens UAB „Komsega“ atstovas, o ne kaip fizinis asmuo. Sutartis pasirašyta tarp M.A. L., atstovaujamos UAB „Komsega“ ir ieškovo, todėl mano, kad šioje byloje K. M. yra netinkamas atsakovas, o įneštus ieškovo pinigus turėtų grąžinti UAB „Komsega“. Be to, pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės, kadangi po valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo paaiškėjus, jog žemės sklypo pagrindinė paskirtis negalės būti keičiama 5 metus, ieškovas prarado suinteresuotumą ginčo žemės sklypu ir nutarė įsigyti kitą žemės sklypą.

7Atsakovo BUAB „Komsega“ atstovas su ieškiniu sutiko.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies priteisė iš atsakovo BUAB „Komsega“ ieškovui R. M. 60000 Lt nuostolių atlyginimo bei priėmė ieškovo R. M. atsisakymą nuo ieškinio M. A. L. atžvilgiu ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukė. Teismas nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 6 d. atsakovė M.A. L., veikdama per savo įgaliotą asmenį UAB „Komsega“, atstovaujamą atsakovo K. M., sudarė su ieškovu R. M. preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią šalys įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2007 m. spalio 30 d. sudaryti pagal preliminarius skaičiavimus 260 arų žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas sumokėjo 60000 Lt avansą ir sutarties šalys susitarė, kad pagrindiniam sandoriui neįvykus dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas ne vėliau kaip per 10 dienų grąžins pirkėjui visą jo sumokėtą avansą ir sumokės tokio paties dydžio baudą. Atsakovė M.A. L. 2007 m. rugsėjo 18 d. įgaliojo atsakovą K. M. išpirkti iš valstybės žemės sklypą, esantį ( - ), Mastaičių k., ir Kauno apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 02-05-10015 pagrindu 2007 m. spalio 2 d. buvo sudaryta valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis, kurios pagrindu M.A. L. įgijo nuosavybėn 1,9000 ha ploto žemės sklypą ( - ) Preliminarioje sutartyje nustatytu terminu (iki 2007 m. spalio 30 d.) pagrindinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Preliminarioji sutartis šalių nebuvo keičiama ar pildoma ir 2007 m. lapkričio 9 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu M.A. L. priklausantis 1,9000 ha ploto žemės sklypas parduotas jos pasiūlytam pirkėjui K. P.. 2008 m. kovo 12 d. M.A. L. mirė. Po jos mirties dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė. 2009 m. balandžio 1 d. atsakovas K. M. įnešė į UAB „Komsega“ kasą 60000 Lt avansą, kurį gavo iš ieškovo pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. preliminarią sutartį. Teismas nurodė, kad nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti. Teismas su ieškovo argumentais, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovų UAB „Komsega“ ir K. M. nesąžiningų veiksmų, nesutiko ir nurodė, kad Pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta iki 2007 m. spalio 30 d., tačiau nustatytu terminu tokios sutarties šalys nesudarė. Ieškovas nenurodė ir leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, kuo pasireiškė atsakovų UAB „Komsega“ ir K. M. neteisėti veiksmai nuo 2007 m. spalio 2 d., kada M.A. L. pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį įgijo nuosavybėn 1,9000 ha ploto žemės sklypą, iki 2007 m. lapkričio 19 d., kada žemės sklypas turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu buvo parduotas M.A. L. pasiūlytam pirkėjui, kadangi pardavus žemės sklypą kitam pirkėjui ir nelikus pagrindinės sutarties objekto, atsakovo UAB „Komsega“ įgaliojimai pagal pavedimo sutartį ir įgaliojimą pasibaigė. Teismas sprendė, kad ieškovo veiksmai, kai likus vienai dienai iki pagrindinės sutarties sudarymo jis su UAB „Komsega“ sudarė kitą preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį dėl žemės, esančios kitoje kadastrinėje vietovėje ir nesudarė pagrindinės ginčo žemės sklypo sutarties arba nesiėmė priemonių preliminarios sutarties sąlygų pakeitimui ar sutarties pratęsimui, leidžia manyti, kad ieškovas pagrindinės sutarties sudarymu nebuvo suinteresuotas, arba nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, todėl nesudarius pagrindinės sutarties preliminarioje sutartyje nustatytu terminu, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė (CK 6.165 str. 5 d.). Teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė, jog pagrindinė 1,9000 ha ploto žemės sklypo, pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovų nesąžiningų veiksmų arba nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti tokią sutartį, todėl reikalavimas priteisti iš atsakovų BUAB „Komsega“ ir K. M. 60000 Lt nuostolių, sumokėtų pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. preliminariąją sutartį ir 39000 Lt netesybų laikė nepagrįstu. Teismas byloje nustatė, kad ieškovo įmokėto 60000 Lt dydžio avanso atsakovės M.A. L. įgaliotas asmuo UAB „Komsega" atsakovei neperdavė. Atsakovas K. M. įnešė šiuos pinigus į bendrovės kasą. Kadangi bendrovė šiuos pinigus įgijo be teisėto pagrindo ir ieškovui jų negrąžino, todėl nurodyta suma priteistina teismine tvarka (CK 6.237 str.). Teismas pažymėjo, kad UAB „Komsega“ Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 10 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, todėl įsiteisėjęs teismo sprendimas šioje byloje yra pagrindas patvirtinti ieškovo finansinį reikalavimą bankroto byloje.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas R. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškovo R. M. ieškinys patenkintas iš dalies ir priimti šioje dalyje naują sprendimą - ieškovo ieškinį patenkinti pilnai ir priteisti ieškovui R. M. iš atsakovų BUAB „Komsega“ ir K. M. solidariai 99000 Lt. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

121. Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis numatė, kad jeigu pagrindinė sutartis nustatytu terminu nesudaroma dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų grąžinti pirkėjui visą pirkėjo sumokėto avanso sumą, t.y. 60000 Lt ir sumokėti pirkėjui tokio paties dydžio baudą.

132. K. M. veikė ir kaip UAB „Komsega“ atstovas pagal pareigas ir kaip M. A. L. atstovas pagal įgaliojimą. Buvimas šiuose keliuose vaidmenyse, K. M. leido atlikti veiksmus, kurių pasekoje ieškovas patyrė nuostolius.

143. K. M., būdamas UAB „Komsega“ direktorius, o UAB „Komsega“ atstovaudamas M. A. L., gavo iš ieškovo R. M. 60000 Lt, kurių K. M., kaip bendrovės direktorius neįnešė į bendrovės kasą ir neperdavė jų M. A. L..

154. Po to, kai 2007-10-02 K. M., kaip M. A. L. atstovas, pasirašė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį buvo galima įvykdyti preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. 2007-10-02 M. A. L. įgijo nuosavybėn 1,90 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), o šalia esantis 0,56 ha žemės sklypas nuosavybės teise priklausė UAB „Komsega“, todėl buvo visos galimybės iki 2007-10-30 parduoti šiuos abu sklypus ieškovui. Tačiau tiek UAB „Komsega“, atstovaujama direktoriaus K. M., tiek ir K. M., kaip fizinis asmuo, elgėsi nesąžiningai ir neperdavė M.A. L. pinigų, gautų iš ieškovo, nesikreipė dėl sąlygų detaliajam planui ruošti tikslu sujungti šiuos du sklypus išdavimo, neužsakė detalizuotų pažymų iš VĮ Registrų centras, reikalingų notarinei pirkimo-pardavimo sutarčiai įforminti, nepranešė ieškovui R. M., kad jis atvyktų į notarinę kontorą dėl sandorio sudarymo. Nesant minėtų dokumentų, nebuvo galimybės sudaryti pagrindinės ginčo žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties, todėl kalbėti apie tai, kad ieškovas nesudarė pagrindinės ginčo žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties, nėra jokio pagrindo.

165. Ieškovas norėjo ir buvo pasirengęs vykdyti 2007-08-06 preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir iki 2007-10-30 norėjo sudaryti notarinę ginčo žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovą tenkino preliminariosios sutarties sąlygos ir terminai ir jis pagrįstai tikėjosi, kad iki 2007-10-30 bus sudaryta pagrindinė žemės pirkimo-pardavimo sutartis.

176. Kaip matyti iš prijungtos Kauno rajono apylinkės teismo civilinės bylos, K. M. motina E. M. kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo iš M. A. L.. Buvo priimtas teismo įsakymas, kurį vykdydamas antstolis R. B. 2007-11-09 turto pardavimo aktu pardavė M. A. L. priklausantį 1,90 ha ploto žemės sklypą K. P. už 30000 Lt. Pirmos instancijos teismo sprendime nenurodyta, kad šio sklypo pirkėjas K. P. yra K. M. motinos E. M. sugyventinis. Šią aplinkybę patvirtina antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Jeigu M. A. L. būtų gavusi iš UAB „Komsega“ R. M. sumokėtus 60000 Lt, ji būtų galėjusi atsiskaityti su E. M.. Gretimas 0,56 ha ploto žemės sklypas, priklausęs nuosavybės teise UAB „Komsega“ 2009-02-10 pirkimo-pardavimo sutartimi buvo parduotas UAB „Komsega“ direktoriaus motinai E. M., tokiu būdu ginčo žemės sklypas perėjo UAB „Komsega“ direktoriaus K. M. šeimos nuosavybėn.

187. UAB „Komsega“ direktorius K. M. vietoj to, kad grąžintų 60000 Lt ieškovui R. M., 2009-04-15 šiuos pinigus perdavė savo motinos sugyventiniui K. P., tokiu būdu UAB „Komsega" direktoriaus K. M. šeimai perėjo tiek žemės sklypai, priklausę M. A. L. bei UAB „Komsega“, tiek ieškovo sumokėti 60000 Lt.

198. Nepriteisdamas netesybų, Kauno apygardos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teisminės praktikos pagal 2007-10-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 2 b.l. 65-70) atsakovas K. M. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo sprendimą. Jis nurodo, kad teismas pagrįstai ir teisingai konstatavo, jog ieškovas neįrodė aplinkybių, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovų kaltės. Ieškovas neįrodė kokius neteisėtus veiksmus veikdamas pagal įgaliojimą atliko fizinis asmuo K. M..

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Byloje sprendžiamas klausimas dėl sumokėto avanso pagal preliminariąją žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį ir netesybų priteisimo nesudarius pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties.

24Apeliacijos dalyką sudaro solidarios atsakomybės taikymo, netesybų ir kaltės dėl pagrindinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo klausimai.

25Apeliacinis skundas tenkintinas.

26Bylos medžiaga nustatyta, kad šalys Marijona A. L. atstovaujama UAB ,,Komsega“, kurią atstovauja, direktorius K. M. (pardavėjas) ir R. M. (pirkėjas) 2007 m. rugpjūčio 6 d. sudarė preliminariąją žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį (t. 1, b. l. 12-16). Šia sutartimi šalys įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2007 m. spalio 30 d. sudaryti 260 arų žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį.

27Apeliantas (ieškovas, pirkėjas) vykdydamas preliminariąją sutartį (8 p.) sumokėjo pardavėją atstovaujančiam atsakovui K. M. 60000 Lt avansą (t. 1, b. l. 13). Pagrindinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Šalys skirtingai aiškina sutarties nesudarymo aplinkybes. Apeliantas nurodo, kad sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovų kaltės, nes nebuvo įvykdytas preliminariosios sutarties 2 p. Apelianto teigimu minėtas sutarties punktas neįvykdytas dėl atsakovo K. M. kaltės, nes jis tvarkė visus reikalus tiek pardavėjos M. A. L., tiek ir UAB ,,Komsega“ vardu. Atsakovo K. M. teigimu, dėl pagrindinės sutarties nesudarymo kaltas pats apeliantas, nes jis nustojo domėtis žemės sklypo pirkimu, t. y. nenorėjo jo pirkti. Konkrečių įrodymų, patvirtinančių savo teiginius, šalys nepateikė.

28Preliminariosios sutarties 2 p. nustatyta, kad pardavėjas, pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienai nustatyta tvarka išima detaliojo plano rengimui reikalingas sąlygas (sąlygų savadas) iš atitinkamų institucijų ir iki sandorio sudarymo jas pateikia pirkėjui kaip vieną iš sąlygų pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti. Atsakovas K. M. nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad jis pateikė pirkėjui (apeliantui) nurodytas sąlygas, ar bent kad jas turėjo, ar kitokių įrodymų, kad nesudarė pagrindinės sutarties dėl apelianto kaltės. Nesant kitokių įrodymų, laikytina, kad pagrindinė pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovų kaltės, nes jie neįvykdė preliminariosios sutarties 2 p. numatyto įsipareigojimo.

29Kaip numatyta preliminarioje sutartyje, pagrindinė pirkimo pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2007 m. spalio 30 d.

30CK 6.165 str. 5 d. nustatyta, kad jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia.

31Byloje nėra įrodymų, kad nustatytas terminas sudaryti pagrindinę sutartį būtų pratęstas. Todėl laikytina, kad terminas sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigė 2007 m. spalio 30 d.

32Preliminariosios sutarties 12 p. numatyta, kad jeigu pagrindinė sutartis nustatytu terminu nesudaroma dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų grąžinti pirkėjui visą pirkėjo sumokėto avanso sumą ir sumokėti pirkėjui tokio paties dydžio baudą. Tokiu būdu, dėl atsakovų kaltės nustatytu terminu nesudarius pagrindinės sutarties ir pasibaigus terminui ją sudaryti apeliantas įgijo teisę į pagal preliminariąją sutartį sumokėto avanso (60000 Lt) grąžinimą bei į 60000 Lt dydžio baudą.

33Kaip buvo minėta 60000 Lt avansą iš apelianto paėmė atsakovas K. M. (10000 Lt 2007 m. rugpjūčio 6 d. ir 50 000 Lt 2007 m. rugpjūčio 8 d.). Gavęs avansą K. M. jo nepervedė pardavėjai Marijonai A. L., nors tai privalėjo padaryti, nes veikė ne savo, o jos vardu pagal 2007 m. liepos 20 d. įgaliojimą (t. 2, b. l. 16). 2007 m. rugpjūčio mėn. gautą iš apelianto avansą K. M. į UAB ,,Komsega“ kasą įnešė 2009 m. balandžio 1 d. praėjus daugiau nei pusantrų metų (t. 1, b. l. 151). Visą tą laiką nepagrįstai naudojosi svetimu turtu.

34Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovai neatliko jokių nesąžiningų veiksmų, dėl kurių nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis.

35Teisėjų kolegija negali sutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Kaip buvo minėta, atsakovai neįvykdė preliminariosios sutarties 2 p., dėl ko nebuvo galima sudaryti pagrindinės sutarties. Be to, ir kiti esantys byloje netiesioginiai įrodymai 2007 m. rugpjūčio mėn. gauto avanso neperdavimas pardavėjai, dėl ko jai negrąžinus atsakovo K. M. motinai E. M. 20000 Lt skolos pagal 2007 m. gegužės 10 d. paskolos sutartį, antstolis 2007 m. lapkričio 9 d. pardavė ginčo žemės sklypą 1,9 ha K. P., apelianto teigimu E. M. sugyventiniui (t. 1, b. l. 52, civilinė byla Nr. L-2-2523-540/2007). Kitą žemės sklypą 0,56 ha, kurį ta pačia preliminaria sutartimi buvo numatyta kartu parduoti (viso pagal preliminarią sutartį buvo numatyta parduoti 2,6 ha (1,9 + 0,56 ha) (t. 1, b. l. 12-16). 2009 m. vasario 10 d. UAB ,,Komsega“ atstovaujama direktoriaus K. M., pardavė E. M. (atsakovo motinai) (t. 1, b. l. 104-109, 110-111). Kaip buvo minėta pagal preliminarią sutartį iš apelianto 2007 m. rugpjūčio mėnesį gautą 60000 Lt avansą K. M. į UAB ,,Komsega“ kasą įnešė tik 2009 m. balandžio 1 d., 2009 m. balandžio 15 d. tokia pati suma buvo pervesta K. P. (t. 1, b. l. 152). 2009 m. birželio 10 d. UAB ,,Komsega“ buvo iškelta bankroto byla. Dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo direktorius K. M. pareiškimą pateikė teismui 2009 m. gegužės 5 d.. Visos šios išdėstytos aplinkybės leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad atsakovas K. M. savo veiksmais nesiekė sudaryti pagrindinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, o veikė priešingai jos sudarymui.

36Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir kitus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovų BUAB ,,Komsega“ ir buvusio bendrovės direktoriaus K. M. kaltės.

37Dėl mirusiosios Marijonos A. L. teisėjų kolegija nepasisako, nes jos atžvilgiu byla nutraukta ir dėl to nėra ginčo.

38Apeliantas prašo taikyti atsakovams solidariąją atsakomybę, nes jo teigimu K. M. veikė kaip UAB ,,Komsega“ atstovas pagal pareigas ir kaip pardavėjos M. A. L. atstovas pagal įgaliojimą. Būdamas keliuose vaidmenyse jis atliko veiksmus, kurių pasekoje apeliantas patyrė nuostolius.

39Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl atsakovų solidariosios atsakomybės (CK 6.279 str.). Solidarioji atsakomybė grindžiama ne tik bendrai padaryta žala, bet tam tikru bendrumu, jis egzistuoja ir kitų civilinės atsakomybės sąlygų atžvilgiu. Kaip buvo minėta K. M., vykdant preliminariąją sutartį, veikė tiek UAB ,,Komsega“, tiek ir savo kaip įgalioto asmens vardu. Kokia apimtimi K. M. veikė bendrovės vardu, o kokia savo paties kaip fizinio asmens vardu atskirti nėra galimybių, nes jis vienintelis atstovavo bendrovei. Faktiškai visus veiksmus, susijusius su žemės sklypų pirkimu-pardavimu, atliko K. M..

40Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei į tai, kad K. M. iš apelianto gautą avansą įnešė į bendrovės kasą faktiškai žinodamas, kad bendrovė bankrutuoja ir vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, atsakovams taikytina solidarioji atsakomybė.

41Sumokėto avanso 60000 Lt dydžio šalys neginčija. Preliminariąją sutartimi (sut. 12 p., t. 1, b. l. 13) numatyta avanso dydžio baudai už pagrindinės sutarties nesudarymą dėl pardavėjo kaltės. Apeliantas reikalauja mažesnės baudos – 39 000 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, apelianto reikalaujamas baudos dydis nėra per didelis, šis jo reikalavimas pagrįstas ir tenkintinas.

42Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, priteisiant solidariai iš atsakovų BUAB ,,Komsega“ ir K. M. 60000 Lt sumokėto avanso ir 39000 Lt baudą.

43CPK 93 str. pagrindu priteistinos bylinėjimosi išlaidos. CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu R. M. grąžintinas 2970 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2010 m. liepos 29 d. mokėjimo kvitu, už apeliacinį skundą.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

45Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimą iš dalies pakeisti:

46sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo BUAB ,,Komsega“ ieškovui R. M. 60000 Lt nuostolių atlyginimo ir 1811,70 Lt žyminio mokesčio pakeisti ir išdėstyti taip: priteisti solidariai iš atsakovų K. M. ir BUAB ,,Komsega“ ieškovui R. M. 60000 Lt negrąžinto avanso, 39000 Lt baudą ir 2970 Lt žyminio mokesčio išlaidų;

47sprendimo dalį, kuria priteista iš ieškovo R. M. 32,46 Lt pašto išlaidų valstybei panaikinti.

48Priteisti iš K. M. į valstybės biudžetą 33,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme;

49sprendimo dalį, kuria dalis ieškinio atmesta panaikinti.

50Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

51Grąžinti iš biudžeto R. M. 2970 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010 m. liepos 29 d. mokėjimo kvitu (kvitą palikti byloje).

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas R. M. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į Kauno apygardos... 6. Atsakovas K. M. ir jo atstovė prašė ieškinį atsakovo atžvilgiu atmesti.... 7. Atsakovo BUAB „Komsega“ atstovas su ieškiniu sutiko.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas R. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 12. 1. Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis numatė, kad jeigu pagrindinė... 13. 2. K. M. veikė ir kaip UAB „Komsega“ atstovas pagal pareigas ir kaip M. A.... 14. 3. K. M., būdamas UAB „Komsega“ direktorius, o UAB „Komsega“... 15. 4. Po to, kai 2007-10-02 K. M., kaip M. A. L. atstovas, pasirašė valstybinės... 16. 5. Ieškovas norėjo ir buvo pasirengęs vykdyti 2007-08-06 preliminariosios... 17. 6. Kaip matyti iš prijungtos Kauno rajono apylinkės teismo civilinės bylos,... 18. 7. UAB „Komsega“ direktorius K. M. vietoj to, kad grąžintų 60000 Lt... 19. 8. Nepriteisdamas netesybų, Kauno apygardos teismas nukrypo nuo Lietuvos... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 2 b.l. 65-70) atsakovas K. M. prašo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Byloje sprendžiamas klausimas dėl sumokėto avanso pagal preliminariąją... 24. Apeliacijos dalyką sudaro solidarios atsakomybės taikymo, netesybų ir... 25. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 26. Bylos medžiaga nustatyta, kad šalys Marijona A. L. atstovaujama UAB... 27. Apeliantas (ieškovas, pirkėjas) vykdydamas preliminariąją sutartį (8 p.)... 28. Preliminariosios sutarties 2 p. nustatyta, kad pardavėjas, pagrindinės... 29. Kaip numatyta preliminarioje sutartyje, pagrindinė pirkimo pardavimo sutartis... 30. CK 6.165 str. 5 d. nustatyta, kad jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje... 31. Byloje nėra įrodymų, kad nustatytas terminas sudaryti pagrindinę sutartį... 32. Preliminariosios sutarties 12 p. numatyta, kad jeigu pagrindinė sutartis... 33. Kaip buvo minėta 60000 Lt avansą iš apelianto paėmė atsakovas K. M. (10000... 34. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė... 35. Teisėjų kolegija negali sutikti su tokia pirmosios instancijos teismo... 36. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir kitus byloje esančius įrodymus darytina... 37. Dėl mirusiosios Marijonos A. L. teisėjų kolegija nepasisako, nes jos... 38. Apeliantas prašo taikyti atsakovams solidariąją atsakomybę, nes jo teigimu... 39. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl... 40. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei į tai, kad K. M. iš apelianto... 41. Sumokėto avanso 60000 Lt dydžio šalys neginčija. Preliminariąją sutartimi... 42. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo... 43. CPK 93 str. pagrindu priteistinos bylinėjimosi išlaidos. CPK 83 str. 1 d. 8... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimą iš dalies pakeisti:... 46. sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo BUAB ,,Komsega“ ieškovui R. M.... 47. sprendimo dalį, kuria priteista iš ieškovo R. M. 32,46 Lt pašto išlaidų... 48. Priteisti iš K. M. į valstybės biudžetą 33,10 Lt išlaidų, susijusių su... 49. sprendimo dalį, kuria dalis ieškinio atmesta panaikinti.... 50. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 51. Grąžinti iš biudžeto R. M. 2970 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010 m....