Byla 1S-154-495/2012
Dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro Simono Minkevičiaus 2012-01-20 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Daiva Pranytė–Zalieckienė, sekretoriaujant Renatai Novickienei,

2išnagrinėjo pareiškėjos UAB ( - ) atstovo L. J. skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos UAB ( - ) skundas dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro Simono Minkevičiaus 2012-01-20 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą panaikinimo, ir

Nustatė

32012-01-13 LR Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje buvo gautas UAB ( - ) pareiškimas, kuriuo prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 182 str., 187 str., 300 str. dėl UAB ( - ) generalinio direktoriaus L. K., valdybos pirmininko ir statybos direktoriaus M. G., UAB ( - ) direktoriaus S. K. ir UAB ( - )statybos vadovo J. P. galimai nusikalstamų veiksmų. Pareiškimo nuorašas pateiktas ir LR Generalinei prokuratūrai. Pareiškėjas pareiškime nurodė, jog UAB ( - ) ir UAB ( - ) 2011-06-13 pasirašė subrangos sutartį, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo atlikti darbus už 95166,50 Lt, tačiau 2011-08-19 UAB ( - ) nutraukė sutartį ir nesumokėjo pareiškėjui 55206,25 Lt, dėl ko UAB ( - ) kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka. Teisminio nagrinėjimo metu UAB ( - ) pateikė priešieškinį ir jį pagrindė 2011-09-07 PVM sąskaita-faktūra ( - ) Nr. ( - ) bei 2011-09-07 faktinių aplinkybių aktu/sąmata Nr. ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad šie dokumentai yra suklastoti, nes juose melagingai nurodytos UAB ( - ) tariamai paliktiems defektams šalinti panaudotos statybinės medžiagos, nors realiai buvo tik tęsiami tinkamai pareiškėjo atlikti darbai ir tam naudojamos medžiagos. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad suklastotas dokumentas paremtas fiktyviu sandoriu tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), kurio fiktyvumą grindžia ta aplinkybe, jog minėtų bendrovių vadovai yra giminaičiai bei įmonių akcijų bendrasavininkiai. Teigia, kad panaudodami minėtus suklastotus dokumentus bei suklastotą 2011-08-18 defektinį aktą, UAB ( - ) siekia išvengti prievolės atsiskaityti su UAB ( - ) už suteiktas paslaugas, privesti šią įmonę prie bankroto, išvengti dalies PVM sumokėjimo.

4Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Simonas Minkevičius 2012-01-20 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl UAB ( - ) pareiškime nurodytų aplinkybių. Ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti nustačius, kad yra aiški BPK 3 str. 1 d. 1 p. numatyta aplinkybė.

52012-02-01 Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo gautas pareiškėjos UAB ( - ) skundas, kuriuo prašoma panaikinti LR Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro 2012-01-20 nutarimą ir pradėti ikiteisminį tyrimą UAB ( - ) generalinio direktoriaus L. K., valdybos pirmininko ir statybos direktoriaus M. G., UAB ( - ) direktoriaus S. K. ir UAB ( - ) statybos vadovo J. P. atžvilgiu pagal BK 182 str., 186 str., 300 str.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartimi atmestas pareiškėjos UAB ( - ) skundas, motyvuojant tuo, kad prokuroras 2012-01-20 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą išsamiai išanalizavo UAB ( - ) pareiškime prokuratūrai nurodytas aplinkybes bei pateiktus duomenis, tinkamai juos įvertino ir pagrįstai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl pareiškime nurodytų aplinkybių. Tikrinant pareiškime nurodytas aplinkybes nebuvo gauta jokių patikimų faktinių duomenų apie dokumentų klastojimą ir jų naudojimą tikslu apgaule įgyti svetimą turtą ar išvengti turtinės prievolės. Pareiškimo patikrinimo metu nustatyta, kad tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra kilęs teisinis civilinis ginčas, kuris nagrinėjamas civilinio proceso tvarka. Tikrinant pareiškime nurodytas aplinkybes nustatyta, kad UAB ( - ) atliktų darbų defektai buvo užfiksuoti antstoliui 2011-08-19 atlikus faktinių aplinkybių konstatavimą ir dėl to 2011-09-01 surašius faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, taip pat įvertinta tai, kad dėl defektų šalinimo darbų yra UAB ( - ) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, dar šešių juridinių asmenų bendrovei UAB ( - ) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina statybinių medžiagų, kurios buvo ar galėjo būti naudojamos defektų šalinimui, įgijimą. Įvertinęs šias aplinkybes, prokuroras teisingai konstatavo, jog nėra faktinio pagrindo teigti, kad jokių defektų nebuvo ir defektų šalinimo darbai nebuvo atliekami, todėl negalima laikyti, kad pareiškėjo nurodytuose kaip tariamai suklastotuose defektiniame akte bei 2011-09-07 išrašytose PVM sąskaitoje-faktūroje bei sąmatoje nurodyti duomenys dėl defektų ir jų šalinimo išlaidų yra žinomai melagingi. Ar nebuvo pažeisti sutartiniai santykiai, bus nustatinėjama civilinėje byloje. Pareiškėjo skunde nurodomos pretenzijos dėl dokumentų, kuriais UAB ( - ) grindžia savo reikalavimą civilinėje byloje, turinio įvairių neatitikimų ir netikslumų, savaime nesudaro pagrindo įtarti, kad buvo klastojami dokumentai, šie klausimai yra kilusio civilinio teisinio ginčo dalykas ir turi būti sprendžiami civilinėje byloje. Teismo vertinimu, prokuroras pagrįstai konstatavo, kad savo interesų gynimas įstatymo nustatyta tvarka civilinėje byloje, ginčijant pareiškėjo pateiktą civilinį ieškinį, tame tarpe ir pateikiant priešieškinį, negali būti laikomas nusikalstamomis veikomis, numatytomis BK 182 str. ar 186 str. UAB ( - ) pareiškimas prokuratūrai apie galimai padarytas nusikalstamas veikas, taip pat skundas ikiteisminio tyrimo teisėjui yra pagrįsti tik paties pareiškėjo prielaidomis ir savitu faktinių aplinkybių interpretavimu, juose nepateikta jokių objektyvių duomenų, leidžiančių manyti, kad UAB ( - ) vadovo ir kitų pareiškėjo nurodomų asmenų veiksmai, susiję su civiliniu ginču, kilusiu tarp UAB ( - ) bei UAB ( - ), peržengė civilinių teisinių santykių ribas ir turi kokios nors nusikalstamos veikos požymių.

7Pareiškėjos atstovas skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį, LR Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro S. Minkevičiaus 2012-01-20 nutarimą ir priimti naują sprendimą - pradėti UAB ( - ) generalinio direktoriaus L. K., UAB ( - ) valdybos pirmininko ir statybos direktoriaus M. G., UAB ( - ) direktoriaus S. K., UAB ( - ) statybos vadovo J. P. atžvilgiu ikiteisminį tyrimą BK 182, 186 ir 300 straipsnių pagrindu.

8Pareiškėjos atstovas skunde nurodo, jog 2012-01-12 pareiškimas buvo pateiktas FNTT ir kopija buvo pateikta Generalinei prokuratūrai. Pareiškėjos atstovo įsitikinimu, pagal galiojančius teisės aktus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal gautą pareiškimą privalėjo išspręsti FNTT, Generalinei prokuratūrai paduoto pareiškimo kopija buvo skirta tik tam, kad pastaroji galėtų atlikti kontrolę.

9Pareiškėjos atstovo nuomone, UAB ( - ) nepagrįstai nutraukė rangos sutartį ir nepagrįstai atsisakė apmokėti už atliktus darbus. Be to, nesumokėjęs už darbus, pateikė galimai suklastotą nuostolių sąmatą ir sąskaitą, kuria siekia nepagrįstai praturtėti dėl priskaičiuojamo pridėtinės vertės mokesčio, tą pačią nuostolių sąmatą grindžia bet kokiomis gautomis sąskaitomis už įsigytas prekes, suklastotu 2011-08-18 dienos defektiniu aktu bei bando išvengti prievolės atsiskaityti už paslaugas. Pats faktas, kad PVM sąskaitose - faktūrose medžiagas UAB ( - ) pirko ir naudojo, neįrodo, kad prekės ir paslaugos buvo panaudotos neva UAB ( - ) defektams šalinti ašyse 1-10 ir ašyse A-F. Skunde pažymima, kad UAB ( - ) tame pačiame objekte savo darbo zonoje vidiniame kieme buvo tik pradėjusi tokio pat pobūdžio darbus, todėl medžiagos realiai buvo sunaudotos jų tolimesniems darbams atlikti. Šią aplinkybę žymi ir N. B. 2011-08-22 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Todėl, atstovo nuomone, konstatuotina, kad darbo rezultatas faktiškai buvo tinkamai atliktas ir perduotas toliau tęsti sekančius darbus kitiems subrangovams. Pareiškėjos atstovo manymu, iš aukščiau pateiktų faktinių duomenų matyti, kad UAB ( - ) pateikė suklastotą ir neteisėtą dokumentą, kuris yra paremtas netikrais duomenimis, galimu fiktyviu sandoriu tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ). Tokia išvada daroma dėl minėtų bendrovių direktorių giminystės (L. K. ir S. K.), taip pat ir bendrovių akcijų tų pačių savininkų, priklausymo įmonių grupei UAB ( - ), bei faktu, kad UAB ( - ) dirba 7 darbuotojai, iš kurių 4 yra administracijos darbuotojai, o 3 darbininkai. L. K. ir S. K. žinant, kad UAB ( - ) reikš reikalavimą sumokėti už atliktus ir priduotus darbus, tyčia, žinodami, kad darbai faktiškai buvo atlikti tinkamai ir buvo iš karto po atlikimo perduoti trečiosioms šalims tęsti kitus apdailos darbus, rezultatas buvo ir yra faktiškai naudojamas, galimai suklastojo tariamų defektų šalinimo sutartį, atliktų darbų aktus bei sąskaitą - faktūrą bei pateikė galimai suklastotą nuostolių sąmatą bei sąskaitą tam, kad ateityje įgytų kreditorinį reikalavimą į UAB ( - ) turtą, kuriuo galėtų išvengti prievolės atsiskaityti už atliktus darbus. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuostolių sąmatos ir sąskaitos suma (120 915,62 Lt su PVM) neatitinka priešieškinio sumai (120 460,04 Lt su PVM), nors pastarasis grindžiamas nuostolių sąskaita. Minėtame nuostolių akte nurodyta bendra suma pagal 1-12 punktus yra 60 198,81 Lt be PVM bei už pastolių nuomą - 6660,94 Lt be PVM. Tačiau priešieškinyje, kuris grindžiamas minėtu nuostolių aktu bei nuostolių sąskaita, pridėtos neva dėl pareiškėjo atlikto darbo defektų patirtų išlaidų PVM sąskaitos - faktūros. Pastarosiomis grindžiami nuostolių aktas ir sąskaita, nors faktiškai neatitinka nuostolių akte ir sąskaitoje nurodytų sumų bei pozicijų. Nuostolių sąskaita buvo išrašyta nepagrįstai, klastojant neva patirtus nuostolių duomenis. Kadangi teisminis ginčas prasidėjo, UAB ( - ) teikiant priešieškinį buvo bandoma pagrįsti galimai suklastotą nuostolių aktą PVM sąskaitomis - faktūromis, neturinčiomis jokio objektyvaus ryšio su tariamais defektais, ir tokiu būdu įgyvendinti pradėtą sukčiavimą. Neabejotinas faktas yra tas, kad priešieškinio pagrindu nurodyta sąskaita nuostoliams ir nuostolių aktas yra fiktyvūs. Skunde pabrėžiama, kad UAB ( - ) generalinis direktorius L. K. nurodė nutraukiantis 2011-06-13 Statybos subrangos sutartį dėl defektų, tačiau pastarasis nei 2011-08-19 dienos raštu, nei po pareiškėjos 2011-08-22 dienos raštu pateikto prašymo, nei UAB ( - ) 2011-09-07 dienos raštu nepateikė defektinio akto. Akivaizdu, kad defektinio akto, kuris neva buvo sudarytas 2011-08-18 dieną, iš viso nebuvo ir neegzistavo, o pastarasis dokumentas klastojant faktus ir datas atsirado bei buvo pateiktas UAB ( - ) tik 2011-09-22 dienos raštu, po to, kai 2011-09-15 buvo užregistruotas UAB ( - ) ieškinys teisme. Jei minėtas defektinis aktas būtų buvęs surašytas 2011-08-18 dieną, atstovo nuomone, reiškiant pretenziją dėl defektų 2011-08-19 dienos raštu bei 2011-09-07 dienos raštu, UAB ( - ) būtų pateikusi defektinį aktą ir, kaip buvo numatyta sutartyje, nurodžiusi pašalinti defektus. Atstovo nuomone, iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti aiški nusikalstamos veiklos sudėtis, dėl ko prokuroras privalėjo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal 2012-01-12 pareiškimą FNTT.

10Skunde nurodoma, jog prokuroras, turėdamas galimybę detaliai išanalizuoti pareiškimą visa apimtimi, turėdamas realias galimybes matyti sąskaitų neatitikimus nuostolių aktui, dvigubai pateiktą tą pačią UAB ( - ) PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ) Nr. ( - ), nepateiktus pagrindžiančius nuostolių aktą duomenis, faktiškai atliko paviršutinišką ir neišsamų pareiškimo įvertinimą, dėl ko nepagrįstai neįžvelgė nusikaltimo sudėties, nepagrįstai perėmė tyrimą iš FNTT. Vadovaujantis BPK 2 str. nuostata, prokuroras privalėjo detaliai ištirti 2012-01-12 pareiškime pateiktus dokumentus ir tik tada priimti sprendimą, tačiau nutarime matyti, kad prokuroras tik konstatavo apie esamas sąskaitas ir nesigilino į jose nurodytą informaciją/turinį. Pirmos instancijos teismas faktiškai konstatavo, kad yra neatitikimai, o tai ir yra subjektyvūs nusikalstamos veiklos požymiai, kuriuos atlikdamas subjektas siekia išvengti atsiskaitymo už darbus ir tokiu būdu padaryti žalą pareiškėjui. Skunde atstovas atkreipia dėmesį į tai, kad nutartyje nėra pasisakyta apie dokumentų chronologinę seką, t.y. pirmos instancijos teismas nieko neanalizavo ir neaptarė apie dokumentų pateikimo datas. Dokumentuose nėra jokių faktinių įrodymų, kad defektinis aktas buvo sudarytas 2011-08-18 dieną. Priešingai nei nurodė nutarime prokuroras, medžiagų ir paslaugų įsigijimas nepagrindžia nuostolių akto ir sąskaitos, nes iš PVM sąskaitų - faktūrų faktiškai atlikti medžiagų ir paslaugų pirkimai neatitinka nuostolių akto ir sąskaitos bei yra akivaizdžiai neteisingi.

11Prokuroras nepagrįstai nutarime nurodo, kad nuostolių akto ir sąskaitos „<...> turinys yra pagrįstas antstolio surašytu 2011-09-01 faktinių aplinkybių nustatymo protokolu Nr. ( - ) <...>”. 2011-09-01 faktinių aplinkybių nustatymo protokolu Nr. ( - ) aprašė 2011-08-19 dienos objekte faktą ir UAB ( - ) atstovų pateiktą subjektyvią nuomonę, o ne patirtus nuostolius, nuostoliams šalinti atvežtas medžiagas, dirbusius subrangovus, tame tarpe ir UAB ( - ); 2011-09-01 faktinių aplinkybių nustatymo protokolu Nr. ( - ) nėra konstatuoti medžiagų pirkimai, paslaugų pirkimai, todėl prokuroras nepagrįstai konstatavo, neva faktinių aplinkybių nustatymo protokolas Nr. ( - ) pagrindžia nuostolių aktą, kuriame nurodytos konkrečios išlaidos nuo 2011-08-22 iki 2011-09-07 pagal minėtu laikotarpiu gautas PVM sąskaitas - faktūras; 2011-09-01 faktinių aplinkybių nustatymo protokolu Nr. ( - ) nėra konstatuotas faktas, kad UAB ( - ) kvietė UAB ( - ) atstovus į konstatavimą, nėra konstatuota, kad buvo kviesti UAB ( - ) 2011-08-18 ir 2011-08-19 dirbę subrangovai UAB ( - ).

12Pareiškėjo atstovas ir prokuroras teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta nustatyta tvarka..

13Pareiškėjos atstovo skundas atmestinas.

14Aukštesnės instancijos teismas, susipažinęs su skundo nagrinėjimui pateikta atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą medžiaga Nr. ( - ), konstatuoja, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartis bei Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro Simono Minkevičiaus 2012-01-20 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra teisėti ir pagrįsti. Naikinti paminėtus procesinius sprendimus pareiškėjos atstovo skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

15Kaip matyti iš teismui skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos, 2011-06-13 UAB ( - ) (rangovas) ir UAB ( - ) (subrangovas) pasirašė statybos subrangos sutartį Nr. ( - ). Subrangovas įsipareigojo pagal sutartyje nustatytas sąlygas, techninę užduotį ir techninį projektą, savo jėgomis, priemonėmis ir rizika atlikti ventiliuojamo fasado bei PVC-stiklo konstrukcijų įrengimo darbus objekte „( - ), rekonstrukcija įrengiant viešbutį” ir kartu su rangovu dalyvauti pateikiant juos statybos užbaigimo komisijai, o rangovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus statybos darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatytą kainą. UAB ( - ) 2011-08-19 raštu informavo UAB ( - ) vadovą, jog dėl esminių sutarties pažeidimų vienašališkai nutraukia statybos subrangos sutartį Nr. ( - ). UAB ( - ) 2011-09-07 raštu informavo UAB ( - ) vadovą, jog UAB ( - ) darbuotojams pasišalinus iš objekto ne tik buvo neatlikta didžioji dalis darbų, tačiau atlikti darbai buvo su esminiais defektais, kuriuos šalindama UAB ( - ) patyrė dideles išlaidas. Minėtu raštu UAB ( - ) pareikalavo, kad iki 2011-09-14 UAB ( - ) apmokėtų dėl jos kaltės patirtas tiesiogines išlaidas (120.915,62 Lt). Kartu su minėtu raštu UAB ( - ) buvo išsiųsta 2011-09-07 faktinių nuostolių aktas/sąmata Nr. ( - ), 2011-09-07 PVM sąskaita – faktūra Nr. ( - ). UAB ( - ) dėl UAB ( - ) pagal subrangos sutartį nesumokėtų 55206,25 Lt bei dėl statybos subrangos sutartį Nr. ( - ) nutraukimo pripažinimo negaliojančiu 2011-09-15 ieškiniu kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka. UAB ( - ) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį grindė tame tarpe ir 2011-09-07 PVM sąskaita-faktūra ( - ) Nr. ( - ) bei 2011-09-07 faktinių aplinkybių aktu/sąmata Nr. ( - ), 2011-08-19 defektiniu aktu, vėliau pateikė priešieškinį. Taigi, esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, tiek ikiteisminio tyrimo teisėja skundžiamoje nutartyje, tiek prokuroras 2012-01-20 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagrįstai konstatavo, jog tarp pareiškėjo ir UAB ( - ) civilinių teisinių santykių pagrindu yra kilęs ginčas, kuris šiuo metu sprendžiamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. ( - ). Vertinant UAB ( - ) pareiškime apie galimai padarytas nusikalstamas veikas nurodytas aplinkybes, prie pareiškimo pateiktuose dokumentuose esančius duomenis bei pareiškime nurodytų aplinkybių patikslinimui surinktus duomenis, nagrinėjamu atveju buvo padaryta pagrįsta išvada, jog nėra pagrindo įtarti, jog galėjo būti padarytos nusikalstamos veikos, turinčios nusikaltimų, numatytų BK 182 str., 186 str., 300 str., požymių. Nors pareiškėjos atstovas skunde nurodo, jog UAB ( - ) nepagrįstai nutraukė rangos sutartį, nesumokėjusi už darbus, pateikė galimai suklastotą nuostolių sąmatą ir sąskaitą, kuria siekia nepagrįstai praturtėti dėl priskaičiuojamo pridėtinės vertės mokesčio, tą pačią nuostolių sąmatą grindžia bet kokiomis gautomis sąskaitomis už įsigytas prekes, suklastotu 2011-08-18 dienos defektiniu aktu bei bando išvengti prievolės atsiskaityti už paslaugas. Tačiau iš skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos matyti, jog UAB ( - ) atliktų darbų defektai buvo užfiksuoti antstolei R. S. 2011-08-19 atlikus faktinių aplinkybių konstatavimą ir dėl to 2011-09-01 surašius faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. ( - ), dėl defektų šalinimo darbų yra UAB ( - ) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, dar šešių juridinių asmenų bendrovei UAB ( - ) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina statybinių medžiagų, kurios buvo ar galėjo būti naudojamos defektų šalinimui, įgijimą. Ikiteisminio tyrimo teisėja pagrįstai pritarė prokuroro nutarime padarytai išvadai, jog kylantys klausimai dėl tam tikrų defektų, defektų šalinimo darbų apimties ir tikslingumo, tam sunaudotų medžiagų ir panašiai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, kuris sprendžiamas civilinio proceso nustatyta tvarka. Tai patvirtina aplinkybė, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. ( - ) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-27 nutartimi, tarp šalių kilus ginčui dėl statybos subrangos darbams keliamų kokybės reikalavimų bei dėl atliktų darbų defektų, paskirta statybos darbų ekspertizė (Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys). Kaip teisingai pastebėta skundžiamoje nutartyje, pareiškėjo skunde nurodomos pretenzijos dėl dokumentų, kuriais UAB ( - ) grindžia savo reikalavimą civilinėje byloje, turinio įvairių neatitikimų ir netikslumų, savaime nesudaro pagrindo įtarti, kad buvo klastojami dokumentai, šie klausimai yra kilusio civilinio teisinio ginčo dalykas ir turi būti sprendžiami civilinėje byloje. Kadangi nebuvo gauta jokių objektyvių duomenų pareiškime nurodomus dokumentus laikyti galimai suklastotais, o jokių kitų argumentų dėl tariamo sukčiavimo ar siekio apgaule padaryti turtinę žalą pareiškėjas nenurodė, tiek ikiteisminio tyrimo teisėja, tiek prokuroras pagrįstai konstatavo, kad savo interesų gynimas įstatymo nustatyta tvarka civilinėje byloje ginčijant pareiškėjo pateiktą civilinį ieškinį, tame tarpe ir pateikiant priešieškinį, negali būti laikomas nusikalstamomis veikomis, numatytomis BK 182 str. ar 186 str.

16Atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjos atstovo skundo argumentai, jog pagal galiojančius teisės aktus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal gautą pareiškimą privalėjo išspręsti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Generalinei prokuratūrai paduoto pareiškimo kopija buvo skirta tik tam, kad pastaroji galėtų atlikti kontrolę. Kaip teisingai pažymėta skundžiamoje nutartyje, pagal BPK 168 str. 1 d. nuostatas, procesinį sprendimą dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą gali priimti tiek ikiteisminio tyrimo pareigūnas, tiek prokuroras. Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, UAB ( - ) pareiškimą apie galimai padarytas nusikalstamas veikas pateikė tiek Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, tiek LR Generalinei prokuratūrai. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Generalinio prokuroro 2003-10-07 įsakymu Nr. 1-108, (2011-01-11 įsakymo Nr. 1-8 redakcija) patvirtintų „Lietuvos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų” 46 p., nustato, kad Generalinės prokuratūros prokurorai nagrinėja gautus skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas. Šių nuostatų 52.2 p. nustato, kad Generalinis prokuroras, jo pavaduotojas, departamento (skyriaus) vyriausiasis prokuroras sprendžia, kuriam Generalinės prokuratūros prokurorui arba kuriai teritorinei prokuratūrai ar ikiteisminio tyrimo įstaigai perduoti nagrinėti skundus, pareiškimus, pranešimus apie nusikalstamas veikas. 2012-01-12 LR Generalinėje prokuratūroje gautas UAB ( - ) pareiškimas apie galimai padarytas nusikalstamas veikas Generalinio prokuroro pavaduotojo A. Neveros 2012-01-13 rezoliucija buvo perduotas LR Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiajam prokurorui S. Slapšinskui, kuris 2012-01-16 rezoliucija UAB ( - ) pareiškimą nagrinėjimui ir procesinio sprendimo priėmimui paskyrė prokurorui S. Minkevičiui. Prokuroro S. Minkevičiaus nurodymu visa UAB ( - ) pareiškimo medžiaga iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos buvo perduota LR Generalinei prokuratūrai. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ikiteisminio tyrimo teisėja padarė pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju UAB ( - ) pareiškimo nagrinėjimo ir procesinio sprendimo tvarka nebuvo pažeista, nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą priėmė tam įgaliojimus turintis subjektas.

17Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, naikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį, nėra pagrindo.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

19atmesti pareiškėjos UAB ( - ) atstovo L. J. skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį.

20Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Daiva... 2. išnagrinėjo pareiškėjos UAB ( - ) atstovo L. J. skundą dėl Vilniaus... 3. 2012-01-13 LR Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje buvo gautas UAB ( - )... 4. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 5. 2012-02-01 Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo gautas pareiškėjos UAB (... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartimi atmestas... 7. Pareiškėjos atstovas skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 8. Pareiškėjos atstovas skunde nurodo, jog 2012-01-12 pareiškimas buvo... 9. Pareiškėjos atstovo nuomone, UAB ( - ) nepagrįstai nutraukė rangos sutartį... 10. Skunde nurodoma, jog prokuroras, turėdamas galimybę detaliai išanalizuoti... 11. Prokuroras nepagrįstai nutarime nurodo, kad nuostolių akto ir sąskaitos... 12. Pareiškėjo atstovas ir prokuroras teismo posėdyje nedalyvavo, apie... 13. Pareiškėjos atstovo skundas atmestinas.... 14. Aukštesnės instancijos teismas, susipažinęs su skundo nagrinėjimui... 15. Kaip matyti iš teismui skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos, 2011-06-13... 16. Atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjos atstovo skundo argumentai, jog pagal... 17. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, naikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p.,... 19. atmesti pareiškėjos UAB ( - ) atstovo L. J. skundą ir palikti galioti... 20. Nutartis galutinė ir neskundžiama....