Byla 2A-816-590/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo MB „Forintas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Korifėjus“ ieškinį atsakovui MB „Forintas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovas UAB „Korifėjus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo MB „Forintas“ 477,34 Eur skolos, 8,05 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-04-18 nuomos sutarties pagrindu ieškovas buvo išnuomojęs atsakovui automobilį pusei metų už 2 500 Lt mėnesinį mokestį. Atsakovas sumokėjo 1 500 Lt užstatą. Atsakovas 2014-10-18 pasiūlė pratęsti sutarties terminą, ieškovas su tuo sutiko, sutarties terminas pratęstas iki 2015-04-18 (pusei metų). Nurodė, kad atsakovas sumokėjo ne visą nuomos mokestį ir šiuo metu skolingas 477,34 Eur.
 2. Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, kad šalys 2014 m. spalio mėn. žodžiu susitarė pratęsti automobilio nuomos sutartį 6 mėn., t. y. iki 2015-04-18. Dėl to, atsakovo nuomone, bendras nuomos terminas buvo 12 mėn. ir nuo 2015-10-18 nuomos mokestis buvo mažesnis, atsakovas sutiko padaryti 1 500 Lt nuolaidą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 25 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovui 477,37 Eur skolą, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 477,34 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-08-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 45 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog šalys, tardamosi pratęsti nuomos sutarties terminą 6 mėn., nesusitarė dėl 1 500 Lt nuolaidos 2014-10-18 – 2015-04-18 nuomos terminui, dėl to ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atsakovas MB „Foritas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-25 sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti arba bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

94.1.Pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl automobilio nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2014-10-18 iki 2015-04-18, nepagrįstai vadovavosi tarp ginčo šalių 2014-04-18 raštu sudaryta automobilio nuomos sutartimi ir šioje sutartyje nustatyta automobilio nuomos 1 mėnesio laikotarpiui kaina (2 500 Lt), kadangi 2014-04-18 tarp ginčo šalių raštu sudaryta sutartis galiojo tik 6 mėnesius, tai yra, iki 2014-10-18. Taigi, nuo 2014-10-18 imtinai tarp ginčo šalių 2014-04-18 raštu sudaryta automobilio nuomos sutartis, kurioje buvo nustatyta, kad 1 mėnesio automobilio nuomos kaina yra 2 500 Lt, buvo nebegaliojanti.

104.2.Pirmos instancijos teismas sprendime neteisingai kvalifikavo tarp ginčo šalių nuo 2014-10-18 susiklosčiusius teisinius santykius. Apelianto vertinimu, teismo sprendime klaidingai nurodyta, kad tarp šalių 2014-04-18 raštu sudaryta sutartis nuo 2014-10-18 žodžiu buvo pratęsta – ginčo šalys žodžiu susitarė ne dėl 2014-04-18 raštu sudarytos automobilio nuomos sutarties pratęsimo, o dėl tarp šalių susiklosčiusių automobilio nuomos teisinių santykių tolimesnio tęsimo, tai yra, dėl automobilio nuomos tolimesniam laikotarpiui. Kitaip tariant, šalys žodžiu susitarė, kad ieškovas sutinka atsakovui išnuomoti automobilį laikotarpiui nuo 2014-10-18 iki 2015-04-18.

114.3.Teismas išvadą, kad šalys žodžiu nesitarė ir nesusitarė dėl nuolaidos automobilio nuomos mokesčiui, padarė vadovaudamasis tarp šalių vykdytu susirašinėjimu elektroninio ryšio priemonėmis, tačiau, apelianto vertinimu, aplinkybė, kad šalių susirašinėjime elektroniniu paštu nėra duomenų apie tai, kad atsakovas žodžiu sutiko pritaikyti nuolaidą automobilio nuomos mokesčiui, nesuteikė pagrindo pirmos instancijos teismui daryti išvadą apie tai, kad šalys žodžiu de facto susitarė dėl 1 500 Lt nuolaidos automobilio nuomos mokesčiui. Paaiškintina, kad tarp šalių buvo sudarytas žodinis susitarimas ir ne visos šio žodinio susitarimo sąlygos atsispindi (ar būtinai turėjo atsispindėti) tarp šalių vykdytame susirašinėjime elektroninio ryšio priemonėmis.

124.4.Pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada prieštarauja žodinės sutarties sampratai, pagal kurią žodinė sutartis yra toks šalių susitarimas, kai dėl sutarties sąlygų šalys susitaria žodžiu, o ne rašytine forma.

134.5.Pirmos instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė ir tinkamai neįvertino arba iš viso nevertino atsakovo atsiliepime į ieškinį pateiktų paaiškinimų, kad iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog tarp šalių laikotarpiu nuo 2014-10-18 iki 2015-04-18 galiojo ne rašytinė sutartis, kurią į bylą pateikė ieškovas ir kuria jis remiasi įrodinėdamas atsakovo tariamą skolą ieškovui, o žodinis susitarimas, kurio sąlygos negali būti tapatinamos su tos sutarties, kuri buvo pateikta su ieškovo ieškiniu, sąlygomis. Šalys 2014-10-18 sudarė žodinę sutartį dėl automobilio nuomos laikotarpiui nuo 2014-10-18 iki 2015-04-18 ir žodžiu susitarė, kad bendra automobilio nuomos kaina per šį laikotarpį bus 13 500 Lt arba kitaip tariant, žodžiu susitarė, kad automobilis šiuo laikotarpiu bus nuomojamas tomis pačiomis sąlygomis, kaip nurodyta 2014-04-18 raštu sudarytoje sutartyje, tik atsakovas nuomos mokesčiui pritaikys užstato dydžio, tai yra, 1 500 Lt nuolaidą.

 1. Ieškovas UAB „Korifėjus“ atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15

 1. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.
 2. Apeliacinio skundo esminis argumentas yra tas, kad apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šalys nesusitarė dėl 1500 Lt nuolaidos 2014 m. spalio 18 d. – 2015 balandžio 18 d. nuomos terminui.
 3. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apelianto dėmesį tai, kad apeliacijos paskirtis ir esmės nėra iš naujo išnagrinėti civilinę bylą, bet apeliacinio skundo ribose patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Todėl apeliantas apeliaciniame skunde privalo nurodyti kokios aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiai įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (CPK 306 str. 1 d. 4 p.).
 4. Nagrinėjamu atveju apeliantas skundo argumentą, kad šalys susitarė dėl 1500 Lt nuomos mokesčio, grindžia tuo, kad tarp šalių buvo sudaryta žodinė sutartis. Tačiau įrodymų, kurie patvirtintų kad tarp šalių buvo sudarytas žodinis susitarimo dėl 1500 Lt nuolaidos, atsakovas nei pirmosios nei apeliacinės instancijos teismams nepateikė (CPK 178 str.). Be to, atsakovo nurodoma aplinkybė, kad šalys susitarė dėl 1500 Lt nuolaidos, prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad šalys 2014 m spalio mėnesį tarėsi pratęsti automobilio nuomą tomis pačiomis sąlygomis, o apie kainos sumažinimą nebuvo tariamasi.
 5. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų apeliacinio skundo argumentus ir paneigtų pirmosios instancijos teismo išvadas, todėl apeliacinis skundas negali būti tenkinamas (CPK 178 str.).
 6. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.
 7. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

17Apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai