Byla 2-62-446/2015
Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškovei J. P., jos atstovui advokatui Vidmantui Lazickui, atsakovui V. V., institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Tomui Bimbai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. P. ieškinį atsakovui V. V., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ir

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašė pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2004 m. vasario 23 d. sprendimu priteistą jos dukrai R. V. išlaikymo dydį, priteisti iš atsakovo dukrai Rugilei po 400 Lt kas mėnesį. Parengiamojo posėdžio metu ieškovė patikslino ieškinio reikalavimą ir prašė priteisti iš atsakovo po 90 eurų per mėnesį dukrai R. V.

4Ieškovė paaiškino, kad 2004 m. išlaikymas jos dukrai Rugilei iš atsakovo buvo priteistas minimalaus dydžio, jos dukra paaugo, jai 13 metų, jos poreikiai rūbams, higienos prekėms, mokyklinėms reikmėms išaugo. Ji viena augina keturis nepilnamečius vaikus, yra našlė, pragyvena iš socialinės pašalpos, trims vaikams yra priteistas išlaikymas iš tėvų, viena dukra gauna našlaičio pensiją. Ji su vaikais ir neįgalia seserimi, kurią globoja, gyvena nuosavame trijų kambarių bute. Gaunant itin mažą išlaikymą iš vaiko tėvo – atsakovo, jai vienai išlaikyti dukrą sunku, todėl ji prašo padidint priteistą išlaikymą. Ji atsižvelgia į tai, kad atsakovas turi dar ir kitą vaiką, kurį jam taip pat reikia išlaikyti, todėl sumažina reikalaujamą priteisti sumą iki 90 eurų per mėnesį.

5Atsakovas ieškinį pripažino ir paaiškino, kad jis neturi nuolatinio darbo, dirba daugiausia sezoninius statybos darbus užsienyje, yra vedęs, išlaiko savo septynerių metų sūnų, sutuoktinei, kuri šiuo metu yra bedarbė, padeda išlaikyti sūnų iš jos pirmos santuokos. Jis sutinka dukters išlaikymui kas mėnesį mokėti periodines išmokas po 90 eurų.

6Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 1 d. įtvirtinta tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, mokymo, auklėjimo ir laisvalaikio reikmėms. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas principas, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystyti sąlygas. 2004 m. vasario 23 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7-01/2004 buvo priteistas išlaikymas nepilnametei R. V. ir atsakovo V. V. po 125 Lt kas mėnesį nuo 201 m. birželio 6 d. iki vaiko pilnametystės (7-8 b. l.). Pagrindas reikalauti keisti nustatytą išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios tėvo (motinos) turtinės padėties pablogėjimą ar pagerėjimą arba vaikų poreikių pasikeitimą, kurie turi būti esminiai (CK 3.201 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios faktinės aplinkybės, t. y. esminiai tėvo turtinės padėties pasikeitimai arba vaiko poreikių pasikeitimas. Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą, turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinio vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, įtvirtinto CK 3.3 straipsnio 1 dalyje.

8Šalys įrodymų, patvirtinančių savo turtinės padėties pablogėjimą ar padėties pagerėjimą, nepateikė. Tačiau išlaikymas buvo priteistas minimalaus dydžio – 1 MGL (galiojusio teismo sprendimo priėmimo metu), nuo to laiko praėjo dešimt metų, akivaizdu, kad vaikui augant vaiko poreikiai maistui, rūbams, laisvalaikiui, pomėgiams, lavinimuisi didėja. Vaikui paaugus padidėjo ne tik išlaidos jo maistui, rūbams, mokyklinėms priemonėms, bet ir išlaidos būstui, elektrai, vandeniui, už ką tenka apmokėti ieškovei. Be to, pasikeitus ekonominei situacijai būtinosios išlaidos yra ženkliai padidėjusios. Šių aplinkybių visuma suponuoja išvadą, kad vaiko išlaikymui mėnesiui nepakanka 250 Lt, šiuo metu tai sudarytų 72,41 Eur (jeigu tėvai lygiomis dalimis teiktų išlaikymą vaikui pagal ankstesnį teismo sprendimą). Pagal Aukščiausiojo Teismo nustatytą orientacinį išlaikymo kriterijų – vieno vaiko išlaikymui minimalių poreikių patenkinimui per mėnesį reikalingos lėšos atitinka vieną minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 300 Eur. Taigi, atsakovo teikiamas išlaikymas – 125 Lt, kas sudaro 36,20 Eur, yra mažesnė nei pusė minimalios mėnesinės algos. Įvertinus šias aplinkybes, teismas pripažįsta pagrįstu ieškovės reikalavimą padidinti priteistą išlaikymą iki 90 Eur per mėnesį dukrai atsižvelgiant į padidėjusius dukters poreikius ir Aukščiausiojo Teismo nustatytą orientacinį vaiko išlaikymo dydį.

9Kadangi atsakovas ieškinį pripažįsta, teismas konstatuoja, kad atsakovas turi galimybių dukrai, kurią augina ir auklėja viena ieškovė, kas mėnesį skirti 90 Eur (CPK 268 str. 6 d.). Remiantis prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu ieškinys tenkintinas, iš atsakovo vaikui priteisiant ieškovės reikalaujamas periodines išmokas kas mėnesį.

10Ieškovė į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo vaikui padidinimo kreipėsi 2014 m. lapkričio 11 d., todėl išlaikymas iš atsakovo priteistinas nuo tos dienos (CK 3.194 str., 3.196 str.1 d.1 p., 3.199 str.).

11Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. įtvirtintas vaiko ir tėvų turto atskyrimo principas, todėl išlaikymas priteistinas vaikui, teisę valdyti vaiko lėšas paliekant nepilnamečio turto uzufruktoriui – vaiko motinai, su kuria gyvena nepilnametis vaikas.

12Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Todėl ieškinį patenkinus, žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), priteistinas iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.), t. y. 32 Eur (90x12x3%=32,4). Ieškinį patenkinus, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios šioje byloje yra 4,01 Eur (1 b. l.), priteistinos taip pat iš atsakovo.

13Pagal LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 17 straipsnio 1 dalį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos konkurso būdu atrenka antrinę teisinę pagalbą teikiančius advokatus ir su jais sudaro sutartis, o šio straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamas užmokestis ir šiam užmokesčiui mokėti naudojamos valstybės biudžeto lėšos. Taigi, šiuo atveju tarnybai nusprendus teikti ieškovei valstybės garantuojamą 100 proc. apmokamą antrinę teisinę pagalbą ir paskyrus ieškovei advokatą (27-28 b. l.), valstybė patyrė išlaidų, kurios, kaip matyti iš pažymos (49 b. l.), šioje byloje yra 139 eurai. Ieškinį patenkinus, kaip ir visos kitos bylinėjimosi išlaidos valstybei, išlaidos už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą priteistinos iš atsakovo.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.201 straipsniu, CPK 259, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Pakeisti 2004 m. vasario 23 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7-01/2004 priteistą nepilnametei R. V. išlaikymo dydį. Priteisti iš V. V., a. k. (duomenys neskelbtini), išlaikymą dukrai R. V., a. k. ( - ), gimusiai 2001 m. birželio 6 d., periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 90 Eur (devyniasdešimt eurų) nuo 2014 m. lapkričio 11 d. iki vaiko pilnametystės.

17Nustatyti, kad nepilnametės R. V. išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise valdys vaiko motina J. P., a. k. ( - ).

18Priteisti iš V. V. 175 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, iš jų 139 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis eurus) sumokant į Valstybės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – ( - ), banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

19Sprendimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo vykdyti skubiai.

20Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. P.... 3. Ieškovė ieškiniu prašė pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2004 m.... 4. Ieškovė paaiškino, kad 2004 m. išlaikymas jos dukrai Rugilei iš atsakovo... 5. Atsakovas ieškinį pripažino ir paaiškino, kad jis neturi nuolatinio darbo,... 6. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 7. Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 1 d. įtvirtinta tėvų pareiga išlaikyti... 8. Šalys įrodymų, patvirtinančių savo turtinės padėties pablogėjimą ar... 9. Kadangi atsakovas ieškinį pripažįsta, teismas konstatuoja, kad atsakovas... 10. Ieškovė į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo vaikui padidinimo kreipėsi... 11. Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. įtvirtintas vaiko ir tėvų turto atskyrimo... 12. Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bylinėjimosi... 13. Pagal LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 17 straipsnio 1... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.201 straipsniu, CPK 259, 265, 270... 15. Ieškinį tenkinti.... 16. Pakeisti 2004 m. vasario 23 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu... 17. Nustatyti, kad nepilnametės R. V. išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise... 18. Priteisti iš V. V. 175 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus)... 19. Sprendimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo vykdyti skubiai.... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka...