Byla 2-1187-160/2016
Dėl RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (tretieji asmenys UAB „Estila“, UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Vilniaus vandenys“, BUAB „Altarnaja“, AB DNB bankas)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Eglei Čeponienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ skundą dėl RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (tretieji asmenys UAB „Estila“, UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Vilniaus vandenys“, BUAB „Altarnaja“, AB DNB bankas).

2Išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi UAB „Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla.

42015-08-11 RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimas 1 klausimu priėmė nutarimą dėl reikalavimo teisių perleidimo, dėl kurio „už“ balsavo 52,39 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, „prieš“ balsavo 1,75 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, kuriuo buvo nutarta parduoti 2356280,56 Lt (682426,02 Eur) kreditorinį reikalavimą į RUAB „Nemenčinės statyba“ už didžiausią pasiūlytą kainą, skelbiant apie pardavimą ne mažiau kaip 2 specializuotuose interneto skelbimų portaluose. Negavus geresnių pasiūlymų per 30 dienų nuo paskelbimo, parduoti aukščiau nurodytą reikalavimą už 50000 Eur UAB „Skolų departamentas“.

5Kreditorių susirinkimas 3 klausimu priėmė nutarimą dėl sandėlio likučių pardavimo, dėl kurio „už“ balsavo 51,91 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, prieš 2,22 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, kuriuo buvo nutarta pritarti UAB „Versina“ pasiūlymui ir perleisti UAB „Vėtrūna“ priklausančius sandėlio medžiagų likučius pagal sąrašą už 25000 Eur sumą UAB „Versina“. Patvirtinti pradines RUAB „Vėtrūna“ parduodamų likusių sandėlio medžiagų likučių kainas pagal sąrašą, nustatant pradinę šių sandėlio medžiagų likučių pardavimo kainą 10 proc. atitinkamos medžiagos įsigijimo vertės. Paskelbti apie RUAB „Vėtrūna“ priklausančių likusių sandėlio medžiagų pardavimą ne mažiau kaip 2 specializuotuose interneto skelbimų portaluose ir juos parduoti už ne mažesnę kaip nustatytą pradinę šių sandėlio medžiagų likučių pardavimo kainą (t. I, b. l. 6-14).

6Pareiškėjai UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ prašo panaikinti 2015-08-11 RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimo nutarimus 1 ir 3 klausimais. Paaiškino, kad yra restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai, susirinkimas priėmė neteisėtus ir kreditorių interesams prieštaraujančius nutarimus, neatitinkančius patvirtinto restruktūrizavimo plano, mažinantys kreditorių galimybes atgauti skolas. 1 darbotvarkės klausimo nutarimu buvo nutarta parduoti 2356280,56 Lt kreditorinį reikalavimą į RUAB „Nemenčinės statyba“ už už 7,33 % nominalios vertės. Toks nutarimas yra akivaizdžiai priešingas įmonės ir kreditorių interesams, pažeidžiantis patvirtintą restruktūrizavimo planą, mažinantis kreditorių galimybes atgauti skolas, todėl naikintinas. Nei įmonės vadovas, nei administratorius nepateikė kreditoriams jokių įrodymų, kokius veiksmus jie atliko, siekiant atgauti šią skolą, o apsiribojo abstrakčiais paaiškinimais, kad yra patvirtintas kreditorinis reikalavimas, o skolininkas RUAB „Nemenčinės statyba“ nedengia skolos. Jokių duomenų ar dokumentų, kaip skolininkas RUAB „Nemenčinės statyba“ numato dengti kreditorinius reikalavimus, ypač įvertinant tai, kad RUAB „Nemenčinės statyba“ įstatymu numatytas maksimalus 5 metų restruktūrizavimo terminas yra pasibaigęs jau 2015 m. vasario mėnesį, todėl skolininkas jau privalėjo ir toliau privalo pilnai įvykdyti savo prievolę, nei įmonės atstovai, nei administratorius negalėjo pateikti. Nutarimas pigiai parduoti skolą akivaizdžiai prieštarauja patvirtintam įmonės restruktūrizavimo planui. RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plano IXIII skyriuje nustatyta, kad pagrindiniai įmonės tikslai yra susigrąžinti kuo didesnę dalį debitorinių skolų, tinkamai vystyti įmonės veiklą ir atsiskaityti su visais kreditoriais, tuo pačiu siekiant išvengti bankroto. Darbotvarkės 3 klausimu priimtu nutarimu įmonės ir jos administratoriaus iniciatyva į susirinkimo darbotvarkę įtraukus šį klausimą, buvo nutarta parduoti UAB „Versina“ materialų įmonės turtą - 110518,90 Eur vertės sandėlio medžiagų likučius už 25000 Eur sumą, t.y. už 22,62 % likutinės vertės. Toks nutarimas yra akivaizdžiai priešingas įmonės ir kreditorių interesams, pažeidžiantis patvirtintą restruktūrizavimo planą, mažinantis kreditorių galimybes atgauti skolas. Nei įmonės vadovas, nei administratorius nepateikė kreditoriams jokių įrodymų, kodėl yra būtina parduoti įmonės sandėlio medžiagų likučius, o apsiribojo abstrakčiais paaiškinimais, kad siūlomi parduoti sandėlio medžiagų likučiai yra visiškai nevertingas turtas, kurio tolesnėje įmonės veikloje nebereikės, jį reikia saugoti ir jis nuvertėja. Tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių šiuos teiginius, taip pat siūlomo parduoti turto vertinimo pažymos susirinkimui ir kreditoriams pateikta nebuvo. Taip pat nebuvo pateikta jokių įrodymų, kokie veiksmai buvo atlikti bandant parduoti sandėlio medžiagų likučius. Buvo pateiktas tik UAB „Versina“ pasiūlymas pirkti 110518,90 Eur vertės likučius už 25000 Eur. Kreditoriui AB DNB bankas yra įkeistos atsargos sandėlyje už ne mažesnę nei 2 mln. Lt (57924 Eur) sumai, todėl piniginės lėšos už šių sandėlio medžiagų likučių pardavimą bus skirtos įkeitimu užtikrinto kreditoriaus AB DNB bankas reikalavimui tenkinti. 2014-12-31 dienai įmonė turėjo atsargų iš viso už 664034 Eur (2292777 Lt). Tačiau pardavus sandėlio 110518,90 Eur (381600 Lt) vertės sandėlio atsargų likučius už 25000 Eur (86320 Lt), įmonės įkeistų atsargų vertė sumažės iki 1911177 Lt (2292777 -381600 = 1911177 Lt), o kreditorinis reikalavimas bus sumažintas tik 25000 Eur (86320 Lt). Todėl įkeistų atsargų vertės nebepakaks įkaito turėtojo reikalavimams tenkinti, todėl toks nutarimas akivaizdžiai pažeidžia ne tik įkaito turėtojo bet ir visų kreditorių interesus, nes, pusvelčiui pardavus turtą, ženkliai sumažės visų kreditorių galimybės atgauti skolas. Priimtas nutarimas pusvelčiui parduoti sandėlio medžiagų likučius akivaizdžiai prieštarauja patvirtintam įmonės restruktūrizavimo planui. Administratorius patvirtino, kad aktualiame įmonės restruktūrizavimo plane nėra numatytas sandėlio medžiagų likučių pardavimas už tam tikrą kainą. Kelia didelių abejonių įmonės vadovo tvirtinimas, kad siūlomų parduoti sandėlio medžiagų likučių nebereikės tolesnei įmonės veiklai. Toks likučių pardavimas kelia pagrįstų abejonių, ar įmonė apskritai toliau vykdys savo veiklą, ar vykdant šią veiklą tikrai nereikės pirkti parduotų medžiagų 10 kartų brangiau - rinkos kaina. Pasiūlymą pateikusi UAB „Versina“ yra valdoma asmenų, susijusių su RUAB „Vėtrūna“ akcininkais: UAB „Versina“ akcininkai O. B., I. B. ir direktorius V. B., kuris yra suteikęs sutikimą RUAB „Vėtrūna“ registruoti juridinį adresą jam priklausančiose patalpose Birutės g. 6, Vilnius, neabejotinai yra susiję su turtą parduodančios RUAB „Vėtrūna“ akcininkais V. B., I. B. ir V. B.. Todėl CK 6.67 str. nesąžiningumo prezumpcijos pagrindu galima preziumuoti, kad toks sandoris, kai skolininkas sudarė sandorį su juridiniu asmeniu, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyvis, nuosavybės teise tiesiogiai ar netiesiogiai valdantis mažiausiai penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajaus, įnašų ir pan.), yra skolininko sutuoktinis, vaikas, tėvas (motina) ar kiti artimieji giminaičiai, arba kai jiems visiems kartu priklauso mažiausiai penkiasdešimt procentų to juridinio asmens akcijų, yra nesąžiningas. Pagal įmonės pateiktą RUAB „Vėtrūna“ 2014 m. balansą įmonės turtas sudaro 31232899 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 51905891 Lt, t. y. įsipareigojimai viršija turto vertę 1,66 karto, todėl pagal Įmonių bankroto įstatymą RUAB „Vėtrūna“ yra visiškai nemoki. Tokiu būdu skundžiami susirinkimo nutarimai akivaizdžiai prieštarauja CK ir Įmonių bankroto įstatymo normoms, nes nemoki įmonė privalo nepažeisti kreditorių interesų, nepažeisti nustatytos atsikaitymų tvarkos, neperleisti turto mažesne nei rinkos verte, neperleisti turto susijusiems su įmonės organais asmenimis, o jos valdymo organai bei administratorius privalo laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonė dirba nuostolingai - pagal pateiktą pelno nuostolio ataskaitą per 2014 m. patyrė 590914 Eur (2040309 Lt) nuostolio. Įmonės turto vertė per 2014 metus sumažėjo 6323966 Eur (21835389 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo tik 5749228 Eur (19850934 Lt), t. y. turto vertė sumažėjo 574678 Eur (1984248 Lt) daugiau nei sumažėjo įsipareigojimai. Įmonė jau dabar nebeturi jokių galimybių pilnai atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl restruktūrizavimo plano tikslai nebus pasiekti. O priimti nutarimai parduoti įmonės turtą pusvelčiui dar labiau blogins įmonės būklę, mažins kreditorių galimybes atgauti skolas ir padarys žalą kreditoriams. Kreditoriai priėmė skundžiamus nutarimus, neturėdami visos aktualios informacijos bei įmonės finansinių rodiklių, kurių jiems tendencingai nepateikė įmonė ir administratorius (t. I, b. l. 1-5).

7Dubliku UAB „Luodė“ papildomai paaiškino, kad teismui yra pateikti dokumentai, jog RUAB „Nemenčinės statyba“ yra numačiusi pilnai atsiskaityti su UAB „Vėtrūna“. RUAB „Nemenčinės statyba“ kreditorių reikalavimų tenkinimu grafike nurodyta, kad visa RUAB „Vėtrūna“ 68242602 Eur skola bus pilnai padengta iki 2020-12-31, kas metai dengiant po 136485,21 Eur. Remiantis grafiku, matyti, kad per ateinančius RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo laikotarpio 2 metus bus padengta iš viso 272970,42 Eur skolos, t. y. bus gauta net 5,46 karto didesnė suma, nei ta suma, už kurią nuspręsta parduoti skolą (50000 Eur). O įvertinus tai, kad restruktūrizavimo laikotarpis gali būti pratęstas dar vieneriems metams, skolininkas RUAB „Nemenčinės statyba“ sumokės atsakovui net 409455,62 Eur, arba 8,19 karto daugiau nei bus gauta pardavus reikalavimo teises. Tai įrodo, kad sprendimas parduoti reikalavimo teises į RUAB „Nemenčinės statyba“ skolą už 50000 Eur yra visiškai nenaudingas nei įmonei, nei kreditoriams, nes numatytų gautinų ženklai didesnių lėšų atsisakymas ženkliai mažina ir taip jau nemokumo būsenoje esančios RUAB „Vėtrūna“ galimybes atsiskaityti su savo kreditoriais. RUAB „Vėtrūna“ yra RUAB „Nemenčinės statyba“ kreditorių komiteto narys bei didžiausias kreditorius, turintis 682426,02 Eur reikalavimą iš 1432077,48 Eur bendros reikalavimo sumos, kas sudaro 47,65 %. Todėl atsakovas, atstovaujamas profesionalaus restruktūrizavimo administratoriaus turi neabejotinų galimybių imtis aktyvių teisinių veiksmų bei paspartinti skolos atgavimą iš RUAB „Nemenčinės statyba“, nes maksimalus penkerių metų restruktūrizavimo terminas jau pasibaigė 2015 metų vasario mėnesį. Nei teismui, nei kreditoriams nepateikta jokių įrodymų, kodėl yra būtina parduoti įmonės sandėlio medžiagų likučius. Motyvai, kad didelė dalis sandėlio medžiagų likučių, kuriuos nuspręsta parduoti, yra naudotos medžiagos ir įrengimai, visiškai nepagrįsti jokiais įrodymais ar turto vertinimo aktais, kurie kreditoriams ir teismui leistų tuo įsitikinti. Atsižvelgiant į tai, kad šiuos likučius nuspręsta parduoti konkrečiai UAB „Versina“, kurios valdymo organai yra susiję su atsakovo valdymo organais asmenys, galima pagrįstai tvirtinti, kad nesant turto vertinimo ataskaitos niekas negali nustatyti, ar nebus parduotas naujas turtas, ar turtas dar reikalingas atsakovo veikloje. Toks likučių pardavimas prieštarauja aktualiam įmonės restruktūrizavimo planui, kuriame nėra numatytas sandėlio medžiagų likučių pardavimas už tam tikrą kainą (t. I, b. l. 72-73).

8Dubliku į AB DNB bankas atsiliepimą pareiškėjai prašė jų skundą tenkinti ir atmesti banko prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad nesutinka su banko argumentais sudaryti nuostolingus ir visiškai neekonomiškus sandorius, kurie būtų įstatymo numatyti tyčinio bankroto pagrindai, nes sandoriai sudaryti su giminingomis įmonėmis. Bankui, kaip didžiausiam kreditoriui, tikrai turėtų būti žinoma dabartinė RUAB „Vėtrūna“ finansinė būklė, nes per 2014 metus įmonė patyrė net 2040309 Lt grynojo nuostolio, o pagal 2014-12-31 balanso duomenis atsakovo įmonė turėjo turto už 31232899 Lt, o įsipareigojimų net už 5190589 Lt, kas įrodo, kad įsipareigojimai viršija turto vertę net 1,66 karto ir RUAB „Vėtrūna“ yra nemokumo būsenos. Bankui taip pat turėtų būti žinoma, kad RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planas nevykdomas, o įmonė jau nebepajėgi atsiskaityti su visais kreditoriais. Kadangi bankas savo atsiliepime nurodo, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra pagristi, tai leidžia pagrįstai teigti, kad bankas veikia priešingai likusių kreditorių interesams, nes iš bylos medžiagos matyti, jog RUAB „Nemenčinės statyba“ 2015-09-17 kreditorių komitetas patikslino kreditorinių reikalavimų grąžinimo grafiką, pagal kurį visa RUAB „Vėtrūna“ 682426,02 Eur skola bus pilnai padengta iki 2020-12-31, kas metai dengiant po 136485,21 Eur. Remiantis grafiku, matyti, kad per ateinančius RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo laikotarpio 2 metus bus padengta iš viso 272970,42 Eur skolos, t. y. bus gauta net 5,46 karto didesnė suma nei ta suma, už kurią nuspręsta parduoti skolą (50000 Eur). O įvertinus tai, kad RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo laikotarpis gali būti pratęstas dar vieneriems metams, skolininkas RUAB „Nemenčinės statyba“ sumokės atsakovui net 409455,62 Eur, arba 8,19 karto daugiau nei bus gauta pardavus reikalavimo teises. Tai įrodo, kad sprendimas parduoti reikalavimo teises į RUAB „Nemenčinės statyba“ skolą už 50000 Eur yra visiškai nenaudingas nei įmonei, nei kreditoriams, nes numatytų gautinų ženkliai didesnių lėšų atsisakymas ženkliai mažina ir taip jau nemokumo būsenoje esančios RUAB „Vėtrūna“ galimybes atsiskaityti su savo kreditoriais. Nesuprantama ir banko pozicija pritarti sandėlio medžiagų likučių, kurie yra įkeisti tam pačiam bankui, parduoti konkrečiai UAB „Versina“, kurios valdymo organai yra susiję su atsakovo valdymo organais asmenys, nesant turto vertinimo ataskaitos, kai niekas iš kreditorių negali nustatyti, ar nebus parduotas naujas turtas, ar turtas dar reikalingas atsakovo veikloje. Toks likučių pardavimas prieštarauja aktualiam įmonės restruktūrizavimo planui, kuriame nėra numatytas sandėlio medžiagų likučių pardavimas už tam tikrą kalną. Tai ženkliai mažina nemokumo būsenoje esančios RUAB „Vėtrūna“ galimybes atsiskaityti su savo kreditoriais. Pareiškėjai UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ teikė skundą tik dėl atsakovo RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, bet neprašė įtraukti į bylą kreditoriaus AB DNB bankas. Pastarasis į bylą įstojo savo iniciatyva ir rizika. Todėl jo prašymas priteisti iš pareiškėjų savo noru prisiimtas bylinėjimosi išlaidas yra teteisėtas, todėl atmestinas (t. I, b. l. 203-204).

9Bylos nagrinėjimo metu UAB „Luodė“ atstovas skundą palaikė. Papildomai paaiškino, kad nutarimai turi būti panaikinti dar ir dėl to, kad apie susirinkimą nebuvo pranešta visiems kreditoriams, kurie buvo įtraukti į kreditorinių reikalavimų sąrašą ir dėl šio procesinio pažeidimo nutarimai turi būti panaikinti. Pagal RUAB „Nemenčinės statyba“ gražintinų kreditoriams sumų grafiką RUAB „Vėtrūna“ realiai būtų gavusi 135485,21 Eur, tuo tarpu perleidus reikalavimą gavo tik 50000 Eur ir taip pažeidė kreditorių teisę gauti skolos atlyginimą iš RUAB „Vėtrūna“.

10Kreditorius UAB „Estila“ pareiškimu skundą palaiko (t. I, b. l. 79-80).

11Kreditorius UAB „Vėsa ir partneriai“ prisidėjo prie pareiškėjų skundo. Paaiškino, kad palaiko pareiškėjų išdėstytus argumentus (t. I, b. l. 89-90).

12Kreditorius UAB „Vilniaus vandenys“ įtraukta į bylos nagrinėjimą pareiškėjų pusėje paaiškinimų į bylą nepateikė (t. I, b. l. 99).

13Kreditorius BUAB „Altarnaja“ įtraukta į bylos nagrinėjimą, savarankiškų paaiškinimų nepateikė (t. I, b. l. 193-194).

14Atsiliepimu RUAB „Vėtrūna“ prašo skundą atmesti. Paaiškino, kad pareiškėjai kreditorių susirinkimo nutarimus skundžia ne dėl nutarimų teisėtumo, tačiau dėl jų ekonomiškumo, dėl kurio pasisakė tiek RUAB „Vėtrūna“, teikdama šiuos nutarimų projektus, tiek dauguma RUAB „Vėtrūna“ kreditorių, jiems pritardama. RUAB „Nemenčinės statyba“ restruktūrizavimo planas buvo patvirtintas 2010-02-09. RUAB „Nemenčinės statyba“ iniciatyva šis planas buvo keistas, iš esmės vis nukeliant išmokas kreditoriams, ko pasėkoje RUAB „Vėtrūna“ jokių išmokų nėra gavusi iki šiol. 2015-04-08 RUAB „Nemenčinės statyba“ kreditorių komitetas nusprendė įpareigoti RUAB „Nemenčinės statyba“ administraciją atlikti restruktūrizavimo plano pakeitimus ir pateikti juos kitam kreditorių komiteto posėdžiui. 2015-09-17 pranešimu RUAB „Nemenčinės statyba“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“ informavo apie šaukiamą RUAB „Nemenčinės statyba“ kreditorių komiteto posėdį, šio posėdžio darbotvarkę bei pateikė su posėdžio klausimais susijusią medžiagą. Tiek iš 2015-04-08 protokolo, tiek ir iš 2015-09-29 posėdžio metu numatomų priimti nutarimų matyti, kad RUAB „Nemenčinės statyba“ kreditorių reikalavimai gali būti pilnai patenkinti tik 2020 metų gruodžio mėn. pabaigoje ir tai tik tuo atveju, jei bendrovė sėkmingai vykdys savo veiklą. Reikalavimo teisės į RUAB „Nemenčinės statyba“ klausimas buvo nagrinėtas ir 2014-05-07 kreditorių susirinkime. Tuomet buvo nuspręsta minėtą reikalavimo teisę parduoti už geriausią pasiūlytą kainą, skelbiant apie pardavimą RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo administratoriaus tinklapyje, o negavus geresnių pasiūlymų per 30 dienų nuo paskelbimo - parduoti už 230000 Lt bendrovei, kuri už šią sumą minėtą reikalavimą siūlėsi pirkti. Deja, per 30 dienų jokių pasiūlymų gauta nebuvo, o ir už 230000 Lt siūliusi pirkti bendrovė tokio pasiūlymo atsisakė. RUAB „Vėtrūna“ patalpino skelbimus į du specializuotus, nemokamus interneto skelbimų portalus - www.plius.lt ir www.alio.lt. Iki šiol jokių pasiūlymų dėl minėtos reikalavimo teisės įsigijimo RUAB „Vėtrūna“ nesulaukė. RUAB „Vėtrūna" yra įsitikinusi priimto ekonominiu naudingumu bendrovei ir jos kreditoriams.

15Dėl sandėlio medžiagų likučių pardavimo buvo rengiami penki šio turto pardavimo be varžytinių etapai, pradedant pardavimus nuo šio turto įsigijimo kainos, ir kiekvienu sekančiu etapu šią kainą mažinant po 10 procentų. Jokių pasiūlymų sulaukta nebuvo. Didelė dalis šių sandėlio medžiagų likučių yra naudotos medžiagos, įrengimai, taip pat medžiagos yra likusios užbaigus RUAB „Vėtrūna“ vykdytus objektus ir jų kituose objektuose panaudoti nėra numatyta dėl architektūrinių ir techninių reikalavimų. RUAB „Vėtrūna“ patalpino skelbimus į du specializuotus, nemokamus, interneto skelbimų portalus - www.plius.lt ir www.alio.lt. Nors pareiškėjai teigia, kad šie sandėlio medžiagų likučiai yra parduodami pusvelčiui, jokių interesantų įsigyti šiuos likučius RUAB „Vėtrūna“ nėra sulaukusi. Tuo tarpu turimas UAB „Versina“ pasiūlymas leis bendrovei iškart gauti lėšas už didelį kiekį parduodamų, veikloje nereikalingų sandėlio likučių, o kaina, už kurią UAB „Versina“ sutiko įsigyti šias prekes, daugiau nei dvigubai viršija patvirtintų likusių medžiagų pardavimo kainą. RUAB „Vėtrūna“ yra įsitikinusi priimto sprendimo ekonominiu naudingumu bendrovei ir jos kreditoriams.

16Kreditoriams 2015-08-11 kreditorių susirinkimo metu uždavus visą eilę klausimų, į juos buvo atsakyta susirinkimo metu, ką liudija ir šio susirinkimo protokolas, o į kitus, pateikus prašymą - elektroniniu paštu, surinkus atitinkamus duomenis. RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo administratoriaus rašte, kurį rengiant RUAB „Vėtrūna“ teikė reikiamus duomenis restruktūrizavimo administratoriui, išsamiai išdėstytos aplinkybės, susijusios su pareiškėjus dominusiais RUAB „Vėtrūna“ finansinės atskaitomybės aspektais. RUAB „Vėtrūna“ finansinės atskaitomybės duomenys yra viešai prieinami Juridinių asmenų registre. 2015-08-11 kreditorių susirinkimo sprendimui Nr. 1 pritarė 52,3944 proc. visų RUAB „Vėtrūna“ Teismo patvirtintų kreditorių, kurių finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 8717213,54 Eur, o sprendimui Nr. 2, atitinkamai, - 51,9192 proc. ir 8638150,18 Eur. Prieš sprendimą Nr. 1 balsavo 1,7460 proc. kreditorių, o prieš sprendimą Nr. 2 - 2,2212 proc. kreditorių, tame tarpe ir 168,77 Eur finansinį reikalavimą turinti UAB „Luodė“. RUAB „Vėtrūna“ pasiūlytiems sprendimams pritarė didžioji dauguma bendrovės kreditorių (BAB „Snoras“ reikalavimas yra pilnai patenkintas, todėl faktinis kreditorių finansinių reikalavimų likutis sumine verte šiai dienai sudaro apie 11 milijonų Lt), tarp kurių vienas didžiausių Lietuvoje bankų, bei kiti profesionalūs verslininkai, kurie pritarė RUAB „Vėtrūna“ pasiūlytiems sprendimams ir, tuo pačiu, jų ekonominiam naudingumui bendrovei ir jos kreditoriams. Visiškai nepagrįsti yra pareiškėjų teiginiai, kad šie profesionalūs verslininkai, turėdami bendrai daugiau nei 8,6 milijono Eur reikalavimus, elgėsi nerūpestingai, balsavo už sprendimus „neturėdami visos aktualios informacijos bei įmonės finansinių rodiklių“ (t. I, b. l. 39-41).

17Tripliku RUAB „Vėtrūna“ papildomai paaiškino, kad dėl reikalavimo teisės į RUAB „Nemenčinės statyba“ pardavimo prieš šį sprendimą balsavo tik 1,7460 % balsų, todėl priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas atitinka ne tik daugumos kreditorių valią, tačiau ir ekonominius interesus. Pareiškėjų argumentai, kad nepardavus reikalavimo teisės RUAB „Vėtrūna“ per artimiausius dvejus metus galėtų gauti net 272970,42 Eur, yra tik teoriniai, kai tuo tarpu RUAB „Nemenčinės statyba“ finansinės atskaitomybės dokumentai ir pateikti prognozuojami pinigų srautai rodo visiškai ką kita. Per penkerius restruktūrizavimo metus RUAB „Vėtrūna“ jokių skolos grąžinimo įmokų iš RUAB „Nemenčinės statyba“ nebuvo gavęs. Taigi, per 5 metus skolininkas nepadengė net nedidelės dalies skolos. RUAB „Nemenčinės statyba“ kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike nurodoma, kad geriausiu atveju RUAB „Nemenčinės statyba“ RUAB „Vėtrūna“ reikalavimą patenkins iki 2020-12-31. Kreditorių komitetas tokį grafiką patvirtino, nes priešingu atveju RUAB „Nemenčinės statyba“ būtų tekę kelti bankroto bylą. Tikimybės atgauti skolą šiame grafike nustatytais terminais nėra. RUAB „Nemenčinės statyba“ restruktūrizavimo plano pakeitimo projekte numatyti prognozuojami finansiniai rodikliai 2015-2020 metams. 2015 m. ši bendrovė planuoja uždirbti tik 244108 Eur bendrojo pelno, o atskaičius veiklos sąnaudas ir nusidėvėjimą, jai teliks 121560 Eur veiklos pelno, iš kurio teoriškai galėtų tenkinti kreditorių reikalavimus. Planuojamas veiklos pelnas yra mažesnis nei RUAB „Vėtrūna“ mokėtina einamųjų metų skolos grąžinimo įmoka, o RUAB „Nemenčinės statyba“ turi dar eilę kreditorių, kuriems įsipareigojimus žada dengti pagal tą patį grafiką. Analogiška situacija yra ir su vėlesniais laikotarpiais, planuojamas uždirbti pelnas yra nepakankamas tam, kad būtų padengti kreditorių įsipareigojimai pagal nurodytą grafiką. Daromos prognozės yra optimistinės, tačiau tokie rodikliai greičiausiai net nebus pasiekti. Iš RUAB „Nemenčinės statyba“ 2014 m. balanso matyti, kad materialus turtas, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą tesudaro 832390 Eur, t. y. yra gerokai mažesnis nei restruktūrizavimo byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų suma, nekalbant apie einamuosius bendrovės įsipareigojimus. Visa bendrovės įsipareigojimų suma sudarė 2118749 Eur, t. y. yra labai artima viso turto vertei ir gerokai viršija likvidaus turto vertę. Hipotekos registro duomenys patvirtina, kad visas vertingas RUAB „Nemenčinės statyba“ turtas yra įkeistas, todėl nukreipti išieškojimą į jį tol, kol nepatenkinti hipotekos kreditorių reikalavimai, galimybės nėra. RUAB „Nemenčinės statyba“ finansinių rodiklių ir kitų duomenų analizė leidžia pagrįstai manyti, kad artimiausiu metu, o galbūt ir apskritai skolos atgauti nepavyks. Šios aplinkybės patvirtina, kad sprendimas parduoti reikalavimo teisę į iš esmės nemokią įmonę už 50000 Eur yra ekonomiškai pagrįstas, o neįrodžius priešingai, jį naikinti nėra jokio teisinio pagrindo. Sprendimas dėl atsargų pardavimo priimtas atsižvelgiant į tai, kad atsargos nėra naudojamos restruktūrizuojamos įmonės veikioje, jų sandėliavimas žinant, kad jos nebereikalingos, yra finansiškai nenaudingas, be to, užsistovėjusios atsargos nuvertėja, todėl akivaizdu, kad ateityje jų vertė dar labiau kris. Šias atsargas bandoma pardavinėti jau daugiau nei pusantrų metų, sprendimas dėl jų pardavimo tvarkos buvo priimtas dar 2014-05-07 kreditorių susirinkime, tačiau pardavinėjant atsargas su 50 % nuolaida neatsirado net vienas jas įsigyti norintis asmuo. Gavus pasiūlymą atsargas už 25000 Eur perleisti UAB „Versina“, kreditoriai tokiam pasiūlymui pritarė, nes tai buvo vienintelė galimybė realizuoti užsistovėjusius atsargų likučius. Sprendžiant ginčą, ar atsargų pardavimo kaina atitinka rinkos kainą būtina įvertinti, jog šios atsargos sandėlyje yra prabuvusios keletą metų, dalis jų yra naudotos, už jų kokybę neduodama jokių garantijų, todėl tikėtis parduoti jas įsigijimo verte yra nerealu. Kreditoriai priėmė sprendimą dėl atsargų pardavimo už 25000 Eur kainą, kas reiškia, kad jie įvertino šios kainos protingumą ir pagrįstumą esamomis sąlygomis, tik 2 % kreditorių tokiai kainai nepritarė. Atsargų vertinimas reikalautų didelių papildomų sąnaudų, todėl yra netikslingas. Jau daugiau nei pusantrų metų kreditoriai pritaria, jog atsargas parduoti yra būtina. Siekiant jas parduoti aktualu yra ne tai, kokią jų kainą gali nustatyti turto vertintojas, o tai, už kokią kainą yra reali galimybė jas parduoti. Todėl visiškai netikslinga eikvoti lėšas turto vertinimui, kadangi tai tikrai neturės įtakos pardavimo kainos padidėjimui (t. y. galimybei parduot atsargas už didesnę kainą). Tiek atsakovas, tiek administratorius realizavo visas galimybes parduoti atsargas už kuo didesnę kainą. Kokie veiksmai ginčo atveju papildomai galėjo būti atlikti, skundą pateikę pareiškėjai nenurodė. Patys pareiškėjai atsargų vertinimo savo iniciatyva atlikti nenorėjo ir nors teigia, kad atsargas nuspręsta parduoti už per mažą kainą, šių aplinkybių niekaip neįrodo, įrodinėjimo pareigą siekta perkelti RUAB „Vėtrūna“. CPK 178 str. įpareigoja ginčo šalį įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tačiau pareiškėjai šios pareigos tinkamai nevykdo, savo reikalavimus grindžia prielaidomis ir spėliojimais. Pareiškėjai nenurodė, kokiu būdu būtų įmanoma atsargas parduoti už didesnę kainą, nepasiūlė jų nupirkti patys arba parduoti konkrečiam pirkėjui. Vienas iš kreditorių, taip pat balsavusių „už“ skundžiamų nutarimų priėmimą yra DNB bankas, didžiausią patirtį finansų valdyme turintis kreditorius. Jis, kaip ir daugelis kitų bendrovės kreditorių, suprato ir įvertino šių sprendimų racionalumą. Pareiškėjo UAB „Luodė“ kreditorinis reikalavimas sudaro 161,34 Eur, šį reikalavimą UAB „Luodė“ specialiai siekdamas dalyvauti restruktūrizavimo procese įsigijo iš kito kreditoriaus UAB „Masyvas“. Turėdamas tokio dydžio reikalavimo teisę, kreditorius negaili savo laiko ir lėšų kelionėms į Telšius, kur vyko kreditorių susirinkimas (vienos kelionės išlaidos vien kurui yra artimos viso kreditorinio reikalavimo sumai), taigi, akivaizdu, kad šis kreditorius skundą pareiškė ne gindamas savo interesus ir siekį patenkinti kreditorinį reikalavimą, o kol kas dėl nesuvokiamų tikslų arba tiesiog norėdamas trukdyti sklandų restruktūrizavimo procesą. Šis kreditorius tiesiog piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Dėl teismo vaidmens restruktūrizavimo byloje nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų yra pasisakęs kasacinis teismas. Šiuose procesuose skundą nagrinėjančio teismo vaidmuo apsiriboja procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t. y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Jokių procedūrinių pažeidimų pareiškėjai neįrodinėja, todėl nėra pagrindo naikinti priimtus sprendimus (t. I, b. l. 109-112).

18Kreditorius AB DNB bankas prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad bankas yra vienas iš didžiausių RUAB „Vėtrūna“ kreditorių, kurio reikalavimai yra užtikrinti ir RUAB „Vėtrūna“ priklausančių prekių atsargų įkeitimu. Banko patvirtinto kreditorinio reikalavimo suma sudaro 64602930,58 Eur, kas pareiškėjų skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu sudarė 39,6866 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Pareiškėjai prašo panaikinti RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta RUAB „Vėtrūna“ priklausančių sandėlio medžiagų likučių pagal sąrašą pardavimo tvarka. Atsargos sandėlyje bankui įkeistos ne mažesnei nei 2000000 Lt (579240 Eur) sumai. Bankas kartu su dauguma kitų kreditorių tiek 1, tiek ir 3 darbotvarkės klausimu balsavo „už“. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 26 str. 1 d. yra įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimas laikomas įvykęs, jeigu jame dalyvavo arba iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos. To paties straipsnio 2 d. nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo 10 str. 2 d. 3 p., 14 str. 3 d. ir 25 str. 1 d. 8 p. nustatytus atvejus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad restruktūrizavimo bylose, nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, teismo vaidmuo apsiriboja tik procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t. y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Teisinė susirinkimo nutarimų turinio patikra galima tik išimtiniais atvejais, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs (pažeidžiamos imperatyvios įstatymų nuostatos ar bendrieji teisės principai), tačiau ir tai tik jei tokių klausimų nagrinėjimas nėra išimtinai ekonominio pobūdžio. Pareiškėjai nenurodo jokių argumentų, kad 2015-08-11 kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka būtų buvusi kokiu nors būdu pažeista, t. y. jokių procedūrinių skundžiamo nutarimo priėmimo pažeidimų neįvardija, o tik teigia, kad jų skundą nagrinėjantis teismas turėtų patikrinti, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priėmimo tvarkos. 2015-08-11 kreditorių susirinkimas vyko ir nutarimai jame visais be išimties darbotvarkės klausimais priimti laikantis ir nepažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. 2015-08-11 kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 54,1404 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Pareiškėjų skundžiami 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimai 1 ir 3 darbotvarkės klausimais priimti už jų priėmimą balsavus kreditoriams, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos - už nutarimo priėmimą 1 darbotvarkės klausimu (Dėl reikalavimo teisių pardavimo) balsavo 52,3944 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, o už nutarimo priėmimą 3 darbotvarkės klausimu balsavo 51,9192 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Taigi pareiškėjų skundžiami 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimai 1 ir 3 darbotvarkės klausimu priimti laikantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 26 str. reikalavimų, nepažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, todėl jie yra teisėti ir yra privalomi visiems kreditoriams. Visi pareiškėjų skunde pateikiami argumentai dėl 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimų 1 ir 3 darbotvarkės klausimais nepagrįstumo yra susiję su priimtų nutarimų turiniu, yra išimtinai ekonominio pobūdžio, todėl atmestini kaip nepagrįsti ir apskritai neturėtų būti vertinami. 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimu 1 darbotvarkės klausimu nuspręsta dėl RUAB „Vėtrūna“ turimų reikalavimo teisių pardavimo, o 3 darbotvarkės klausimu - dėl sandėlio medžiagų likučių pardavimo. Tai yra išimtinai ekonominio pobūdžio klausimai. Pareiškėjai nedisponuoja teise teisme kelti ekonominio pobūdžio klausimų ir su tuo susiję argumentai negali būti teisminio nagrinėjimo dalyku, kadangi priešingu atveju būtų viršytos teismui suteiktų įgaliojimų ribos šios kategorijos bylose. Klausimas dėl RUAB „Vėtrūna“ turimų reikalavimo teisių į RUAB „Nemenčinės statyba“ pardavimo buvo nagrinėtas dar 2015-05-07 vykusiame kreditorių susirinkime. Taigi dėl minėtų reikalavimo teisių pardavimo kreditorių susirinkimas iš esmės apsisprendė anksčiau negu pareiškėjų skundžiamame kreditorių susirinkime ir jau anksčiau buvo išreikšta kreditorių daugumos valia RUAB „Vėtrūna“ turimas reikalavimo teises realizuoti - jas parduoti už geriausią pasiūlytą kainą, o pasiūlymų negavus parduoti už 230000 Lt (66612,60 Eur) UAB „Eriadas“. Toks kreditorių susirinkimo nutarimas nuginčytas nebuvo. Klausimas dėl reikalavimo teisių pardavimo į 2015-08-11 kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtrauktas atsižvelgus į pasikeitusią situaciją po 2015-05-07 įvykusio kreditorių susirinkimo, kadangi už 230000 Lt reikalavimo teisę siūliusi įsigyti UAB „Eriadas“ šio pasiūlymo atsisakė. 2015-08-11 kreditorių susirinkime dėl reikalavimo teisių į UAB „Nemenčinės statyba“ pardavimo kreditorių balsų dauguma nuspręsta jas pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą apie tai skelbiant interneto skelbimų portaluose, o negavus geresnių pasiūlymų reikalavimo teises parduoti už 50000 Eur UAB „Skolų departamentas“, t. y. už kainą kuri ženkliai nesiskiria nuo 2015-05-07 kreditorių susirinkime nurodytos. RUAB „Vėtrūna“ sandėlio medžiagų likučius pagal sąrašą pardavinėti taip pat jau buvo nuspręsta 2015-05-07 vykusiame kreditorių susirinkime. Dėl sandėlio medžiagų likučių pardavimo RUAB „Vėtrūna“ kreditoriai išreiškė savo valią ankstesniame negu pareiškėjų skundžiamas 2015-08-11 kreditorių susirinkime. 2015-05-07 kreditorių susirinkimo nutarimu 5 darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta sandėlio medžiagų likučių pardavimo tvarka ir pradinės pardavimo kainos bei jų mažinimas 10 proc. kiekviename pardavimo etape, tačiau vykdant pardavimą pagal 2015-05-07 kreditorių susirinkimo nutarimą sandėlio medžiagų likučių parduoti nepavyko. Kadangi sandėlio medžiagų likučiai pagal 2015-05-07 priimtą nutarimą nebuvo parduoti, 2015-08-11 kreditorių susirinkime buvo balsuota ir kreditorių daugumos išreikšta valia nustatyta tolimesnė sandėlio medžiagų likučių pardavimo tvarka ir kainos. Tai, kad pareiškėjai su tokiu nutarimu nesutinka, nereiškia, kad 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu yra nepagrįstas. Dėl sandėlio medžiagų likučio pardavimo kreditorių balsų dauguma apsispręsta buvo daug anksčiau, o 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta tik tolimesnė sandėlio medžiagų likučio pardavimo tvarka, įvertinus ir atsižvelgus į nesėkmingus ankstesnius bandymus minėtą turtą realizuoti (t. I, b. l. 163-165).

19UAB „Skolų departamentas“ prašo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo reikalavimo teisės pardavimo klausimu atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad sprendimą parduoti turimą reikalavimo teisę priėmė RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimas. Už tokį sprendimą balsavo kreditorių dauguma, prieš tik keli pavieniai kreditoriai. Reikalavimo perleidimo sandoris neprieštarauja kreditorių daugumos valiai, šis sandoris atitinka kreditorių interesus, UAB „Skolų departamentas“ sandorį sudarė ir visus savo įpareigojimus tinkamai įvykdė. Restruktūrizavimo procese kreditoriai veikia balsų dauguma, kreditorių autonomijos principas nereiškia kiekvieno kreditoriaus teisės individualiai spręsti įvairius klausimus. Šis principas reiškia kreditorių, kaip visumos, teisę spręsti su restruktūrizuojamos įmonės veikla susijusius reikalus. Įgyvendindami tokią teisę kreditoriai balsų dauguma priėmė sprendimą dėl reikalavimo teisės perleidimo, toks kreditorių sprendimas jokioms imperatyvioms teisės normoms neprieštarauja, todėl atsižvelgiant į kreditorių daugumos valią, nėra jokio pagrindo tokį nutarimą panaikinti. Priešingu atveju kreditorių teisė spręsti su restruktūrizuojamos įmonės veikla susijusius klausimus bei išreikšti savo valią atskirų sandorių atžvilgiu būtų paneigta. Restruktūrizavimo procese, kaip ir bankroto procese, neįmanoma išvengti kreditorių, kurių pagrindinis tikslas yra ne patenkinti savo reikalavimus, tačiau trukdyti procesui, tokiu būdu kerštauti restruktūrizuojamos (bankrutuojančios) bendrovės vadovams (dalyviams), tenkinti kitus abejotino teisėtumo interesus. Situacijos, kai pavieniai kreditoriai prieštarauja daugumos valiai, gina ne kreditorių daugumos, o savo asmeninius interesus, yra neišvengiamos, tačiau tokių kreditorių skundai neturi pažeisti kreditorių daugumos interesų ir paneigti jų valios. Tokia situacija yra susiklosčiusi ir ginčo atveju. Ginčo iniciatorius UAB „Luodė“ kreditoriumi tapo išimtinai savo valia ir iniciatyva - nusipirkdamas reikalavimo teisę. Tai leidžia manyti, kad šis kreditorius gali turėti kitų tikslų, nei tik patenkinti savo kreditorinį reikalavimą, juo labiau vertinant, kad jo kreditorinis reikalavimas tesudaro 161,34 Eur. Iš viešoje erdvėje skelbiamos informacijos matyti, kad šio ūkio subjekto veikla yra paremta aktyviu dalyvavimu kitų verslo subjektų bankroto ir restruktūrizavimo procesuose. Taip pat matyti, kad UAB „Luodė“ nevengia teismams teikti įvairaus pobūdžio nepagrįstų reikalavimų, tikėtina, kad tokie yra jos veiklos metodai. Šie duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad ir ginčo atveju jos deklaruojamas tikslas (kreditorių interesų gynimas) neatitinka tikrų jos siekių. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesus atstovauja ir gina restruktūrizavimo administratorius, taip pat įmonės kreditorių susirinkimas. Teismui nėra suteikta neribota teisė kvestionuoti kreditorių daugumos valią. Kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio-komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai. Akivaizdžiais pažeidimais laikytini tokie, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios įstatymų nuostatos, ar kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba jais akivaizdžiai pažeidžiami bendrieji teisės principai. Tokio pobūdžio pažeidimų ginčo atveju pareiškėjai neįrodė, todėl naikinti ginčijamą nutarimą nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjų reikalavimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ginčo atveju turi būti vertinamas itin kritiškai, nes jis reiškia siekį ginti ne kreditorių daugumos, o savo asmeninius interesus. Pavienių kreditorių skundai neturi pažeisti kreditorių daugumos interesų ir paneigti jų valios. Piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis pareiškėjas pažeidžia ir viešąjį interesą, nes teismą ir įstatymą išnaudoja savo neteisėtiems tikslams, neigiamai veikia viešą visos visuomenės interesą į operatyvų, greitą ir teisingą procesą, be to daro žalą jame dalyvaujantiems asmenims, kurie ginymuisi nuo nepagrįsto reikalavimo yra priversti eikvoti savo lėšas, laiką, patiria neigiamų emocijų. Todėl turi būti konstatuotas pareiškėjo UAB „Luodė“, kuris yra šio teisminio proceso iniciatorius, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir jam už tai paskirta įstatymo numatyta nuobauda. Skiriant nuobaudą turi būti įvertinta, kad šis pareiškėjas veikia tikslingai ir suplanuotai, nebūdamas kreditoriumi jis tokiu tapo savo valia (įsigydamas reikalavimo teisę), kas reiškia, kad jo ketinimai nėra susiję su kreditorinio reikalavimo patenkinimu, jie nesusiję netgi su pelno gavimu (nes jo reikalavimo teisė tesudaro 161 Eur), teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos jis įgyvendina ne pagal tikrąją jos paskirtį, o turėdamas savanaudiškų tikslų (t. II, b. l. 70-72).

20Skundas netenkintinas.

21Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str. 1 d. 7 p. kreditorius turi teisę apskųsti teismui kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtus nutarimus. UAB „Luodė“ yra patvirtinta RUAB „Vėtrūna“ antros eilės kreditorinių reikalavimų sąraše (eilės Nr. 125) su 161,34 Eur kreditoriniu reikalavimu, UAB „Elektros darbai“ – 67820,03 Eur (eilės Nr. 48), UAB „Vėsa ir partneriai“ – 56561,72 Eur (eilės Nr. 243), UAB „Vilniaus vandenys – 141,60 Eur (eilės Nr. 227), BUAB „Altarnaja“ (buvusi UAB „Klaipėdos keliai“) – 66491,42 Eur (eilės Nr. 95), UAB Estila“ – 9246,10 Eur (eilės Nr. 50). AB DNB bankas patvirtintas kreditorinių reikalavimų hipoteka užtikrintų reikalavimų sąraše su 6332360,15 Eur reikalavimu. Todėl šie kreditoriai turi teisę skųsti RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimo nutarimus.

22Dėl procedūrinių pažeidimų

23Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo UAB „Luodė“ atstovas paaiškino, kad tik susipažinus su Vilniaus apygardos teismo patvirtintu kreditorinių reikalavimų sąrašu tapo aišku, kad susirinkimo nutarimai yra neteisėti, nes administratorius apie susirinkimą pranešė ne visiems kreditoriams. Laikė, kad kreditorinių reikalavimų apimtis yra 16637685 Eur, tačiau pagal sąrašą nebuvo pranešta visiems kreditoriams.

24Vilniaus apygardos teismo 2015-07-30 nutartimi buvo patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas bendrai kreditorinių finansinių reikalavimų 16637685 Eur sumai. Hipoteka (įkeitimu) užtikrintų reikalavimų eilėje buvo patvirtintas 4588461,02 Eur BAB „Snoras“ reikalavimas (Vilniaus apygardos byla Nr. B2-427-160/2016, t. XIII, b. l. 139-153). Tačiau dar 2014-07-22 raštu BAB bankas „Snoras“ patvirtino, kad RUAB „Vėtrūna“ įvykdė 15000000 Lt skolos grąžinimą, dėl to BAB bankas „Snoras“ atsisakė likusių netesybų bei patvirtino, kad RUAB „Vėtrūna“ įsipareigojimus BAB bankas „Snoras“ įvykdė. Todėl administratorius turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl BAB bankas „Snoras“ išbraukimo iš kreditorinių reikalavimų sąrašo, nes BAB bankas „Snoras“ prarado teisę reikalauti skolos atlyginimo, o tuo pačiu prarado balsavimo teisę ir teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose. Vilniaus apygardos teismo 2015-10-21 nutartimi BAB bankas „Snoras“ yra pašalintas iš RUAB „Vėtrūna“ kreditorinių reikalavimų sąrašo, taip pat įvertinus atsiskaitymą su kitais pirmos eilės kreditoriais patvirtina 11463245,16 Eur kreditorinių reikalavimų apimtis. Pagal restruktūrizavimo administratoriaus kreditorinių reikalavimų tenkinimo suvestinę, 2015-08-10 nepatenkintų kreditorinių reikalavimų likučiai buvo 11192694,73 Eur (Vilniaus apygardos byla Nr. B2-427-160/2016, t. XV, b. l. 159-163).

25Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 26 str. 2 d. jeigu restruktūrizavimo metu kreditorių sąrašas ir (ar) jų reikalavimai tikslinami (išmokėtos tam tikros sumos, reikalavimai padidinami ir kt.), kreditorių susirinkimas negali įvykti anksčiau negu įsiteisės teismo nutartis, kuria patvirtinti atitinkamai patikslinti kreditorių sąrašas ir (ar) jų reikalavimai. Administratorius dėl kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo tuo laikotarpiu nebuvo pasikreipęs ir teismas nutarties dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo nebuvo priėmęs. Kreditoriniai reikalavimai pagal patvirtintą kreditorinių reikalavimų sąrašą tuo laikotarpiu nedidėjo, tačiau dėl išmokėtų sumų sumažėjo. Susirinkimo metu galiojo pagal 2015-07-09 administratoriaus prašymą Vilniaus apygardos teismo 2015-07-30 nutartimi patvirtintas patikslintas kreditorinių reikalavimų sąrašas 16637685 Eur sumai, nutartis įsiteisėjo 2015-08-09. Todėl vien ta aplinkybė, kad administratorius, įmonei atsiskaičius su kreditoriais laikotarpiu nuo 2015-07-09 iki 2015-08-10, nepateikė teismui prašymo patikslinti kreditorinių reikalavimų sąrašo, tačiau kreditoriams, su kuriais įmonė atsiskaitė, nepranešė apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, negali būti laikoma pagrindu daryti išvadai, kad sušaukiant kreditorių susirinkimą buvo pažeistos susirinkime dalyvaujančių ar kreditorinių reikalavimų sąraše esančių kreditorių teisės dėl susirinkimo pravedimo. Administratorius dalyvaujančių kreditorių susirinkime balsų skaičiaus proporciją skaičiavo ne nuo realiai kreditorinius reikalavimus turinčių kreditorių balsų (atskaičiavus kreditorių balsus, kurių kreditoriniai reikalavimai susirinkimo metu jau buvo patenkinti), tačiau nuo teismo patvirtinto kreditorinių reikalavimų dydžio. Todėl nėra jokio pagrindo daryti išvadai, kad nepranešus kreditoriams apie šaukiamą susirinkimą, kurių reikalavimai jau buvo patvirtinti, susirinkimo pravedimas buvo neteisėtas. Sprendžiant tuos pačius klausimus, jei teismas nutartimi butų sumažinęs kreditorinių reikalavimų apimtį, dalyvaujančių susirinkime kreditorių procentas būtų ne sumažėjęs, tačiau padidėjęs, tuo pačiu būtų padidėjusi proporcija balsuojančiųjų už sprendimų priėmimą „už“. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 26 str. 1 d. kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo arba iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Todėl šiuo pagrindu ginčas keliamas formaliai, kreditorių susirinkime dalyvavo daugiau kaip 50 proc. balsų turinčių kreditorių pagal teismo patvirtintą kreditorinių reikalavimų sąrašą ir naujo kreditorių susirinkimo šiais klausimais sušaukimas nesuteiktų kreditoriams daugiau teisių, negu jie šių teisių turėjo 2015-08-11 pravesto kreditorių susirinkimo metu.

26Dėl priimtų sprendimų neekonomiškumo ir prieštaravimo kreditorių interesams

27Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenustatė atvejų, kuriems esant būtų galima naikinti kreditorių susirinkimo nutarimus, jeigu jie priimti nepažeidžiant įstatymo keliamų procedūrinių reikalavimų nutarimams priimti. Abu ginčijami nutarimai buvo priimti nepažeidžiant procedūrinių reikalavimų jiems priimti – buvo priimti balsų dauguma. Pareiškėjų nurodymas, kad nutarimai buvo priimti didžiausio kreditoriaus (DNB banko) lemiamu sprendimu, nėra pagrįstas dėl to, kad vienas kreditorius AB DNB bankas lemiamos sprendžiamosios galios neturi – susirinkimo metu jis turėjo 6602930 balsų iš 16637685. Už susirinkimo nutarimus balsavo 8717213,54 (nutarimas Nr. 1) ir 8638150,18 (nutarimas Nr. 3). Nutarimą Nr. 1 pareiškėjai laiko neekonomišku dėl to, kad RUAB „Nemenčinės statyba“ pagal patvirtintą grafiką 2016 m. gruodžio mėn. RUAB „Vėtrūna“ įsipareigojo grąžinti 136485,21 Eur, tuo tarpu reikalavimas parduodamas už 50000 Eur, o tai pažeidžia kreditorių teises, nes menkina jų galimybę atgauti skolas, o RUAB „Vėtrūna“ jau yra bankroto situacijoje. Sprendimas nelaukti skolos susigrąžinimo, o reikalavimo teisę į skolą parduoti, yra ekonominio pobūdžio sprendimas. Kreditorių susirinkimas nusprendė, kad ekonomiškiau yra gauti šiuo metu 50000 Eur, nei laukti kreditorinio reikalavimo (nors ir žymiai didesnio) patenkinimo. UAB „Nemenčinės statyba“ 2015 m. finansinis balansas rodo, kad ši įmonė viso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų turi už 1724284 Eur, turto viso turi 1806967 Eur sumai, iš kurio 289578 Eur suma mokėtina per vienerius metus. 2015 m. įmonė turėjo 52950 Eur pelno (t. II, b. l. 166-168), per restruktūrizacijos laikotarpį II eilės kreditoriams jokių skolų negrąžino. Todėl nuspręsti, ar pasitikėti, kad UAB „Nemenčinės statyba“ iki 2020 m. grąžins RUAB „Vėtrūna“ skolą, yra išimtinai kreditorių susirinkimo prerogatyva. RUAB „Vėtrūna“ 2014-05-07 kreditorių susirinkimas darbotvarkės klausimu Nr. 2 jau buvo nusprendęs parduoti tą patį kreditorinį reikalavimą negavus didesnės sumos už 230000 Lt UAB „Eriadas“ (t. I, b. l. 57), tačiau nepavykus sprendimo įgyvendinti, kreditorių susirinkimas tą patį reikalavimą nusprendė parduoti kiek mažesnę kainą pasiūliusiam pirkėjui. Analogiškai 2014-05-07 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5 buvo nutarta už balansinę kainą parduoti sandėlio likučius, kainą mažinant, jei neatsirastų pirkėjų, po 10 proc. kas dvi savaitės iki 50 proc. Neatsiradus pirkėjų tolesnę pardavimo tvarką nustatyti sekančiame kreditorių susirinkime. Todėl daugiau kaip per metus laiko nepardavus sandėlio likučio, vertės ir pardavimo kainos klausimai yra išskirtinai priskirti kreditorių susirinkimui. Aplinkybė, kad kreditorių susirinkimas šiuo atveju nusprendė, jog neatsiradus nei vieno pirkėjo sandėlio likučiai gali būti parduodami UAB „Versina“, nors šios įmonės ir restruktūrizuojamos įmonės yra susijusios per akcininkus, nėra ta aplinkybė, kuri patvirtintų, kad kreditoriai neturėjo tesės priimti tokio sprendimo, nes sprendimas yra išimtinai ekonominio pobūdžio. Nesant akivaizdžių tokio sprendimo prieštaravimų imperatyvioms įstatymo normoms ar akivaizdaus kreditorių interesų pažeidimo, nėra teisinio ir faktinio pagrindo priversti kreditorių susirinkimą priimti kitokį sprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi 3K-3-429/2011 taip pat išaiškinta, kad ekonominio pobūdžio klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime, o teismas, esant skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, nagrinėja, ar nebuvo pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, ar nepažeista balsavimo teisė, tačiau nevertina susirinkimo nutarimo turinio, jei jis yra ekonominio pobūdžio. Todėl dėl susirinkimo nutarimo tiek klausimu Nr. 1, tiek klausimu Nr. 3, sprendimą lemia kreditorių balsų dauguma. Kadangi kreditorių balsavimo teisė nebuvo pažeista, nutarimus ir dėl ekonominio pobūdžio pareiškėjų išdėstytų argumentų naikinti pagrindo nėra.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

29Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą. Priteistina atlyginimo suma negali būti didesnė už teisingumo ministro bei Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose nustatytąją. Kreditorius AB DNB bankas prašo priteisti iš pareiškėjų UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ 545 Eur už atstovavimą šioje byloje ir pateikė advokato pagalbos apmokėjimo dokumentus (t. II, b. l. 129). Bylos nagrinėjime advokatas nedalyvavo, į bylą AB DNB bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė skundą atmesti (t. I, b. l. 163-165), atsiliepimas teismui paduotas 2015-10-30. Remiantis „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, patvirtintų 2004-04-02 teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85, pagal tuo metu galiojusį vidutinį darbo užmokestį maksimaliems dydžiams paskaičiuoti (713,90 Eur), maksimaliai atlygintina suma už advokato pagalbą trečiajam asmeniui, kai tenkinami jo reikalavimai, galėjo būti 1784,75 Eur. Tačiau atsižvelgiant į ginčo sudėtingumą, atsiliepimo turinį bei apimtį (byla nebuvo bankui sudėtinga), laikytina, kad bankui advokato pagalbai atlyginti 300 Eur suma yra pakankama. Ši suma iš pareiškėjų bankui priteisiama lygiomis dalimis.

30Dėl baudos skyrimo

31UAB „Skolų departamentas“ už piktnaudžiavimą procesu prašo skirti UAB „Luodė“ baudą ir paaiškino, kad ši bendrovė siekia dalyvauti visose teismuose nagrinėjamose restruktūrizavimo ir bankroto bylose ir skundžia įvairius šiose bylose veiksmus, siekdama savo neaiškių tikslų ir trukdydama procesams. Patvirtinimui pateikė teismų nutartis (t. II, b. l. 75-104), kuriomis UAB „Luodė“ reikalavimai pripažinti nepagrįstais. Tačiau UAB „Luodė“, nors ir nedidele suma, tačiau yra RUAB „Vėtrūna“ kreditorė ir įstatymas šiai kreditorei, kaip ir kitiems kreditoriams, suteikė teisę skųsti kreditorių susirinkimų nutarimus. Todėl pagrindo pripažinti, kad pareiškėja piktnaudžiavo teise ir skirti jai baudą, nėra.

32Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

33Skundą dėl RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimų klausimais Nr. 1 ir Nr. 3 panaikinimo, atmesti.

34Priteisti iš UAB „Luodė“ (j. a. k. 302086549) ir UAB „Elektros darbai“ (j. a. k. 133619018) po 150 Eur (šimtą penkiasdešimt Eur) iš kiekvieno AB DNB banko (j. a. k. 112029270) naudai advokato pagalbai atlyginti.

35UAB „Skolų departamentas“ prašymą skirti UAB „Luodė“ baudą, atmesti.

36Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė,... 2. Išnagrinėjusi bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi UAB „Vėtrūna“ iškelta... 4. 2015-08-11 RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimas 1 klausimu priėmė... 5. Kreditorių susirinkimas 3 klausimu priėmė nutarimą dėl sandėlio likučių... 6. Pareiškėjai UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ prašo panaikinti... 7. Dubliku UAB „Luodė“ papildomai paaiškino, kad teismui yra pateikti... 8. Dubliku į AB DNB bankas atsiliepimą pareiškėjai prašė jų skundą... 9. Bylos nagrinėjimo metu UAB „Luodė“ atstovas skundą palaikė. Papildomai... 10. Kreditorius UAB „Estila“ pareiškimu skundą palaiko (t. I, b. l. 79-80).... 11. Kreditorius UAB „Vėsa ir partneriai“ prisidėjo prie pareiškėjų skundo.... 12. Kreditorius UAB „Vilniaus vandenys“ įtraukta į bylos nagrinėjimą... 13. Kreditorius BUAB „Altarnaja“ įtraukta į bylos nagrinėjimą,... 14. Atsiliepimu RUAB „Vėtrūna“ prašo skundą atmesti. Paaiškino, kad... 15. Dėl sandėlio medžiagų likučių pardavimo buvo rengiami penki šio turto... 16. Kreditoriams 2015-08-11 kreditorių susirinkimo metu uždavus visą eilę... 17. Tripliku RUAB „Vėtrūna“ papildomai paaiškino, kad dėl reikalavimo... 18. Kreditorius AB DNB bankas prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad bankas yra... 19. UAB „Skolų departamentas“ prašo skundą dėl kreditorių susirinkimo... 20. Skundas netenkintinas.... 21. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str. 1 d. 7 p. kreditorius turi... 22. Dėl procedūrinių pažeidimų... 23. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo UAB „Luodė“ atstovas paaiškino, kad... 24. Vilniaus apygardos teismo 2015-07-30 nutartimi buvo patvirtintas kreditorinių... 25. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 26 str. 2 d. jeigu... 26. Dėl priimtų sprendimų neekonomiškumo ir prieštaravimo kreditorių... 27. Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenustatė atvejų, kuriems esant būtų... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 29. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 30. Dėl baudos skyrimo... 31. UAB „Skolų departamentas“ už piktnaudžiavimą procesu prašo skirti UAB... 32. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,... 33. Skundą dėl RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimų... 34. Priteisti iš UAB „Luodė“ (j. a. k. 302086549) ir UAB „Elektros... 35. UAB „Skolų departamentas“ prašymą skirti UAB „Luodė“ baudą,... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos...