Byla TA-63-91-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos B. V. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos B. V. pareiškimą trečiajam suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai dėl praleistų įstatymu nustatytų terminų atnaujinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 29 d. sprendimu pareiškėjos B. V. (toliau – ir pareiškėja) pareiškimą dėl termino prašymui ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti siekiant atkurti nuosavybės teises į U. M. ir J. Š. iki nacionalizacijos valdytą 0,13 ha žemės sklypą, esantį ( - ), atnaujinimo atmetė kaip nepagrįstą.

5Pareiškėja 2009 m. liepos 15 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 29 d. sprendimo.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos apeliacinį skundą ir nutarė jį kartu su priedais grąžinti pareiškėjai, kadangi pareiškėja praleido įstatymo nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti ir neprašė atnaujinti praleisto termino.

7Pareiškėja 2009 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą ir apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 29 d. sprendimo panaikinimo.

8Pareiškėja nurodo, jog bylos nagrinėjime 2009 m. birželio 25 d. nedalyvavo dėl blogos sveikatos, prašė nagrinėti bylą dalyvaujant jos atstovui. Teismo sprendimo paskelbime 2009 m. birželio 29 d. nedalyvavo nei ji, nei jos atstovas. Pažymi, kad teismo sprendimo nuorašą gavo paštu 2009 m. liepos 1 d. Nurodo, kad jai yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, todėl ji su prašymu kreipėsi į Vilniaus valstybės garantuojamą teisinės pagalbos tarnybą, kuri 2009 m. liepos 9 d. priėmė sprendimą toliau teikti teisinę pagalbą. Paaiškina, kad per tą laiką advokato patarta kreipėsi į UAB „Vilniaus modelių namai“ ir Panevėžio M. Rinkevičaitės technologinę mokyklą dėl naujų įrodymų gavimo (gavo 2009 m. liepos 13 d. ir 2009 m. liepos 14 d.), nes tik tokiu būdu buvo galima motyvuotai pagrįsti apeliacinį skundą. Nurodo, kad ji pati neturi žinių ir išsilavinimo parengti apeliacinį skundą. Mano, kad nurodytos priežastys yra svarbios ir terminas apeliaciniam skundui paduoti turėtų būti atnaujintas.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11Prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą netenkintinas.

12ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

13Pažymėtina, jog svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise.

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiamas Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimas priimtas 2009 m. birželio 29 d., taigi apeliacinis skundas galėjo būti pateiktas iki 2009 m. liepos 13 d., tačiau pareiškėja pirmą apeliacinį skundą teismui pateikė 2009 m. liepos 15 d., t. y. praleidusi įstatymo numatytą terminą.

15Pareiškėja teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl to, kad dėl blogos sveikatos nedalyvavo pirmosios instancijos teismo posėdyje nei nagrinėjant bylą, nei priimant ir skelbiant sprendimą, jai teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, todėl paštu gavusi teismo sprendimo nuorašą ji kreipėsi į Vilniaus garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu toliau teikti teisinę pagalbą, taip pat rinko įrodymus, pagrindžiančius apeliacinio skundo argumentus. Nurodo, kad pati neturi žinių ir išsilavinimo paruošti apeliacinį skundą.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad liga svarbia apeliacinio skundo pateikimo termino praleidimo priežastimi pripažintina priklausomai nuo to, kiek ji galėjo padaryti įtakos sergančiojo asmens valiai ar fizinėms galimybėms paštu ar per atstovą laiku paduoti skundą. Tik tuo atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo skundo surašyti ir pasiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi.

17Nors byloje esančios medicininės pažymos (b. l. 44 – 45) patvirtina, jog pareiškėjai nuo 2002 m. diagnozuoti įvairūs sveikatos sutrikimai, o jos sutuoktiniui reikalinga slauga, pareiškėja teismui nepateikė duomenų, kad apeliacinio skundo padavimo laikotarpiu ji būtų gydyta stacionariai ir dėl to būtų buvęs realiai apsunkintas jos sugebėjimas atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su skundo padavimu, bei, jog pareiškėjos ar jos vyro sveikatos būklė būtų staiga, netikėtai pablogėjusi ar pasidariusi kritinė ir dėl to iškiltų papildomos priežiūros ar medicininės pagalbos būtinybė. Pareiškėjai esant aktyviai ir rūpestingai po teismo sprendimo nuorašo gavimo 2009 m. liepos 1 d. buvo pakankamas laiko tarpas apeliaciniam skundui paruošti, pareiškėja taip pat turėjo galimybę pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje pareiškėjos prašymas teikti teisinę pagalbą gautas tik po 8 dienų, t. y. 2009 m. liepos 9 d. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 29 d. sprendime nurodyta, kad sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, todėl svarstant termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo klausimą pareiškėjos delsimas kreiptis teisinės pagalbos iš karto po teismo sprendimo nuorašo gavimo negali būti pateisinamas.

18Pažymėtina, jog tai, kad pareiškėja neturi pakankamai žinių ir išsilavinimo, yra senyvo amžiaus, taip pat nevertintina kaip objektyvios priežastys, sukliudžiusios laiku paduoti apeliacinį skundą. Tai subjektyvios priežastys, savaime nesuteikiančios pagrindo atnaujinti praleistą terminą.

19Atkreiptinas dėmesys, jog net ir Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai 2009 m. liepos 9 d. priėmus sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pareiškėjai, iki termino pateikti apeliacinį skundą teismui pabaigos buvo likusios 4 dienos, kurios nagrinėjamoje byloje laikytinos pakankamu laiko tarpu paruošti apeliacinį skundą ir rinkti įrodymus.

20Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja terminą apeliaciniam skundui dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 29 d. sprendimo paduoti praleido dėl nesvarbių priežasčių, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas ( ABTĮ 127 str. 2 d.), o apeliacinį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui ( ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjos B. V. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 29 d. sprendimo padavimo terminą netenkinti.

23Atsisakyti priimti pareiškėjos B. V. apeliacinį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 29 d. sprendimu... 5. Pareiškėja 2009 m. liepos 15 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 14 d.... 7. Pareiškėja 2009 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 8. Pareiškėja nurodo, jog bylos nagrinėjime 2009 m. birželio 25 d. nedalyvavo... 9. Teisėjų kolegija... 10. II.... 11. Prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą netenkintinas.... 12. ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų... 13. Pažymėtina, jog svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis... 14. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiamas Panevėžio apygardos... 15. Pareiškėja teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad liga svarbia apeliacinio skundo pateikimo... 17. Nors byloje esančios medicininės pažymos (b. l. 44 – 45) patvirtina, jog... 18. Pažymėtina, jog tai, kad pareiškėja neturi pakankamai žinių ir... 19. Atkreiptinas dėmesys, jog net ir Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės... 20. Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą,... 21. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 22. Pareiškėjos B. V. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Panevėžio... 23. Atsisakyti priimti pareiškėjos B. V. apeliacinį skundą ir grąžinti jį... 24. Nutartis neskundžiama....