Byla B2-1005-267/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Maksela“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Conlex“, UAB „Lipnios etiketės“, trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais AB DNB bankas bei UAB „Reikalavimas.lt“ pareiškimus ir prašymus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Maksela“,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Conlex“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Maksela“. Nurodo, kad pradinis kreditorius UAB „Julgirda“ ir UAB „Maksela“ buvo sudariusios pirkimo-pardavimo sutartį dėl prekių įsigijimo, atsakovė pagal pateiktą sąskaitą faktūrą atsiskaitė tik iš dalies, todėl Kauno apylinkės teismas priteisė iš atsakovės pareiškėjai 25068,84 Lt skolą, 1318,62 Lt delspinigių, 2211 Lt bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentų procesines palūkanas. 2013‑05‑14 reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Julgirda“ visas reikalavimo teises į atsakovę perleido UAB „Conlex“. Pareiškėja nurodo 2013-05-18 išsiuntusi (2013-06-29 ir pakartotinai) atsakovei pranešimą su reikalavimu ir įspėjimu dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė iki šiol neatsiskaitė. Pareiškėja mano, kad atsakovė yra nemoki, todėl prašo teismo iškelti atsakovei bankroto bylą, o bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivita“, adresas – Vilnius, Jogailos g. 7.

3Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais AB DNB bankas taip pat pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Nurodo, kad 2011-07-22 Kreditavimo sutartimi atsakovei UAB „Maksela“ suteiktas 677600,00 Lt kreditas, tačiau laiku nevykdant įsipareigojimų, bankas 2013-06-26 sutartį nutraukė, o skola bankui – 685735,57 Lt. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Ritava“, adresas – Šiauliai, Tilžės g. 198-15.

4Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Reikalavimas.lt“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei. Nurodo, kad UAB „Glasget“ ir UAB „Saulės spektras“ perdavė UAB „Reikalavimas.lt“ reikalavimo teises į atsakovės skolas, kurios sudaro 9359,96 Lt. Trečiasis asmuo nurodo kreipęsis į atsakovę su pranešimais-reikalavimais, tačiau atsakovė neatsiskaitė. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „MaxContract“, adresas – Vilnius, Šiaurės sodų 4-oji g. 55.

5Pareiškėja UAB „Lipnios etiketės“ prašo iškelti bankroto bylą UAB „Maksela“, nurodydama, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 2013-05-06 sprendimu už akių iš atsakovės pareiškėjai priteisė 2053,46 Lt skolą, 22,61 Lt delspinigių, 62 Lt žyminio mokesčio ir 5 procentų procesines palūkanas. Prašo bankroto administratoriumi skirti UAB „Ius Positivum“, adresas – Vilnius, Laisvės pr.79E-76, turinčią padalinį Šiauliuose.

6Pareiškimai tenkintini.

7LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p. nustatyta, kad įmonės kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Prie byloje pateiktų pareiškimų ir prašymų dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi UAB „Maksela“ skolos pareiškėjoms ir tretiesiems asmenims atsiradimo pagrindai ir / ar jos dydis (5–11, 47–48,77–85, 89–94,132–134 b. l.). Byloje taip pat yra pareiškėjų pranešimai ir raginimai atsakovei dėl skolos sumokėjimo bei įspėjimai dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (12–17, 86–88, 95–97, b. l.).

10Šiaulių apygardos teismas 2013-08-20 nutartimi įpareigojo UAB „Maksela“ vadovą per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (31 b. l.).

11Atsakovei minėta nutartis siųsta VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, tačiau nutartis grįžo su žyma „Nebedirba“ (59 b. l.). Teismo reikalautų duomenų iš atsakovės negauta. Iš VĮ Registrų centras pateiktų duomenų matyti, kad įmonė veiklos nebevykdo, finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti tik už 2011 metus, iš kurių matyti, kad 2011 metais įmonė turėjo 1103472 Lt įsipareigojimų, o turto – 1025527 (112 b. l.), nuostoliai 2011 metais sudarė 87945 Lt (113 b. l.), atsakovės skola VSDFV biudžetui 2013-08-02 – 34057,37 Lt. Pareiškėjai nepateikė duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad UAB „Maksela“ veiklos nebevykdo, yra nemoki, ji negalės atsiskaityti su kreditoriais, todėl įmonei keltina bankroto byla. Šiuo atveju pagrindų, įpareigojančių teismą atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

12Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

13Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

14Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Admivita“, UAB „Ritava“, UAB „MaxContract“ ir UAB „Ius Positivum“. Siūlomos administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (36, 66, 107, 145 b. l.).

15Įvertinus tai, kad visi administratoriai yra tinkami, tačiau siekiant, kad bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, atsižvelgiant į bankroto administratorių veiklos teritoriją, administratoriumi, pasinaudojus teismo diskrecijos teise, skirtina UAB „Ritava“ (turinti leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 191) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

16Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

18

  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Maksela“ (įmonės kodas 302627969, buveinė – Akmenės r. sav., Ventos m., Statybininkų g. 13).
  2. Bankrutuojančios UAB „Maksela“ administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (į. k. 302545835, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 191) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Areštuoti UAB „Maksela“ (įmonės kodas 302627969) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  4. Uždrausti UAB „Maksela“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  5. Nustatyti UAB „Maksela“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  8. UAB „Maksela“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Maksela“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

19Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Pareiškėja UAB „Conlex“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 3. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais AB DNB bankas taip pat... 4. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Reikalavimas.lt“... 5. Pareiškėja UAB „Lipnios etiketės“ prašo iškelti bankroto bylą UAB... 6. Pareiškimai tenkintini.... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p. nustatyta, kad įmonės kreditoriai... 8. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama,... 9. Prie byloje pateiktų pareiškimų ir prašymų dėl bankroto bylos iškėlimo... 10. Šiaulių apygardos teismas 2013-08-20 nutartimi įpareigojo UAB „Maksela“... 11. Atsakovei minėta nutartis siųsta VĮ Registrų centras Juridinių asmenų... 12. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 13. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 14. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Admivita“,... 15. Įvertinus tai, kad visi administratoriai yra tinkami, tačiau siekiant, kad... 16. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str.,... 18.
  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Maksela“ (įmonės kodas... 19. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...