Byla B2-5735-56/2011
Dėl administravimo išlaidu samatos patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes BUAB ,,Apicus“ bankroto administratoriaus UAB ,,Emodus“ igalioto asmens I. U. prašyma del administravimo išlaidu samatos patvirtinimo,

2n u s t a t e :

3Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 19 d. nutartimi iškele bankroto byla UAB ,,Apicus“, bankroto administratoriumi paskyre UAB „Emodus“.

4BUAB „Apicus“ administratoriaus igaliotas asmuo I. U. kreipesi i teisma, prašydamas patvirtinti tokia administravimo išlaidu samata iki pirmojo kreditoriu susirinkimo:

  1. Atlyginimas administratoriui – 2400 Lt per menesi.
  2. Imones statuso perregistravimo, kanceliariniu prekiu, pašto ir ryšio išlaidos – 300 Lt per menesi.
  3. Transporto išlaidos 300 Lt per menesi.

5viso suma per menesi

63 000 Lt

7Prašymas tenkinamas iš dalies.

8Teismas, susipažines su pateikta administravimo išlaidu samata, mano, kad prašymas patvirtinti 3000 Lt per menesi administravimo išlaidas yra nepagristas, nes ne visos joje nurodytos išlaidos yra butinos, tikslingos, realios ir užtikrinancios administratoriaus teise ekonomiškai naudoti bankrutuojancios imones lešas administravimo išlaidoms apmoketi iki imones kreditoriu susirinkimas patvirtins administravimo išlaidu samata. Manytina, kad tokios administravimo išlaidu samatos tvirtinimas prieštarautu administruojamos imones kreditoriu turtiniams interesams, todel ji turi buti mažintina.

9Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2010-11-30 nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-486/2010 yra konstataves, kad: „teismas, tvirtindamas suma administravimo išlaidoms apmoketi, nenustato atlyginimo administratoriui“. Atsižvelgiant i šia išvada, administratoriaus prašymas dalyje del 2400 Lt dydžio atlyginimo administratoriui tvirtinimo atmestinas kaip nepagristas ir prieštaraujantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamai teismu praktikai (CPK 4 str.).

10Minetoje Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartyje taip pat yra konstatuota, kad: „I teismo tvirtinama išlaidu suma, kuria administratorius turi teise naudoti bankrutuojancios imones administravimo išlaidoms apmoketi, turi patekti tik tokios išlaidu rušys, be kuriu imones administravimo veiksmu atlikimas yra neimanomas (pvz., su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojams, kuriems butina dalyvauti bankroto procese, pašto, ryšiu, patalpu nuomos išlaidos ir pan.)“. Taigi, teismas iki pirmojo kreditoriu susirinkimo tvirtina tik tokias administravimo išlaidas, kurios turi buti neišvengiamai patirtos siekiant atlikti administravimo veiksmus, imperatyviai numatytus istatyme griežtai apibrežtais terminais, kurie baigsis iki pirmojo kreditoriu susirinkimo. Šiuo atveju administratoriaus samatoje nurodytas atlyginimas administratoriui 2400 Lt per menesi netvirtintinas, kaip nepagristas ir prašymas šioje dalyje netenkintinas. Transporto, ryšiu, kanceliarines, pašto ir imones perregistravimo išlaidos bus neabejotinai patirtos, todel laikytinos butinomis, ir teismas jas tvirtina.

11Atsižvelgiant i aukšciau nurodytas aplinkybes BUAB „Apicus“ administratoriaus igalioto asmens I. U. pateikta administravimo išlaidu suma mažintina, išbraukiant iš jos atlyginima administratoriui ir, remiantis Imoniu bankroto istatymo 10 str. 4 d. 7 p., tvirtintina 600 Lt samata.

12Teismas pažymi, kad iškilus butinumui patirti didesnes/mažesnes administravimo išlaidas, negu tvirtinamos teismo, šis klausimas galetu buti sprendžiamas imones kreditoriu susirinkime, tvirtinant administravimo išlaidu samata.

13Teismas, vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 10 str. 4 d. 7 p., CPK 290-291 str.,

Nutarė

14Bankrutuojancios UAB „Apicus“ administratoriaus UAB ,,Emodus“ igalioto asmens I. U.prašyma tenkinti iš dalies.

15Patvirtinti šia BUAB „Apicus“ administravimo išlaidu samata menesiui ir iki pirmojo kreditoriu susirinkimo:

  1. Imones statuso perregistravimo, kanceliariniu prekiu, pašto ir ryšio išlaidos – 300 Lt per menesi.
  2. Transporto išlaidos 300 Lt per menesi.

16Viso

17600 Lt per menesi

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai