Byla e2-7238-805/2019
Dėl skolos, palūkanų, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui P. S. dėl skolos, palūkanų, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas ieškovės UAB „Legal Balance“ (toliau – ieškovė) ieškinys dokumentinio proceso tvarka atsakovui P. S. (toliau – atsakovas) dėl skolos, palūkanų, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 219,86 Eur negrąžinto kredito, 439,91 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 19,73 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 1-7), kad pradinis kreditorius UAB „Ferratum“ ir atsakovas ( - ) sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovui buvo suteiktas 231,70 Eur kreditas dvylikos mėnesių terminui, pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti bendrą vartojimo kredito kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas įsipareigojimų pagal tarp šalių sudarytą sutartį nustatyta tvarka bei terminais neįvykdė. ( - ) tarp pradinio kreditoriaus UAB „Ferratum“ bei UAB „Ferratum Finance“ buvo sudaryta Sutartis dėl paskolos sutarčių perkėlimo, kuria UAB „Ferratum Finance“ perėmė visą UAB „Ferratum“ paskolų sutarčių portfelį. ( - ) UAB „Ferratum Finance“ kartu su UAB „Credit day“ sudarė Subrogacijos sutartį, kurios pagrindu perleido UAB „Credit day“ reikalavimo teisę į UAB „Ferratum Finance“ skolingus asmenis, įskaitant ir reikalavimo teisę į atsakovo skolą. ( - ) UAB „Credit day“ ir ieškovas UAB „Legal Balance“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), kuria perleido ieškovui reikalavimo teises į skolingus asmenis, įskaitant ir reikalavimo teisę į atsakovo skolą. 2019 m. birželio 13 d. ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, kartu su reikalavimo perleidimo sutarties kopija.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi bei 6.256 straipsnio 1 dalimi, sutartinių santykių šalys yra įpareigotos vykdyti savo prievoles sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutartį.

9Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: ( - ) Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrosios ir specialiosios sąlygos (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 35-46), kurios patvirtina, jog atsakovui buvo suteiktas 231,70 Eur kreditas 12 mėnesių terminui, pagal kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą, mokėti 103,59 procentų metines palūkanas; ( - ) mokėjimo nurodymas, kuriuo atsakovas, pervesdamas pradiniam kreditoriui 1 ct patvirtino savo tapatybę ir naudojimąsi pradinio kreditoriaus elektronine sistema (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 48); ( - ) mokėjimo nurodymas, kuriuo pradinis kreditorius pervedė atsakovui 231,70 Eur kreditą (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 49); delspinigių paskaičiavimo lentelė, pagal kurią už pradelstą mokėti 219,86 Eur skolą delspinigiai sudaro 19,79 Eur (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 14); palūkanų skaičiavimo lentelė, pagal kurią atsakovui už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 30 d. iki 2017 m. spalio 4 d. paskaičiuotos 439,91 Eur palūkanos (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 57); ( - ) UAB „Ferratum“ ir UAB „Ferratum Finance“ sutartis dėl paskolos sutarčių perkėlimo (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 18-21); ( - ) UAB „Ferratum Finance“ ir UAB „Credit Day“ subrogacijos sutartis (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 24-30); ( - ) Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ), kuria UAB „Credit Day“ ieškovui perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 8-13); priedo Nr. ( - ) prie ( - ) Reikalavimo perleidimo sutarties priedo Nr. ( - ) nuorašas (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 33); pranešimas dėl kreditoriaus pasikeitimo, kuriuo atsakovas buvo informuotas apie skolos perleidimą ieškovei (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 52). Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės reikalavimai kildinami iš atsakovo tinkamo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, todėl, ieškovės prašymu, ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis). Atlikus formalų ieškinyje išdėstytų argumentų ir pateiktų įrodymų vertinimą, šalims ( - ) Vartojimo kredito sutartimi sureguliavus šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, teismas daro išvadą, jog atsakovas prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas 219,86 Eur negrąžintas kreditas.

10Ieškovė ieškiniu prašo priteisi ir 439,91 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 30 d. iki 2017 m. spalio 4 d. Sutarties specialiosiose sąlygose šalys sulygo, jog bendra vartojimo kredito kainos metinė norma sudaro 170,28 procentų, o metinė palūkanų norma – 103,59 procentai. Kasacinio teismo praktikoje mokėjimo (pelno) palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007). Pripažintina, kad mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų skaičiavimui kredito grąžinimo termino pabaigos momentas įtakos neturi, kadangi skolininkas ir toliau po kredito grąžinimo termino pabaigos naudojasi kreditoriaus paskolinta suma. Atsakovas, pasirašydamas sutartį su pradiniu kreditoriumi, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino, jam neprieštaravo, todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

11Ieškovė taip pat prašo teismo iš atsakovės priteisti 19,79 Eur delspinigių. Pradinis kreditorius ir atsakovas sutartimi sulygo, jog vartojimo kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Vartojimo kredito sutartį laiku, Vartojimo kredito davėjas turi teisę taikyti 0,05 procentų dydžio netesybas nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, tačiau ne ilgiau kaip už 180 kalendorinių dienų. Atsižvelgiant į šalių sulygtus įsipareigojimus, į tai, kad ieškovė iš atsakovo priteistini 19,79 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2019 m. spalio 27 d, iš viso už 180 dienų.

12Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Už ieškinio pateikimą teismui ieškovė sumokėjo 8,00 Eur žyminį mokestį bei 121,00 Eur advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), todėl ieškovės naudai šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsniu, 96 straipsniu, 427-428 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo P. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“, įmonės kodas 302528679, buveinė Žalgirio g. 90, Vilniuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) (UAB Neo Finance el. pinigų sąskaita) naudai 219,86 Eur (du šimtus devyniolika eurų 86 ct) negrąžinto kredito, 439,91 Eur (keturis šimtus trisdešimt devynis eurus 91 ct) mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 19,79 Eur (devyniolika eurų 79 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. lapkričio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 8,00 Eur (aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 121,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą 00 ct) advokato pagalbai apmokėti.

17Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

18Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

19Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

20Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą dvidešimt dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

22Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas ieškovės UAB „Legal... 5. Ieškinyje nurodė (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 1-7), kad pradinis... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 9. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie... 10. Ieškovė ieškiniu prašo priteisi ir 439,91 Eur mokėjimo funkciją... 11. Ieškovė taip pat prašo teismo iš atsakovės priteisti 19,79 Eur... 12. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jo... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo P. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės... 17. Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 18. Nurodymas atsakovui: jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo... 19. Informacija atsakovui: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 20. Informacija atsakovui: jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus... 21. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos... 22. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....