Byla 2-4505-565/2016
Dėl valdžios atstovų žiauraus elgesio, kankinimų, privedimo iki klinikinės mirties, sveikatos žalojimo, dėl nuolat žeminamo žmogaus orumo ir pažeistų neįgalių asmenų teisių į orią senatvę bei teisingumo neužtikrinimo ir nevykdymo priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo L. M. ieškinio atsakovui Lietuvos valstybei dėl valdžios atstovų žiauraus elgesio, kankinimų, privedimo iki klinikinės mirties, sveikatos žalojimo, dėl nuolat žeminamo žmogaus orumo ir pažeistų neįgalių asmenų teisių į orią senatvę bei teisingumo neužtikrinimo ir nevykdymo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas L. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu Lietuvos valstybei dėl valdžios atstovų žiauraus elgesio, kankinimų, privedimo iki klinikinės mirties, sveikatos žalojimo, dėl nuolat žeminamo žmogaus orumo ir pažeistų neįgalių asmenų teisių į orią senatvę bei teisingumo neužtikrinimo ir nevykdymo ir tuo padarytos 360 000 Eur turtinės ir 640 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

3Vilniaus apygardos teismo 2016-05-17 nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti – aiškiai nurodyti, kurių valstybės institucijų ir kokiais konkrečiais veiksmais ieškovui buvo padaryta žala, pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškovo nurodytas aplinkybes apie ieškovo patirtą materialinę žalą, pateikti tiek ieškinio ir jo priedų kopijų, kad po vieną tektų kiekvienam byloje dalyvaujančiam asmeniui (jo atstovui). Lietuvos apeliacinis teismas 2016-10-13 nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2016-05-17 nutartį ir nustatė ieškovui papildomą terminą iki 2016-10-13 pašalinti šiuos ieškinio trūkumus – aiškiai suformuluoti ieškinio faktinį pagrindą, nurodant, kokie konkretūs pareigūnai atliko kokius konkrečius neteisėtus veiksmus, dėl kurių ieškovas patyrė žalos, kurią reikalauja atlyginti; atsižvelgiant į Vyriausybės įgaliotas institucijas, kurios pagal Vyriausybės 2014-09-29 nutarimą Nr.1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ turėtų atstovauti valstybei šioje byloje, pateikti reikiamą skaičių ieškinio ir jo priedų kopijų. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių nėra aišku, kurių konkrečių valstybės pareigūnų (teisėjų, prokurorų, STT pareigūnų) ir kokiais konkrečiais veiksmais ieškovui buvo padaryta žala; ieškinys grindžiamas vien abstraktaus pobūdžio teiginiais; ieškinyje nėra aiškiai nurodyta, kokios faktinės aplinkybės ir įrodymai patvirtina, kad konkretūs teisėjai, prokurorai ir kiti valstybės pareigūnai vilkino procesą, klastojo procesinius dokumentus, prarado jų žinioje buvusius procesinius dokumentus ar atliko kokius nors kitus neteisėtus veiksmus.

4Vilniaus apygardos teisme 2016-10-31 gautas ieškovo L. M. pataisytas ir papildytas ieškinys su priedais ir ieškinio bei jo priedų kopija.

5Tačiau iš patikslinto ir papildyto ieškinio ir pradinio ieškinio matyti, kad patikslinto ir papildyto ieškinio II dalis ir pradinio ieškinio I dalys, kurioje nurodytos faktinės aplinkybės, yra identiškos. Todėl konstatuotina, kad ieškovas nepašalino ieškinio trūkumų, t.y. tinkamai nesuformulavo faktinio ieškinio pagrindo.

6Atsižvelgiant į tai, ieškovo L. M. ieškinys ir pataisytas ir papildytas ieškinys laikytini nepaduotais ir grąžintini ieškovui (CPK 115 str. 3 d.).

7Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,

Nutarė

8ieškovo L. M. ieškinį ir patikslintą ir papildytą ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei dėl valdžios atstovų žiauraus elgesio, kankinimų, privedimo iki klinikinės mirties, sveikatos žalojimo, dėl nuolat žeminamo žmogaus orumo ir pažeistų neįgalių asmenų teisių į orią senatvę bei teisingumo neužtikrinimo ir nevykdymo laikyti nepaduotais ir grąžinti ieškovui.

9Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos jos kopijos įteikimo skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai