Byla 2-1181/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinis kraujo centras atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1773-324/2011, pagal ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinis kraujo centras ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Kauno ligoninei, trečiajam asmeniui uždarąjai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo viešosios įstaigos Kauno ligoninės viešųjų pirkimų komisijos 2010-12-22 ir 2011-01-05 sprendimus, kuriais atmestos ieškovo pretenzijos bei panaikinti atvirojo konkurso kraujo komponentams įsigyti preliminarią pasiūlymų eilę, patvirtintą atsakovo 2010-12-03, 2010-12-22 ir 2011-01-05 raštais.

6Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bylos išnagrinėjimo, sustabdyti atsakovo viešojo konkurso kraujo komponentams įsigyti (pirkimo numeris 91031) pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu. Ieškovas nurodė, kad atsakovui sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, bylos nagrinėjimas bus beprasmis, nes ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

7Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes gavus pranešimą apie ieškinį, kraujo komponentų pirkimo procedūros laikinai sustabdytos, iki bus išnagrinėtas ieškovo ieškinys dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad kraujo komponentų pirkimo procedūros laikinai sustabdytos ir neplanuojama sudaryti sutarties dėl kraujo komponentų tiekimo iki ieškinio išnagrinėjimo pabaigos. Tai netiesiogiai patvirtina neterminuota 2007-02-02 kraujo komponentų tiekimo sutartis Nr. S-22, sudaryta tarp atsakovo ir trečiojo asmens (sutarties 5.1 punktas). Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas netaps neįmanomas, nes panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo, teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl sandorio pripažinimo niekiniu, atsakovo veiksmų – neteisėtais, ir taikyti sandorio negaliojimo bei veiksmų neteisėtumo padarinius. Teismo nuomone, nėra CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ Nacionalis kraujo centras prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis viešojo intereso ir nesukels neproporcingų padarinių atsakovui, nes jo teigimu, jis neketina tęsti viešojo pirkimo procedūrų. Tačiau jokie teisės aktai neįpareigoja atsakovo sustabdyti pirkimo procedūrų tokiam ilgam laikui, kaip iki teismo proceso pabaigos. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pritaikytos, atsakovas turi teisę tęsti viešojo pirkimo procedūras, o atsakovui sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, būtų apsunkinta ieškovo padėtis, ieškovas turėtų ginčyti sudarytą pirkimo sutartį.

132. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, bylos nagrinėjimas teisme būtų beprasmis, nes ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti iš viso įvykdytas, nes pirkimo sutartis jau bus sudaryta.

143. Atsakovui sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu ir sudarytą sutartį pripažinus neteisėta, iš valstybės biudžeto finansuojamam atsakovui Všį Kauno ligoninei kils pareiga atlyginti ieškovo nuostolius, kurių dydis gali būti nepakeliamai didelis atsakovui. Prevenciškai neužkirtus kelio galimai neteisėtos sutarties sudarymui, būtų sudarytos prielaidos valstybės biudžeto lėšų švaistymui, tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrintų ir apsaugotų viešąjį interesą - racionaliai naudoti valstybės biudžeto lėšas.

15Atsakovas VšĮ Kauno ligoninė pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, jog kraujo komponentų pirkimo procedūros laikinai sustabdytos, kol nebus išnagrinėtas ieškinys dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas netaps neįmanomu, nes atsakovui sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, o teismui panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo, teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl sandorio pripažinimo niekiniu, atsakovo veiksmų pripažinimo neteisėtais ir taikyti sandorio negaliojimo bei veiksmų neteisėtumo padarinius. Šiuo metu galioja 2007-02-02 Kraujo komponentų tiekimo sutartis, sudaryta su UAB „Kraujo donorystės centras“, todėl atsakovas nėra suinteresuotas sudaryti sutarties su trečiuoju asmeniu, nes teismui panaikinus atsakovo sprendimus dėl preliminarios eilės sudarymo, yra galimybė, jog atsakovas ieškovui turėtų atlyginti nuostolius arba jam gali būti skirtos kitos, alternatyvios sankcijos, numatytos Viešjų pirkimų įstatymo 952 straipsnyje (pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas, bauda ir pan.).

16Tretysis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepimu į atsakirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, jog atsakovas savo sprendimu yra sustabdęs visas ginčijamo viešojo pirkimo procedūras iki ieškinio išnagrinėjimo pabaigos. Galiojant šiam sprendimui, jokia viešojo pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu negali būti pasirašoma, todėl ieškovo nurodytos grėsmės, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, neįrodytos. Teismas, nustatęs, kad viešojo konkurso organizavimo bei vykdymo metu buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 straipsnio 5 dalis), todėl ieškovo argumentai, kad jam palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, nes jam tektų papildomai ginčyti tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį, yra nepagrįsti. Ginčo viešojo pirkimo objektas yra kraujo komponentų pirkimas, pasižymintis ne vienkartiniu, o tęstiniu pobūdžiu, kurio vykdymas bet kuriuo momentu gali būti visiškai nesudėtingai perduotas kitam, kvalifikaciją atitinkančiam tiekėjui, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas. Tretysis asmuo taip pat nesutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovui gali kilti pareiga atlyginti nepakeliamai didelius ieškovo nuostolius, nes šie argumentai nėra pagrįsti jokiais įrodymais, t. y. ieškovas nenurodė, nei kuo pasireikštų jo nuostoliai, nei kokio preliminariai dydžio jie galėtų būti.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis procesas nutrauktinas.

19CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (kuri) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnio.).

20Atskiruoju skundu apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir iki bylos išnagrinėjimo, sustabdyti atsakovo viešojo konkurso kraujo komponentams įsigyti pirkimo procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu.

21Vadovaujantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendimu buvo patenkintas ieškovo ieškinys ir teismo sprendimas įsiteisėjo.

22Teisėjų kolegijos nuomone, esant tokioms aplinkybėms, šiame apeliaciniame procese nebeliko apeliacijos objekto – įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. sprendimui, nebegali būti sprendžiamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki šio sprendimo įsiteisėjimo. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, šis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

24Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo viešosios įstaigos Nacionalinis kraujo centras atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas VšĮ Nacionalinis kraujo centras ieškiniu kreipėsi į teismą... 6. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 7. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi prašymą dėl... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ Nacionalis kraujo centras prašo Kauno... 12. 1. Ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis viešojo... 13. 2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui sudarius pirkimo... 14. 3. Atsakovui sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu ir sudarytą... 15. Atsakovas VšĮ Kauno ligoninė pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį... 16. Tretysis asmuo UAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepimu į atsakirąjį... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 19. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 20. Atskiruoju skundu apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 21. Vadovaujantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Kauno apygardos... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, esant tokioms aplinkybėms, šiame apeliaciniame... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo viešosios įstaigos...