Byla 2-1540-825/2012
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis,

2sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant pareiškėjo, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, atstovui D. R., nedalyvaujant suinteresuoto asmens, Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, pareiškimą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir

Nustatė

3Pareiškėja, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, prašo statinius: chemikalų sandėlį, esantį Plaktinių kaime, Josvainių seniūnijoje, Kėdainių rajone, trąšų sandėlį, esantį Skaisgirių kaime, Josvainių seniūnijoje, Kėdainių rajone, butą, esantį ( - ), Kėdainiuose, unikalus numeris ( - ), pripažinti bešeimininkiu turtu, perduoti juos Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn.

4Pareiškėjos atstovas palaikė pareiškime išdėstytus motyvus bei paaiškino, kad vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. patvirtintu nutarimu Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis“ taisyklių 3.2 punktu, kuris numato, kad daiktus (statinius), kurie neturi savininko arba savininkas yra nežinomas, perimti į apskaitą ir kreiptis į teismą dėl jų pripažinimo bešeimininkiais gali vietos savivaldybė, kurios žinioje toks daiktas yra arba kuri sužinojo apie tokio daikto buvimą. Remiantis 2004 m. gegužės mėnesio 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 634, 2008 m. vasario 4 d. buvo atlikta turto pagal sąrašą apžiūra ir surašytas apskaitos aktas Nr. 1, ir 2011 m. sausio 10 d. buvo atlikta turto pagal sąrašą apžiūra ir surašytas apskaitos aktas. Turtą apskaičiusi institucija yra Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Siekiant nustatyti šių statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), savininkus, spaudoje 3 kartus su ne mažesniais nei 3 mėn. intervalais („Mugė“ - 2008 m. rugsėjo 6 d., „Rinkos aikštė“ - 2008 kovo 15 d., „Rinkos aikštė“ - 2011 sausio 15 d., „Rinkos aikštė“ - 2011 balandžio 14 d.,), iš jų vieną kartą - respublikinėje spaudoje („Ūkininko patarėjas“ 2012 vasario 21d.), buvo kviečiami atsiliepti savininkai ir asmenys, turintys teisių į šiuos statinius. Per nustatytą laiką neatsiliepė šių statinių savininkai ir į žemiau išvardintus statinius, asmenys, turintys turtinių teisių į šį turtą, jokių pretenzijų nepareiškė.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 4.57 straipsniu, bešeimininkiu turtu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Taigi aplinkybė, kad daiktas neturi savininko ar savininkas nėra žinomas, yra būtina pripažinimo daikto bešeimininkiu sąlyga. Bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė (CK 4.85 str. 2 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, patvirtintos „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, paskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės“, kuriose išdėstyta valstybei perduotino turto apskaitos ir daikto pripažinimo bešeimininkiu iniciavimo tvarka.

7Lietuvos Respublikos CK 4.58 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas yra nežinomas (bešeimininkis turtas), teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės institucijų arba savivaldybės pareiškimą, perduodamas valstybės arba savivaldybės nuosavybėn. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią turtas paimtas į apskaitą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitų pareiškimo padavimo terminų. Kėdainių rajono savivaldybės administracija, prieš kreipdamasi į teismą atliko visas reikiamas procedūras: įtraukė lėšas, kurių savininkai nebuvo nustatyti, į apskaitą pagal minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytą tvarką, po šio veiksmo praėjo daugiau kaip vieneri metai ir šių statinių savininkai nenustatyti.

8Bylos duomenimis 2008 m. vasario 4 d. buvo atlikta turto pagal sąrašą apžiūra ir surašytas apskaitos aktas Nr. 1, ir 2011 m. sausio 10 d. buvo atlikta turto pagal sąrašą apžiūra ir surašytas apskaitos aktas, t.y. buvo atlikta perduotino turto apskaitos ir daikto pripažinimo bešeimininkiu iniciavimo tvarka. Apie tai spaudoje 3 kartus su ne mažesniais nei 3 mėn. intervalais („Mugė“ - 2008 m. rugsėjo 6 d., „Rinkos aikštė“ - 2008 kovo 15 d., „Rinkos aikštė“ - 2011 sausio 15 d., „Rinkos aikštė“ - 2011 balandžio 14 d.,), iš jų vieną kartą - respublikinėje spaudoje („Ūkininko patarėjas“ 2012 vasario 21d.), buvo kviečiami atsiliepti savininkai ir asmenys, turintys teisių į šiuos statinius. Per nustatytą laiką neatsiliepė šių statinių savininkai ir į žemiau išvardintus statinius, asmenys, turintys turtinių teisių į šį turtą, jokių pretenzijų nepareiškė.

9Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

10Priimti galutinį sprendimą.

11Pareiškimą tenkinti.

12Pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuosavybėn statinius: chemikalų sandėlį, esantį Plaktinių kaime, Josvainių seniūnijoje, Kėdainių rajone, trąšų sandėlį, esantį Skaisgirių kaime, Josvainių seniūnijoje, Kėdainių rajone, butą, esantį ( - ), Kėdainiuose, unikalus numeris ( - ).

13Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai