Byla 2S-1459-173/2015
Dėl leidimo panaikinimo, įpareigojimo nutraukti ūkinę veiklą ir sutvarkyti atliekas, trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. J. M., A. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-208-587/2015 pagal ieškovų S. J. M., A. M. ieškinį atsakovams UAB „SuperMontes“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl leidimo panaikinimo, įpareigojimo nutraukti ūkinę veiklą ir sutvarkyti atliekas, trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai S.J. M., A. M. pateikė teismui ieškinį, patikslintą ieškinį atsakovams UAB „SuperMontes“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl leidimo panaikinimo, įpareigojimo nutraukti ūkinę veiklą ir sutvarkyti atliekas, trečiasis asmuo Aplinkos apsaugos agentūra, kuriuo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (duomenys neskelbtini) dalį, kuria atsakovui UAB „SuperMontes“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas; įpareigoti atsakovą UAB „SuperMontes“ nedelsiant nutraukti mišrių komunalinių, buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo, rūšiavimo, perdirbimo ir bet kokią su tuo susijusią veiklą, taip pat ūkinę veiklą su antrinėmis žaliavomis toje (duomenys neskelbtini), teritorijoje, kuri nepatenka į specialiajame plane, patvirtintame Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-10-22 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini), numatytą komercinę (komunalinę) teritoriją antrinių žaliavų surinkimui ar pažeidžia šiame specialiajame plane nurodytą 100 metrų sanitarinę apsaugos zoną antrinių žaliavų, įpareigoti atsakovą UAB „SuperMontes“ savo lėšomis sutvarkyti žemės sklypuose unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) kaupiamas atliekas, jas išvežant iš šių žemės sklypų ir išvalant šių žemės sklypų užimtą teritoriją (t.1, b.l. 3-8, 91-98).

5Bylos nagrinėjimo metu gautas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašoma areštuoti bendrai 100123,67 Eur sumai atsakovui UAB „SuperMontes“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises; iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovui UAB „SuperMontes“ surinkti ir vežti iš gyventojų ir įmonių mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas bei laikyti jas žemės sklypuose, unikalus Nr. Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), esančiose (duomenys neskelbtini) (t.1, b.l. 131-133).

6Nurodo, kad atsakovas UAB „SuperMontes“ nėra numatęs pakankamai lėšų, reikalingų atliekų tvarkymo veiklos nutraukimui ir sukauptų atliekų sutvarkymui jas išvežant ir išvalant teritoriją. Kaip matyti iš 2013-08-21 atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano, panaikinus leidimą ar kitais atvejais, reikia išvalyti ir sutvarkyti teritoriją. Atsakovas UAB „SuperMontes“ nurodo, kad tokie darbai kainuotų 5792 Eur (20 000 Lt). Tuo tarpu remiantis sertifikuoto ir licencijuoto atliekų tvarkytojo UAB „Ecoramus“ 2015-04-03 raštu matyti, kad atliekų sutvarkymas kainuotų 100123,67 Eur. Atsakovui savo veikloje nenumačius pakankamai lėšų, ieškovams palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Be to, aukščiau nurodyta suma atsakovui yra didelė. Atsakovas UAB „SuperMontes“ kaupia įvairias atliekas, ieškovų namų valdos kaimynystėje esančius žemės sklypus paversdamas sąvartynu. Kaupiamų atliekų kiekiai auga. Kaupiant naujus atliekų kiekius vis labiau teršiamas ieškovų žemės sklypas, o tuo pačiu ir didėja būsimos šių atliekų sutvarkymo išlaidos, didinančios būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 13 d. nutartimi atmetė ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „SuperMontes“ atžvilgiu (t.2, b.l. 8-10).

9Teismas sprendė, kad ieškovai neįrodė laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo turto arešto, taikymo būtinybės. Nurodė, kad tai, jog esant ieškovams palankiam teismo sprendimui, atsakovas nėra numatęs ir neturės pakankamai lėšų, reikalingų atliekų tvarkymo veiklos nutraukimui ir sukauptų atliekų sutvarkymui, laikytina jokiais įrodymais nepagrįsta prielaida. Vien ta aplinkybė, kad 2013-08-21 atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane nurodyta teritorijos sutvarkymo kaina yra mažesnė negu UAB „Ecoramus“ nurodyta vidutinė rinkoje šių atliekų sutvarkymo kaina, dar nesuteikia pakankamo pagrindo manyti, jog esant ieškovams palankiam teismo sprendimui, atsakovas nerastų (ar neieškotų) lėšų šiam teismo sprendimui įvykdyti. Taip pat nėra pagrindo daryti išvados, kad UAB „Ecoramus“ nurodyta atliekų sutvarkymo kaina yra galutinė, neginčijama ir pilna apimtimi būtina galimai ieškovams palankiam teismo sprendimui įvykdyti. Ieškovai prie prašymo pateiktą CREDITINFO informaciją apie atsakovo finansinę padėtį vertina vienpusiškai – nors įmonės vertinimo ataskaitoje įvardinti įregistruoti 6 areštai, tačiau nurodyti ir 6 išregistruoti areštai. Nepadengti bendrovės įsiskolinimai 5, tuo tarpu padengti įsiskolinimai – 71. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Kauno apygardos teisme nebuvo gauta prašymų dėl bankroto bylos šiai bendrovei iškėlimo. Nurodė, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Tuo tarpu šioje byloje ginčas yra neturtinis. Laikytina, kad ieškovai prašoma laikinąja apsaugos priemone faktiškai kelia atsakovui naujus, į ateitį nukreiptus reikalavimus, išeinančius už ieškinio reikalavimo ribų, todėl toks prašymas negali būti tenkinamas, kadangi neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip tarpinės priemonės konkrečioje byloje reiškiamų reikalavimų užtikrinimui, prasmės.

10Vienas iš ieškinio reikalavimų byloje yra įpareigoti atsakovą UAB „SuperMontes“ nedelsiant nutraukti mišrių komunalinių, buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo, rūšiavimo, perdirbimo ir bet kokią su tuo susijusią ūkinę veiklą (duomenys neskelbtini). Laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, bet ne sutapti su pareikštais reikalavimais, t. y. ieškinio dalyku. Ieškovų prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra tiesiogiai susijusi su bendrovės ūkinės-komercinės veiklos stabdymu ir iš esmės sutampa su ieškinio reikalavimu. Todėl pritaikius šią laikinąją apsaugos priemonę būtų ne tik sutrikdyta bendrovės veikla, tokiu būdu neproporcingai padidinant ieškovų pranašumą prieš atsakovą, bet ir pasisakoma dėl ieškovų reikalavimo iš esmės. Teismo nuomone, šiuo atveju nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės, t. y. neuždraudus atsakovui vykdyti savo tiesioginės veiklos ginčo vietoje iki sprendimo priėmimo, nebūtų užkirstas kelias galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo vykdymui.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

12Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-04-13 nutartį ir ieškovų ir ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti (t.2, b.l. 19-22).

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141) Teismas neapgrįstai nustatė, kad ieškovai neįrodė laikinosios apsaugos priemonės, turto arešto, taikymo būtinybės, nes tinkamai neįvertino ieškovų pateiktų įrodymų, kurių pagrindu galima daryti išvadą, kad ieškinio tenkinimo atveju atsakovas neturės pakankamai lėšų, reikalingų atliekų tvarkymo veiklos nutraukimui, sukauptų atliekų sutvarkymui.

152) Kad atsakovas UAB „SuperMontes“ nėra numatęs pakankamai lėšų, reikalingų atliekų tvarkymo veiklos nutraukimui patvirtina paties atsakovo sudarytas UAB „SuperMontes“ veiklos nutraukimo planas bei sertifikuoto ir licencijuoto atliekų tvarkytojo UAB „Ecoramus“ 2015-04-03 raštas. Veiklos nutraukimo plane numatyta, jog teritorijos sutvarkymas kainuos 5792 Eur (20000 Lt). Tuo tarpu UAB „Ecoramus“ nurodo, kad atliekų sutvarkymas kainuotų 100123,67 Eur. Nėra pagrindo abejoti ieškovų nurodyta atliekų sutvarkymo kaina.

163) Iš 2014-06-12 juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog atsakovo UAB „SuperMontes“ įstatinio kapitalo dydis yra 250 000 Lt. Todėl 100123,67 Eur suma atsakovui laikytina didele, kas savaime didina riziką, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas liks neįvykdytas.

174) Iš CreditInfo vertinimo ataskaitos ir 2015-03-31 turto arešto aktų registro išrašo matyti, jog atsakovo finansinė padėtis yra sunki, o tikimybė dėl bankroto yra aukščiausios rizikos laipsnyje. Teismo nurodyti duomenys apie išregistruotus areštus, padengtus įsiskolinimus yra ankstesnės veiklos duomenys. Tuo tarpu yra registruoti 6 areštai, pradelsti 5 įsiskolinimai.

185) Byloje nepateikti įrodymai, jog atsakovas būtų pajėgus įvykdyti teismo sprendimą. Todėl teismo išvada, jog nėra pakankamo pagrindo manyti, jog esant ieškovams palankiam teismo sprendimui, atsakovas nerastų (neieškotų) lėšų teismo sprendimui įvykdyti, yra deklaratyvi, neparemta įrodymais. Be to, atsakovas, siekdamas įrodyti savo mokumą, turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

196) Ieškovai nesutinka su teismo argumentu, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sutampa su ieškinio dalyku. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašoma uždrausti atsakovui vežti atliekas ir jas laikyti nurodytose žemės sklypuose, tuo tarpu ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą UAB „SuperMonte“ savo lėšomis sutvarkyti šiuose žemės sklypuose kaupiamas atliekas, jas išvežant iš nurodytų žemės sklypų ir išvalant teritoriją.

207) Prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis nesiekiama uždrausti atsakovui apskritai vykdyti veiklą. UAB „SuperMontes“ gali perdirbti sukauptą atliekų kiekį, surinkti ir vežti antrines žaliavas, kurios nepatenka į draudžiamą surinkti ir vežti atliekų kategoriją.

218) Dalyje žemės sklypų iš viso nėra leista vykdyti ūkinę veiklą, atliekos sandėliuojamos ne atskirose vietose, o vientisai visame žemės sklypų plote, todėl tolimesnis atliekų vežimas į tuos plotus, tik dar labiau didina atliekų sutvarkymo išlaidas, dar labiau teršia ieškovų žemės sklypą.

229) Atsakovo kaupiamų atliekų kiekiai nuolat auga, dėl ko dar labiau didėja būsimos šių atliekų sutvarkymo išlaidos, didinančios būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „SuperMontes“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2015-04-13 nutartį palikti nepakeistą (t.2, b.l. 25-31). Nurodo, kad ieškovų pateikti įrodymai apie UAB „SuperMontes“ įstatinio kapitalo dydį, CreditInfo vertinimo ataskaita, Turto arešto aktų registro išrašas neatspindi tikrosios atsakovo turtinės padėties. Remiantis 2014 metų balanso duomenimis atsakovas UAB „SuperMontes“ turėjo turto už (3 525 000,29 Eur (12 171 121 Lt). Atsakovas dirba pelningai. 2013 pelnas siekė 100497 Lt, o 2014 metais 392 035 Lt. UAB „Ecoramus“ pateikta nuomonė kiek galėtų kainuoti atliekų sutvarkymas, paremta maksimaliais vienu metu leistinais laikyti atliekų kiekiais, tačiau atsakovas nelaiko didžiausio leistino atliekų kiekio, o kai kurių rašte nurodytų atliekų nelaiko ir nėra laikęs. Be to, nurodytos atliekų sutvarkymo kainos neatitinka rinkoje esančios situacijos. Kaip kurios atliekos turi teigiamą vertę, nes už jų sutvarkymą gaunami pinigai (pvz. akmenų skaldymo, pjaustymo atliekos), nors UAB „Ecoramus“ nurodo jų neigiamą vertę.

24Ieškovų prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo bei proporcingumo principų, išeina už pareikštų reikalavimų ribų. Draudimas atsakovui surinkti ir vežti atliekas yra perteklinis, nesusijęs su teismo sprendimo vykdymu. Neaišku kokiu pagrindu remiantis prašoma uždrausti ieškovų išvardintas atliekas laikyti nurodytuose sklypuose. Dalyje ieškovų nurodytų žemės sklypų, atsakovas ūkinės veiklos nevykdo. Jeigu būtų taikomos ieškovų prašomos laikinosios apsaugos priemonės, jos ieškovams suteiktų nepagrįstą pranašumą, atsakovo teises varžytų labiau negu būtina. UAB „SuperMontes“ nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą vykdo nuo 2003 metų pagal teisėtai išduotus ir galiojančius šiai ūkinei veiklai reikalingus leidimus. Ieškovų prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų neproporcingus nuostolius siekiamam tikslui. Teismai, spręsdami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys atmestas. Atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, net ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nėra pagrindo teigti, kad atsakovas negalėtų įvykdyti ieškovams palankaus teismo sprendimo. Tuo tarpu pritaikius ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir esant atsakovui palankiam sprendimui, tikėtina atsakovo patirti nuostoliai bus sunkiai atlyginami. Pas atsakovą dirba 77 darbuotojai, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebūtų mokami atlyginimai, dalį darbuotojų tektų atleisti. Uždraudus atsakovui surinkti ir vežti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas bei jas laikyti, atsakovas negalėtų vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, tektų nutraukti sutartis, sudarytas su gyventojais bei įmonėmis, dėl ko atsakovas patirtų didelius nuostolius, kurių ieškovai, kaip fiziniai asmenys nebūtų pajėgūs atlyginti, jeigu ieškinys būtų atmestas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti siekiama palikti galimybę iš esmės netrikdomai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

26Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

27Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta.

28Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas, užtikrinti ieškinį, būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas ir yra bet kokių grėsmių, susijusių su ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymu, pašalinimas. T.y. taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra vertinamas ne ieškinio reikalavimų pagrįstumas, o kitos aplinkybės, kaip antai grėsmė, kad galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas arba iki bylos išnagrinėjimo bus padaryta žala įstatymo saugomiems asmenų interesams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones reikia remtis ekonomiškumo, proporcingumo bei bendraisiais teisės principais. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kai paneigiama objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Be to, būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais.

29Nagrinėjamu teveju ieškiniu prašoma panaikinti leidimo dalį, įpareigoti atsakovą nutraukti ūkinę veiklą (nutraukti mišrių komunalinių, buitinių, bioskaidžių, didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo, vežimo iš gyventojų ir įmonių, laikymo, rūšiavimo, perdirbimo ir bet kokią su tuo susijusią veiklą, taip pat ūkinę veiklą su antrinėmis žaliavomis toje (duomenys neskelbtini), teritorijoje, kuri nepatenka į specialiajame plane, patvirtintame Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-10-22 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini), numatytą komercinę (komunalinę) teritoriją antrinių žaliavų surinkimui ar pažeidžia šiame specialiajame plane nurodytą 100 metrų sanitarinę apsaugos zoną antrinių žaliavų), įpareigoti atsakovą UAB „SuperMontes“ savo lėšomis sutvarkyti ieškinyje nurodytuose žemės sklypuose kaupiamas atliekas, jas išvežant iš šių žemės sklypų ir išvalant šių žemės sklypų užimtą teritoriją. Tuo tarpu laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašoma iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovui UAB „SuperMontes“ surinkti ir vežti iš gyventojų ir įmonių mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas bei laikyti jas žemės sklypuose. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės iš esmės sutampa su vienu iš ieškinio reikalavimų – įpareigoti atsakovą nutraukti ūkinę veiklą.

30Pirmosios instancijos teismas areštą atsakovo turtui atsisakė taikyti, nurodydamas, jog vien aplinkybė, kad 2013-08-21 atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane nurodyta teritorijos sutvarkymo kaina yra mažesnė negu UAB „Ecoramus“ nurodyta vidutinė rinkoje šių atliekų sutvarkymo kaina, dar nesuteikia pakankamo pagrindo manyti, jog esant ieškovams palankiam teismo sprendimui, atsakovas nerastų (ar neieškotų) lėšų šiam teismo sprendimui įvykdyti, nėra pagrindo daryti išvados, kad UAB „Ecoramus“ nurodyta atliekų sutvarkymo kaina yra galutinė, neginčijama ir pilna apimtimi būtina galimai ieškovams palankiam teismo sprendimui įvykdyti, o pats ieškinio reikalavimas yra neturtinis.

31Pažymėtina, kad kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas apteikė 2014 metų balansą, pelno, nuostolių ataskaitą, iš kurių matyti, jog 2014 metais įmonė turėjo turto už 3 525 000,29 Eur (12 171 121 Lt), dirbo pelningai. Įmonės turtą sudaro ir pastatai, statiniai, mašinos, įrengimai. Pažymėtina, kad Creditinfo pateiktų duomenų negalima vertinti kaip realiai atspindinčią atsakovo finansinę padėtį, turimą turtą, nes tai yra subjektyvi to asmens nuomonė. Ieškiniu nėra sprendžiamas klausimas kiek kainuotų atliekų sutvarkymas, jei ieškinys būtų tenkinamas. Be to, atskirajame skunde nurodoma, jog UAB „SuperMontes“ gali perdirbti sukauptą atliekų kiekį, surinkti ir vežti antrines žaliavas, kurios nepatenka į draudžiamą surinkti ir vežti atliekų kategoriją. T.y. iš esmės sutinkama, kad atsakovas gali vykdyti ieškovų neginčijamą veiklą. Byloje nepateikti duomenys, jog tenkinus ieškinį, atsakovas vykdydamas leistiną veiklą, negalėtų įgyvendinti teismo sprendimo dalyje dėl atliekų sutvarkymo.

32Pažymėtina, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas turi tik preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. T.y. teismui pakanka įsitikinti, kad pareikštas ieškinys galėtų būti tenkinamas. Ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu. T.y. spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas nepasisako dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Todėl apelianto teiginiai, kad dalyje žemės sklypų iš viso nėra leista vykdyti ūkinę veiklą, atliekos sandėliuojamos ne atskirose vietose, o vientisai visame žemės sklypų plote, nagrinėjamuoju atveju yra teisiškai neaktualūs. Klausimas dėl ieškinio bei įrodymų pagrįstumo ir faktinių aplinkybių, bus išspręstas ištyrus ir įvertinus pateiktus įrodymus teisme priimant sprendimą dėl ginčo esmės.

33Kiti atskirojo skundo argumentai neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

34Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 13 d. nutartis pagrįsta ir teisėta, t. y. paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36atskirąjį skundą atmesti. Kauno apylinkės 2015 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai S.J. M., A. M. pateikė teismui ieškinį, patikslintą ieškinį... 5. Bylos nagrinėjimo metu gautas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos... 6. Nurodo, kad atsakovas UAB „SuperMontes“ nėra numatęs pakankamai lėšų,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 13 d. nutartimi atmetė ieškovų... 9. Teismas sprendė, kad ieškovai neįrodė laikinosios apsaugos priemonės –... 10. Vienas iš ieškinio reikalavimų byloje yra įpareigoti atsakovą UAB... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 12. Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1) Teismas neapgrįstai nustatė, kad ieškovai neįrodė laikinosios apsaugos... 15. 2) Kad atsakovas UAB „SuperMontes“ nėra numatęs pakankamai lėšų,... 16. 3) Iš 2014-06-12 juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog atsakovo UAB... 17. 4) Iš CreditInfo vertinimo ataskaitos ir 2015-03-31 turto arešto aktų... 18. 5) Byloje nepateikti įrodymai, jog atsakovas būtų pajėgus įvykdyti teismo... 19. 6) Ieškovai nesutinka su teismo argumentu, jog prašomos taikyti laikinosios... 20. 7) Prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis nesiekiama... 21. 8) Dalyje žemės sklypų iš viso nėra leista vykdyti ūkinę veiklą,... 22. 9) Atsakovo kaupiamų atliekų kiekiai nuolat auga, dėl ko dar labiau didėja... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „SuperMontes“ prašo... 24. Ieškovų prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 26. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 27. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 28. Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 29. Nagrinėjamu teveju ieškiniu prašoma panaikinti leidimo dalį, įpareigoti... 30. Pirmosios instancijos teismas areštą atsakovo turtui atsisakė taikyti,... 31. Pažymėtina, kad kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas... 32. Pažymėtina, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 33. Kiti atskirojo skundo argumentai neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo... 34. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 36. atskirąjį skundą atmesti. Kauno apylinkės 2015 m. balandžio 13 d. nutartį...