Byla 1-305-333/2013
Dėl dešinio šlaunikaulio vidinio gumburo lūžimo, intrasąnarinio kairio blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžimo, kairio žastikaulio daugybinio proksimalinės dalies lūžimo nukentėjusiajai O. R. nesunkiai sutrikdyta sveikata

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė Stangvilienė, sekretoriaujant Loretai Janušauskienei, dalyvaujant prokurorui Ryčiui Kirkliauskui, gynėjui K. S., viešame teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2J. A. J., a. k. ( - ) gimęs ( - ) Alytaus rajone, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, niekur nedirbantis, senatvės pensininkas, gyvenantis ir gyvenamąją vietą deklaruojantis ( - ) mieste, neteistas, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 281 str. 1 d.

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

42013-01-09 apie 13.25 val. Alytuje ( - ) gatvėje J. A. J., važiuodamas link sankryžos su ( - ) gatve, pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 punkto reikalavimus - nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, kad nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui, 37 punkto reikalavimus - artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos nesulėtino važiavimo greičio, nesustojo prieš kelio ženklą ,,Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą perėjoje įėjusį pėsčiąjį, vairuodamas transporto priemonę automobilį „Opel Corsa“ valstybinis numeris ( - ), nepraleido per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją ėjusios pėsčiosios O. R. ir ją partrenkė, ko pasekoje įvyko eismo įvykis, kurio metu dėl dešinio šlaunikaulio vidinio gumburo lūžimo, intrasąnarinio kairio blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžimo, kairio žastikaulio daugybinio proksimalinės dalies lūžimo nukentėjusiajai O. R. nesunkiai sutrikdyta sveikata.

5Kaltinamasis J. A. J. kaltu prisipažino ir parodė, kad kartu su R. D. L. gatve važiavo link „Senukų“ prekybos centro. Vairavo automobilį „Opel Corsa“. Artėdamas prie sankryžos su Jaunimo gatve matė, kad ant šaligatvio prie pėsčiųjų perėjos stovėjo moteris. Kadangi ji stovėjo, nebuvo įžengusi į važiuojamąją kelio dalį, todėl nesitikėjo, jog ji staigiai išeis ant perėjos, ir nelėtindamas greičio, šiek tiek pamažu persirikiuodamas į antrą eismo juostą, važiavo artėdamas prie perėjos. Paskui staiga pajautė smūgį ir pamatė šalia automobilio ties veidrodėliu minėtą moterį. Ji kažkaip sukosi ir nugriuvo automobilio priekyje. Stabdė įvykus susidūrimui ir automobilį pasuko kairiau. Susidūrimo momentu moteris pėsčiųjų perėjoje jau buvo įžengusi apie 2-3 metrus. Mano, kad eismo įvykis įvyko dėl abipusio eismo dalyvių neatidumo. Su pareikštu nukentėjusiosios O. R. civiliniu ieškiniu sutinkantis iš dalies, mano, kad už jį patirtą nukentėjusiosios turtinę ir neturtinę žalą atlygino draudimo kompanija. Sutiktų papildomai sumokėti nukentėjusiajai 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Dėl 500 Lt advokato atstovavimo išlaidų klausimą paliko spręsti teismui.

6Nukentėjusioji O. R., apklausta ikiteisminio tyrimo metu tyrėjo (b. l. 30-31) parodė, kad ji turi antros grupės neįgalumą dėl kaulų retėjimo ligos. Ji sunkiai vaikšto, dažniausiai vaikšto su lazda. Apie eismo įvykį prisimena, kad 2013-01-09 apie 13 val. ji ėjo iš parduotuvės „IKI“, esančios Vidzgiryje, ir ėjo prie Likiškėlių ir Jaunimo gatvių sankryžos, kad pereiti į kitą Likiškėlių gatvės pusę. Prie sankryžos yra nereguliuojama pėsčiųjų perėja. Su savimi ji turėjo didelį krepšį su rankena ir su ratukais (vežimėlį), taip pat kitoje rankoje laikė medžiaginį krepšį, kuriame buvo sudėti pirkiniai. Sustojusi prie pėsčiųjų perėjos pasižiūrėjo į kairę, į dešinę, atvažiuojančių automobilių nebuvo, todėl su visais daiktais ėjo per pėsčiųjų perėją ir pajuto smūgį į kairę pusę. Nesuprato, kas atsitiko, sąmonės praradusi nebuvo, tačiau kas vyko toliau neprisimena. Žino, kad greitosios medicinos pagalbos automobiliu buvo nuvežta į Alytaus apskrities St.Kudirkos ligoninę.

7Liudytoja O. K. parodė, kad ji važiavo iki eismo įvykio paskui kaltinamojo automobilį nedideliu atstumu, ta pačia eismo juosta. Artėjant prie pėsčiųjų perėjos pamatė į perėją įžengiančią moterį, todėl pradėjusi stabdyti automobilį. Priekyje važiavęs vairuotojas suprato, kad nestabdė, nes atstumas tarp jų automobilių didėjo. Paskui pastebėjo, kad moteris pradingo, o priekyje važiavęs automobilis pasuko kairiau ir sustojo. Sustabdžiusi savo automobilį nuėjo pažiūrėti. Pamatė ant žemės gulinčią moterį, kuri skundėsi, kad jai skauda kojas, iš kaktos bėgo kraujas.

8Liudytojas R. D. parodė, kad jis važiavo kartu su kaltinamuoju J. A. J. į “Senukų” prekybos centrą. Sėdėjęs priekinėje keleivio vietoje. Važiuodami abu nesikalbėjo. Iš toliau matė, kad prie perėjos ant šaligatvio stovėjo moteris, bet į ją dėmesio nekreipė. Netikėtai kažkas atsitrenkė į automobilio priekinę dešinę pusę. J.A. J. stabdė automobilį ir moteris buvo nusviesta į priekį. Kodėl įvyko eismo įvykis, negalintis paaiškinti. Mano, kad abu - vairuotojas ir pėsčioji buvo neatidūs.

9Liudytojas J. R., nukentėjusiosios sūnus, parodė, kad įvykio dieną mama, susidėjusi į tašę-vežimėlį skalbinius, išėjo iš namų. Žadėjo užsukti į „Iki“ parduotuvę, šalia kurios netoli gyvena. Apie eismo įvykį pranešė policija. Šio įvykio pasekoje mamai sulaužytos abi kojos per kelius, kairės rankos žastas, sumušta galva. Jai buvo daroma operacija. Iki 2013-05-24 gulėjo ligoninėje ir slaugos skyriuje. Šiuo metu ji namie, bet nevaikšto, reikia slaugyti. Gavo pranešimą iš draudimo kompanijos, kad jai atlygino turtinę žalą bei dalį neturtinės žalos. Numatyti pinigai pervesti į mamos sąskaitą banke. Ji prašė perduoti, kad civilinio ieškinio neatsisako. Šiuo metu jai pablogėjusi atmintis, be kitų žmonių pagalbos negalinti savęs apsitarnauti.

10Be kaltinamojo, nukentėjusiosios ir liudytojų parodymų J. A. J. kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodoma byloje esančių dokumentų duomenimis, kurie pripažintini įrodymais:

11Tarnybiniais pranešimais (b. l. 1, 2) pranešta apie tai, kad Likiškėlių gatvėje prie sankryžos su Jaunimo gatve 2013-01-09 įvyko eismo įvykis, kurio metu sužalota O. R.. Padaryti daugybiniai sužalojimai, paguldyta į ligoninės reanimacijos skyrių.

12Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 6-15) įvykio vieta užfiksuota Alytaus mieste Likiškėlių gatvėje prie sankryžos su Jaunimo gatve. Važiuojamoji kelio dalis prie sankryžos paženklinta kelio ženklinimo linijomis – pėsčiųjų perėja, yra po dvi eismo juostas kiekvienoje pusėje. Šalia stovi kelio ženklas „Pėsčiųjų perėja“. Paros metas - šviesus, kelio danga – sausa, asfaltas. Eismo įvykio vietoje rastas automobilis „Opel Corsa“ v/n ( - ).

13Transporto apžiūros ir techninio stovio patikrinimo protokole (b. l. 16-17) užfiksuota, kad eismo įvykyje dalyvavusio automobilio „Opel Corsa“ v/n ( - ) apgadintos dešinės pusės šoninės detalės: priekinis stiklas, variklio dangtis, sparnas, galinio vaizdo veidrodėlis, priekinis bamperis, priekinis žibintas.

14Vairuotojo pažymėjimo kopija (b. l. 18) patvirtina, kad kaltinamajam J. A. J. suteikta teisė vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.

15Asmens duomenų pažymoje (b. l. 66-67) nurodyta, kad J. A. J. turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą iki 2014-04-19, eismo įvykio dieną teisė vairuoti transporto priemones nebuvo atimta.

16Transporto priemonės registracijos liudijime ir VĮ „Regitra“ pažymoje (b. l. 19, 73) automobilio „Opel Corsa“ v/n ( - ) savininku nurodytas J. A. J..

17Techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodyta, kad automobilis apžiūrėtas 2012-09-17 ir atitinka techninius reikalavimus. Galioja iki 2014-09-17.

18Privalomojo draudimo sutarties liudijimas (b. l. 21) patvirtina, kad automobilio „Opel Corsa“ v/n ( - ) vairuotojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta laikotarpiu nuo 2012-09-03 iki 2013-09-02 ADB „ERGO Lietuva“.

19Alkoholio matuoklio šaknelė, specialisto išvada ir medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas (b. l. 23, 26, 27) patvirtina, kad eismo įvykio metu J. A. J. buvo blaivus.

20Teismo medicinos specialisto išvadoje (b. l. 51-53) nurodyta, kad O. R. nustatyta dešinio šlaunikaulio vidinio gumburo lūžimas, intrasąnarinis kairio blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžimas, kairio žastikaulio daugybinis proksimalinės dalies lūžimas, krūtinės kairės pusės sumušimas, muštinės-plėštinės kaktos kairės pusės žaizdos. Sužalojimas kvalifikuotas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl kaulų lūžimo.

21Aptartais įrodymais patvirtinama, kad kaltinamasis J. A. J., vairuodamas automobilį, pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, dėl ko įvyko eismo įvykis. Kelių eismo taisyklių 9 punktas įpareigoja vairuotoją laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai; 37 punktas įpareigoja vairuotoją artėjant prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos privalomai sulėtinti greitį arba sustoti prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – į bet kurią eismo juostą perėjoje įėjusį pėsčiąjį. Kaltinamasis nevykdė minėtų Kelių eismo taisyklių reikalavimų, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, ko pasekoje įvyko eismo įvykis ir atsirado padariniai - sutrikdyta kito asmens sveikata. Kaltinamasis nemumatė, kad dėl jo veiksmų gali atsirasti pavojingi padariniai, nors galėjo ir privalėjo tai numatyti. Kaltinamasis vairuodama transporto priemonę – padidinto pavojaus šaltinį, buvo neatidus ir elgėsi neatsargiai, važiavo neįsitikinęs, kad tuo nekels pavojaus kitam eismo dalyviui - pėsčiajai, buvo nusikalstamai nerūpestingas. Vairuotojas turėjo sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių. Įvykio vietoje buvo kelio ženklas, įspėjantis apie pėsčiųjų perėją, kelias paženklintas, todėl vairuotojas atidžiai turėjo stebėti kelio ženklus, kurie jį įspėjo apie galimas aplinkybes, ir būti ypatingai atsargus, nes artėdamas prie pėsčiųjų perėjos iš loto jau matė prie pėsčiųjų perėjos moterį. Ant automobilio išlikę detalių pažeidimai patvirtina, kad nukentėjusioji buvo kliudyta automobilio priekio dešine dalimi. Įvertinus autoįvykio apžiūros protokole esančius matavimus ir fotonuotraukas pripažintina, kad pėsčioji buvo patrenkta tuo metu, kai ji jau buvo pakankamai įžengusi į perėją ir buvo J. A. J. važiavimo juostos dalyje. Pats kaltinamasis parodė, kad įvykio metu moteris jau buvo nuėjusi perėja apie 2-3 metrus, o jo vairuojamas automobilis buvo perrikiuojamas į antrą eismo juostą. Tai paneigia kaltinamojo tvirtinimą, kad nukentėjusioji netikėtai išėjo į važiuojamąją kelio dalį. Kaltinamasis automobilį stabdė ne tuo metu, kai artėjo prie pėsčiųjų perėjos, o jau po įvykusio susidūrimo neįvertinęs prieš eismo įvykį buvusios situacijos.

22Atsižvelgiant į Kelių eismo taisyklių pažeidimo pasekmes - nukentėjusiajai O. R. nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, į tai, kad kaltinamasis eismo įvykio metu buvo blaivus, J. A. J. padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina pagal LR BK 281 str. 1 d.

23Skiriant ir parenkant bausmę kaltinamajam J. A. J. atsižvelgtina į tai, kad jis pagal pavojingumo visuomenei laipsnį padarė neatsargią nusikalstamą veiką, kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi, kas yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, anksčiau neteistas, turėdamas ilgą vairuotojo stažą – nuo 1978 metų administracine tvarka baustas tik tris kartus, šiuo metu nedirbantis, senatvės pensininkas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes kaltinamajam parinktina bausmė – terminuotas laisvės atėmimas, tačiau kaip pirmą kartą teisiamam ir padariusiam neatsargų nusikaltimą, bausmės vykdymas atidėtinas tikint, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo (LR BK 75 str.).

24Byloje pareikštas nukentėjusiosios O. R. civilinis ieškinys turtinei ir neturtinei žalai atlyginti tenkintinas, nes žala atsirado kaltinamojo nusikalstamų veiksmų pasekoje ( LR CK 6.263 str. ). Tarp kaltinamojo padarytos neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Civilinis ieškinys tenkintinas tik dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo, nes turtinę žalą pilnai, o įstatymu nustatyto dydžio neturtinę iš dalies atlygino draudimo kompanija (b. l. 125-130). Civilinis ieškinys civilinio atsakovo – draudimo kompanijos ERGO Insurance SE atžvilgiu atmestinas.

25Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį atsižvelgtina į tai, kad neturtinė žala yra padaroma nematerialioms vertybėms, todėl jos piniginis įvertinimas ir kompensavimas yra sąlyginio pobūdžio, pinigine kompensacija siekiama ne nubausti žalą padariusį asmenį, o kuo teisingiau kompensuoti dėl neteisėtų veiksmų nukentėjusiajam asmeniui atsiradusias negatyvias pasekmes. Pripažintina, kad nukentėjusiajai sutrikdyta sveikata, ji turi judėjimo ir bendravimo nepatogumų, kenčia skausmą, jai reikalinga nuolatinė slauga, todėl turi teisę į patirtų nuostolių kompensaciją. Priteistinos sumos dydis nustatytinas atsižvelgiant į teisminę praktiką, kaltinamojo ir nukentėjusiosios turtinę padėtį, nusikalstamų veiksmų pasekmes. Atsižvelgtina ir į tai, į kokias vertybes buvo kesintasi ir kokiu būdu jos buvo pažeistos. Kaltinamasis padarė neatsargų nusikaltimą, tiesiogiai nusikalstamos veikos pasekmių nesiekė, tačiau buvo nusikalstamai neatsargus, dalį – 6000 Lt neturtinės žalos atlygino draudimo kompanija, šiuo metu kaltinamasis yra senatvės pensininkas.

26Atsižvelgiant į nurodytas įstatymines nuostatas ir nustatytas aplinkybes bei vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti tenkintinas iš dalies, priteisiant nukentėjusiajai O. R. 2000 Lt.

27Nukentėjusiosios O. R. dėl teisinių paslaugų apmokėjimo ruošiant teismui procesinius dokumentus – civilinį ieškinį patirtos 500 Lt išlaidos priteistinos iš kaltinamojo (LR BPK 106 str. 2 d.).

28Vadovaudamasis LR BPK 302-307 str. teismas

Nutarė

29J. A. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 1 d., ir nuteisti 7 mėnesiams laisvės atėmimu.

30Taikant LR BK 75 str. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams įpareigojant šiuo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

31Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

32Priteisti O. R. naudai iš J. A. J. 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 500 Lt išlaidoms dėl teisinių paslaugų atlyginti.

33O. R. civilinį ieškinį dalyje civilinio atsakovo ERGO Insurance SE atžvilgiu atmesti.

34Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Alytaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė Stangvilienė,... 2. J. A. J., a. k. ( - ) gimęs ( - )... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. 2013-01-09 apie 13.25 val. Alytuje ( - ) gatvėje J. 5. Kaltinamasis J. A. J. kaltu prisipažino ir parodė, kad... 6. Nukentėjusioji O. R., apklausta ikiteisminio tyrimo metu... 7. Liudytoja O. K. parodė, kad ji važiavo iki eismo įvykio... 8. Liudytojas R. D. parodė, kad jis važiavo kartu su... 9. Liudytojas J. R., nukentėjusiosios sūnus, parodė, kad... 10. Be kaltinamojo, nukentėjusiosios ir liudytojų parodymų J. 11. Tarnybiniais pranešimais (b. l. 1, 2) pranešta apie tai, kad... 12. Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 6-15) įvykio vieta... 13. Transporto apžiūros ir techninio stovio patikrinimo protokole (b. l. 16-17)... 14. Vairuotojo pažymėjimo kopija (b. l. 18) patvirtina, kad kaltinamajam J. 15. Asmens duomenų pažymoje (b. l. 66-67) nurodyta, kad J. A. J.... 16. Transporto priemonės registracijos liudijime ir VĮ „Regitra“ pažymoje... 17. Techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodyta, kad... 18. Privalomojo draudimo sutarties liudijimas (b. l. 21) patvirtina, kad... 19. Alkoholio matuoklio šaknelė, specialisto išvada ir medicininės apžiūros... 20. Teismo medicinos specialisto išvadoje (b. l. 51-53) nurodyta, kad 21. Aptartais įrodymais patvirtinama, kad kaltinamasis J. A.... 22. Atsižvelgiant į Kelių eismo taisyklių pažeidimo pasekmes -... 23. Skiriant ir parenkant bausmę kaltinamajam J. A. J.... 24. Byloje pareikštas nukentėjusiosios O. R. civilinis... 25. Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį atsižvelgtina į tai, kad... 26. Atsižvelgiant į nurodytas įstatymines nuostatas ir nustatytas aplinkybes bei... 27. Nukentėjusiosios O. R. dėl teisinių paslaugų... 28. Vadovaudamasis LR BPK 302-307 str. teismas... 29. J. A. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 30. Taikant LR BK 75 str. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams... 31. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę – rašytinį... 32. Priteisti O. R. naudai iš J. A. J.... 33. O. R. civilinį ieškinį dalyje civilinio atsakovo ERGO... 34. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...