Byla L2-1517-810/2011
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko V. K

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, susipažinusi su kreditoriaus Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareiškimu dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko V. K.,

Nustatė

3Teisme gautas kreditoriaus Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareiškimas dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko V. K..

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 114 str. 1 d. nustato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Procesinio dokumento priedai patvirtinti Finansų skyriaus vyriausiosios specialistės D. M., kuri nėra priedus išdavęs ar gavęs asmenuo, kaip tai numato įstatymas. Atkreiptinas dėmesys, kad, vartojant sąvoką „dokumentą gavęs ar išdavęs asmuo“, įstatymų leidėjas turi galvoje tik juridinį asmenį, t.y. savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, galinti savo vardu turėti teises ir pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33 str.). Kreditorius nepateikė įgaliojimo, kuris patvirtintų Finansų skyriaus vyriausiosios specialistės D. M. teisę juridinio asmens vardu tvirtinti kopijas.

5Be to, dalies kreditoriaus prie pareiškimo pridėtų dokumentų tvirtinimas neatitinka Lietuvos archyvų departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.19 (Lietuvos archyvų departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr.V-58 redakcija) patvirtintų „Dokumentų rengimo taisyklių" 55 p. reikalavimų, kuriame nurodoma: „jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma: "Kopija tikra" ("Nuorašas (Išrašas) tikras") ir pasirašoma", o paskutiniame lape rašoma pilna tikrumo žyma. Dalies kreditoriaus prie pareiškimo pridėtų priedų tvirtinimas neatitinka minėtų reikalavimų.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXIII skyriaus normos, reglamentuojančios bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumus, nenumato trūkumų šalinimo instituto, todėl kreditoriaus pareiškimą priimti atsisakytina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 435 str. 2 d. 1 p.).

7Išaiškintina kreditoriui, kad teismo nutartis atsisakyti priimti pareiškimą yra galutinė ir neskundžiama, tačiau tai neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles. Pažymėtina, kad paduoti pakartotinį pareiškimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreditorius gali tik tuo atveju, jei yra pašalintos kliūtys, sudariusios pagrindą atsisakyti priimti ankstesnį pareiškimą.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 435 str. 2 d. 1 p., teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti kreditoriaus Šiaulių rajono savivaldybės administracijos dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko V. K., jį su priedais grąžinti kreditoriui.

10

11Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai