Byla 2-30978-868/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,

2sekretoriaujant Jūratei Maldžiūtei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Castrade“ atstovei advokatei Kristinai Čeredničenkaitei, ir atsakovo D. G. C. P. atstovei kuratorei advokatei Evelinai Liutkutei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Castrade“ ieškinį atsakovui D. G. C. P. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

5Ieškovas UAB „Castrade“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo D. G. C. P. 3007,92 Lt skolą, 469,09 Lt delspinigių, 5 % dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad D. G. C. P. 2008-04-09 pagal pirkimo - pardavimo sutartį Nr. SN43-1237 įsigijo nuosavybėn butą, esantį ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ). Atsakovas būdamas buto savininku, o taip pat faktiniu patalpų valdytoju ir naudotoju, turi pareigą mokėti visus administravimo mokesčius už jam nuosavybės teise priklausančias patalpas. UAB “Castrade" yra įmonė, teikianti patalpų bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas. Remiantis 2009-05-08 Administravimo sutartimi Nr. 09-AP03 tarp UAB „Castrade" ir Mindaugo g. 23 daugiabučių namų savininkų bendrijos, ieškovė yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), administratorė. Laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2012-05-31 ieškovė teikė buto, esančio ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas, t. y. buitinių atliekų išvežimas; bendro naudojimo vandentiekio, fekalines ir lietaus kanalizacijos sistemų priežiūra; bendro naudojimo patalpų elektros tinklų ir įrengimų priežiūra; pastato bendrojo naudojimo statybinių konstrukcijų priežiūra; parkingo priežiūra; liftų sistemos priežiūra; administravimas, t.t. Mokestiniai pranešimai už šias paslaugas buvo siunčiami buto savininkui ir faktiniam patalpų valdytojui ir naudotojui, t.y. atsakovui, turinčiam pareigą mokėti visus administravimo mokesčius už jam nuosavybės teise priklausantį butą. Laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2012-05-31 atsakovas nėra sumokėjęs nuomojamų buto, esančio Mindaugo g. 23-56, Vilniuje, administravimo mokesčių pagal ieškovės jam pateiktus mokestinius pranešimus. Bendras atsakovo įsiskolinimas ieškovei pagal mokestinius pranešimus (išrašytas sąskaitas - faktūras) šiuo metu sudaro 3007,92 Lt.

7Atsakovo D. G. C. P. atstovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad jai nėra žinomos ieškinyje dėstomos aplinkybės, taip pat jai nėra žinomas atsakovo asmuo bei jo gyvenamoji vieta, todėl susisiekti su juo neturi jokių galimybių. Tokiu būdu negali nei patvirtinti, nei paneigti aplinkybės, ar atsakovas yra skolingas UAB „Castrade" ieškinyje nurodytą sumą, o ieškinį pagrįstumą gali vertinti tik pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, 2009-05-08 UAB „Castrade" sudarė su Mindaugo g. 23 daugiabučio namo savininkų bendrija administravimo sutartį Nr. 09-AP03. Šia sutartimi šalys susitarė, kad UAB „Castrade" teiks Bendrijai paslaugas, nurodytas Priede Nr. 3 ir atliks kitus suderintus darbus, o Bendrija atsiskaitys už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, pagal sutarties Priede Nr. 2 nustatytus įkainius ir kitus papildomus susitarimus (Sutarties 1.1 p.). Nurodytų administravimo sutarties priedų Nr. 2 ir 3, ieškovė kartu su ieškiniu nepateikia. Dėl šios priežasties neaišku, kokias paslaugas UAB „Castrade" įsipareigojo tiekti bei už kokius įkainius, todėl negalima nustatyti, ar dėl sąskaitose nurodytų paslaugų buvo susitarta, o taip pat, ar pateiktose sąskaitose nurodytų paslaugų įkainiai atitinka sutartus. Mano, siekiant nustatyti, ar sąskaitos išrašytos pagrįstai ir tinkamai, būtina išreikalauti nurodytus administravimo sutarties priedus Nr. 2 ir 3.

8CK 1.125 str. 5 d. l p. numato, kad sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas yra taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Kaip matyti iš pateiktos delspinigių skaičiavimo pažymos, delspinigiai paskaičiuoti už daugiau negu 6 mėnesius. Tokiu būdu reikalavimui priteisti delspinigius, kurių skaičiavimo terminas viršija 6 mėnesius, CK 1.125 str. 5 d. l p. ir 1.126 str. 2 d. pagrindais taikytinas ieškinio senaties terminas.

9CK 6.73 str. 2 d. ir CK 6.258 str. 3 d. suteikia teismui teisę delspinigius sumažinti, jeigu jie neprotingai dideli. 2009-05-08 administravimo sutarties 5.1 p. nustatyti 0,04 proc. dydžio delspinigiai. Tokio dydžio delspinigiai yra paskaičiuoti kartu su ieškiniu pateiktoje pažymoje. Mano, kad sutartyje numatyti delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl mažintini. Atkreipė teismo dėmesys, kad atsakovas yra vartotojas - fizinis asmuo, pirkęs administravimo paslaugas savo asmeniniams poreikiams, t.y. savo gyvenamosios paskirties butui aptarnauti. Be to, administravimo sutartį pasirašė ne jis asmeniškai, o daugiabučio namo bendrija, todėl tikėtina, kad negalėjo daryti įtakos sutarties sąlygoms, įskaitant sąlygą, numatančią delspinigių dydį. Šios aplinkybės teismų praktikoje vertinamos kaip pagrindas mažinti netesybas (LAT 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008;2009-ll-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2013-01-08 LAT apžvalga Nr. AC-37-1 „Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga'').

10Teismų praktikoje paprastai pripažįstama, kad protingumo reikalavimus atitinkantys delspinigiai yra 0,02 procentų dydžio, (LAT 2005-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005; 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3 K-3-1 73/2006; 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007), todėl delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc.

11Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį patenkinti.

12Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinį tenkinti iš dalies.

13Ieškinys tenkinamas iš dalies.

14Byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso atsakovui D. G. C. P. (b.l. 9-10). Namui, esančiam Mindaugo g. 23, Vilniuje, administravimo paslaugas teikia ieškovas pagal 2009-05-08 Administravimo sutartį Nr. 09-AP03 (b.l. 5-8). Už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2012-05-31 atsakovas nėra ieškovui sumokėjęs administravimo mokesčių pagal jam pateiktus mokestinius pranešimus, todėl susidarė 3007,92 Lt skolą (b.l. 11-36).

15Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3007,92 Lt skolą bei 469,09 Lt delspinigius. Atsakovo atstovė iš esmės su skolos priteisimu sutinka, tačiau reikalavimui dėl delspinigių priteisimo prašo taikyti 6 mėn. ieškinio senaties terminą bei delspinigių dydį sumažinti iki 0,02 proc.

16CK 4.82 str. 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

17CK 4.83 str. 4 d. numato, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

18Byloje nustatyta, kad namui, esančiam Mindaugo g. 23, Vilniuje, administravimo paslaugas teikia ieškovas remiantis 20089-05-08 Administravimo sutartimi, todėl atsakovui kyla pareiga už suteiktas administravimo paslaugas sumokėti. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2012-05-31 už administravimo paslaugas ieškovui sumokėjo, o ieškovo pateikti mokestiniai pranešimai (PVM sąskaitos- faktūros) patvirtina, kad faktiškai paslaugos suteiktos, todėl reikalavimas dėl 3007,92 Lt skolos priteisimo tenkinamas ( CK 4.82 str. 3 d. ).

19Reikalavimui dėl delspinigių priteisimo atsakovo atstovė prašo taikyti ieškinio senaties terminą bei jas sumažinti iki 0,02.

20CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta ( bauda , delspinigiai).

21CK 6.72 str. numato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.

22Ieškovas teismui nepateikė tarp šalių, t.y. ieškovo ir atsakovo, sudarytos sutarties, kurios pagrindu būtų galima priteisti iš atsakovo ieškovui delspinigius. Į bylą pateikta 2009-05-08 Administravimo sutartis patvirtina, kad dėl 0,04 proc. delspinigių susitarė ieškovas UAB „Castrade" ir DNSB Mindaugo g. 23, t.y. juridinis asmuo. Byloje nėra jokio rašytinio įrodymo, patvirtinančio, kad dėl 0,04 proc. delspinigių buvo susitarta su atsakovu, taip pat nėra byloje ir Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Mindaugo g. 23, Vilniuje, butų savininkų sprendimo, dėl visų ar daugumos savininkų sutikimo dėl 0,04 proc. delspinigių mokėjimo dėl pavėluoto atsiskaitymo už administravimo paslaugas. Pažymėtina, kad 2009-05-08 Administravimo sutartyje nėra ir atskiro aiškaus susitarimo tarp ieškovo ir Bendrijos dėl pareigos visiems butų savininkams mokėti delspinigius dėl pavėluoto atsiskaitymo. Todėl iš atsakovo ieškovui delspinigiai nepriteisiami.

23Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo ieškovui CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. pagrindu priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškovo naudai priteisiama 418,71 Lt bylinėjimosi išlaidų (104,00 Lt žyminio mokesčio + 230,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti + 150,00 Lt už kuratoriaus paslaugas : 86,51 proc. = 418,71 Lt) (CPK 92 str., 93 str., 96 str.).

25Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 143,90 Lt žyminio mokesčio, todėl 39,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui grąžinama ( CPK 87 str.)

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

27Ieškinį patenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovo D. G. C. P. ieškovo UAB „Castrade" naudai 3007,92 Lt skolos.

29Priteisti iš atsakovo D. G. C. P. ieškovo UAB „Castrade" naudai 5 (penkis) proc. metinių palūkanų už priteistą 3007,92 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo D. G. C. P. ieškovo UAB „Castrade" naudai 418,71 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Grąžinti ieškovui UAB „Castrade" 39,00 Lt permokėto žyminio mokesčio.

32Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska,... 2. sekretoriaujant Jūratei Maldžiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Castrade“ atstovei advokatei Kristinai... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. Ieškovas UAB „Castrade“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 6. Nurodė, kad D. G. C. P. 2008-04-09 pagal pirkimo - pardavimo sutartį Nr.... 7. Atsakovo D. G. C. P. atstovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su... 8. CK 1.125 str. 5 d. l p. numato, kad sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties... 9. CK 6.73 str. 2 d. ir CK 6.258 str. 3 d. suteikia teismui teisę delspinigius... 10. Teismų praktikoje paprastai pripažįstama, kad protingumo reikalavimus... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį patenkinti.... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinį tenkinti iš dalies.... 13. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 14. Byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise... 15. Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 3007,92 Lt skolą... 16. CK 4.82 str. 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo... 17. CK 4.83 str. 4 d. numato, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas)... 18. Byloje nustatyta, kad namui, esančiam Mindaugo g. 23, Vilniuje, administravimo... 19. Reikalavimui dėl delspinigių priteisimo atsakovo atstovė prašo taikyti... 20. CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 21. CK 6.72 str. numato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.... 22. Ieškovas teismui nepateikė tarp šalių, t.y. ieškovo ir atsakovo, sudarytos... 23. Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo ieškovui CK 6.37 str. 2 d., 6.210... 24. Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio... 25. Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 143,90 Lt žyminio mokesčio,... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 27. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovo D. G. C. P. ieškovo UAB „Castrade" naudai 3007,92 Lt... 29. Priteisti iš atsakovo D. G. C. P. ieškovo UAB „Castrade" naudai 5 (penkis)... 30. Priteisti iš atsakovo D. G. C. P. ieškovo UAB „Castrade" naudai 418,71 Lt... 31. Grąžinti ieškovui UAB „Castrade" 39,00 Lt permokėto žyminio mokesčio.... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...