Byla 2-1470-217/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ERGO Insurance SE, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui G. I. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovė ERGO Insurance SE, veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo G. I. 1426,21 Lt žalai atlyginti, bylinėjimosi išlaidas ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovui asmeniškai 2013-06-03 (LR CPK 123 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – Vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sutarties kopija, Draudimo sutarties Nr. 02-1792892 kopija, Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarimo kopija, Kauno a. VPK Jonavos RPK informacijos apie eismo įvykį Nr. 07-12-6776044 kopija, 2012-08-21 raginimo atsakovui kopija, 2013-05-02 raginimo atsakovui kopija, 2012-05-31 pranešimo apie nuostolių atlyginimą kopija, Mokėjimo nurodymo Nr. HAN - 57257 kopija, 2012-05-21 prašymo kopija, PVM sąskaitos faktūros AZ Nr. 0376 kopija, Transporto priemonės apžiūros - defektų akto kopija, 2012-04-27 pretenzijos kopija, 5 fotonuotraukų kopijos patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

8Nustatyta, kad 2012-04-27 eismo įvykio Jonavoje metu atsakovas G. I. vairavo velkamą automobilį Ford Mondeo, v. n. ( - ) jo nesuvaldė, kliudė stovintį automobilį ( - ) v. n. ( - ) Po eismo įvykio atsakovas pasišalino iš eismo įvykio vietos apie tai nepranešęs policijai. Jonavos rajono apylinkės teismas 2012-05-21 nutarimu nustatė, kad eismo įvykis įvyko dėl atsakovo G. I. kaltės, taip pat, kad atsakovas pasišalino iš eismo įvykio vietos. Transporto priemonės Ford Mondeo, v. n. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ADB „ERGO Lietuva“ (dabartinis teisių perėmėjas ERGO Insurance SE). Dėl apgadinto automobilio ( - ) v. n. ( - ) žalą patyrė E. R., kuriam ieškovė išmokėjo 1426,21 Lt draudimo išmoką. Kadangi G. I. pasišalino iš eismo įvykio vietos, ieškovė įgijo regreso teisę į G. I..

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.263 str. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams, privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo (LR CK 6.270 str. 1 d.). LR CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Draudiminio įvykio atveju, draudikas įsipareigoja draudimo sutartimi sumokėti draudėjui ar trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka (LR CK 6.987 str.). Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (LR CK 6.1015 str. 1 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 61-2340) 22 str. 1 d. 4 p., draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis pasišalino iš įvykio vietos. G. I. 2012-04-27 eismo įvykio Jonavoje metu vairuodamas velkamą automobilį Ford Mondeo, v. n. ( - ) jo nesuvaldė, kliudė stovintį automobilį ( - ) v. n. ( - ) ir po eismo įvykio pasišalino iš eismo įvykio vietos apie tai nepranešęs policijai, todėl jis privalo atlyginti ieškovei dėl eismo įvykio metu patirtos žalos išmokėtą draudimo išmoką. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir atsakovui esant atsakingam dėl žalos atsiradimo, iš atsakovo išieškotina ieškovės naudai 1426,21 Lt žalai atlyginti.

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.37 str. numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsakovas laiku savo piniginės prievolės neįvykdė, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1426,21 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. gegužės 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 1 d.).

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 10,62 Lt. Kadangi jų dydis viršija LR CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nurodytą minimalų valstybės naudai priteistinų išlaidų dydį, nurodytos išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo G. I., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei ERGO Insurance SE, į. k. 10017013, veikiančios per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, į. k. 302912288, Vilnius, Geležinio Vilko g. 6A, a.s. Nr. LT87 7300 0100 7306 9075, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 1426,21 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt šešis litus 21 ct) žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1426,21 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš atsakovo G. I., a. k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 10,62 Lt (dešimt litų 62 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Atsakovas G. I. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė ERGO Insurance SE, veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai