Byla 2S-975-479/2013
Dėl teismo isakymo išdavimo ir skolos iš skolininkes UAB „Santeka“ išieškojimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Žydrunas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinejes skolininkes UAB „Santeka“ atskiraji skunda del Kretingos rajono apylinkes teismo 2013-03-12 nutarties civilineje byloje pagal kreditores UAB „Ringesta“ pareiškima del teismo isakymo išdavimo ir skolos iš skolininkes UAB „Santeka“ išieškojimo,

2n u s t a t e:

3kreditore UAB „Ringesta“ kreipesi i teisma del teismo isakymo išdavimo ir skolos išieškojimo iš skolininkes UAB „Santeka“. Praše priteisti 90 660,55 Lt skola, 9,5 proc. dydžio metines palukanas bei bylinejimosi išlaidas.

4Kretingos rajono apylinkes teismas 2013-03-12 nutartimi taike laikinasias apsaugos priemones ir areštavo skolininkei UAB „Santeka“ priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovui priklausancias ar esancias pas treciuosius asmenis pinigines lešas, neviršijant ieškinio reikalavimo ribu, t. y. už 90 660,55 Lt. Teismas nurode, kad ieškinio sumos dydis lemia tai, kad yra butina taikyti laikinasias apsaugos priemones, priešingu atveju ar taptu neimanomas teismo sprendimo vykdymas.

5Atskiruoju skundu skolininke UAB „Santeka“ prašo Kretingos rajono apylinkes teismo 2012013-03-12 nutarti panaikinti ir ipareigoti kreditore i teismo depozitine saskaita imoketi 255 000 Lt kaip nuostoliu, galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinima. Nurodo, kad nutarti prieme neteisetos sudeties teismas, nes ieškinys turejo buti reiškiamas pagal skolininkes buveines vieta, t. y. Panevežyje. Teismo nutartis nemotyvuota, kreditores pareiškimas neatitinka istatymo reikalavimu. Nurodo, kad nera gresmes, kad netaikius laikinuju apsaugos priemoniu, teismo sprendimo vykdymas pasunkes, nes imone turi turto, jos veikla pelninga. Taikytos laikinosios apsaugos priemones perteklines, žalingos, pažeidžiamas viešasis interesas, nes skolininke dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, del taikytu laikinuju apsaugos priemoniu gali buti neskirtos ES lešos. Kreditores pareiškimas del teismo isakymas yra ekonominio poveikio priemone skolininkei. Nurodo, kad del nutarties taikymo gali buti nutrauktos rangos sutartys visuomenei svarbiuose projektuose ir skolininke patirs didelius nuostolius. Vadovaujantis šaliu lygiateisiškumo, proporcingumo principais kreditore turetu užtikrinti nuostoliu atsiradima ir imoketi i teismo saskaita 255 000 Lt.

6Kreditore UAB „Ringesta“ pateike atsiliepima i atskiraji skunda ir praše skunda atmesti, o gincijama nutarti palikti nepakeista.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str.

91 d., 338 str.). Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu nenustatyta.

10Skolininke teigia, kad pareiškimas turejo buti reiškiamas, vadovaujantis bendrosiomis teismingumo taisyklemis, t. y. pagal skolininkes buveines vieta, del to teismas turejo atsisakyti priimti toki pareiškima. Ši pozicija nepagrista. LR CPK 30 str. 9 d. nustatyta, kad ieškinys del sutarciu, kuriose nurodyta ivykdymo vieta, gali buti pareiškiamas pagal sutarties ivykdymo vieta. Nustatyta, kad kreditores reikalavimas kilo iš 2012-05-18 Statybos subrangos sutarties, kurios 1.1 p. nurodyta, kad sutartis bus vykdoma Kartenoje ir Kulupenuose, t. y. Kretingos rajono teritorijoje (b. l. 16). Del to kreditore turejo teise, remdamasi LR CPK 30 str. 9 d., pateikti pareiškima Kretingos rajono apylinkes teismui.

11Atskirajame skunde nurodyta, kad teismo nutartis nemotyvuota. Pirmosios instancijos teismas nurode, kad prie pareiškimo prideti dokumentai pagrindžia kreditoriaus prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo. Taigi pirmosios instancijos teismas preliminariai ivertino kreditoriaus pareiškima, prašymo pagristuma ir tai nurode skundžiamoje nutartyje, del to negalima padaryti išvados, kad nutartis nemotyvuota.

12Skolininkes teiginys, kad pareiškimas del teismo isakymo neatitinka istatymo nustatytu reikalavimu, atmestinas kaip nepagristas. Pirmosios instancijos teismas prieme pareiškima, išdave teismo isakyma, o tai reiškia, kad patikrino LR CPK nustatytus pareiškimui del teismo isakymo išdavimo keliamus formos ir turinio reikalavimus.

13Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas yra preliminari priemone, kuria siekiama kaip imanoma greiciau užkirsti kelia aplinkybems, galincioms apsunkinti ar padaryti nebeimanoma busimo teismo sprendimo ivykdyma (LR CPK 144 str. 1 d.). Spresdamas prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu pagristumo klausima, teismas turi ivertinti pareikšto reikalavimo dydi, atsakovo turtine padeti, elgesi ir kitas aplinkybes. Atkreiptinas demesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemoniu laikinas pobudis, ju svarba – užtikrinti busimo galbut palankaus šaliai teismo sprendimo ivykdyma, nulemia mažesnius irodymu pakankamumo reikalavimus. Del šiu priežasciu nemaža reikalavimo suma bei neturejimas duomenu apie kitos šalies turtine padeti paprastai laikoma pagrindu taikyti laikinasias apsaugos priemones, nes šios salygos objektyviai padidina teismo sprendimo neivykdymo rizika. Nagrinejamu atveju ieškinio suma yra 90 660 Lt, ji yra didele, o tai gali padidinti busimo teismo sprendimo neivykdymo rizika ateityje, todel pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas i teismu formuojama praktika, turejo pagrindo skolininkes atžvilgiu taikyti laikinasias apsaugos priemones. Be to, vien ta aplinkybe, kad skolininke neatsiskaito su kreditore ir ši turejo kreiptis i teisma, suponuoja išvada, kad kyla gresme, kad kreditorei palankaus sprendimo atveju, jo vykdymas gali pasunketi. Aplinkybe, kad skolininke turi turto ir dirba pelningai, nereiškia, kad ji vykdys sprendima ar kad iki sprendimo priemimo skolininkes turtine padetis nepasikeis. Be to, skolininke pateike teismui imones balansa už 2011 metus, todel negalima padaryti vienareikšmes išvados apie jos veiklos pelninguma.

14Skolininke teigia, kad del taikytu laikinuju apsaugos priemoniu bus pažeistas viešasis interesas, nes ji dalyvauja visuomenei svarbiuose projektuose ir del taikytu apsaugos priemoniu gali pasunketi projektams skiriamu ES lešu isisavinimas. Apeliacines instancijos teismas su tokiu argumentu nesutinka. Vadovaujantis tokia logika, bet kuris kreditorius, su kuriuo skolininke del vienokiu ar kitokiu priežasciu neatsiskaito, negaletu kreiptis i teisma del skolos priteisimo ar prašyti užtikrinti ju reikalavimo ivykdyma. Taip pat skolininkes nurodytos aplinkybes, t. y. dalyvavimas ES lešomis finansuojamuose projektuose, neatleidžia nuo pareigos vykdyti savo prievoles tinkamai.

15Atskiruoju skundu skolininke prašo taikyti nuostoliu, galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinima ir i teismo saskaita imoketi 255 000 Lt. Apeliacines instancijos teismas šio prašymo nevertina ir del jo nepasisako, nes toks prašymas turi buti reiškiamas pirmosios instancijos teismui (LR CPK 146 str.).

16Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog pirmosios instancijos tinkamai taike procesines teises normas, prieme teiseta ir pagrista nutarti, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nera pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d.

171 p.)

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

19Kretingos rajono apylinkes teismo 2013-03-12 nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai