Byla B2-2860-262/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AXA Versicherung AG ieškinį atsakovui UAB „NV Trade“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti UAB „NV Trade“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Kirkiliavas“. Nurodė, kad iš atsakovas ieškovui yra skolingas 718 444, 71 eurus. Atsakovas neatsiskaitė su ieškovu net ir įspėtas apie bankroto bylos jam inicijavimą. Taigi, yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą.

3Atsakovui UAB „NV Trade“ procesiniai dokumentai buvo siunčiami visais žinomais jo adresais, tačiau grįžo neįteiti. Todėl išsiuntus procesinius dokumentus atsakovo buveinės adresu, jie laikomi įteiktais (CPK 123 str. 4 d.).

4Atsakovas nepateikė nei atsiliepimo į ieškinį, nei ĮBĮ reikalaujamų finansinių dokumentų.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų. Viena iš šių sąlygų įmonės- nemokumas, kuris pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį konstatuojamas tada, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai ir skolos viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismas įmonės finansinę būklę (t.y. ar įmonė moki, ar nemoki) nustato iš įvairių atsakovo finansinių dokumentų, kuriuos pagal ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalį privalo pateikti atsakovas. Šioje byloje atsakovas apskritai nepateikė nei jokių dokumentų, nei atsiliepimo į ieškinį. Taigi, šiuo atveju teismas atsakovo finansinę būklę, t.y. atsakovo mokumą, vertina pagal kitas bylos aplinkybes. Atsakovas niekaip nereagavo į Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovui jo registruotos buveinės adresu siunčiami laiškai grįžo neįteikti. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų matyti, kad atsakovas nuo pat įregistravimo (2010 m. liepos 8 d.) nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų. Iš visų šių aplinkybių darytina išvada, kad arba atsakovas turi rimtų finansinių problemų, arba iš viso nevykdo jokios veiklos. Todėl laikytina, kad yra viena iš sąlygų iškelti UAB „NV Trade“ bankroto bylą- įmonės nemokumas. Dėl išvardintų priežasčių atsakovui UAB „NV Trade“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 str. 6, 7 d., 10 str. 4 d. 1 p.).

7Administruoti įmonę sutinka bankroto administratorius UAB „Kirkiliavas“. Ši administratoriaus kandidatūra nustatyta tvarka buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Nėra nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama. Todėl bankrutuojančios UAB „NV Trade“ administratorium skiriamas UAB „Kirkiliavas“.

8Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi jau yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismas šiuo klausimu nebepasisako.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „NV Trade“ (į.k. 302527292, Adutiškio g. 3-3, Vilnius).

11Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Kirkiliavas“ (į.k. 135282628, Laisvės al. 84-4, Kaunas, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 36a, išduotas Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 2003 m. gegužės 19 d.).

12Nustatyti terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo, - 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte.

14Įpareigoti administratorių per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administravimo išlaidų sąmatą.

15Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ne vėliau kaip per mėnesį nuo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos. Pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

16Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „NV Trade“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie nutarties priėmimą informuoti Lietuvos antstolių rūmus.

18Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai