Byla 2S-888-273/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2576-737/2010 pagal pareiškėjo A. B. skundą suinteresuotam asmeniui antstolei R. M., VSDFV Jonavos skyriui, valstybei, atstovaujamai Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2

3pareiškėjas A. B. skundu kreipėsi į Jonavos rajono apylinkės teismą prašydamas:

41)panaikinti suinteresuoto asmens antstolės R. M. neteisėtą ir nepagrįstą 2007-02-14 patvarkymą iki nebaigta sprendimo įvykdymo geruoju ( - )-656 str. pagrindu procedūra;

52) sustabdyti priverstinio vykdymo procedūrą 2007-02-14 suinteresuoto asmens antstolės R. M. patvarkymo pagrindu vykdomojoje byloje Nr. 0064/07/00104 pas suinteresuotą asmenį SODROS Jonavos skyrių iki bus išnagrinėtas pareiškėjo 2007-02-09 Jonavos rajono apylinkės teisme gautas skundas dėl antstolės 2007-01-24 raginime įvykdyti sprendimą nurodytos 148,20 Lt išieškomos sumos pagrįstumo ir teisėtumo iki bus baigta sprendimo įvykdymo geruoju procedūra ( - )-656 str. pagrindu;

63) bei sustabdyti skundo ir civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas Jonavos rajono apylinkės teisme pareiškėjo 2007-02-09 skundas dėl neteisėtų antstolės R. M. veiksmų 2007-01-24 raginime įvykdyti sprendimą geruoju.

7Pareiškėjas nurodė, kad 2007-01-24 raginimu įvykdyti sprendimą geruoju vykdomojoje byloje Nr. 0064/07/00104 suinteresuotas asmuo antstolė R. M. ( - )-656 str. pagrindu kreipėsi į pareiškėją per 10 dienų nuo minėto raginimo gavimo į antstolės depozitinę sąskaitą sumokėti 148,20 Lt, iš jų 94,00 Lt skolos arba pagal ( - ) str. 1 d. pateikti įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą 148,20 Lt galima išieškoti per 6 mėnesius darant ( - ) str. nustatyto dydžio išskaitas iš pareiškėjo pajamų. Dėl neteisėtų suinteresuoto asmens antstolės R. M. veiksmų, pareiškėjas ( - )-513 str. pagrindu kreipėsi su skundu į Jonavos rajono apylinkės teismą, reikalaudamas panaikinti 2007-01-24 antstolės raginimą įvykdyti sprendimą geruoju. Teismui neišnagrinėjus pareiškėjo skundo, 2007-02-14 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0064/07/00104 antstolė R. M., pažeisdama ( - ) str. reikalavimus, neteisėtai pradėjo priverstinio vykdymo procedūrą ir įpareigojo VSDFV Jonavos skyrių iš pareiškėjo priverstinai išskaičiuoti 94,00 Lt skolą, kai jos neteisėti veiksmai yra apskųsti ir pareiškėjas neatsisakė įvykdyti raginimą geruoju.

8Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

9Teismas nustatė, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad jis kreipėsi į antstolę informuodamas ją apie savo ketinimus vykdyti ar nevykdyti raginime nurodytą pasiūlymą susimokėti skolą ir vykdymo išlaidas, todėl teismas sprendė, kad A. B. per 10 dienų nesumokėjus raginime sprendimą įvykdyti geruoju nurodytos sumos, antstolė, vadovaudamasi ( - ) str. 1d., turėjo pagrindo konstatuoti, kad sprendimo įvykdymo geruoju procedūra baigta ir pradėti priverstinio vykdymo veiksmus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad nepaisant to, kad A. B. 2007-02-09 padavė teismui skundą dėl antstolės veiksmų, vykdomojoje byloje Nr. 0064/ 07/00104, teismui nenusprendus vykdymo veiksmų sustabdyti ir neesant imperatyvių vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų, skolininkui A. B. nesumokėjus raginime nurodytos sumos per antstolės nustatytą terminą geruoju, antstolė tęsdama vykdymo procesą, ir 2007-02-14 patvarkymu išsiųsdama vykdomąjį raštą vykdymui VSDFV Jonavos skyriui, elgėsi teisėtai, todėl pagrindo naikinti 2007-02-14 antstolės patvarkymą nėra.

10Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Skunde nurodo, jog nutartis nepagrįsta ir neteisėta, nes pažeistos ir netinkamai pritaikytos procesinės teisės normos. Pagal ( - )-656str. raginimas įvykdyti sprendimą geruoju turi būti vykdomas per 10 dienų nuo raginimo gavimo.Tačiau per 10 dienų galima apskųsti antstolio veiksmus jeigu nesutinkama su paskaičiuota jo raginime įvykdyti sprendimą geruoju skolos ir vykdymo išlaidų suma.Todėl raginimo įvykdyti sprendimą geruoju procedūra turėjo būti sustabdyta iki pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo skundą dėl skolos ir vykdymo išlaidų sumos dydžio pagrįstumo ir teisėtumo. ( - ) str. yra aiškiai nustatyta,kad jeigu skolininkas per nustatytą raginime įvykdyti sprendimą 10 dienų terminą teismo sprendimo ir antstolio raginimo neįvykdo, tik tada antstolis turi teisę ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos, kuria pasibaigia terminas įvykdyti sprendimą geruoju, pradeda jį vykdyti priverstinai. Per raginime nurodytą 10 dienų terminą geruoju sprendimas ir raginimas nebuvo įvykdyti tik dėl to, kad jis nesutiko su nurodyta ir paskaičiuota skolos ir vykdymo išlaidų suma ir tai apskundė teismui.Todėl iki jo skundas nebuvo išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme, negalėjo ir neturėjo teisės suinteresuotas asmuo antstolė vykdyti priverstinio vykdymo procedūras, kadangi taip būtų pažeista jo teisė ( - ) str.apskųsti anstolio veiksmus, nes pagal neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, netinkamai taikant ( - ), 626 str. privalėjo geruoju sumokėti ginčijamą sumą,o tik po to paduoti skundą dėl anstolės veiksmų netinkamai paskaičiavus skolos ir vykdymo išlaidų sumą. Todėl sprendimo įvykdyti sprendimą geruoju procedūra yra neteisėtai ir nepagrįstai pripažinta baigta ir turi būti pratęsta ir nustatytas terminas įvykdyti sprendimą geruoju 10 dienų laikotarpyje.

11Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (( - ) str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų ( - ) str., nenustatyta.

14Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2007-01-22 antstolės R. M. kontoroje buvo gautas Kauno miesto apylinkės teismo vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr.2-1629-151/05 dėl 94 litų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš A. B.. 2007-01-24 pareiškėjui A. B. buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą, tai yra per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 94 litus skolos ir 54,20 litus vykdymo išlaidų (v.b.l.1, t.1, b.l.2), kuris įteiktas skolininko tėvui 2007-02-01 (v.b.l.2). Pareiškėjas A. B. nesutiko su raginime nurodyta vykdymo išlaidų suma ir skundu 2007-02-09 kreipėsi į Jonavos rajono apylinkės teismą, prašydamas įpareigoti antstolę R. M. pateikti raginimą vykdyti sprendimą, teisingai paskaičiavus mokėtiną sumą (t.1, b.l.3). 2007-02-14 patvarkymu vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolė R. M. vykdomąjį raštą išsiuntė vykdyti priverstine tvarka VSDFV Jonavos skyriui (t.1, b.l.4, v.b.l.6). 2007-07-11 Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi A. B. skundas buvo atmestas (t.1, b.l.15-17), 2007-09-26 Kauno apygardos teismas nutartimi Jonavos rajono apylinkės teismo 2007-07-11 nutartį paliko nepakeistą (t.1, b.l.18-21).

16Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (( - ) str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas antstoliui pareigą įteikti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą geruoju, siekia sudaryti galimybę pačiam skolininkui įvykdyti teismo sprendimą geruoju, tuo išvengiant priverstinio išieškojimo priemonių pritaikymo bei mažinant bendrą vykdymo išlaidų sumą. Neįteikus skolininkui raginimo įvykdyti sprendimą geruoju, antstolis neturi teisės pradėti vykdyti vykdomąjį dokumentą priverstinai ir taikyti priverstinio vykdymo priemones. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad raginimas įvykdyti sprendimą geruoju sukelia teisines pasekmes, nes per nustatytą raginime terminą neįvykdžius sprendimo geruoju, antstolis turi teisę pradėti sprendimą vykdyti priverstinai. Įstatymų leidėjas nustatė, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, siekiant užtikrinti įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo įvykdymą per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau.

17Kaip matyti iš bylos medžiagos 2007-01- 24 skolininkui A. B. buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą, tai yra per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 94 Lt skolos ir 54,20 Lt vykdymo išlaidų. Raginimas įteiktas skolininko tėvui 2007-02-01. Kadangi antstolė įteikė skolininkui raginimą įvykdyti teismo sprendimą, todėl skolininkui buvo žinoma apie vykdymo veiksmus. Atitinkamai antstolė, negavusi jokių įrodymų apie tai, kad pareiškėjas A. B. kreipėsi į antstolę informuodamas ją apie savo ketinimus vykdyti ar nevykdyti raginime nurodytą pasiūlymą susimokėti skolą ir vykdymo išlaidas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad A. B. per 10 dienų nesumokėjus raginime sprendimą įvykdyti geruoju nurodytos sumos, antstolė turėjo pagrindo konstatuoti, kad sprendimo įvykdymo geruoju procedūra baigta ir pradėti priverstinio vykdymo veiksmus. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad raginimo įvykdyti sprendimą geruoju procedūra turėjo būti sustabdyta iki pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo skundą dėl skolos ir vykdymo išlaidų sumos dydžio pagrįstumo ir teisėtumo, nepagrįstas. ( - ) str. 3 d. numato, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas, vykdymo veiksmų nesustabdo. Teismas, jeigu pripažįsta esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nepaisant to, kad pareiškėjas 2007-02-09 padavė teismui skundą dėl antstolės veiksmų, teismui nenusprendus vykdymo veiksmų sustabdyti, antstolė tęsdama vykdymo procesą 2007-02-14 patvarkymu išsiųsdamas vykdomąjį raštą vykdymui VSDFV Jonavos skyriui, elgėsi teisėtai. ( - ) str. numato atvejus, kada antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. Šiuo atveju, tarp reglamentuotų imperatyvių vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų, skundo dėl antstolio veiksmų padavimas nėra numatytas. Be to bylos medžiaga nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismas 2007-02-23 nutartimi tenkino pareiškėjo A. B. prašymą sustabdyti priverstinio vykdymo procedūrą. Sustabdė antstolės 2007-02-14 patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo, vykdymą. Kaip matyti antstolės veiksmai buvo sustabdyti po to, kai patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą priverstine tvarka jau buvo išsiųstas VSDFV Jonavos skyriui. Bylos medžiagoje esantys duomenys patvirtina, kad antstolė 2007-03-01 išsiuntė VSDFV Jonavos skyriui patvarkymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo iki bus išnagrinėtas A. B. skundas. Priverstinis vykdymas iš pareiškėjo gaunamų pajamų VSDFV Jonavos skyriuje atliktas nebuvo.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė procesines ir materialines teisės normas, priėmė pagrįstą nutartį.

19Kadangi pareiškėjo A. B. atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartis paliktina nepakeista ( ( - ) str. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21atskirąjį skundą atmesti.

22Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. pareiškėjas A. B. skundu kreipėsi į Jonavos rajono apylinkės teismą... 4. 1)panaikinti suinteresuoto asmens antstolės R. M. neteisėtą ir nepagrįstą... 5. 2) sustabdyti priverstinio vykdymo procedūrą 2007-02-14 suinteresuoto asmens... 6. 3) bei sustabdyti skundo ir civilinės bylos nagrinėjimą iki bus... 7. Pareiškėjas nurodė, kad 2007-01-24 raginimu įvykdyti sprendimą geruoju... 8. Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad... 10. Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo Jonavos rajono apylinkės... 11. Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas. ... 12. Atskirasis skundas atmestinas. ... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 14. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2007-01-22 antstolės R. M. kontoroje buvo... 16. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša... 17. Kaip matyti iš bylos medžiagos 2007-01- 24 skolininkui A. B. buvo išsiųstas... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos... 19. Kadangi pareiškėjo A. B. atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. atskirąjį skundą atmesti.... 22. Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartį palikti...