Byla I-1116-95/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Kaminsko ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatei Laurai Gumuliauskienei, atsakovo atstovei Astai Vytėnienei, uždarame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo L. M. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Migracijos departamento ( - ) sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio bei prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui L. M. ir jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“, kuriuo atsakovas nusprendė nesuteikti pareiškėjui laikino teritorinio prieglobsčio, pabėgėlio Lietuvos Respublikoje statuso bei papildomos apsaugos ir įsigaliojus šiam sprendimui išsiųsti pareiškėją iš Lietuvos Respublikos į ( - ); ir įpareigoti atsakovą išnagrinėti prieglobsčio prašymą iš naujo. Skunde (b. l. 1-3) nurodė, kad atsakovas neišsamiai ištyrė ir netinkamai vertino jo paaiškinimus ir byloje surinktą medžiagą, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą.

3Teismas 2012-12-19 nutartimi pripažino pareiškėjo dalyvavimą teismo posėdyje būtinu (b. l. 29).

4Į teismo posėdį 2013-01-21 pareiškėjas neatvyko, teismo šaukimas jam buvo išsiųstas pagal paskutinę žinomą buvimo vietą (VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centras, Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių r.). Užsieniečių registracijos centras teismui pranešė, kad pareiškėjas iš Užsieniečių registracijos centro išvyko 2012-10-06 (b. l. 24, 33).

5LR administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 77 str. 1 dalyje numatyta, kad proceso dalyviai ir atstovai privalo pranešti teismui apie savo adreso pasikeitimą bylos proceso metu. Nesant tokio pranešimo, šaukimas siunčiamas paskutiniu teismui žinomu adresu arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ar į buveinę ir laikomas įteiktu, nors adresatas tuo adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę. Vadovaujantis LR ABTĮ 103 str. 5 punktu, teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą, jeigu į posėdį neatvyko pareiškėjas, o teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą, kai apie tai pareiškėjui buvo pranešta.

6Kaip minėta, 2012-10-06 pareiškėjas išvyko iš Užsieniečių registracijos centro, apie tai teismui nepranešė, nesidomėjo tolesne bylos eiga. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje prašė bylą nagrinėti iš esmės, palaikė skunde nurodytus argumentus, tačiau negalėjo nurodyti aplinkybių, pagrindžiančių skunde nurodytus argumentus apie tai, kad atsakovas neišsamiai ištyrė pareiškėjo byloje surinktą medžiagą, atsakyti į teismo kolegijos narių klausimus. Teismas, remdamasis skundo argumentais ir pareiškėjo atstovo paaiškinimais, neturi galimybės išnagrinėti bylos nedalyvaujant pareiškėjui, neišsiaiškinęs svarbių faktinių aplinkybių, reikalingų bylai išspręsti. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad negali išnagrinėti bylos pagal joje esančią medžiagą, nedalyvaujant pareiškėjui, todėl, vadovaujantis LR ABTĮ 103 str. 5 d. pareiškėjo L. M. skundas atsakovui Migracijos departamentui prie LR vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus paliekamas nenagrinėtas.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 5 d., 105, 106 str.,

Nutarė

8Administracinę bylą pagal pareiškėjo L. M. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie LR vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, palikti nenagrinėtą.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai