Byla 2-2960-301/2015
Dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė, sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant pareškėjai G. P., suinteresuoto asmens VSDFV Marijampolės skyriaus atstovei Ritai Lukaševičiūtei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Marijampolės skyriui dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėja, patikslinusi savo reikalavimą teisme, prašė pareiškimą patenkinti iš dalies, CPK 444 str. 2 d. 9 p. pagrindu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, ji nuo 1988-09-01 iki 1990-12-14 dirbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” pirmininkės pareigose, o reikalavimo dalyje nustatyti juridinę reikmšę turintį faktą kad ji nuo 1990-12-14 iki 1991-02-20 dirbo individualioje P-P įmonėje “Žiedas” atsisakė (b.l.55- pareiškimas dėl atsisakymo dalies reikalavimo). Nurodė, kad ji (pareiškėja ) buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” pirmininkės pareigose dirbo nuo 1988-09-01 iki 1990-12-14. Marijampolės miesto valdybos 1990-12-14 potvarkiu Nr. 443 kooperatyvas “Žiedas” buvo likviduotas ir vietoje jo įregistruota individuali P-P įmonė “Žiedas”, o 1991-01-23 potvarkiu Nr.50m pakeistas įmonės pavadinimas į “P gėlių auginimo įmonė”. Nurodė, kad ji pati tvarkė visus kooperatyvo “Žiedas” dokumentus, kurie persikraustymo į kitą pastatą metu dingo, todėl Marijampolės savivaldybės archyvui saugoti nebuvo perduoti. Nurodė, kad kooperatyvo “Žiedas” antspaudą ji turėjo, tačiau per neapsižiūrėjimą įrašų savo darbo knygelėje, kurią pateikė VSDFV Marijampolės skyriui, šiuo antspaudu nepatvirtino, o kitai darbuotojai – Povilaitienei – patvirtino tinkamai. Tik vėliau, t.y. pastebėjus, kad jos darbo knygelėje trūksta antspaudo, – šiuos įrašus pati patvirtino, nes antspaudą turi. Nurodė, kad prašomo fakto nustatymas sukurs jai teisę gauti didesnę pensiją. Todėl didesnės pensijos gavimo tikslu nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas .

3Suinteresuoto asmens, VSDFV Marijampolės skyriaus, atstovė su pareiškėjos patikslintu reikalavimu teismo posėdyje( b.l. 55, 4-5) sutinka, prašo jį tenkinti. Mano, kad liudytojos A. M. (buvusi pavardė- Povilaitienė) parodymai yra nuoseklūs ir neprieštarauja byloje kitais įrodymais nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Pareikėjai teisme patikslinus savo reikalavimą, o liudytojai A. M. (buvusiai Povilaitienei) pateikus įrodymus apie savo darbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” faktą, spręstina, kad reikalavimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja nuo 1988-09-01 iki 1990-12-14 dirbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” yra pagrįstas.

4Pareiškimas patenkinamas iš dalies .

5Jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 54 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993-12-31, dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka (LR Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 24 p.) .

6Archyviniai duomenys, patvirtinantys pareiškėjos prašomą nustatyti darbo kooperatyve “Žiedas” faktą nuo 1988-09-01 iki 1990-12-14 pilnai neišsaugoti, nes pareiškėjos pateiktoje darbo knygelėje įrašai Nr. 20 ir Nr.21 nebuvo patvirtinti įrašą padariusios įstaigos antspaudu (b.l.26-27), o pirminiai dokumentai, kurie patvirtina asmens priėmimą į darbą ir jo atleidimą iš darbo (Pensijų nuostatų 23.1 punktas), į Marijampolės savivaldybės administracijos archyvą saugoti nebuvo perduoti (b.l.8 – 2010-09-09 raštas Nr. AS-9451).

7Liudytoja apklausta A. M. (buvusi pavardė- Povilaitienė) patvirtino , kad dirbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” (pardavėjos pareigose) su pareiškėja (kooperatyvo pirmininke) nuo 1988-11-22, o atleista iš šio darbo 1991-02-20 dėl kooperatyvo likvidavimo. Jos darbo knygelėje šie įrašai yra patvirtinti koopetaryvo “Žiedas” antspaudu. Jai yra įskaitomas į darbo stažą laikotarpis darbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” nuo 1988-11-22 iki 1990-12-31.

8Liudytoja apklausta D. O. K, kuri anksčiau buvo dirbusi su pareiškėja Kapsuko (dabar Marijampolės) rajono vykdomajame komitete (ji-liudytoja- dirbo finansu skyriaus vedėja) patvirtino, kad pareiškėja dirbo viename iš pirmųjų Kapsuke (Marijampoleje) įsikūrusių kooperatyvų, buvusiame Basanavičiaus aikštėje, priešais universalinę parduotuvę “Gulbė (šiuo metu grožio salono patalpos), kuriame buvo komponuojamos gėlių puokštės. Liudytoja ne kartą pirko pas pareiškėją gėles. Tiksliai neprisimena pareiškėjos darbo minėtame kooperatyve datų.

9Kadangi archyviniai duomenys, patvirtinantys pareiškėjos prašomą nustatyti darbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” nuo 1988-09-01 iki 1990-12-14 pilnai neišsaugoti, remiantis bylos rašytiniais duomenimis ( b.l. 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22-23, 24,, 25, 27, 28, 43, 44, 51-52, 53, 54) bei pareiškėjos iniciatyva apklaustų liudytojų A. M. (buvusi pavardė- Povilaitienė, ši liudytoja dirbo kartu su pareiškėja - kooperatyvo pirmininke- buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” pardavėjos pareigose nuo 1988-11-22 ir atleista iš šio darbo 1991-02-20 dėl kooperatyvo likvidavimo) bei liudytojos D. O. Kučinskienės paaiškinimais ir esant suinteresuoto asmens VSDFV Marijampolės skyriaus sutikimui su pareiškimo dalimi nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja nuo 1988-09-01 iki 1990-12-14 dirbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas”, spręstina , kad pareiškėja nuo nuo 1988-09-01 iki 1990-12-14 dirbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas”.

10Tokiu būdu esant surinktiems aukščiau aptartiems rašytiniams įrodymams ir liudytojų parodymams bei esant neišsaugotiems pirminiams dokumentam, kurie patvirtina asmens priėmimą į darbą ir jo atleidimą iš darbo, prašomas faktas nustatomas teismine tvarka tikslu gauti atitinkamo dydžio valstybinę socialinio draudimo pensiją .

11Pareiškėjos atsisakymas pareiškimo dalyje nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą kad ji laikotarpyje nuo 1990-12-14 iki 1991-02-20 dirbo individualioje P-P įmonėje “Žiedas” (b.l.55- pareiškimas dėl atsisakymo dalies reikalavimo) priimtinas ir tenkintinas, o bylą šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4p. ).

12Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 6 d., 12 str., 14 str., 260 str., 270 str. , 448 str., 293 str. 1 d. 4 p.

Nutarė

13Pareiškimą patenkinti iš dalies .

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja G. P., a.k. ( - ) laikotarpyje nuo 1988-09-01 iki 1990-12-14 dirbo buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve “Žiedas” .

15Bylą dalyje – dėl reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja nuo 1990-12-14 iki 1991-02-20 dirbo individualioje P-P įmonėje “Žiedas”, - nutraukti ( CPK 293 str. 1 d. 4 p. ) .

16Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai