Byla e2-5544-803/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atsakovais nurodytiems A. K., L. K., P. Ž., žemės ūkio bendrovei „Dagvijara“, uždarajai akcinei bendrovei „Daily group“, uždarajai akcinei bendrovei „Marnera“, uždarajai akcinei bendrovei „North house“, uždarajai akcinei bendrovei „Reklamos vilkai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo kredito unijos AMBER, atstovaujamos laikinojo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Insolvensa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atsakovais nurodytiems A. K., L. K., P. Ž., žemės ūkio bendrovei „Dagvijara“, uždarajai akcinei bendrovei „Daily group“, uždarajai akcinei bendrovei „Marnera“, uždarajai akcinei bendrovei „North house“, uždarajai akcinei bendrovei „Reklamos vilkai“,

Nustatė

2

  1. Pareiškimo esmė

3Pareiškėjas kredito unija AMBER, atstovaujama laikinojo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Insolvensa“, pateikė teismui prašymą iki ieškinio teismui pareiškimo dienos taikyti A. K., L. K., P. Ž., Žemės ūkio bendrovei (toliau – ŽŪB) „Dagvijara“, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Daily group“, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Marnera“, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „North house“, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Reklamos vilkai“ laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant 2 881 737 Eur sumos minėtiems asmenims priklausantį nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias nurodytiems asmenims ir esančias pas juos arba trečiuosius asmenis. Pateiktame prašyme nurodo, jog prašymo teismui pateikimo metu pareiškėjas neturi visų galutinių duomenų ieškiniui parengti, kadangi audito kompanija UAB „Grant Thornton Baltic“ bei kitos institucijos atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti neteisėtus ir nesąžiningus veiksmus atlikusius asmenis, o minėta audito kompanija pagal 2015-07-28 sudarytą sutartį visus sutartus veiksmus turėtų atlikti iki 2016-08-05. Pažymėjo, jog tuo atveju, jeigu audito kompanija UAB „Grant Thornton Baltic“ ir atliks veiksmus iki 2016-08-05, jų vertinimas užtruks, dėl ko pareiškėjas taip pat negali pateikti ieškinio. Mano, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kadangi atsakovais nurodyti asmenys gali bandyti perleisti turtą kitiems asmenims, siekdami išvengti atsakomybės ir (ar) kylančių neigiamų pasekmių teismui patenkinus ieškinio reikalavimus dėl žalos pareiškėjui atlyginimo. Pareiškėjas nurodo, jog atsakovais nurodyti L. K., P. Ž., ŽŪB „Dagvijara“, UAB „Daily group“, UAB „Marnera“, UAB „North house“ ir UAB „Reklamos vilkai“ galimai kartu su atsakovu nurodytu A. K. neteisėtai savinosi ieškovo turtą, todėl jie visi yra solidariai atsakingi dėl pareiškėjui padarytos ne mažesnės kaip 2 881 737 Eur sumos nuostolių.

4II. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

5Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis). Įstatyme numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 straipsnio 3 dalis). Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Paduodamas šį prašymą pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės CPK 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą. Taigi laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų aplinkybių visetui: 1) turi būti įrodyta, kad egzistuoja tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; 2) turi būti nurodytos priežastys, pateisinančios, kodėl ieškinys nepateikiamas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones; 3) turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad jau prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones momentu yra kilusi (galbūt kils) grėsmė suinteresuoto asmens turtiniams interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

6Nagrinėjamoje byloje konstatuojama, jog pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo, tinkamai nepagrindė priežasčių, dėl kurių jis negalėjo pateikti ieškinio teisme. Iš pateikto prašymo argumentų nustatyta, jog esminė priežastis, kliudanti pateikti ieškinį, yra audito kompanijos UAB „Grant Thornton Baltic“ atliekami veiksmai 2016-07-28 sutarties pagrindu, kurių metu gautus duomenis ketinama naudoti rengiant ieškinį. Pažymėtina, jog pagal minėtos sutarties specialiąją dalį, audito kompanija įsipareigojo sulygtus veiksmus atlikti iki 2016-08-05 (CPK 178 straipsnis). Pareiškėjas taip pat nenurodė, kokius įrodymus jis siekia ir objektyviai gali gauti per papildomą laiką. Taigi neįrodyta, jog ieškinys negali būti pateiktas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 185 straipsnis). Be to, nors pareiškėjas pateiktame prašyme nurodo ir kitų institucijų atliekamus veiksmus, tiriant galimai atliktus neteisėtus veiksmus, tačiau pažymėtina, jog CPK 147 straipsnio 3 dalyje maksimalus terminas ieškiniui pateikti yra keturiolika dienų, o pareiškėjas nenurodė, jog ieškinio parengimui reikalingi duomenys bus gauti per minėtą laikotarpį.

7Minėta, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, jog pareikšti reikalavimai yra galimai nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o tuo pačiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Pažymėtina, kad šis vertinimas neturi prejudicinės galios bylos nagrinėjimui iš esmės, tačiau turi esminę reikšmę sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Pareiga pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą tenka asmeniui, teikiančiam tokį prašymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-441/2013).

8Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo argumentų matyti, jog ketinama reikšti ieškinį atsakovais nurodytiems asmenims dėl žalos atlyginimo, įrodinėjant jų solidarią atsakomybę. Pagal materialinės teisės normas solidari civilinė atsakomybė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis; ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 straipsnio 1 dalis). Iš kartu su prašymu pateiktų rašytinių įrodymų turinio matyti, jog ieškovo nurodomas atsakovu A. K. atliko skirtingo dydžio finansines operacijas likusiems atsakovais nurodytiems asmenims (CPK 178 straipsnis). Taigi pateikti įrodymai paneigia ieškinio reikalavimą dėl solidarios atsakomybės už 2 881 737 Eur dydžio žalą. Pareiškėjo pateikti papildomi įrodymai, t. y. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialiųjų užduočių valdybos 2016 m. rugpjūčio 8 d. pranešimas apie pareikštus įtarimus A. K. taip pat nepagrindžia kitų atsakovais nurodytų asmenų solidariosios atsakomybės.

9Nustačius, kad pareiškėjas neįrodė egzistuojant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo specialiųjų sąlygų (priežasčių, kliudančių pareikšti ieškinį, aplinkybių, patvirtinančių ypatingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skubos poreikį) bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo teismui (CPK 12, 178 straipsniai).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 147 straipsniu, CPK 290-219 straipsniais,

Nutarė

11atmesti pareiškėjo kredito unijos AMBER, atstovaujamos laikinojo administratoriaus UAB „Insolvensa, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai