Byla 2A-749-345/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Rasos Gudžiūnienės, sekretoriaujant Sigitai Dapkutei, dalyvaujant ieškovo UAB „Rovesta“ atstovei advokatei Jevgenijai Dubrovskajai, atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei Justinai Jakubėnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Rovesta“ apeliacinį skundą, dėl Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje, pagal ieškovo UAB „Rovesta“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ dėl draudimo išmokos priteisimo, tretysis asmuo ieškovo pusėje UAB „Hanza lizingas“.

2Kolegija išnagrinėjusį bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Rovesta“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas” 80 000 Lt draudimo išmoką ir bylinėjimosi išlaidas (I t. b.l. 3-5).

6Nurodė, jog ieškovas 2002-06-19 iš UAB Baltijos realizacijos centro lizingo būdu per UAB „Hanza lizingas“ įsigijo 1996 m. automobilį ( - ) valstybinis ( - ), kėbulo Nr. ( - ). Automobilio vertė 80 000 Lt. Pagal lizingo sutartį automobilis turėjo būti išpirktas iki 2004-06-30. 2002-06-21 draudimo sutartimi 001 Nr. 0154858 automobilis buvo apdraustas pas atsakovą. Draudimo sutarties terminas buvo nuo 2002-06-21 iki 2003-06-20. Draudimo sutartyje draudimo suma buvo 80 000 Lt. Draudiko atsakomybė draudiminio įvykio, vagystės atveju sudarys 100 proc., ir draudiminio įvykio atveju draudimo išmoka bus išmokėta neišskaitant transporto priemonės nusidėvėjimo. 2003-06-15 automobilis buvo pavogtas, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, apie įvykį draudikui buvo pranešta laiku, t. y. 2003-06-17. 2003-06-17 su UAB „Hanza lizingas“ buvo sutarta, jog dėl automobilio vagystės laikinai sustabdyti įmokų pagal lizingo sutartį mokėjimą. Lizingo bendrovei pareikalavus vykdyti savo įsipareigojimus pagal lizingo sutartį, 2004-09-21 ieškovas pilnai įvykdė savo prievolę pagal lizingo sutartį. Ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą prašydamas išmokėti draudimo išmoką, tačiau atsakovas pateikė ieškovui 2003-12-08 pranešimo Nr.4.1-l1449 kopiją, jog draudimo išmokų komitetas vadovaujantis LR Draudimo įstatymo 14 str. 3 d. 1 p., 4 d. priėmė sprendimą draudimo išmokos nemokėti, nes draudikas nėra įsitikinęs draudiminio įvykio buvimu. Pagal minėtą draudimo sutartį, draudimo išmoka išmokama naudos gavėjui, arba jo raštišku sutikimu draudėjui. UAB „Hanza lizingas“ raštiškai sutiko, jog draudimo išmoka būtų išmokėta draudėjui. Nurodė, jog atsakovas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo. Atsakovas tokių įrodymų nepateikė, todėl nepagrįstai atsisakė išmokėti draudimo išmoką.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovo reikalavimui yra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas, kuris skaičiuojamas nuo 2003-12-08 pranešimo Nr. 4.1-11-449 nemokėti draudimo išmokos išsiuntimo UAB „Rovesta“ ir UAB „Hanza lizingas“ dienos praėjus 5 dienoms, tai yra protingam terminui gauti atsakymą. Be to, ieškovo ieškinys nepagrįstas. Administruojant žalos bylą dėl 2003-06-15 ieškovo pavogto automobilio įvykio aplinkybių nustatymui buvo reikalinga papildoma informacija, dokumentai bei ieškovo atstovų paaiškinimai. Ieškovo atstovams neatvykus ir nepateikus minėtos informacijos bei ją patvirtinančių dokumentų, atsakovas priėmė sprendimą nemokėti draudimo išmokos. Ieškovas nepagrįstai reikalauja 80 000 Lt dydžio draudimo išmokos, nes pagal Taisyklių 6.1 p., draudimo suma lygi transporto priemonės rinkos vertei. Draudimo sutarties sudarymo metu automobilio ( - ) rinkos vertė, atsižvelgiant į UAB „Mažasis prekeivis“ oficialiame leidinyje „Lengvųjų automobilių vertės Lietuvoje“ numatytas analogiškų automobilių rinkos vertes, sudarė 61 000 Lt, tačiau atsižvelgiant į konkretaus automobilio būklę, buvo padidinta 31,15% ir nustatyta draudimo suma – 80 000 Lt. Todėl draudimo išmoka, remiantis AB „Lietuvos draudimas“ Transporto priemonių draudimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 14.3.1.2 p., apskaičiuotina, transporto priemonės rinkos vertę draudiminio įvykio dieną padidinant atitinkamai 31,15 proc. Draudiminio įvykio dieną automobilio rinkos vertė sudarė 48 200 Lt („Lengvųjų automobilių vertės Lietuvoje“), todėl draudimo išmoka būtų lygi šią sumą padidinant 31,15 proc., t.y. 63 214 Lt.

8Tretysis asmuo UAB „Hanza Lizingas“ nurodė, jog trečiajam asmeniui apie draudiminį įvykį buvo pranešta laiku – 2003-06-16. Kitos aplinkybės jam nėra žinomos, nes tai ieškovo rūpestis. Buvo gautas atsakovo raštas, tačiau kas jame buvo rašoma nežino, nes jo neturi. 2005-11-29 ieškovui buvo išduotas sutikimas gauti draudimo išmoką, tačiau lizingo sutartis pasibaigė ją įvykdžius, po jos įvykdymo naudos gavėju tampa lizingo gavėjas, todėl laikytina, kad reikalavimo teisė ieškovui perėjo 2004 m. rugsėjo mėnesį, kai buvo sumokėta paskutinė įmoka. Nusistovėjusios praktikos, kokiais atvejais išduodamas sutikimas dėl draudimo išmokos išmokėjimo klientui, nėra. Paprastai tai priklauso nuo situacijos, sprendžiama kiekvienu atveju atskirai, tačiau jei yra įsiskolinimas pagal lizingo sutartį ir pavogtas automobilis, mano, kad sutikimas gauti draudimo išmoką ieškovui nebūtų išduodamas.

9Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2008 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „Lietuvos draudimas“ 2 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, bei 22,50 Lt išlaidų valstybei. Konstatavo, jog atsakovo atsisakymas mokėti draudimo išmoką buvo nepagrįstas, tačiau ieškinys negali būti tenkinamas, nes jis pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą. Ieškovo pateikti įrodymai – raštas ir kvito nuorašas (1 t., b.l. 85-86, 115) nepatvirtina, kad jis informavo atsakovą apie adreso, kuriuo turėjo būti siunčiami su draudimo sutartimi susiję dokumentai, pasikeitimus.

10Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto sprendimą ir ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti iš atsakovo 63 214 Lt draudimo išmoką. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, bei neteisingai taikė materialinės teisės normas.

11Nurodo, jog teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal draudimo sutartį naudos gavėjas yra tretysis asmuo. Atsakovui atsisakius išmokėti draudimo išmoką buvo pažeista trečiojo asmens teisė į draudimo išmokos gavimą, bet ne ieškovo teisė, nes tokios teisės ieškovas neturėjo iki to momento, kai UAB „Hanza lizingas“ raštu sutiko, kad ieškovas reikalautų draudimo išmokos sau. Todėl aplinkybė, kada ieškovas įgijo teisę reikalauti išmokėti draudimo išmoką betarpiškai sau, yra svarbi sprendžiant apie ieškovo teisę į ieškinį atsiradimo momentą. Ieškovas apie atsakovo atsisakymą mokėti draudimo išmoką sužinojo tik 2005-03-22, kai raštu kreipėsi į atsakovą ir nurodė, jog pilnai atsiskaitė su UAB „Hanza lizingas“ , todėl pasikeitė naudos gavėjas. Tais atvejais, kada ieškovas tvirtina, jog apie savo subjektinės teisės pažeidimą sužinojo ne paties teisės pažeidimo dieną, teismas turi patikrinti, ar byloje nėra įrodymų kad buvo priešingai, ir ar ieškovas apie teisės pažeidimą sužinojo ne vėliau. Teismas sužinojimo momentu laikė 2003-12-08 atsakovo pranešimo įteikimą 2003-12-09 ieškovo draudimo liudijime nurodytų adresu. Tačiau ši išvada prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Byloje nustatyta, kad 2003-12-08 atsakovo pranešimas buvo įteiktas adresu Šilutės pl. 64-106, Klaipėdoje fiziniam asmeniui, kuris su ieškovo įmone nesusijęs. Ieškovas buveinės registracijos adresą pakeitė 2003-06-26 įregistravus atitinkamus įstatų pakeitimus viešajame registre. Teismas sprendime nurodė, kad atsakovas tinkamai pranešė ieškovui apie atsisakymą mokėti draudimo išmoką, nes pagal atsakovo Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr.021 punktą 17.5 pranešimas, išsiųstas registruotu laišku arba telegrama liudijime nurodytų adresu laikomas tinkamai įteiktu. Apelianto nuomone teismas aplinkybes, dėl pranešimo apie atsisakymą mokėti draudimo išmoką įteikimo, turėjo vertinti ne tik formaliai pagal minėtų taisyklių 17.5 punktą, bet turėjo vadovautis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais, bei sutarčių vykdymo principais.

12Esminė draudimo sutarties sąlyga yra draudimo išmokos mokėjimas atsitikus draudiminiam įvykiui. Esminis ieškovo interesas (teisė) gauti draudimo išmoką. Atsakovo esminė prievolė pagal draudimo sutartį - mokėti draudimo išmoką draudiminio įvykio atveju. Pagal LR CK 6.200 str. l d. ir 4 d. šalys privalo vykdyti sutartį sąžiningai ir atlikdami tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti. Atsakovas pranešdamas apie atsisakymą įvykdyti savo esminę prievolę ir apie esminės naudos gavėjo (draudėjo) teisės pažeidimą turėjo įsitikinti, kad ieškovas atsakovo pranešimą gavo. Pagal Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr.02l punktą 17.5 siunčiamas registruotas laiškas. Registruotas laiškas gali būti siunčiamas su pranešimu apie įteikimą, kuris grįžta siuntėjui (atsakovui). Atsakovas kaip sąžininga draudimo sutarties šalis, dėdama maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, turėjo įsitikinti, kad ieškovas jo 2003-12-08 pranešimą gavo. Atsakovas galėjo ir turėjo suabejoti dėl ieškovo adreso tikrumo po to, kai į atsakovo registruotu laišku siustą 2003-11-11 kvietimą atvykti iki 2003-11-26, nesureagavo. Atsakovas galėjo viešajame registre pasitikslinti ieškovo buveinės adresą, bet to nepadarė. Todėl akivaizdu, kad atsakovas nedėjo reikiamų pastangų, kad įsitikinti ar ieškovui įteiktas 2003-12-08 pranešimas. Teismas privalėjo įvertinti šias aplinkybes sprendžiat apie 2003-12-08 pranešimo įteikimo tinkamumą.

13Teismas nusprendęs, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nepagrįstai jo neatnaujino. Pagal LR CK 1.131 str. 2 d. jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Teismas konstatavo, kad teisę reikalauti išmokėti draudimo išmoką betarpiškai sau ieškovas galėjo įgyti tik naudos gavėjui sutikus raštu. Tokį raštišką sutikimą naudos gavėjas - tretysis asmuo ieškovui davė 2005-11-29. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad UAB „Hanza lizingas“ sutikimo gauti draudimo išmoką neduoda, kol pilnai neįvykdyta lizingo sutartis. Tai reiškia, kad iki lizingo sutarties pabaigos ieškovas neturėjo ir negalėjo turėti teisės reikalauti iš atsakovo draudimo išmokos. Ši teisė ieškovui objektyviai atsirado tik 2005-11-29.

14Teismas taip pat privalėjo atsižvelgti į tai, kad tretysis asmuo, žinodamas apie senaties termino pabaigą, perdavė ieškovui negaliojančią reikalavimo teisę. Akivaizdu, kad ieškovas, jeigu jam dar 2003 m. gruodžio mėn. būtų žinoma apie atsisakymą mokėti draudimo išmoką, tokio negaliojančio reikalavimo nepriimtų. Be to, teismui buvo pateikti įrodymai, kad laikotarpyje nuo 2004 m. lapkričio mėn. iki 2005 m. kovo mėn. įmonės atstovas M. L., kuris buvo įgaliotas tvarkyti su automobilio draudimu susijusius reikalus, dėl objektyvių priežasčių (kardomųjų priemonių taikymo) negalėjo šių reikalų tvarkyti. Ieškovo nuomone šios aplinkybės - 2003-12-08 atsakovo pranešimo įteikimas ne ieškovui, lizingo sutarties vykdymas, ieškovo atstovo negalėjimas užsiimti automobilio draudimo reikalais, UAB „Hanza lizingas“ duotas raštiškas sutikimas) pripažintinos svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis. Be to, teismas spręsdamas dėl praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo, turėjo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nes ieškovas kaip silpnesnioji draudimo ir lizingo sutarčių šalis (sutartys sudarytos prisijungimo būdu), jas tinkamai įvykdė, bet patyrė 63 214 Lt nuostolių.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad išmokėjus draudimo išmoką UAB „Hanza lizingas“ naudai, lizingo bendrovei būtų sumokėta pavogto automobilio kaina ir tokiu būdu pasibaigtų ieškovo prievolė atsiskaityti su UAB „Hanza lizingas“ pagal lizingo sutartį, atitinkamai, atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ priėmus sprendimą nemokėti draudimo išmokos, ieškovas buvo informuotas, jog AB „Lietuvos draudimas“ neatlygins dėl automobilio vagystės patirtų nuostolių nei jam, nei trečiajam asmeniui UAB „Hanza lizingas“. Todėl akivaizdu, kad AB „Lietuvos draudimas“ atsisakymas išmokėti draudimo išmoką pirmiausia turėjo įtakos ieškovo UAB „Rovesta“ teisėms ir pareigoms ir ieškovo teisių pažeidimo momentu laikytina diena, kai AB „Lietuvos draudimas“ priėmė sprendimą dėl draudimo išmokos. Pagal LR CK 1.128 str. prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos, todėl ieškovo nurodoma aplinkybė, kad jis galėjo reikalauti draudimo išmokos tik po to, kai įvykdė lizingo sutartį ir gavo trečiojo asmens UAB „Hanza lizingas“ sutikimą, nėra pagrindas pradėti skaičiuoti ieškinio senaties terminą iš naujo.

16Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ pranešimą apie priimtą sprendimą, išsiuntė registruotu paštu, draudimo liudijime nurodytu (ir vieninteliu atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ žinomu) adresu, t.y., tinkamai informavo ieškovą apie priimtą sprendimą. Byloje esantys dokumentai įrodo, kad pranešimas minėtu adresu buvo įteiktas 2003-12-09, t.y., šią dieną ieškovas turėjo sužinoti, kad draudimo išmoka nebus mokama. Atsakovas išsiuntęs pranešimą registruotu paštu ir šiam pasiekus adresatą pagrįstai tikėjosi, kad ieškovas žino apie priimtą sprendimą ir neturėjo jokio pagrindo šios aplinkybės pakartotinai tikrinti. Pažymi, kad anksčiau tuo pačiu adresu siųstus laiškus (2003-11-11 kvietimą atvykti į AB „Lietuvos draudimas“ paaiškinti papildomas aplinkybes) ieškovas gavo, nors ieškovo buveinės adresas jau buvo pasikeitęs.

17Transporto priemonių draudimo taisyklių 13.6.5 punkte numatyta, jog draudėjas įsipareigoja pasikeitus duomenims apie draudėją ar transporto priemonę, apie tai per 3 dienas informuoti draudiką. Ieškovas UAB „Rovesta“ neįrodė, kad pranešimas apie ieškovo buveinės adreso pasikeitimą apskritai buvo išsiųstas AB „Lietuvos draudimas“, o tuo labiau - jog jis buvo išsiųstas registruotu laišku, kaip to reikalauja taisyklių nuostatos. Nurodo, jog LR CK 6.206 str. nustatyta, jog viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Todėl akivaizdu, jog net ir tuo atveju, jei teismas laikytų, kad ieškovas negavo AB „Lietuvos draudimas“ siųsto pranešimo apie priimtą sprendimą negalima daryti išvados, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo 2005-03-22, nes tokiu atveju ieškovas nebūtų sužinojęs apie tariamą savo teisių pažeidimą dėl savo kaltės, t.y., dėl to, kad jis pats pažeidė draudimo sutartį ir nepranešė AB „Lietuvos draudimas“ apie bendrovės adreso pasikeitimą.

18Sprendžiant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai - savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai, todėl pripažinus, kad ieškovas negavo 2003-12-02 atsakovo siųsto pranešimo apie atsisakymą mokėti draudimo išmoką, akivaizdu, kad tai įvyko dėl paties ieškovo kaltės. Ieškovas yra juridinis asmuo, siekiantis pelno ir besiverčiantis komercine veikla, todėl jam yra taikomi aukštesni negu vidutiniai apdairumo ir rūpestingumo standartai. Ieškovas žinodamas apie žalos bylos administravimą ir būdamas suinteresuotas sprendimu dėl draudimo išmokos, dvejus metus visiškai nesidomėjo žalos bylos administravimo eiga, taip pat nevykdė draudimo sutartyje nustatytų pareigų - nepranešė apie pasikeitusius duomenis, nevykdė AB „Lietuvos draudimas“ teisėtų reikalavimų padėti išsiaiškinti įvykio aplinkybes, žodžiu bei raštu kviečiamas neatvyko į AB „Lietuvos draudimas“ ir nepateikė reikalingų paaiškinimų.

19Aplinkybė, kad vienam iš ieškovo darbuotojų buvo pritaikytos kardomosios priemonės ir jis negalėjo rūpintis žalos bylos administravimu, taip pat negali būti pagrindas ieškinio senaties termino atnaujinimui.

20Svarbia ieškinio senaties termino praleidimo priežastimi taip pat nelaikytina aplinkybė, kad ieškovas vykdė lizingo sutartį - draudimo sutarties vykdymas niekaip nesusijęs su sutartiniais santykiais tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Hanza lizingas“.

21Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartimi ieškovui UAB „Rovesta“ iškelta bankroto byla.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

24Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Rovesta“ 2002-06-19 iš UAB Baltijos realizacijos centro lizingo būdu per UAB „Hanza lizingas“ įsigijo 1996 m. automobilį ( - ) valstybinis ( - ), kėbulo Nr. ( - ). Automobilio vertė 80 000 Lt. Pagal lizingo sutartį automobilis turėjo būti išpirktas iki 2004-06-30. 2002-06-21 draudimo sutartimi 001 Nr. 0154858 automobilis buvo apdraustas UAB „Lietuvos draudimas“. Draudimo sutarties terminas buvo nuo 2002-06-21 iki 2003-06-20. 2003-06-15 automobilis buvo pavogtas, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2003-06-17 UAB „Hanza lizingas“ ir UAB „Rovesta“ priedu prie lizingo sutarties Nr. 4020113 nustatė, dėl automobilio vagystės laikinai sustabdyti įmokų pagal lizingo sutartį mokėjimą. Gavusi draudimo išmoką Lizingo firma dengia neišpirktą turto vertę ir kitus lizingo gavėjo įsiskolinimus pagal sutartį. Atsakovas 2003-12-08 raštu Nr. 4.1-11-449 adresuotu UAB „Rovesta“ ( - ), bei UAB „Hanza lizingas“ pranešė apie draudimo bendrovės atsisakymą išmokėti draudimo išmoką. 2004-09-21 ieškovas pilnai įvykdė prievolę pagal lizingo sutartį. UAB „Hanza lizingas“ 2005-11-29 raštu Nr.2126 patvirtino, jog neprieštarauja, jog draudimo išmoka būtų išmokėta lizingo gavėjui, t. y. ieškovui UAB „Rovesta“. Ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą prašydamas išmokėti draudimo išmoką, tačiau draudimo kompanija vadovaujantis 2003-12-08 raštu, atsisakė išmokėti draudimo išmoką. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti 63 214 Lt draudimo išmoką, tuo tarpu atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį.

25Pagal LR CK 1.124 str. ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises. Iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams taikomas 1 metų ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 str. 7 d.). Pagal LR CK 1.127 str. ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Jeigu prievolės įvykdymo terminas nenustatytas, ieškinio senaties terminas prasideda nuo reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimo momento. Prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos, jeigu įstatymai nenustato ko kita (LR CPK 1.127 str.). Ieškinio terminą teismas taiko tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (LR CK 1.126 str.).

26Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas, dėl draudimo išmokos išmokėjimo įvykus draudiminiam įvykiui. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, tuo tarpu ieškovas nesutinka, jog yra praleistas 1 metų ieškinio senaties terminas. Ieškovas nurodo, jog apie atsakovo atsisakymą išmokėti draudimo išmoką ieškovas sužinojo tik 2005-03-21, kai raštu kreipėsi į atsakovą, jog pasikeitė naudos gavėjas. Byloje nustatyta, jog pagal draudimo sutartį 0001 Nr. 0154858 draudiminio įvykio atveju, naudos gavėju nustatytas tretysis asmuo UAB „Hanza lizingas“. Pagal UAB „Rovesta“ ir UAB „Hanza lizingas“ 2003-06-17 priedą prie lizingo sutarties Nr. 4020113 4 p., ieškovas bei tretysis asmuo susitarė, jog tretysis asmuo gavęs draudimo išmoką dengia neišpirktą turto vertę ir kitus Lizingo gavėjo (ieškovo) įsiskolinimus pagal sutartį (1t., b.l.13). Iš bylos medžiagos matyti, jog UAB „Lietuvos draudimas“ tiek ieškovui, tiek trečiajam asmeniui 2003-12-08 pranešimu Nr. 4.1-11-449 pranešė, jog draudimo bendrovė priėmė sprendimą nemokėti draudimo išmokos (1t. b.l.18). Bylos nagrinėjimo metu tretysis asmuo patvirtino, jog draudimo kompanijos pranešimas UAB „Hanza lizingas“ įteiktas tinkamai. Tretysis asmuo dėl minėto rašto atsakovui pretenzijų nereiškė. Lizingo kompanija buvo naudos gavėjas, pranešimas apie atsisakymą mokėti draudimo išmoką jai yra įteiktas tinkamai, todėl laikytina, jog ieškinio senaties terminas prasidėjo 2003-12-09, t. y. yra nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. kai tretysis asmuo, naudos gavėjas sužinojo, jog jam nebus išmokėta draudimo išmoka. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas trečiajam asmeniui savo prievoles įvykdė tinkamai, todėl lizingo bendrovė 2005-11-29 raštu Nr. 2126 perdavė reikalavimo teisę UAB „Rovesta“, dėl draudimo išmokos. LR CK 1.128 str. nustatyta, jog prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino, todėl laikytina, jog ieškovui ieškinio senaties terminas taip pat prasidėjo 2003-12-08. Be to iš bylos medžiagos matyti, jog draudimo kompanija pranešimą išsiuntė ne tik naudos gavėjui UAB „Hanza lizingas“, tačiau ir ieškovui jo nurodytu adresu. Ieškovas nurodo, jog atsakovui pateikė pranešimą apie pasikeitusį adresą, tačiau pateiktas ieškovo pranešimas ir pašto kvitas niekaip neįrodo, jog minėtas pranešimas atsakovui buvo įteiktas tinkamai. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas tiek UAB „Lietuvos draudimas“, tiek UAB „Hanza lizingas“, tiek Policijos komisariatui nurodė skirtingus adresus, atitinkamai ieškovui korespondencija buvo siunčiama jo nurodytais adresais. Transporto priemonių draudimo taisyklių 13.6.5 punkte numatyta, jog draudėjas įsipareigoja pasikeitus duomenims apie draudėją ar transporto priemonę, apie tai per 3 dienas informuoti draudiką. Ieškovas UAB „Rovesta“ neįrodė, kad pranešimas apie ieškovo buveinės adreso pasikeitimą buvo išsiųstas AB „Lietuvos draudimas“. LR CK 6.206 str. nustatyta, jog viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Liudytojo M. L. parodymais nustatyta, jog ieškovas apie 2003-11-11 draudimo bendrovės kvietimą atvykti į draudimo bendrovę dėl automobilio vagystės žinojo, nors minėtas raštas buvo išsiųstas draudimo poliuse nurodytu adresu ( - ), o UAB „Rovesta“ adresas buvo jau pasikeitęs. Šios aplinkybės leidžia abejoti ieškovo sąžiningumu, nes ieškovas žinodamas apie draudimo bendrovės raštą 2003-11-11 atvykti į draudimo bendrovę nesidomėjo apie žalos bylos administravimą, todėl kolegija daro išvadą, jog ieškovas savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai. Kadangi nei naudos gavėjas UAB „Hanza lizingas“ nei lizingo gavėjas (ieškovas) draudimo bendrovei per LR CK 1.125 str. 7 d. nustatytą 1 metų ieškinio senaties terminą dėl draudimo išmokos reikalavimų nereiškė, o atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, sutinkamai su LR CK 1.131 str. ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti.

27Kolegija atmeta apelianto argumentus, jog ieškinio senaties terminas neatnaujintas nepagrįstai, nes ieškovo atstovui pritaikytos kardomosios priemonės negalėjo įtakoti ieškovo teisių rūpintis draudimo bendrovėje administruojama žalos byla.

28Pagal LR CK 6.102 str. draudžiama perleisti tokį reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas, tačiau nagrinėjamu atveju tai nesudaro pagrindo iš atsakovo UAB „Lietuvos draudimas“ ieškovui priteisti 63 214 Lt draudimo išmokos sumos.

29Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, ginčo šalių bei jų atstovų pasisakymus ginčo klausimu ir juos įvertinusi (LR CPK 185 str.) konstatuoja, jog apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. kovo 21 d. sprendimas paliekamas nepakeistu.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. 1 p. kolegija,

Nutarė

32Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. kovo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija išnagrinėjusį bylą,... 5. Ieškovas UAB „Rovesta“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas... 6. Nurodė, jog ieškovas 2002-06-19 iš UAB Baltijos realizacijos centro lizingo... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir... 8. Tretysis asmuo UAB „Hanza Lizingas“ nurodė, jog trečiajam asmeniui apie... 9. Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2008 m. kovo 21 d. sprendimu... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto sprendimą ir... 11. Nurodo, jog teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo... 12. Esminė draudimo sutarties sąlyga yra draudimo išmokos mokėjimas atsitikus... 13. Teismas nusprendęs, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą,... 14. Teismas taip pat privalėjo atsižvelgti į tai, kad tretysis asmuo, žinodamas... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Vilniaus miesto trečio... 16. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas AB „Lietuvos draudimas“... 17. Transporto priemonių draudimo taisyklių 13.6.5 punkte numatyta, jog... 18. Sprendžiant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą, vertintina, ar... 19. Aplinkybė, kad vienam iš ieškovo darbuotojų buvo pritaikytos kardomosios... 20. Svarbia ieškinio senaties termino praleidimo priežastimi taip pat nelaikytina... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 21 d. nutartimi ieškovui UAB... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Rovesta“ 2002-06-19 iš UAB Baltijos... 25. Pagal LR CK 1.124 str. ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko... 26. Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas, dėl draudimo išmokos... 27. Kolegija atmeta apelianto argumentus, jog ieškinio senaties terminas... 28. Pagal LR CK 6.102 str. draudžiama perleisti tokį reikalavimą, kurio... 29. Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus,... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 32. Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. kovo 21 d. sprendimą palikti...