Byla A-444-661-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ atstovams V. V. ir advokatui N. Š. ,

4trečiajam suinteresuotam asmeniui D. T. K. , trečiojo suinteresuoto asmens atstovui I. K. , advokatui L. V. ,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų Vilniaus apskrities viršininko administracijos, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo ir trečiojo suinteresuoto asmens D. T. K. , atstovaujamos įgalioto asmens I. K. , apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. T. K. , uždarajai akcinei bendrovei „Matininko konsultacijų biuras“ dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus. Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas sodininkų bendrija „Saulėtekis“ (toliau – ir Bendrija, ir pareiškėjas, ir SB „Saulėtekis“) skundu (T I, b. l. 3 – 13) kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. 51, Kryžiokų k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 2.3.-6856-01); panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialas) 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“ (toliau – ir sprendimas Nr. S(5.1.14.)-38724); įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą panaikinti įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

8Pareiškėjas dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo paaiškino, kad sklypo Nr. 51 savininkė D. T. K. įregistravo sklypo kadastrinius duomenis valstybės registre neatlikdama prieš tai jokių suderinimų nei su gretimų sklypų savininkais, nei su Bendrija, tokiu būdu šiurkščiai pažeisdama jų interesus bei galiojančias teisės normas: įrašytas neteisingas Bendrijos teritorijoje esančio sodo sklypo Nr. 51 adresas – Vilniaus miesto savivaldybė, Kryžiokų kaimas, nes Kryžiokų kaimo Vilniaus miesto savivaldybėje nėra; įrašyti neteisingi duomenys dėl sklypo Nr. 51 kadastro duomenų nustatymo; kadastro duomenų byloje UAB „Matininko konsultacijų biuras“ įrašė kitas sodo sklypo Nr. 51 ribas ir kampų koordinates nei buvo nustatyta 2006 m. spalio 9 d., nesuderinus su gretimų sklypų savininkais ir Bendrijos pirmininke, kurie neatitiko sklypo Nr. 51 privatizavimo schemos ir 2006 metais kadastriniais matavimais suformuotos Bendrijos teritorijos. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklėmis ir atsižvelgdamas į kadastrinius matavimus, įsakymais nustatė Bendrijos sklypų duomenis: 2006 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 30-1477 nustatė Bendrijos vandenvietės sklypo duomenis (plotas 1 376 kv. m su žemės sklypo ribomis, pažymėtomis linijomis ir skaičiais 1-7), 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 nustatė Bendrijos sodo kelių sklypo duomenis (plotas 4 604 kv. m su žemės sklypo ribomis, pažymėtomis linijomis ir skaičiais 1-86) ir 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865 keitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-1694 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ sodo kelių sklypo Kryžiokų sodų 13-ojoje gatvėje duomenų nustatymo“ ir papildė jį 5, 6 ir 7 punktais, kuriais nustatė Bendrijos teritorijos duomenis – plotas 61 000 kv. m, išorinės ribos, žemės sklypo plane pažymėtos linijomis ir skaičiais 1-82, teritorijos naudojimo pobūdis – mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo. Pažymėjo, kad remiantis šiais įsakymais kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl Bendrijos išorinių ribų patvirtinimo ir bendro naudojimo sklypų (sodo kelių ir vandenvietės) nuomos iš valstybės sutarties sudarymo. Vandenvietės valstybinis žemės sklypas buvo suderintas ir užregistruotas Registrų centre, tačiau Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – VAVA) atsisakė sudaryti sodo kelių žemės sklypo nuomos sutartį, šis atsisakymas yra abstraktus, nemotyvuotas ir prieštarauja VAVA įsakymams, prieštaraujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Manė, kad išimtinai vadovautasi sklypo Nr. 51 savininkų D. T. K. ir I. K. interesais, nes kiti kvartalo nariai sutiko. Nurodė, kad valstybinės žemės juosta tarp žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 nepriskirta nei vienam sklypui, kuriuo naudojasi D. T. K. , nes viršija faktiškai privatizuoto žemės sklypo plotus. Atsisakymą parėmė negaliojančiu generaliniu planu, pagal kurį nebuvo privatizuotas nei vienas sodo sklypas. Tuo buvo pažeisti Bendrijos ir jos narių teisės bei teisėti interesai. Teigė, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktus, yra pagrindas ginti Bendrijos narių interesus teisme. Dėl Registro centro padarytų pažeidimų paaiškino, kad nebuvo patikrintas tikslus žemės sklypo Nr. 51 adresas, nes Kryžiokų kaimo nėra. Esant teisėtiems ir patvirtintiems bei Bendrijos narių sutinkamiems matavimams, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti „patikslintų“ ribų žemės sklypą Nr. 51, nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių VAVA savo įsakymu turėjo tikslinti Bendrijos teritorijoje esančio vieno sodo sklypo Nr. 51 matavimus, kai atliktuose ir patvirtintuose Bendrijos teritorijos ir jos bendro naudojimo žemės sklypų matavimuose akivaizdu, jog visi Bendrijoje esantys individualūs sodo žemės sklypai yra suskirstyti pagal faktiškai privatizuotus plotus, pažymėti vietoje ir pagal faktiškai privatizuotus plotus parengtame Bendrijos teritorijos plane bei nustatyta tvarka patvirtinti. Teigė, kad Registrų centras nevykdė imperatyvių įstatymų nuostatų, įregistruojant žemės sklypą Nr. 51, nepatikrino atitinkamų duomenų, ar nėra kliūčių šį sklypą įregistruoti, nes 2007 m. vasario 23 d. įregistruotas žemės sklypas Nr. 51 kertasi Bendruoju teritorijos suplanavimo planu. Įregistruojant žemės sklypą Nr. 51, kadastro duomenų byloje nebuvo dokumento, kuris patvirtintų naudojus sklypo Nr. 51 plano parengimui Bendrijos valdybos (ir kitų institucijų) patvirtintą mėgėjiško sodo teritorijos planą ir buvus jį suderintą su Bendrijos valdybos pirmininku. Pabrėžė, kad Bendrijai skirta mėgėjiško sodų teritorija yra suformuota 2006 m. liepą savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ atliktais kadastriniais matavimais pagal faktiškai privatizuotus individualių ir bendro naudojimo sklypų plotus, o Bendrijos teritorijos žemės sklypo planas suderintas su Bendrijos valdybos pirmininke, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi bei patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3‑3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios Kryžiokų sodų 13‑oje gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“. Manė, kad dėl šios priežasties jokio pagrindo keisti, o juo labiau nepatikrinus, ar dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo turto objekto duomenis į kadastrą, atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, įregistruoti žemės sklypą Nr. 51, neteisėtai į sklypo plotą įjungiant bendrojo naudojimo žemės juostą, esančią tarp žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51, Registrų centras negalėjo.

9Atsakovas VAVA atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 127 – 128) prašė skundą palikti nenagrinėtu.

10Atsakovas nurodė, kad pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį pareiškėjas turėjo pasinaudoti ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir tik jos priimtą sprendimą skųsti teismui. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl manė, kad nebuvo pagrindo kreiptis į teismą.

11Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 133 – 137) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio ar 103 straipsnio nuostatas, nes skundas pateiktas nesilaikant išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos.

12VĮ Registrų centro Vilniaus filialas nurodė, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas, nes D. T. K. prašymas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą pakeistus jai priklausančio žemės sklypo kadastro duomenis, tiek su prašymu pateikti dokumentai atitiko Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių reikalavimus, todėl buvo tinkamas pagrindas įrašyti pakeistus D. T. K. žemės sklypo kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Manė, kad atmestini pareiškėjo teiginiai, jog Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas kadastro duomenims pakeisti neturėjo jokio pagrindo. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto kadastro 88 punkte pateiktas baigtinis sąrašas, ką turi patikrinti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas gavęs prašymą dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų ar jų pakeitimo įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą, taigi, Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nėra numatyta pareiga tikrinti pateikto dokumento atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, o tikrindamas žemės sklypo planą, šis tvarkytojas turi įsitikinti, jog jis yra suderintas būtent su žemėtvarkos skyriumi. Paaiškino, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), planas 2007 m. birželio 20 d. buvo suderintas su VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi, tai patvirtina šiame plane esantis pastarosios institucijos spaudas. Nurodė, kad pažymėdamas žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje nenustatė aplinkybių, numatytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, trukdančių pažymėti šio sklypo ribas kadastro žemėlapyje, nes žemės sklypo planas ir 2007 m. sausio 22 d. ribų paženklinimo-parodymo aktas Nr. 51 buvo suderinti su žemėtvarkos skyriumi, jog žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus. Nebuvo nustatytų ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje numatytų pagrindų atsisakyti įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į bylą. Atkreipė dėmesį, kad minėtas įstatymas nenumato šiam tvarkytojui nei pareigos užtikrinti pačių dokumentų, kurių pagrindu įrašomi duomenys į kadastrą, teisėtumo, pagrįstumo, juose pateikiamų duomenų teisingumo, nei atsakomybės už teikiamų dokumentų teisėtumą. Todėl šiuo atveju duomenys, įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą apie žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), tarp jų ir duomenys apie šio žemės sklypo adresą, atitinka pateiktus aukščiau išvardintus bei įstatymų nustatyta tvarka suderintus dokumentus, taigi Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas pareigą užtikrinti šių duomenų teisingumą įvykdė tinkamai, dėl to negali atsakyti daugiau, nei jo atsakomybės ribas reglamentuoja įstatymas. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalis numato privalomą išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką, kurios nesilaikymas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 7 punktu arba 103 straipsnio 1 punktu, yra pagrindas administracinę bylą nutraukti arba skundą palikti nenagrinėtu.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 82 – 90) skundą dalyje dėl VAVA sprendimo panaikinimo prašė nutraukti, o likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14D. T. K. nurodė, kad privatizuotu 632 kv. m žemės sklypu Nr. 51, naudojosi ir iki privatizacijos, tai yra nuo 1980 m., naudojamo sklypo ribos niekada nebuvo keičiamos, sklype esantys statiniai yra seniai pastatyti ir dėl to niekada nebuvo kilę jokių ginčų iki 2006 metų. Pažymėjo, kad UAB „Matininkų konsultacijų biuras“ atlikti matavimai Registrų centre buvo įregistruoti 2007 m. liepos 16 d., kurie atitiko sklypo faktinę padėtį ir statinių išsidėstymą sklype. 2006 m. liepos mėnesį atliktas Bendrijos žemės sklypų matavimas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 30-1694 „Dėl SB „Saulėtekis“ sodo kelių sklypo Kryžiokų sodų 13-ojoje gatvėje duomenų nustatymo“ neatitinka Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nurodytų teisės aktų nuostatoms ir yra neteisėti: parengti ne pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas; pažeidžia Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies nuostatas ir jos privačios nuosavybės teises, nes iš jos sklypo ploto atiimama 0,3 metro pločio ir 32 metrų ilgio bendro naudojimo žemės juosta negali būti naudojama rekreacijai ar statybai; nebuvo gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduodamos sąlygos rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą; formuojamas žemės sklypas turi būti ne mažesnis kaip 0,04 ha, o suformuojama 0,0009 ha siaura tarp žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 įsiterpusi juosta, neturi sprendinių poveikio ataskaitos ir suderinimo su ja, turi būti brėžinys su visų susipažinusių asmenų parašais; nesuderintas su Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiuoju architektu ir nepatvirtintas Vilniaus apskrities viršininko įsakymu; ji nesutiko su naujai suformuota bendrojo naudojimosi juosta tarp žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51, šiuo tarpu tarp sklypų naudojasi tik šių sklypų savininkai, o jis netinkamas ne tik pravažiuoti, bet ir praeiti; nenurodytas teisės aktas, kuriuo vadovaujantis privatus žemės sklypas iš jam 1980 m. skirtų ribų perkeliamas į naujas ribas. Pažymėjo, kad į žemės sklypo Nr. 51 paženklinimą 2006 m. spalio 23 d. ir 2007 m.sausio 22 d. gretimų sklypų savininkai neatvyko, neinformavo apie neatvykimo priežastis, pastabų nepateikė ir nepasirašė žemės sklypo Nr. 51 ribų paženklinimo parodymo akto. Todėl vadovaujantis Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis žemės sklypo Nr. 51 kadastrinių matavimų darbai buvo tęsiami be kviestinių asmenų. Pabrėžė, kad pagal Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 26 punktą suinteresuoto asmens žemės sklypo Nr. 50 savininko buvo galima net ir nekviesti, kadangi aukščiau žemės sklypo Nr. 51 vakarinė riba (riboženkliai Nr. 1 ir Nr. 5) sutampa su jau pažymėta kadastro žemėlapyje žemės sklypo Nr. 50 rytine riba (riboženkliai Nr. 1 ir Nr. 2), t. y. bendra riba sutampa ir buvo šią ribą žymintys riboženkliai. Žemės sklypo Nr. 51 privatizavimo schemoje šiaurinės pusės kraštinės ilgis nurodytas 20,2 metro niekada nebuvo skirtas šiam sklypui bei faktiškai naudojamas. Paaiškino, kad žemės sklypo Nr. 51 kadastriniai matavimai atlikti vadovaujantis galiojančiu Bendrijos bendruoju planu, pagal kurį žemės sklypai išsidėstę vienas prieš kitą ir turi bendras sutampančias ribas. Bendrijos žemės sklypų matavimai atlikti 2006 m. liepos mėnesį pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas ir nebuvo suderintas su Vilniaus žemėtvarkos skyriumi.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą 2008 m. vasario 28 d. sprendimu pareiškėjo skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3-6856-01 panaikinimo paliko nenagrinėtu, likusią skundo dalį atmetė.

17Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, t. y. patenkinti pareiškėjo reikalavimus.

18Atsakovas Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino iš dalies: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

20III.

21Pareiškėjas SB „Saulėtekis“, atstovaujama advokato T. K. , 2009 m. kovo 16 d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriame suformulavo papildomą reikalavimą – panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 394 (toliau – ir sprendimas Nr. 394), nurodydama, kad nesutikimą su VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimu Nr. 394 pareiškėjas aiškiai išreiškė, pateikdamas skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Bendrija savo poziciją patikslintame skunde grindžia skunde ir 2008 m. vasario 14 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodytais argumentais, taip pat pateikia papildomus argumentus.

22Pareiškėjas patikslintame skunde dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 panaikinimo nurodė, kad individualūs sodo sklypai Bendrijos nariams parduoti 1992-1993 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“, sklypai tuo metu buvo privatizuojami pagal Bendrijos narių parengtas sklypų schemas, kuriose patys nariai įrašė sklypų matmenis ir plotus, taip pat ir sklypo Nr. 51 savininkė D. T. K. savo sklypo schemoje 1993 m. spalio 25 d. (T I, b. l. 62) pati įrašė sklypo kraštinių ilgius bei sklypo plotą – 632 m2, o tokią sklypo Nr. 51 schemą kaip teisingą savo parašu patvirtino tuometinis Bendrijos pirmininkas Z. K. . Taigi trečiojo suinteresuotojo asmens – D. T. K. 2009 m. kovo 3 d. papildomuose paaiškinimuose neteisingai nurodyta, kad Bendrijos žemės sklypai privatizuoti 1995 m. pagal Žemės reformos įstatymą, vadovaujantis Bendrijos žemės sklypų bendruoju planu. D. T. K. pateikė teismui dalį topografinio brėžinio kaip galiojantį Bendrijos bendrąjį planą (T III, b. l. 131), nors tai yra tik ištrauka iš 1979 m. topografinio plano „Lietuvos Respublikinės profesinių sąjungų tarybos kolektyviniai sodai“. Būtent minėtu planu ir nesivadovauta privatizuojant sodo sklypus, o šiame brėžinyje nurodytų sklypų matmenys neatitinka faktiškai privatizuotų. Bendrija pirmą kartą 2006 m. organizavo sklypų kadastrinių matavimų atlikimą natūroje, pamatuotų sklypų ribas vietoje pažymint riboženkliais. Sklypų matavimo metu, pirmą kartą nuo jų privatizavimo, natūroje nustatytos ir sklypo Nr. 51 ribos bei plotas. Kadangi sklypas Nr. 50 buvo suformuotas 2005 m. pagal tikslius kadastrinius matavimus ir iki visų Bendrijos sklypų matavimų 2006 m. buvo įregistruotas valstybės įmonėje Registrų centre, sklypo Nr. 51 matmenys Bendrijos teritorijos žemės sklypo plane buvo nurodyti tokie, kad atitiktų privatizuotą, nuosavybės dokumentuose nurodytą, 632 m2 plotą. Pažymėjus kitų sklypų ribas pagal jų privatizuotus plotus, tarp 2005 m. užregistruoto sklypo Nr. 50 ir sklypo Nr. 51 liko neprivatizuota žemės juosta, kuri buvo pažymėta linijomis ir skaičiais 7-8-9-10 (T III, b. l. 18) ir priskirta bendrojo naudojimo sodo kelių sklypui, kaip Bendrijos bendrojo naudojimo teritorija. Savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 20d. įsakymu Nr. 30-1694, 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865 ir 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2465 nustatė ir patvirtino Bendrijos sodo kelių sklypo ribų planą, kuriuo buvo įtvirtinta taškais 7-8-9-10 ir linijomis tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 esanti neprivatizuota bendro naudojimo teritorija, Vilniaus apskrities viršininkas 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patvirtino Bendrijos teritorijos planą, parengtą remiantis įsakymu Nr. 30-1694. Bendrijos teritorijos planas su teritorijoje esančiu sodo kelių sklypo ribų planu 2007 m. vasario 23 d. buvo suderintas Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje. Ginčijamas įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 laikytinas neteisėtu, kadangi prieštarauja ne tik Vilniaus apskrities viršininko, bet ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtiems individualiems administraciniams aktams. Be to, priimant įsakymą Nr. 2.3-6856-01 nesivadovauta nei vieninteliu galiojančiu Bendrijos teritorijos planu, patvirtintu Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01, nei D. T. K. sodo sklypo Nr. 51 privatizavimo schema. Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius atsisakė derinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. matavimus, kadangi, pasikeitus sklypo Nr. 51 riboms ir nedalyvavus kviestiniams asmenims, buvo neaišku, ar matuojant ši žemės sklypą nebuvo pažeistos gretimų žemės sklypų ribos. D. T. K. turėjo inicijuoti naujus kadastrinius sklypo matavimus, dalyvaujant gretimų sklypų Nr. 23 ir Nr. 52 savininkams bei Bendrijos valdybos pirmininkui, todėl nepašalinus trūkumų, Vilniaus apskrities viršininko administracija neturėjo teisės vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretoriaus prašymu bei priimti ginčijamą įsakymą Nr. 2.3.-6856-01. Remiantis Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punktu, tik bendrijos narių susirinkimas turi teisę spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus, todėl skundžiamu įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 priskyrus bendrojo naudojimo teritoriją, esančią tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51, D. T. K. žemės sklypui, pažeistos imperatyvios Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatos bei spręstas Bendrijos kompetencijai priskirtas klausimas. Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 viršijo savo kompetenciją ir priėmė individualų administracinį aktą, kurio priėmimas (kadastro bylos derinimas) priskirtas žemėtvarkos skyriaus kompetencijai, tokiais veiksmais nepagrįstai suformavo precedentą, jog individualių sodo žemės sklypų kadastro bylos nuo šiol turi būti derinamos sudėtingesne ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais nenustatyta procedūra. Įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 patvirtintos sodo sklypo Nr. 51 ribos ir gretimybės nebuvo suderintos su gretimų sklypų Nr. 23 ir Nr. 52 savininkais ir bendrojo naudojimo sodų kelių sklypo naudotojais – Bendrija: UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nepagrįstai nurodyta, kad į būsimą ženklinimą neva buvo kviečiami, tačiau neatvyko sklypų Nr. 23 ir Nr. 52 savininkai bei Bendrijos valdybos pirmininkė V. V. , tačiau kvietimai minėtiems asmenims nebuvo įteikti, tą patvirtina AB Lietuvos pašto filialo Vilniaus apskrities centrinio pašto 2009 m. kovo 4 d. raštas Nr. (16.7-16)3-1711 (T III, b. l. 156). Vienas iš įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 priėmimo pagrindų buvo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007 m. birželio 13 d. raštas Nr. 3IN-K-1095, K-1095/2-1540 „Dėl K. prašymo“ (toliau – ir raštas Nr. 3IN-K-1095, K-1095/2-1540), nors minėto rašto Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius neprivalėjo vykdyti, kadangi nėra Žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys. Atsakovė – Vilniaus apskrities viršininko administracija laikosi prieštaringos pozicijos: viena vertus, teigia, kad UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. atlikti sklypo Nr. 51 atlikti matavimai yra nederintini, kadangi nėra suderinimų su sklypų Nr. 23 ir Nr. 52 savininkais bei Bendrija ir, pasikeitus sklypo Nr. 51 riboms, neaišku, ar nebus pažeisti kurių nors iš jų interesai (2007 m. gegužės 18 d. raštas Nr. S20-793), kita vertus, Žemės ūkio ministerijai 2007 m. birželio 13 d. raštu paprašius registruoti sodo sklypą Nr. 51, skuba 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2.3.-6856-01 derinti jo planą. Tokie atsakovės veiksmai prieštarauja ne tik Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatoms, bet ir gero administravimo principui, todėl negali būti laikomi teisėtais.

23Dėl Registrų centro Vilniaus filialo sprendimo Nr. S(5.1.14.)-38724 panaikinimo ir įpareigojimo panaikinti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), patikslintų duomenų registravimą Nekilnojamojo turto registre nurodė, kad Kryžiokų kaimo Vilniaus mieste nėra, juo labiau jis negalėtų būti apjungtas sodininkų bendrijos teritorijos, tai patvirtina ir Registrų centro skelbiama informacija: Adresų registre nurodoma ne Kryžiokų k., bet Kryžiokų Sodų 13-oji g. Taigi, Registrų centro Vilniaus filialas net nepatikrino tikslaus sodo žemės sklypo Nr. 51 adreso ir užregistravo sodo sklypą Nr. 51 net ne anksčiau buvusiu jo adresu (Vilniaus rajonas, Kryžiokų kaimas), o neegzistuojančiu Vilniaus mieste adresu (Vilniaus miestas, Kryžiokų kaimas, SB „Saulėtekis“). Esant teisėtiems ir patvirtintiems matavimams, su kuriais sutiko ir Bendrijos nariai, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti kitokių, nei buvo nustatyta 2006 m. atliktais kadastriniais matavimais ir pažymėtų riboženkliais „patikslintų“ ribų individualų sodo sklypą Nr. 51, nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu turėjo tikslinti Bendrijos teritorijoje esančio vieno sodo sklypo Nr. 51 matavimus. Pagal Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus 2007 m. vasario 23 d. patikrintą ir suderintą bei Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu patvirtintą Bendrijos teritorijos žemės sklypo planą įregistruotas sodo žemės sklypas Nr. 51 kertasi su Bendrijos teritorijos suplanavimo planu (patikslintais mėgėjiško sodo teritorijos kadastro duomenimis), kuriame tarp žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 nustatyta 0,39 m (šalia kelio) bendro naudojimo žemės juosta, kuri teisėtai priskirta sodo kelių žemės sklypui, nes viršija greta esančių sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 privatizuotus individualių sodo sklypų plotus. Išmatavus privatizuoto sklypo Nr. 51 plotą bei atsižvelgus į tai, kad sklypo Nr. 50 plotas ir ribos buvo nustatytos iki 2006 m. atliktų Bendrijos teritorijos sklypų tikslių kadastrinių matavimų ir nustatyta tvarka užregistruotos Registrų centre, nustačius laisvą neprivatizuotą teritoriją tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 ši buvo priskirta prie sodo kelių sklypo, kaip viršijanti gretimų sklypų faktiškai privatizuotus plotus. Akivaizdu, kad Registrų centro Vilniaus filialas nevykdė imperatyvių įstatymo nuostatų, t. y. įregistravo žemės sklypą Nr. 51, nors 2007 m. vasario 26 d. rašte Nr. IN(5.1.15.)-7032 nurodė, kad geodeziškai permatuotos sklypo Nr. 51 ribos dengiasi su Bendrijos bendro naudojimo žemės sklypo ribomis, todėl UAB „Matininko konsultacijų biuras“ buvo pateikta išankstinio plano patikrinimo išvada su nustatytais trūkumais, tačiau trūkumų nepašalinus, sklypo Nr. 51 planas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto kadastre. Įregistruojant žemės sklypą Nr. 51, kadastro duomenų byloje nebuvo dokumento, patvirtinančio, jog sklypo Nr. 51 planas parengtas naudojant Bendrijos valdybos ir Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patvirtintą mėgėjiško sodo teritorijos planą ir suderintas su Bendrijos valdybos pirmininku, kitais gretimybių savininkais ir naudotojais, todėl toks neteisėtas žemės sklypo Nr. 51 įregistravimas vertintinas kaip piktnaudžiavimas ir tinkamas savo pareigų neatlikimas. Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime nutyli kelis reikšmingus faktus: aplinkybę, kad įregistravo kadastrinius duomenis individualaus sodo žemės sklypo, kurio registracijos adresu nėra; išankstinės patikros buvimo faktą; įregistruoto sodo sklypo Nr. 51 ribos persidengia su anksčiau išankstinės patikros metu suderinto Bendrijos sodo kelių sklypo ribomis bei visiškai pakeičia sklypų gretimybes; sklypo Nr. 51 ribų ir gretimybių pakeitimas, nesilaikant Bendrijos teritorijos plano, sukėlė neigiamas teisines pasekmes Bendrijos teritorijos planą atitinkančių sklypų savininkams: jie negali suformuoti ir Registrų centre įregistruoti privatizuotų sklypų pagal Bendrijos teritorijos planą ir nustatytas bei riboženkliais pažymėtas jų sklypų ribas ir gretimybes.

24Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą nurodė, kad įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 priimtas remiantis galiojančiais teisės aktais, be kita ko, Žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“, bei teisės aktų nustatyta tvarka įvykdytais Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus veiksmais, be kita ko, patvirtintais kadastriniais matavimais, taigi, nėra pagrindo ginčijamą įsakymą naikinti, todėl prašė pareiškėjo patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2007 m. sausio 9 d. Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje buvo suderintos SĮ „Vilniaus planas“ 2006 m. liepos 26 d. parengtame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane nurodytos žemės sklypo išorinės ribos ir plotas. Remiantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei tenkinant Bendrijos 2006 m. gruodžio 21 d. prašymą, buvo parengtas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 2.3-3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios Kryžiokų Sodų 13-oje gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“. SĮ „Vilniaus planas“ 2006 m. liepos 26 d. parengtame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane nurodytos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos Vilniaus m. žemėtvarkos skyriuje nederintos, kadangi, suvedus sodo kelių sklypo taškų koordinates iš SĮ „Vilniaus planas“ 2006 m. liepos 26 d. sudaryto plano nustatyta, jog ties taškais 7-8-9-10, tarp žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51, palikta apie 11 m2 bendro naudojimo žemės juosta, tačiau Bendrijos generaliniame plane bei žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 privatizavimo schemose ji nenumatyta. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“, norint išsinuomoti valstybinį bendro naudojimo žemės sklypą, nesuformuotą pagal sodo suplanavimo projektą (generalinį planą), turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengtas šios bendrijos mėgėjiško sodo teritorijos detalusis planas bei jame suformuotas išnuomojamas bendrojo naudojimo valstybinės žemės plotas atliekant šio žemės sklypo kadastrinius matavimus. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2007 m. balandžio 23 d. raštu Nr. S20-793 atsisakė suderinti UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. atliktus žemės sklypo, esančio Kryžiokų k., sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, sklypo Nr. 51, Vilniuje, kadastrinius matavimus, kadangi žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nėra suderinimų su gretimų žemės sklypų savininkais. Nacionalinė žemės tarnyba 2007 m. balandžio 12 d. rašte Nr. 4B-(12.2)-435 (t. 2, b. l. 168-169) nurodė, kad, įvertinus Bendrijos sodo suplanavimo projektą (generalinį planą), žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 privatizavimo schemas, nustatyta, jog bendro naudojimo juosta tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51, skirta prižiūrėti paviršinio vandentiekio vamzdžius tarp minėtų žemės sklypų, nenumatyta nei generaliniame sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane, nei sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 privatizavimo schemose, kad pagal Registrų centro pateiktas perskaičiuotas žemės sklypo Nr. 50 ribų posūkio koordinates valstybinėje Lietuvos koordinačių sistemoje ir D. T. K. įgalioto I. K. pateiktą žemės sklypo Nr. 51 planą nustatyta, jog bendrų riboženklių koordinačių skirtumas mažesnis kaip 0,1 m, žemės sklypo Nr. 51 vakarinė riba sutampa su jau pažymėta kadastro žemėlapyje žemės sklypo Nr. 50 rytine riba. Žemės ūkio ministerijoje 2007 m. birželio 5 d. įvykusiame pasitarime dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ atliktų kadastrinių matavimų, įvertinus pateiktą medžiagą – sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ generalinį planą, žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 privatizavimo schemas –konstatuota, kad nurodytuose dokumentuose nenumatyta bendro naudojimo juosta tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51, skirta prižiūrėti paviršinio vandentiekio vamzdžius tarp minėtų žemės sklypų, taip pat nustatyta, kad kadastrinių matavimų byloje yra fiksuotas faktas, jog V. V. buvo kviesta dalyvauti 2007 m. sausio 22 d. atliekant žemės sklypo Nr. 51 kadastrinius matavimus, tačiau neatvyko ir apie neatvykimo priežastis neinformavo. Pasitarimo metu konstatuota ir tai, kad D. T. K. nuosavybės teise priklausančio Bendrijos žemės sklypo Nr. 51 kadastrinių matavimų dokumentai turėtų būti derinami Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka, o faktas, kad žemės sklypo Nr. 51 ribų paženklinimo-parodymo akte nėra gretimo žemės sklypo Nr. 50 savininkės V. V. parašo, nėra ir negali būti pagrindas minėtai bylai atmesti, kadangi, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2007 m. birželio 20 d. suderino UAB „Matininko konsultacijų biuras“ 2007 m. sausio 22 d. parengtą D. T. K. priklausančio žemės sklypo Nr. 51, esančio sodininkų bendrijoje „Saulėtekis“, Kryžiokų Sodų 13-oji g., Vilniuje, planą.

25Atsakovas VĮ Registrų centras (VĮ Registrų centras atsakovu įtrauktas 2009 m. kovo 25 d. protokoline nutartimi) atsiliepime į patikslintą skundą nurodė, kad, remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas reikalavimą dėl Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 394 panaikinimo pateikė, praleidęs teisės aktų nustatytą apskundimo terminą, todėl administracinė byla dėl sprendimo Nr. 394 panaikinimo nutrauktina.

26Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepimu į pareiškėjo patikslintą skundą prašė bylą dėl Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 394 bei Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. S(5.1.14.)-38724 panaikinimo nutraukti arba šiuos reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus, o centrinio ir teritorinio registratorių sprendimus palikti galioti. Nurodė, kad skundas dėl Centrinio registratoriaus sprendimo negali būti tenkinamas, nes pateiktas praleidus jo padavimo terminą.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. atsiliepimu į pareiškėjo patikslintą skundą prašė administracinę bylą dėl įsakymo Nr. Nr. 2.3.-6856-01 panaikinimo nutraukti, o likusius pareiškėjo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

28Nurodė, kad patikslintame skunde pateikti neteisingi, klaidinantys faktai, kurie prieštarauja Žemės reformos įstatymo, Žemės įstatymo, Sodininkų bendrijų įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatoms. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad sklypai buvo privatizuojami pagal pačių bendrijos narių parengtas schemas, kad sklypo Nr. 51 savininkė D. T. K. pati įrašė sklypo pietinės kraštinės ilgį 19,6 m, kadangi 1992 m. žemės sklypų privatizavimą vykdė tuo metu Bendrijos pirmininko pareigas ėjęs Z. K. , kuris ir braižė žemės sklypų schemas, vadovaudamasis 1986 m. sausio 20 d. kolektyvinio sodo „Saulėtekis“ planu (t. 3, b. l. 171), o žemės sklypų privatizavimo dokumentai 1993 m. gauti iš tuo metu Bendrijos pirmininko pareigas ėjusio K. J. , kurio parašas yra ant privatizuoto sklypo schemos. Kad tokia tvarka buvo privatizuoti Bendrijos žemės sklypai patvirtina žemės sklypo Nr. 81 savininkas, buvęs Bendrijos pirmininkas K. D. , žemės sklypo Nr. 65 savininkas A. D. . Pažymėtina, kad 1986 m. sausio 20 d. kolektyvinio sodo „Saulėtekis“ plane, pagal kurį buvo vykdoma privatizacija, jokia bendro naudojimo žemės juosta tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 nenustatyta.Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius 2009 m. sausio 14 d. atsakyme pateikė galiojantį SB „Saulėtekis“ bendrąjį planą, kuriame nurodytas sklypų išsidėstymas, t. y. žemės sklypų gretimybės, privatizuoti sklypų plotai, nors kraštinių ilgiai ir nurodyti 20 m x 30 m, tačiau Žemės reformos įstatymas leido privatizuoti iki 0,12 ha ploto žemės sklypus, jeigu yra pakankamai žemės. Todėl šis planas įrodo, kad jokia bendro naudojimo žemės juosta tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 nenustatyta ir jos negali būti. Vykdant Bendrijos žemės sklypų kadastrinius matavimus esantys riboženkliai buvo sunaikinti ir nustatytos naujos žemės sklypų ribos, taip pažeidžiant Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostatas: iš D. T. K. sklypo paimta 9 m2 ploto žemės juosta Bendrijos poreikiams, D. T. K. sklypas 0,25 m perkeltas į rytus, į žemės sklypui Nr. 52 priklausančią žemę, nustatytos naujos sklypo kraštinės, ir nors sklypo plotas išliko toks pats, tačiau sklypas 0,21 m dengia kelią ir 0,07 m dengia žemės sklypą Nr. 24. Tai, kad tarp sodo sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 nėra ir nebuvo jokios bendrojo naudojimo teritorijos patvirtina ir sodo sklypo Nr. 50, priklausančio V. V. , žemės sklypo planas, parengtas remiantis 2005 m. lapkričio 15 d. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktu, suderintu su Vilniaus m. žemėtvarkos skyriumi 2005 m. gruodžio 7 d., bei Registrų centro Vilniaus filialo 2006 m. rugsėjo 15 d. išvada „Dėl pateikto prašymo atlikti išankstinę patikrą“, kurioje nurodyta, kad pateikto patikrai sklypo Nr. ( - ) ribos kerta sklypo Nr. ( - ), kuris priklauso V. V. , ribas, o nenurodyta, kad jos, D. T. K. , pateikto sklypo planas kerta sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ ribas, ką teigia pareiškėjas. Pareiškėjas net du kartus buvo kviečiamas dalyvauti D. T. K. sklypo ribų paženklinime, kurio metu atliekamas žemės sklypo ribų suderinimas, tačiau neatvyko ir raštu jokių pastabų nepateikė, todėl, remiantis teisės aktų nuostatomis, kadastrinių matavimų darbai buvo tęsiami be kviestinių asmenų. Pareiškėjas patikslintame skunde teigia netiesą, jog kviestiniams asmenims kvietimai dalyvauti 2007 m. sausio 22 d. žemės sklypo Nr. 51 paženklinime nebuvo įteikti.

29IV.

30Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą patenkino: 1) panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. 51, Kryžiokų k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 394; 2) įpareigojo atsakovą VĮ Registrų centro Vilniaus filialą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre.

31Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakyme Nr. 2.3-3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios Kryžiokų Sodų 13-oje gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ įtvirtintas teisinis reguliavimas, aiškinant jį kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakyme Nr. 30-1694 (t. 1, b. l. 57-58; t. 2, b. l. 82-83, 176-177, 178-179), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakyme Nr. 30-1865 (t. 1, b. l. 63; t. 2, b. l. 115, 116), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. 30-2465 (t. 1, b. l. 65; t. 2, b. l. 114) įtvirtintuoju teisiniu reguliavimu, reiškia, kad tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 yra nurodytas žemės sklypas, kurio pločio kraštinės yra 0,27 m ir 0,39 m (ypač tai matyti šio plano padidinime (t. 3, b. l. 18), kur minėtas žemės sklypas pažymėtas taškais 7, 8, 9 ir 10), ir kuris yra Bendrijos bendrojo naudojimo žemė. Taip pat pažymėjo, kad minėti įsakymai nėra panaikinti, jie tebegalioja. Konstatavęs šias aplinkybes bei, remdamasis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 3 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 15 punkto nuostatomis, nusprendė, kad tik SB „Saulėtekis“ narių susirinkimas turėjo teisę pritarti dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patvirtinto Bendrijos teritorijos plano keitimo, t. y. pats Vilniaus apskrities viršininkas be SB „Saulėtekis“ narių susirinkimo pritarimo minėtu įsakymu patvirtinto plano pakeisti negalėjo ir negali. Dar daugiau, kadangi Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 patvirtintas Bendrijos teritorijos planas yra specialusis planas, todėl pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalį jis nustato privalomus reikalavimus kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti. Taigi, nepakeitus Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 2.3-3678-01 bei juo patvirtinto plano, kuriuos galima keisti tik su SB „Saulėtekis“ narių susirinkimo pritarimu, Vilniaus apskrities viršininkas be SB „Saulėtekis“ narių susirinkimo pritarimo minėtu įsakymu patvirtinto plano pakeisti negalėjo ir negali.

32Teismas taip pat pažymėjo, kad trečiojo suinteresuoto asmens – D. T. K. sklypo Nr. 51 ribos buvo pamatuotos jos iniciatyva, o matavimus atliko UAB „Matininko konsultacijų biuras“ (žr. 2007 m. sausio 22 d. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą Nr. 51 (t. 1, b. l. 101)). Nurodė, kad ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 yra priimtas be SB „Saulėtekis“ narių susirinkimo pritarimo, iš esmės atsižvelgiant tik į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007 m. birželio 13 d. raštą Nr. 3 (N-K-1095, K-1095)2-1540 (kuris pačios Žemės ūkio ministerijos vertinamas kaip nieko neįpareigojantis raštas). Teismas taip pat pažymėjo, kad ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 priimtas, remiantis bendro pobūdžio juridinėmis nuostatomis lyginant su Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, 15 straipsnio 1 dalies 15 punktu, bei Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi.

33Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 pažeidė Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. 2.3-3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios Kryžiokų Sodų 13-oje gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ ir juo patvirtintą planą, kuriame inter alia yra nustatyta, jog tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 yra nurodytas žemės sklypas, kurio pločio kraštinės yra 0,27 m ir 0,39 m, ir kuris yra Bendrijos bendrojo naudojimo žemė, taip pat Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, 3 dalį, 15 straipsnio 1 dalies 15 punktą, todėl naikintinas.

34Teismas pažymėjo, kad prašymai panaikinti atsakovo – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 394 bei įpareigoti atsakovą – VĮ Registrų centro Vilniaus filialą panaikinti įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre, yra išvestiniai. Todėl panaikinus Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 naikintini ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimas Nr. S(5.1.14.)-38724 bei VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 394, o atsakovas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas įpareigotinas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre.

35Teismas pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ reikalavimo priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas netenkintino, konstatavęs, kad nepateikti teismo išlaidų apskaičiavimai ir išlaidas patvirtinantys dokumentai.

36V.

37Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija apeliaciniu skundu (T IV, b. l. 133-136) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo SB „Saulėtekis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą iš esmės grindžia atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui pateiktais argumentais. Papildomai nurodo:

381. Mano, kad teismas padarė klaidingą išvadą, teigdamas, kad tas faktas, jog Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakyme Nr. 2.3.-3678-01 be kitų teisės aktų, vadovaujamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694, kuriame numatyta sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorija (jos ribos, plotas ir naudojimo pobūdis), reiškia, kad tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 esantis žemės sklypas, kurio pločio kraštinės yra 0,27 m ir 0,39 m, buvo patvirtintas minėtu Vilniaus apskrities viršininko įsakymu. Žemėtvarkos skyrius ne kartą savo raštais pažymėjo, kad bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos Žemėtvarkos skyriuje derinamos nebuvo.

392. Atkreipia dėmesį į tai, kad teismo sprendimo nuostata, jog Vilniaus apskrities viršininkas ginčijamu įsakymu pakeitė bendrijos teritorijos planą, patvirtintą Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3.-3678-01, yra klaidinga, kadangi bendrijos bendro naudojimo teritorijos, vidaus kelių, sklypų ribos Vilniaus apskrities viršininko administracijoje derinami nebuvo. Teigia, kad SB „Saulėtekis“ nėra įsigijusi iš Lietuvos Respublikos jokios bendrojo naudojimo žemės tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51, todėl teismas nepagrįstai savo sprendime taikė Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį bei konstatavo, kad Vilniaus apskrities viršininkas be SB „Saulėtekis“ narių susirinkimo pritarimo negalėjo patvirtinti sklypo Nr. 51 patikslintus kadastrinių matavimų duomenis.

403. Teismas klaidingai konstatavo, kad ginčijamas įsakymas Nr. 2.3-6856-01 yra priimtas, iš esmės atsižvelgiant tik į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007 m. birželio 13 d. raštą Nr. 3(N-K-1095, K-1095)2-1540. Ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko sprendimas buvo priimtas, pakartotinai įvertinus turimą medžiagą (SB „Saulėtekis“ sodo suplanavimo projektą (generalinį planą), žemės sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 privatizavimo schemas, Žemėtvarkos skyriaus patvirtintus kadastrinius matavimus), remiantis Žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į kompetentingų institucijų (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos) išreikštą nuomonę.

41Atsakovas valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas apeliaciniu skundu (T IV,b. l. 121-124) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimo dalį bei priimti naują sprendimą – bylos dalį pagal pareiškėjo skundą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo atžvilgiu nutraukti arba šioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

421. Pareiškėjas prašė panaikinti teisėtai ir pagrįstai Nekilnojamojo turto registre įregistruotus kadastro duomenis, kurie buvo įrašyti, pateikus galiojantį ir nenuginčytą pagrindą - Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3-6856-01. Pareiškėjas, įstatymų nustatyta tvarka nenuginčijęs minėto pagrindo, pateikęs prašymą nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, reikalavo panaikinti kadastro duomenų įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą. Taigi ginčijami įrašai dėl kadastro duomenų pakeitimo buvo atlikti teisėtai ir pagrįstai, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir galiojančio dokumento pagrindu, todėl pareiškėjo prašymo Nekilnojamojo turto tvarkytojas neturėjo teisinio pagrindo tenkinti.

432. Pirmosios instancijos teismas priėjo prieštaringas išvadas bei netinkamai aiškino Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcijas, jo kompetenciją. Nors teismas nustatė, jog keliami pareiškime reikalavimai susiję su Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teisėmis ir pareigomis yra tik išvestinio pobūdžio, tačiau vis tiek patenkino pareiškėjo prašymą ir panaikino Centrinio ir teritorinio registratoriaus sprendimus. Teismas, priimdamas tokį sprendimą dėl reikalavimo, susijusio su Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pareigomis, nenurodė jokių teisės normų, motyvų, argumentų dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojų veiksmų neteisingumo, išskyrus vienintelį – jog reikalavimas nukreiptas mūsų įmonės atžvilgiu yra išvestinis. Todėl teismas neteisingai tenkino pareiškėjo reikalavimus Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo atžvilgiu. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas kaip viešojo administravimo subjektas turi teisės aktais apibrėžtas kompetencijos ribas ir tik tuos įgaliojimus, kurie šiais teisės aktais yra suteikti, jų negali peržengti. Teismas sprendime turėjo nurodyti, kokiais veiksmais pareiškėjo teises ar teisėtus interesus pažeidė Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas. Tačiau teismas nenustatė ir nenurodė Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmų neteisėtumo, t. y. nenagrinėjo, nenurodė teisės normų, kurios, anot pareiškėjo, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmais buvo pažeistos.

444. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas neatsako už pateikiamų dokumentų turinio teisingumą; už šių dokumentų pagrįstumą ir juose nurodomų faktų teisingumą atsako juos surašę ir išdavę asmenys arba institucijos. Būtent tokiu – duomenų atitikimo dokumentams – būdu užtikrinamas į Nekilnojamojo turto registrą įrašytų duomenų teisingumas, ką šiuo atveju Vilniaus filialas ir užtikrino.

455. Pirmosios instancijos teismas taip pat netinkamai šioje byloje vertino Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnyje įtvirtintą teisės normą. Teismas iškeltą bylą VĮ Registrų centro atžvilgiu, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 dalimi turėjo nutraukti, kaip priimtą praleidus nustatytus skundo padavimo terminus, o VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atžvilgiu nutraukti, vadovaudamasis 101 straipsnio 7 dalimi, kaip pareiškėjui nesilaikius nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir nebegalint ja pasinaudoti.

46Tretysis suinteresuotas asmuo D. T. K. , atstovaujama įgalioto asmens I. K. , apeliacinius skundu (T IV, b. l. 108-119) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo SB „Saulėtekis“ skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais pateiktais atsiliepimuose pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikia šiuos argumentus:

471. Analizuojamas bendrijos užimamos teritorijos planas bei šiuo pagrindu priimti administraciniai aktai, tame tarpe ir Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 2.3-3678-01, yra skirti bendrijos užimamos teritorijos išorinėms riboms nustatyti, nustatyti sklypo riboženklių koordinačių matavimai GPS sistemoje, jog bendrija valdo 61000 kv. m plotą, tokiu būdu nustatant bendrijos sklypo (kraštines) ribas ir ištaisant 1992 m. padarytą klaidą, registruojant bendrijos 60194 kv. m ploną. Taigi 2006 m. liepos 26 d. SĮ „Vilniaus planas“ parengtas ir patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 planas nustato tik bendrijos sklypo išorines ribas ir tik šie kadastro duomenys yra privalomi ir gali būti keičiami tik įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Kadangi 2006 m. liepos 26 d. SĮ „Vilniaus planas“ parengtas ir patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 planas nenustato sodininkų sklypų plotų ir ribų, tai jie ir nėra privalomi, ir nėra laikytini galiojančiais, kaip teigia pirmosios instancijos teismas. Teismas, nevertindamas kitų byloje esančių įrodymų, kuriais siekta nustatyti, koks yra faktinis D. T. K. valdomo sklypo plotas ir tiksli jo padėtis, o, vadovaudamasis išskirtinai minėto plano sprendiniais, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles bei priėjo neteisėtą ir faktinėmis bei teisinėmis aplinkybėmis nepagrįstą išvadą, kad galiojančiame ir nenuginčytame 2006 m. liepos 26 d. SĮ „Vilniaus planas" parengtame plane esantys duomenys apie žemės juostą tarp sklypų Nr. 50 ir 51 yra teisėti, teisingi ir nekeistini. Visus D. T. K. argumentus, įrodančius priešinga, Teismas nepagrįstai atmetė.

482. Kadastro duomenų pakeitimai įtakoja tik gretimų sklypų savininkų interesus, tai žemės sklypo Nr. 51 kadastriniai matavimai neįtakojo ir juo labiau nepažeidė Bendrijos bei jos narių kaip bendro naudojimo objektų valdytojų teisių ir teisėtų interesų, o yra susiję tik su gretimų sklypų valdytojų interesais. Taigi, teismo argumentas, jog Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 galėjo būti priimtas tik gavus Bendrijos narių susirinkimo pritarimą yra nepagrįsti. O žemės sklypo Nr. 50 savininkė apie atliekamus matavimus buvo informuota, tačiau neatvyko ir nepranešė apie neatvykimo priežastis.

493. Kadangi tokia žemė, kaip ginčijamas žemės sklypas tarp sklypų Nr. 50 ir 51, nėra bendro naudojimo žemė, o ir dėl objektyvių aplinkybių negalėtų būti naudojama bendriems sodininkų poreikiams tenkinti, tai yra visiškai nepagrįsti teismo argumentai, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. 51, Kryžiokų k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ galėjo būti priimtas, tik gavus Bendrijos narių susirinkimo pritarimą. Teismo nurodomos Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 3 dalių bei 15 straipsnio 1 dalies 15 punkto nuostatos taikomos bendro naudojimo objektų atžvilgiu, todėl šioje situacijoje yra netaikytinos. Šiuo atveju, Vilniaus apskrities viršininkas, priimdamas minėtą įsakymą, įgyvendino valstybės, kaip žemės savininko teises, bei teisės aktais jam suteiktus įgaliojimus. Todėl visai nesvarbu, ar buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2007 m. birželio 13 d. raštą Nr. 3 (N-K-1095, K-1095)2-1540, priimant minėtą įsakymą ir kokia apimtimi. Be to, pačiame įsakyme nėra jokiu nuorodų į Žemės ūkio ministerijos raštą, jis nenurodomas kaip įsakymo pagrindas, kitokių sąsajų tarp šių dviejų administracinių aktų taip pat neminima, todėl, remtis rekomendacine rašto galia ir institucijų nepavaldumu, siekiant pagristi Vilniaus apskrities viršininko įsakymo neteisėtumą, yra teisiškai nepagrista bei ydinga.

504. Pareiškėjo pozicijos ir pirmosios instancijos priimto sprendimo ydingumą patvirtina ir tai, kad pareiškėjo pateiktame 2006 m. liepos 26 d. „Vilniaus planas“ parengtame plane matyti, kad tarp sklypu 20 ir 48, 21 ir 49, 22 ir 50 bei tarp sklypo 23 ir 51 šiaurinėje pusėje yra laisvos žemės, tačiau šis žemės plotas niekur nenurodomas, kaip bendrojo naudojimo plotas, o „atsitiktinai“ nurodoma, kad bendrojo naudojimo plotas yra tarp D. T. K. priklausančio sklypo Nr. 51 ir sodininku bendrijos (pareiškėjo) pirmininkei priklausančio žemės sklypo Nr. 50.

515. Teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė ir nevertino dalies D. T. K. pateiktų įrodymų, tokiu būdu pažeisdamas ABTĮ 51 straipsnio 6 dalį.

52Tretysis suinteresuotas asmuo D. T. K. , atstovaujama advokato L. V. , taip pat pateikė atsiliepimą į Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinį skundą (T IV, b. l. 162-163), kuriame nurodė, kad visiškai sutinka su apeliaciniame skunde nurodytais argumentais ir papildomai pažymėjo:

531. Remiantis 2006 m. liepos 26 d. SĮ „Vilniaus planas“ atliktais SB „Saulėtekis" kadastriniais matavimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 nustatė SB „Saulėtekis“ žemės ūkio paskirties žemes sklypo Kryžiokų sodų 13-ojoje gatvėje duomenis – plotą, ribas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Tuos pačius duomenis patvirtino ir Vilniaus apskrities viršininkas 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 23-3678-01.

542. 2006-07-26 d. SĮ „Vilniaus planas“ parengtame SB „Saulėtekis" plane nurodytos bendro naudojimo ir vidaus kelių ribos nebuvo derinamos Žemėtvarkos skyriuje ir minėtais administraciniais aktais, kuriais skundžiamame teismo sprendime buvo remiamasi, šie duomenys nebuvo tvirtinami, todėl teisinės galios neįgijo.

553. Teismas nepagrįstai rėmėsi aukščiau nurodytais administraciniais aktais, kaip patvirtinančiais bendro naudojimo žemės juostos tarp sklypų Nr. 50 ir 51 buvimo faktą, nes šie aktai nustatė tik bendro SB „Saulėtekis“ užimamo žemės sklypo išorines ribas bei plotą, tačiau, jokiu būdu, ne atskirų žemės sklypų ribas ar plotus.

564. SB „Saulėtekis“ bendro naudojimo teritorijos, vidaus kelių, sklypų ribos Vilniaus apskrities viršininko administracijoje nebuvo derinami, bendrija nėra įsigijusi iš Lietuvos Respublikos jokios bendro naudojimo žemės tarp sklypų Nr. 50 ir 51 (jokios bendro naudojimo žemės tarp šių sklypų ir nėra), todėl teismo išvada, jog Vilniaus apskrities viršininkas be sodininkų bendrijos narių sutikimo negalėjo patvirtinti sklypo Nr. 51 patikslintų kadastrinių matavimų duomenų yra visiškai nepagrįstas.

575. Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 2.3-3678-01 yra teisėtas ir būtinas D. T. K. , kaip žemės sklypo Nr. 51 savininkės, teisėms ir teisėtiems interesams įgyvendinti.

58Pareiškėjas sodininkų bendrija „Saulėtekis“ atsiliepimu (T IV, b. l. 140-154) prašo nutraukti apeliacinį procesą dėl I. K. paduoto apeliacinio skundo, palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos apeliacinius skundus atmesti kaip nepagrįstus. Savo atsiliepimą pareiškėjas grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kurie jau buvo išdėstyti skunde ir patikslintame skunde pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais motyvais ir padarytomis išvadomis.

59Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV.

61Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies. Pirmosios instancijos teismas panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. 51, Kryžiokų k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 394 bei įpareigojo atsakovą VĮ Registrų centro Vilniaus filialą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas iš esmė rėmėsi Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios Kryžiokų Sodų 13-oje gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2465, bei vadovavosi Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 15 straipsnio 1 dalies 15 punktu, bei Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1980 m. balandžio 30 d. potvarkiu Nr. 198p (t. 2, b. l. 105) paskirstytas Vilniaus miestui skirtas Vilniaus rajono Gulbinų paukštininkystės ūkio 119,0 ha sklypas kolektyviniams sodams steigti, potvarkio Nr. 198p 1.3. punkte nurodyta, kad Lietuvos respublikinei profesinių sąjungų tarybai skiriamas 6,1 ha sklypas (82 sklypeliai). Vilniaus tarpmiestinio techninio inventorizacijos biuras 1986 m. sudarė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ inventorizacijos planas (T III, b. l. 171). Sodininkų bendrija „Saulėtekis“ juridinių asmenų registre įregistruota 1992 m. kovo 1 d. (T II, b. l. 199), 1992 m, balandžio 2 d. Vilniaus miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ plane (Vilniaus miesto plano ištrauka, prie vykdomojo komiteto 1980 m. balandžio 30 d. potvarkio Nr. 198p.) (T III, b. l. 180) nurodytas sklypo plotas 60 194 kv. m. Pagal Bendrijos sklypų privatizavimo laikotarpiu buvusio valdybos pirmininko 2006 m. liepos 25 d. raštą (T. I, b. l. 46), nurodant plotus padaryta klaida sklypas turėjo būti ne 60 194 kv. m, o 61 000 kv. m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 nustatė sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ žemės ūkio paskirties žemės sklypo Kryžiokų Sodų 13-oje gatvėje duomenis (plotą, ribas, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas) bei pasiūlė Vilniaus apskrities viršininkui išnuomoti nurodytą žemės sklypą, atsižvelgiant į šio sklypo ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, nustatė, kad sklypo naudotojas su Miesto plėtros departamento parengtais žemės sklypo dokumentais privalo kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl sklypo nuomos sutarties sudarymo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865 papildė minėtą 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-1694 5, 6 ir 7 punktais, kuriais nustatė Bendrijos plotą, išorines teritorijos ribas, teritorijos naudojimo būdą ir pobūdį, pasiūlė Vilniaus apskrities viršininkui patvirtinti Bendrijos 61 000 kv. m išorines teritorijos ribas, nustatė, kad Bendrija su Miesto plėtros departamento parengtais žemės sklypo dokumentais privalo kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl Bendrijos išorinių teritorijos ribų patvirtinimo. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2465 pakeitė įsakymo Nr. 30-1865 dėstomojoje dalyje žodį „spalio“ į „rugsėjo“. Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios Kryžiokų Sodų 13-oje gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ nustatyta, kad po kadastrinių matavimų sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, kurios žemės sklypo plane M1:1000 pažymėtos linijomis ir skaičiais 1-82, esančios Kryžiokų Sodų 13-oje gatvėje, Vilniuje, plotas yra 61 000 kv. m, iki kadastrinių matavimų buvo 60 194 kv. m. Teismas padarė išvadą, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 2.3-3678-01, aiškinant jį kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakyme Nr. 30-1694, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakyme Nr. 30-1865, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. 30-2465 įtvirtintuoju teisiniu reguliavimu, reiškia, kad tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 yra nurodytas žemės sklypas, kurio pločio kraštinės yra 0,27 m ir 0,39 m, ir kuris yra Bendrijos bendrojo naudojimo žemė. Teismas taip pat padarė išvadą, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 buvo patvirtintas Bendrijos teritorijos planas, kuris yra specialusis planas. Teismas panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. 51, Kryžiokų k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ iš esmės konstatavęs, kad jį priimant buvo pakeistas Bendrijos teritorijos planas, kurio keitimui turėjo pritarti sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ narių susirinkimas. Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, kad mėgėjiško sodo teritoriją sudaro sodininkų naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjiškai sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Šio straipsnio 3 dalis numato, kad mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Kaip matyti iš bylos medžiagos Bendrija siekė sudaryti bendrojo naudojimo žemės sklypo nuomos sutartį. Iš byloje esančių duomenų, darytina išvada, jog iki ginčijamo Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. 51, Kryžiokų k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ priėmimo tokia sutartis sudaryta nebuvo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ 2.2 punkte nustatyta, kad mėgėjiško sodo teritorijoje naudojami valstybinės žemės sklypai parduodami ir išnuomojami pagal sodo suplanavimo projektą. Mėgėjiško sodo teritorijos valstybinės žemės plotai, pagal sodo suplanavimo projektą nesuformuoti atskirais valstybinės žemės sklypais, projektuojami, parduodami ir išnuomojami pagal mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projektą arba mėgėjiško sodo teritorijos detalųjį planą. Pagal šio nutarimo 2.3 punktą žemėtvarkos projektas rengiamas kaimo gyvenamajai vietovei priskirtoje teritorijoje žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Detalusis planas rengiamas miestui priskirtoje teritorijoje aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Žemėtvarkos projektas arba detalusis planas rengiamas visai mėgėjiško sodo teritorijai arba tai mėgėjiško sodo teritorijos daliai, kurioje formuojami ar pertvarkomi valstybinės žemės sklypai. Pagal Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklių 43 punktą, sodininkų bendrijos, šių bendrijų nariai ir kiti asmenys, mėgėjiško sodo teritorijoje pageidaujantys išsinuomoti valstybinės žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal valstybinės žemės sklypų buvimo vietą pateikia nurodytus dokumentus (arba teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), tame tarpe savo lėšomis parengtą išnuomojamo valstybinės žemės sklypo planą (43.7 p.). Pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija), 15.6 punktą parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn, išnuomojant ir iš naujo pertvarkant sodininkų bendrijos žemės ar bendrijos teritorijose esančių sodų žemės sklypus, parengtus pagal žemėtvarkos ar detaliuosius planus, atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose. Pagal šių nuostatų 32.1.7 punktą žemės sklypo planai turi būti suderinti su žemėtvarkos skyriumi. Iš bylos medžiagos galima spręsti, kad bendro naudojimo Bendrijos bendrojo naudojimo ir vidaus kelių ribos žemėtvarkos skyriuje suderintos nebuvo. Todėl teismo padarytos išvados, jog Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 buvo patvirtintas Bendrijos specialusis planas ir, kad tarp sklypų Nr. 50 ir Nr. 51 yra nurodytas žemės sklypas, kurio pločio kraštinės yra 0,27 m ir 0,39 m, ir kuris yra Bendrijos bendrojo naudojimo žemė (sodininkams priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės teise), nelaikytinos pagrįstomis. Teismas panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. 51, Kryžiokų k., SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“ iš esmės konstatavęs minėtas aplinkybes bei nusprendęs, kad priimant minėtą įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 buvo pakeistas Bendrijos teritorijos planas, kurio keitimui turėjo pritarti sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ narių susirinkimas. Nagrinėjamu atveju teismas, padaręs nepagrįstas išvadas ir konstatavęs sprendimo neteisėtumą minėtu aspektu, iš esmės netyrė kitų bylai reikšmingų aplinkybių bei įrodymų, neatskleidė tikrosios ginčo esmės, savo sprendime neanalizavo ginčo teisinius santykius reglamentuojančių materialinių teisės normų. ABTĮ 81 straipsnis įpareigoja administracinę bylą nagrinėjantį teismą aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti, o ABTĮ 86 straipsnis nustato, kad priimant sprendimą teismas privalo įvertinti ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos. Pirmosios instancijos teismas taip pat panaikino VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 394 bei įpareigojo atsakovą VĮ Registrų centro Vilniaus filialą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre. pastebėtina, kad minėtus sprendimus teismas panaikino, konstatavęs, kad reikalavimai panaikinti šiuos sprendimus yra išvestiniai, todėl panaikinus Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 naikintini ir šie sprendimai, tačiau visiškai nevertino jų teisėtumo ir pagrįstumo. Remiantis išdėstytu (teismui visapusiškai ir objektyviai neištyrus visų bylai reikšmingų aplinkybių) pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo negalima pripažinti pagrįstu, o dėl aukščiau nurodytų priežasčių byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

62Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

63Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ atstovams 4. trečiajam suinteresuotam asmeniui D. T. K. , trečiojo... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų Vilniaus... 6. I.... 7. Pareiškėjas sodininkų bendrija „Saulėtekis“ (toliau – ir Bendrija, ir... 8. Pareiškėjas dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo... 9. Atsakovas VAVA atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 127 – 128) prašė skundą... 10. Atsakovas nurodė, kad pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį... 11. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepimu į skundą (T I,... 12. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas nurodė, kad skundžiamas sprendimas yra... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. atsiliepimu į... 14. D. T. K. nurodė, kad privatizuotu 632 kv. m žemės... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 17. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos... 18. Atsakovas Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į apeliacinį skundą... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi... 20. III.... 21. Pareiškėjas SB „Saulėtekis“, atstovaujama advokato T.... 22. Pareiškėjas patikslintame skunde dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007 m.... 23. Dėl Registrų centro Vilniaus filialo sprendimo Nr. S(5.1.14.)-38724... 24. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 25. Atsakovas VĮ Registrų centras (VĮ Registrų centras atsakovu įtrauktas 2009... 26. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepimu į pareiškėjo... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. atsiliepimu į... 28. Nurodė, kad patikslintame skunde pateikti neteisingi, klaidinantys faktai,... 29. IV.... 30. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu... 31. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17... 32. Teismas taip pat pažymėjo, kad trečiojo suinteresuoto asmens – D. 33. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad Vilniaus... 34. Teismas pažymėjo, kad prašymai panaikinti atsakovo – VĮ Registrų centro... 35. Teismas pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ reikalavimo... 36. V.... 37. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija apeliaciniu skundu (T... 38. 1. Mano, kad teismas padarė klaidingą išvadą, teigdamas, kad tas faktas,... 39. 2. Atkreipia dėmesį į tai, kad teismo sprendimo nuostata, jog Vilniaus... 40. 3. Teismas klaidingai konstatavo, kad ginčijamas įsakymas Nr. 2.3-6856-01 yra... 41. Atsakovas valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas apeliaciniu... 42. 1. Pareiškėjas prašė panaikinti teisėtai ir pagrįstai Nekilnojamojo turto... 43. 2. Pirmosios instancijos teismas priėjo prieštaringas išvadas bei netinkamai... 44. 4. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi,... 45. 5. Pirmosios instancijos teismas taip pat netinkamai šioje byloje vertino... 46. Tretysis suinteresuotas asmuo D. T. K. , atstovaujama... 47. 1. Analizuojamas bendrijos užimamos teritorijos planas bei šiuo pagrindu... 48. 2. Kadastro duomenų pakeitimai įtakoja tik gretimų sklypų savininkų... 49. 3. Kadangi tokia žemė, kaip ginčijamas žemės sklypas tarp sklypų Nr. 50... 50. 4. Pareiškėjo pozicijos ir pirmosios instancijos priimto sprendimo ydingumą... 51. 5. Teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė ir nevertino dalies D. 52. Tretysis suinteresuotas asmuo D. T. K. , atstovaujama... 53. 1. Remiantis 2006 m. liepos 26 d. SĮ „Vilniaus planas“ atliktais SB... 54. 2. 2006-07-26 d. SĮ „Vilniaus planas“ parengtame SB „Saulėtekis"... 55. 3. Teismas nepagrįstai rėmėsi aukščiau nurodytais administraciniais... 56. 4. SB „Saulėtekis“ bendro naudojimo teritorijos, vidaus kelių, sklypų... 57. 5. Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr.... 58. Pareiškėjas sodininkų bendrija „Saulėtekis“ atsiliepimu (T IV, b. l.... 59. Teisėjų kolegija... 60. IV.... 61. Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies. Pirmosios instancijos teismas... 62. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą... 63. Nutartis neskundžiama....