Byla 2FB-314-452/2016
Dėl mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jurgitai Rudokienei, dalyvaujant pareiškėjai J. K., UAB „Verslo konsultavimo biuro“ įgaliotam asmeniui V. R., nedalyvaujant pareiškėjui M. K., trečiųjų asmenų UAB „Swedbank lizingas“, AB „Swedbank“, BUAB „Lyduva“, AB „Lietuvos dujų tiekimas“, AB „ESO“, UAB „G4S Lietuva“, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovams, antstoliams Andriui Bespalovui, Valentinai Žydelienei, Sauliui Ramanauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančių fizinių asmenų J. K. ir M. K. bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultavimo biuro“ prašymą dėl mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo,

Nustatė

3Teismui pateiktas bankrutuojančių asmenų J. K. ir M. K. patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas, kuriam kreditorių susirinkimas pritarė.

4J. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2016-10-05 kreditorių susirinkimas vienbalsiai pritarė patikslintam mokumo atkūrimo plano projektui, dėl jo ginčų nėra ir prašė jį patvirtinti.

5Bankroto administratorius nurodė, kad 2016-10-05 kreditorių susirinkimas pritarė patikslintam mokumo plano atkūrimo projektui, dėl jo ginčų nėra ir prašė jį patvirtinti.

6Mokumo atkūrimo planas tvirtinamas.

7LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 str. 4 d. nustatyta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 darbo dienas po susirinkimo pateikia bankroto administratoriui. Bankroto administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada pateikia teismui.

8Nustatyta, kad 2016-06-29 pareiškėjai pateikė bankroto administratoriui mokumo atkūrimo plano projektą. 2016-06-30 bankroto administratorius kreditoriams pateikė susirinkimo medžiagą, mokumo atkūrimo planą bei išvadą ir 2016-07-20 sukvietė pirmąjį J. K. ir M. K. kreditorių susirinkimą. 2016-07-20 įvykęs kreditorių susirinkimas J. K. ir M. K. mokumo atkūrimo plano projektui nepritarė ir priėmė nutarimą mokumo atkūrimo plano netvirtinti. Kreditoriai, netvirtindami mokumo atkūrimo plano, nenurodė jokių jo neatitikimų FABĮ 7 str. reikalavimams. Vadovaujantis FABĮ 8 str. 3 d., bankroto administratorius 2016-07-25 kreipėsi į teismą prašydamas patvirtinti 2016-06-29 J. K. ir M. K. kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektą. Teismui pasiūlius patikslinti mokumo atkūrimo plano projektą, 2016-10-06 bankroto administratorius pateikė patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą prašydamas patvirtinti 2016-09-13 J. K. ir M. K. kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektą.

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2016-10-05 įvyko kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas pateiktas patikslintas mokumo atkūrimo planas ir nutarta pritarti J. K. ir M. K. mokumo atkūrimo planui trejų metų laikotarpiui. 2016-10-05 kreditorių susirinkimo metu kreditoriai UAB „Swedbank lizingas“, AB „Swedbank“, Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas balsavo raštu, kas sudaro iš viso 695713,13 Eur arba 94,88 % nuo visos patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos: UAB „Swedbank lizingas“ – 592803,34 Eur (80,85 %), AB „Swedbank“ – 102737,76 Eur (14,01 %), Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas – 172,03 Eur (0,02 %) ir vienbalsiai pritarė pateiktam patikslintam mokumo atkūrimo planui.

10Bankroto administratorius pateikė išvadą, kad planas atitinka įstatymo reikalavimus ir siūlo pritarti patikslintam mokumo atkūrimo planui visam laikotarpiui – 3 metams. Plane nurodytos priežastys, dėl kurių fiziniai asmenys negali įvykdyti kreditorių reikalavimų, lėšos, kurias numatoma gauti, turimo ir numatomo parduoti turto sąrašas, lėšos būtiniems poreikiams tenkinti, kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas ir mokamos lėšos kreditoriams, administravimo išlaidos. Bankroto administratorius nurodo, kad mokumo atstatymo plane numatytų priemonių įgyvendinimas bankroto proceso metu atkurs J. K. ir M. K. mokumą, uždirbtos lėšos sudarys galimybes bankrutuojantiems fiziniams asmenims dalinai atsiskaityti su kreditoriais ir vėl tapti pilnaverčiais visuomenės dalyviais.

11Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus plano turinį ir nemokių J. K. ir M. K. bei jų kreditorių teises ir teisėtus interesus, atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą, bei į tai, kad planui pritarė 94,88 % nuo visos patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos reikalavimo teisę turintys kreditoriai, darytina išvada, kad mokumo atkūrimo plano projektas atitinka LR fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus. Bylos duomenys patvirtina, kad esminių prieštaravimų tarp bankrutuojančių asmenų ir jų kreditorių dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo sąlygų, plano trukmės, administravimo išlaidų, kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko, t. y. dėl esminių bankroto proceso sąlygų, nėra. Teismui pateiktas planas atitinka įstatymo reikalavimus, iš esmės nepažeidžia nemokių fizinių asmenų bei jų kreditorių teisių ir teisėtų interesų, todėl tvirtinamas.

12Už teismo patvirtinto kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimą atsako J. K. ir M. K. bei bankroto administratorius UAB „Verslo konsultavimo biuras“ pagal savo kompetenciją (LR fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 12 d.).

13Kreditoriams išaiškintina, kad bankroto procedūros metu Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir daryti įtaką bankroto procesui (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atsistatydinti ir kt.).

14Bankrutuojantiems fiziniams asmenims J. K. ir M. K. išaiškintina, kad pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 2 dalį teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

15Atsižvelgiant į tai, kad mokumo atkūrimo plano projektui kreditorių susirinkimas pritarė vienbalsiai, teismo nutartis yra neskundžiama (LR fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 10 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, 10 dalimi, Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

17Tenkinti bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultavimo biuras“ įgalioto asmens V. R. prašymą patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų J. K. ir M. K. patikslintą mokumo atkūrimo planą.

18Patvirtinti fizinių asmenų J. K., a. k. ( - ) ir M. K., a. k. ( - ) 2016-09-13 mokumo atkūrimo planą.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai