Byla 2A-101-425/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Margaritos Dzelzienės, sekretoriaujant Daivai Liandzbergienei,

2dalyvaujant: atsakovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ direktoriui K. B., adv. Stanislovui Butkevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Riedvė“ apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Riedvė“ ieškinį atsakovui UAB „Panevėžio ryšių statyba“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, S. T., UAB „Hansa lizingas“ ir Utenos apskrities viršininko administracijai dėl pažeistų teisių gynimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Riedvė“ su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti teisę suderinti 26873 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr.( - ), esančio ( - ), Utenoje žemės sklypo planą, parengtą G. K. tyrinėjimų ir projektavimo įmonės, be atsakovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ sutikimo. Ieškovas nurodė, kad yra 1,1746 ha žemės sklypo, unikalus Nr.( - ), esančio ( - ), Utenoje ir 1,5129 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Utenoje nuomininkas, sudaręs valstybinės žemės nuomos sutartis atitinkamai 2004-01-29 ir 2003-04-08. Atsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ yra 1,5129 ha žemės sklypo, unikalus Nr.( - ), esančio ( - ), Utenoje, nuomininkas. Ieškovas nurodė, kad tarp UAB „Riedvė“ ir UAB „Panevėžio ryšių statyba“ nėra susiklosčiusi faktinė naudojimosi žemės sklypu tvarka, žemės sklypų planuose nėra pažymėta žemės sklypu naudojimosi tvarka. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-25 sprendimu Nr. T-90 buvo patvirtintas detalusis planas dėl ieškovo nuomojamų žemės sklypų, esančių ( - ), Utenoje ir ( - ), Utenoje, sujungimo į vieną sklypą, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, numatant įrengti automobilių prekyvietę. Detaliojo plano organizatorių funkcijas vykdė ieškovas, atsakovas ir tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų J. T.. Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“, pažeisdama žodinį susitarimą, sudarytą su ieškovu, trečiuoju asmeniu J. T. dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Utenoje ir ( - ), Utenoje, sujungimo į vieną sklypą ir automobilių prekyvietės įrengimo šiame žemės sklype, atsisakė derinti 26873 kv.m. žemės sklypo planą. Atsakovas savo atsisakymą motyvavo, kad detaliuoju planu suformavus vieną žemės sklypą nebuvo nustatyti servitutai, kurie buvo nustatyti esant dviems sklypams. Ieškovas galvoja, kad atsakovas nepagrįstai nederina žemės sklypo plano, nes servitutas yra teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo daiktu. Žemės sklypų, esančių ( - ), Utenoje ir ( - ), Utenoje, sujungus į vieną sklypą nustatyti servitutą nėra teisinio pagrindo (t.2, b.l. 8-10).

5Atsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ su ieškiniu nesutiko, motyvuodamas, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės, nes yra tik žemės sklypų nuomininkas, o tikrasis žemės savininkas neturi intereso sujungti žemės sklypus, nes nesuteikė ieškovui įgaliojimų veikti savo vardu nesuteikė. Atsakovas teigia, kad ankščiau buvo įregistruotas servitutas, o parengus žemės sklypų sujungimo planą, servitutas nebenumatytas, o tai yra atsakovo teisų pažeidimas.

6Tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija su ieškiniu sutiko, nes sujungus žemės sklypus, nebereikia nustatyti servitutą.

7Utenos rajono apylinkės teismas 2008-12-18 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovui 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui. Teismas nustatė, kad pirminis ieškinys byloje buvo pareikštas 2005-09-14, kai ieškovas buvo valstybei priklausančių žemės sklypų, esančių ( - ), Utena, ir ( - ), Utena, atitinkamų dalių nuomininkas pagal Valstybinės žemės nuomos sutartis, o tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija, valdanti Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, neprieštaravo tam, kad šie žemės sklypai būtų sujungti ir kad šios bylos šalys būtų detaliojo plano, dėl minėtų žemės sklypų sujungimo į vieną, planavimo organizatoriai. Teismas nustatė, kad šalims bylinėjantis, buvo nutrauktos valstybinės žemės nuomos sutarys su ieškovu UAB „Riedvė“, o nuosavybės teises į žemės sklypus pagal Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis bei į pastatus, iki tol priklausiusius ieškovui, įsigijo tretysis asmuo UAB “Hansa lizingas”. UAB “Riedvė” ir UAB “Hansa lizingas” 2008-04-21 sudarė pastatų ir žemės sklypų – 1720/11746 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 2058/15129 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), išperkamosios nuomos sutartį. Iš 2008-04-21 išperkamosios nuomos sutarties Nr. LT072860 turinio, tretysis asmuo UAB “Hansa lizingas” ieškovui nesuteikė teisės nei trečiojo asmens, nei savo vardu disponuoti žemės sklypais, nes pagal Civilinio kodekso 6.550 str. 2 d. 1, 2 p. reikalavimus, tokių teisių ir negalėjo suteikti. Be to, kaip matyti iš trečiojo asmens UAB “Hansa lizingas” atsiliepimo, atstovės paaiškinimų, tretysis asmuo neprieštarautų žemės sklypų sujungimui, tačiau 2008-10-15 rašte, pavadintame įgaliojimu Nr. 07-8374, nurodė, kad UAB “Riedvei” nesuteiktų teisės net ir trečiojo asmens vardu parduoti, įkeisti, dovanoti, mainyti ar kitaip disponuoti žemės sklypais. Teismas konstatavo, kad UAB “Riedvė” nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir neturi reikalavimo teisės, todėl yra netinkama šalis civiliniame procese. Kadangi UAB “Riedvė” iš proceso pasitraukti, o tretysis asmuo UAB “Hansa lizingas” į jį įstoti nesutiko, todėl teismas ieškinį atmetė (Civilinio proceso kodekso 45 str.) (t.3, b.l. 4-6).

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašė Utenos rajono apylinkės teismo 2008-12-18 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes teismas taikė ne tas teisės normas, kurios reguliuoja ginčo teisinį santykį, nenagrinėjo ieškinio reikalavimo pagrįstumo klausimo, nes:

91. byloje nebuvo keltas sutarčių, sudarytų su trečiuoju asmeniu UAB „Hansa lizingas“, teisėtumo klausimas. Teismas be pagrindo taikė CK 6.550 str. 2 d., nes šioje teisės normoje nereglamentuojamas nei detaliojo plano organizatoriaus statusas, nei detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų registravimas;

102. neatsižvelgta į tą aplinkybę, kad ieškovai yra ne tik ginčo žemės sklypo nuomininkai, bet ir detaliojo plano organizatoriai, t. y. dar 2004-03-25 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-90 buvo patvirtintas detalusis planas dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Utenoje, ir žemės sklypo, esančio ( - ), Utenoje, sujungimo į vieną sklypą, kuris nėra nuginčytas ir todėl turi būti vertinamas kaip individualus teisės aktas (pavyzdžiui, 2003-03-24 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A5-63-2003). Be to, neatsižvelgta į tai, kokios teisės teisėtam žemės sklypo valdytojui suteiktos 1995-12-12 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120, o būtent – detaliojo plano organizatoriumi gali būti ne tik žemės sklypo savininkas, bet ir bet kuris kitas teisėtas jo valdytojas (įstatymo 2 str. 18 p., 20 str. 1 d. 2 p.);

113. vienas iš atvejų, kada rengti detalųjį planą būtina, būtent ir yra žemės sklypų sujungimas (22 str. 1 d. 5 p.). Be to, teismas, konstatuodamas, kad ieškovas yra abiejų ginčo žemės sklypų nuomininkas – teisėtas valdytojas, ir, spręsdamas jog pastarasis neturi reikalavimo teisės baigti įgyvendinti disponavimo turtu teisės, t. y. sujungti sklypus kaip teisėtas jų valdytojas, tačiau įregistruoti galiojančiu detaliuoju planu sujungto sklypo kaip teisėti žemės sklypų valdytojai jau teisės neturi, paneigė įstatymų leidėjo tiek 1995-12-12 Teritorijų planavimo įstatyme Nr. I-1120, tiek 2000-06-27 Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme teisėtam žemės valdytojui suteiktą teisę žemės sklypus sujungti.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Riedvė“, jo atstovai apeliacinės instancijos teisme prašė apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodė, kad ieškovas nėra žemės sklypų savininkas, o tik jų nuomininkas, kuris siekdamas sujungti žemės sklypus faktiškai ėmėsi įgyvendinti tik žemės savininkui suteiktas teises. Tokiu būdu, jei būtų patenkintas ieškinys, tai ieškovas įgytų teisę iš dviejų sklypų suformuoti atskirą vienetą – naują žemės sklypą, nors tokios teisės žemės sklypų savininkas UAB „Hansa lizingas“ ieškovui nėra suteikęs. Teigia, jog ieškovui dar būnant valstybinės žemės nuomininku jis galėjo organizuoti detaliojo plano procedūras, kas neprieštaravo Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms, tačiau UAB „Hansa lizingas“ iš valstybės įsigijus anksčiau ieškovo nuomotus sklypus, žemės sklypai iš valstybinės nuosavybės tapo privatine UAB „Hansa lizingas“ nuosavybe. Taigi, pasikeitus žemės sklypų statusui, nėra apeliantui pagrindo remtis minėto įstatymo 20 str. 1 d. 2 p., nes pagal jį detaliojo plano rengimo organizatoriais gali būti tos žemės valdytojai, kai žemė yra valstybinė. Šiuo atveju ieškovas yra tik privačios žemės nuomininkas. Be to, atsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ niekuomet nebuvo detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimu Nr. T-90, organizatoriumi. Dėl tokių aplinkybių, trečiajam asmeniui UAB „Hansa lizingas“ atsisakius į bylą įstoti ieškovu, teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB „Riedvė“ šioje byloje nėra tinkamas ieškovas.

13Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija prašė apeliacinį skundą patenkinti ir skundžiamą apylinkės teismo sprendimą panaikinti. Nurodė, kad teismas neteisėtai reikalavimo teisę siejo tik su žemės sklypo nuomininko teisėmis ir neatsižvelgė į tai, kokias teisėtam sklypo valdytojui, kaip detaliojo plano organizatoriui, suteikė kiti įstatymai, kurių analizė leidžia teigti, jog teisėtam žemės sklypo valdytojui suteikiamos teisės sujungti žemės sklypus bei įregistruoti viešame registre. Be to, vadovaujantis išperkamosios nuomos sutartimi Nr. 072860, UAB „Riedvė“ turi reikalavimo teisę dėl pažeistų teisių gynimo, kadangi teisminis ginčas susijęs su turtu, dėl kurio sudaryta išperkamosios nuomos sutartis, pagal kurią apeliantas įsipareigojo ginti savo ir/ar Lizingo bendrovės teises.

14Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326str.1d.1p.).

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2008-04-21 UAB “Riedvė” ir UAB “Hansa lizingas” sudarė pastatų ir ginčo žemės sklypų – 1720/11746 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir 2058/15129 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), išperkamosios nuomos sutartį (t.2, b.l. 120-133).

162008-04-30 „Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi“ lizingo davėjas UAB „Hansa lizingas“ iš Lietuvos Respublikos Valstybės, atstovaujamos Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos, nupirko du valstybinės žemės sklypus: 2058 kv.m. žemės sklype kadastro Nr. ( - ), esančio ( - )(t.2, b.l.138-139, 142) bei 1720 kv.m. žemės sklype kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) (t.2, b.l.140-141). Iš VĮ Registrų centras NTR centrinio duomenų banko 2008-06-25 išrašo nustatyta, kad 1720/11746 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Utenoje ir 2058/15129 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Utenoje savininkas yra Lietuvos Respublika, ir kad įregistruotas juridinis faktas – sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis su pirkėju UAB „Hansa lizingas“, t.y. tretysis asmuo UAB „Hansa lizingas“ dar nėra ginčo sklypų dalies savininkas. S. T. yra savininkė 10026/11746 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Utenoje ir 11000/15129 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Utenoje savininkė (t.2, b.l.93, 94). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad ieškovas UAB „Riedvė“, nebūdamas ginčo žemės sklypų savininkas, o tik sklypų dalies nuomininkas pagal lizingo išperkamosios nuomos sutartį, neturi procesinio pagrindo, t.y. reikalavimo teisės reikšti ieškinį teisme dėl šių dviejų žemės sklypų sujungimo į vieną, todėl teismo sprendimas atmesti ieškinį pripažintinas teisėtu ir pagrįstu (Civilinio proceso kodekso 163str.1d.). Atkreiptinas dėmesys, kad net ir lizingo davėjas UAB „Hansa lizingas“ dar nėra ginčo žemės sklypų dalies savininkas, nes žemės savininkas Lietuvos Respublika dar nėra perleidusi nuosavybės teisių lizingo davėjui.

17UAB „Hansa lizingas“ 2008-10-15 išduotas įgaliojimas ieškovui UAB „Riedvė“ atstovauti UAB „Hansa lizingas“ dėl sujungimo UAB „Hansa lizingas“ nuosavybės teise priklausančių ginčo žemės sklypų tokiose institucijose: Utenos apskrities viršininko administracijoje, Utenos rajono žemėtvarkos skyriuje, Utenos rajono savivaldybėje, VĮ Registrų centras, taip pat kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose (t.2, b.l.175), tačiau įgaliojime ieškovui UAB „Riedvė“ nesuteikta teisė kreiptis į teismą dėl žemės sklypų sujungimo. Iš įgaliojimo turinio galima daryti prielaidą, kad lizingo davėjas neprieštarauja ieškovo UAB „Riedvė“ organizuojamam sklypų sujungimo procedūros vykdymui, tačiau lizingo davėjas nesuteikė įgaliojimų UAB „Riedvė“ atstovauti teisme ir UAB „Hansa lizingas“ vardu pareikšti ieškinį pripažinti teisę suderinti 26873 kv.m. žemės sklypo, kadastrinis Nr.( - ), esančio ( - ), Utenoje žemės sklypo planą, parengtą G. K. tyrinėjimų ir projektavimo įmonės, be atsakovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ sutikimo. Apeliacinio skundo motyvų pagrindu naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo, nes skundo motyvais apeliantas be pagrindo argumentuoja, kad lizingo gavėjas, nebūdamas ginčo žemės sklypų dalies savininkas ar nuomojantis žemę iš valstybės, turi teisę savo vardu vykdyti kitiems asmenims priklausančių žemės sklypų sujungimo procedūras. Motyvas, kad 2004-03-25 Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-90 buvo patvirtintas detalusis planas dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Utenoje, ir žemės sklypo, esančio ( - ), Utenoje, sujungimo į vieną sklypą, kurio vienas iš organizatorių buvo UAB „Riedvė“, nagrinėjamos bylos metu apeliantui negali sukelti teisinių pasekmių, kadangi 2004m. UAB „Riedvė“ buvo žemės sklypų dalies nuomininkas iš valstybės ir turėjo neginčytiną teisę būti sklypų sujungimo procedūros organizatoriumi. Tačiau šios bylos nagrinėjimo metu apeliantas yra ginčo žemės sklypų dalies lizingo gavėjas. Apelianto nurodyti Teritorijų planavimo įstatymas suteikia teisę teisėtam žemės valdytojui sujungti žemės sklypus, tačiau įstatyme minimos situacijos kai žemės valdytojas žemę nuomojasi iš valstybės, o nagrinėjamos bylos atveju ginčo žemės sklypus iš valstybės yra nupirkęs lizingo davėjas UAB „Hansa lizingas“.

18Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 86str. iš apelianto priteistinos atsakovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti bei teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326str.1d.1p.

Nutarė

20Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš UAB „Riedvė“ (įmonės kodas ( - )) 500,00 Lt advokato pagalbai apmokėti UAB „Panevėžio ryšių statyba“ (įmonės kodas ( - )) bei 19,00 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. dalyvaujant: atsakovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ direktoriui K. B.,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Riedvė“ su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Atsakovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ su ieškiniu nesutiko,... 6. Tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija su ieškiniu... 7. Utenos rajono apylinkės teismas 2008-12-18 sprendimu ieškinį atmetė,... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašė Utenos rajono apylinkės teismo 2008-12-18... 9. 1. byloje nebuvo keltas sutarčių, sudarytų su trečiuoju asmeniu UAB... 10. 2. neatsižvelgta į tą aplinkybę, kad ieškovai yra ne tik ginčo žemės... 11. 3. vienas iš atvejų, kada rengti detalųjį planą būtina, būtent ir yra... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Riedvė“, jo atstovai... 13. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretysis asmuo Utenos apskrities... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2008-04-21 UAB “Riedvė” ir UAB... 16. 2008-04-30 „Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi“ lizingo... 17. UAB „Hansa lizingas“ 2008-10-15 išduotas įgaliojimas ieškovui UAB... 18. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 86str. iš apelianto priteistinos... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326str.1d.1p.... 20. Utenos rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti...