Byla eB2-1463-613/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei A. M. individualiai įmonei „Dekor“, trečiajam asmeniui A. M., dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė pareiškimą atsakovei A. M. individualiai įmonei „Dekor“ su prašymu iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodyta, kad atsakovės A. M. individualios įmonės „Dekor“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui 2016 m. liepos 22 d. sudarė 5524,48 Eur. Atsakovė nevykdo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. VĮ Registrų centras duomenimis įmonė savo vardu registruoto turto neturi. VĮ Regitra duomenimis atsakovės vardu registruotos 4 transporto priemonės, kurių būsena registre yra „išregistruota“. Finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 m. bendrovė nėra pateikusi. Nuo 1998-12-07 į atsakovo turimas sąskaitas kredito įstaigose pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimai nebuvo įvykdyti. 2016-07-22 esančiais duomenimis įmonėje apdraustųjų nėra. Ieškovas išsiuntė pranešimą įmonei apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės įsiskolinimas nebuvo sumokėtas ir nesumažėjo.

3Atsakovė atsiliepimo nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Kreditorius turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 str. 3 p., 5 str. 1 d. 1 p.).

7Pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, nes nevykdo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų ieškovui. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2016 m. liepos 22 d. duomenimis atsakovės skola valdybos biudžetui sudarė 5524,48 Eur.

8Atsakovė nevykdo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. VĮ Registrų centras duomenimis įmonė savo vardu registruoto turto neturi. VĮ Regitra duomenimis atsakovės vardu registruotos 4 transporto priemonės, kurių būsena registre yra „išregistruota“. Finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 m. bendrovė nėra pateikusi. Nuo 1998-12-07 į atsakovo turimas sąskaitas kredito įstaigose pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimai nebuvo įvykdyti. 2016-07-22 esančiais duomenimis įmonėje apdraustųjų nėra. Ieškovas išsiuntė pranešimą įmonei apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės įsiskolinimas nebuvo sumokėtas ir nesumažėjo

9Duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove, byloje nėra. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo, vykdo veiklą ir pan., byloje nepateikta.

10Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neteikė balanso duomenų, neatsiskaitė su kreditoriumi, kad turimi įsipareigojimai sudaro 5524,48 Eur, darytina išvada, kad turimi įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

11Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

12Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

13Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

14Bankroto administratoriumi skirtinas V. T., sąrašo eilės Nr. B-FA354 (ĮBĮ 11 str. 2 d., LITEKO). ĮBĮ 11 str. 4 d. nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratorės kandidatūra būtų pripažintina netinkama, nenustatyta.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 4 str. 3 p., 10 str. 4 d., 11 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

161. Atsakovei A. M. individualiai įmonei „Dekor“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iškelti bankroto bylą.

172. Bankrutuojančios A. M. individualios įmonės „Dekor“ bankroto administratoriumi paskirti V. T., sąrašo eilės Nr. B-FA354.

183. Uždėti atsakovei A. M. individualiai įmonei „Dekor“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės A. M. individualios įmonės „Dekor“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

194. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

204. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

215. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

226. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

237. Nustatyti, kad atsakovės A. M. individualios įmonės „Dekor“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

249. Nustatyti, kad atsakovės A. M. individualios įmonės „Dekor“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta iki 2 896 eurų bauda.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

26Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. ieškovas pateikė pareiškimą atsakovei A. M. individualiai įmonei... 3. Atsakovė atsiliepimo nepateikė.... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nustatyta, kad bankroto byla... 6. Kreditorius turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 7. Pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki, nes... 8. Atsakovė nevykdo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Sveikatos... 9. Duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove, byloje nėra. Duomenų, jog... 10. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip... 11. Byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).... 12. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo... 13. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10... 14. Bankroto administratoriumi skirtinas V. T., sąrašo eilės Nr. B-FA354 (ĮBĮ... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 4... 16. 1. Atsakovei A. M. individualiai įmonei „Dekor“, įmonės kodas ( - ),... 17. 2. Bankrutuojančios A. M. individualios įmonės „Dekor“ bankroto... 18. 3. Uždėti atsakovei A. M. individualiai įmonei „Dekor“, įmonės kodas (... 19. 4. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta... 20. 4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 21. 5. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 22. 6. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams... 23. 7. Nustatyti, kad atsakovės A. M. individualios įmonės „Dekor“... 24. 9. Nustatyti, kad atsakovės A. M. individualios įmonės „Dekor“ valdymo... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama... 26. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...