Byla B2-3195-527/2011
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Simobila“

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „ROTADA“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Simobila“,

Nustatė

22011-09-08 teisme gautas ieškovės pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Pareiškėja nurodo, kad ji yra atsakovės kreditorė. Šalys 2008-11-25 sudarė Panaudos sutartį (toliau - Sutartis), pagal kurią panaudos davėja (pareiškėja) perdavė 2 Omnitel GSM SIM korteles, kurioms suteikti abonentiniai numeriai 865673969 ir 868679509 naudotis panaudos gavėjai (atsakovei). Sutarties 2 punkte panaudos gavėja (atsakovė) įsipareigojo atsiskaityti už abonentą kas mėnesį pagal pateikiamą pareiškėjos sąskaitą iki sekančio mėnesio 15 dienos. Atsakovė nuolat pažeidinėjo Sutartyje nustatytą atsiskaitymo tvarką laiku neapmokėdamas jai pateiktų sąskaitų už suteiktas telefono ryšio paslaugas. Atsakovė pilnai neapmokėjo PVM sąskaitų faktūrų RLK 0018127, RLK 0019234, RLK 0022839 ir RLK 0024032 už 2.317,05 Lt. Pareiškėja, tikėdamasi atsakovės geranoriškumo ir supratimo, nuolat žodžiu ir raštu ragino atsakovę atsiskaityti, įspėdama, jog nesulaukus atsiskaitymo, vadovaudamasi ĮBĮ 6 str., kreipsis į apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Atsakovė žadėjo atsiskaityti, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė, todėl pareiškėja yra priversta kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei.

32011-09-20 teisme gauti atsakovės direktoriaus Andriaus Žalio pateikti dokumentai (b. l. 32-66), reikalingi siekiant išsiaiškinti bankroto bylos atsakovei iškėlimo būtinumą.

4Bankroto byla nekeltina.

5ĮBĮ 9 str. 5 d. nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 2 str. 8 d. įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

62011-09-20 gavus atsakovės direktoriaus (b. l. 73-77) pateiktus įmonės dokumentus (b. l. 32-67), reikalingus sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovei klausimą, buvo nustatyta, kad pateikti ne visi ĮBĮ numatyti dokumentai, todėl teismas 2011-09-22 nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą trūkstamus dokumentus pateikti teismui (kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti terminai, kada likusioms kreditorinėms ir debitorinėms skoloms, t. y. kurios nurodytos kaip skolos, kurioms terminas nesuėjęs, sueina atsiskaitymo terminai; ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos (nuo 2011-01-01 iki 2011-09-08) finansinių ataskaitų rinkinys; informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus ir kt.). Tačiau dokumentai iki šiol nepateikti. Siekiant dar labiau nepažeisti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme termino (kuris pratęstas 2011-09-22 nutartimi iki 2011-11-08), bankroto bylos iškėlimo klausimas atsakovei svarstytinas remiantis atsakovės vadovo pateiktais ir teismo surinktais duomenimis (CPK 179 str. 3 d.).

7Iš 2010-01-01 – 2010-12-31 laikotarpio atsakovės direktoriaus (b. l. 74) pateikto ir buvusio direktoriaus Renaldo Kalvaičio pasirašyto balanso matyti (b. l. 53-54), kad įmonė turi turto, kurio vertė yra 1.367.389 Lt (234.128 Lt sudaro ilgalaikis materialus turtas (b. l. 35); 1.133.261 Lt sudaro trumpalaikis turtas). Atsakovės finansiniai įsipareigojimai (per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai) sudaro 80.511 Lt. Kaip spręstina iš pateikto 2011-09-09 kreditorių sąrašo (b. l. 33), atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 11.150,97 Lt (b. l. 33). Kad likusios, kreditorių sąraše nurodytos kaip nepradelstos skolos, būtų iš tiesų pradelstos, teismas duomenų neturi, o manyti priešingai nėra pagrindo: iš tarp atsakovės ir kreditorės UAB „Medicinos bakas“ sudarytos kredito sutarties dėl 85.000 Lt kredito suteikimo (likutis pagal kreditorių sąrašą 68.000 Lt) matyti, kad kredito galutinis grąžinimo terminas nustatytas 2012-11-03 (b. l. 45)). Vertinant, ar įmonė yra nemoki, turi būti atsižvelgta į pradelstų įmonės įsipareigojimų ir bendrovės turimo turto vertės santykį. Įvertinus aukščiau nurodytas faktines aplinkybes matyti, kad atsakovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai yra mažesni negu pusė atsakovės įmonės turimo turto vertė. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad nenustatyta, jog atsakovė įmonė yra nemoki. Be to, iš atsakovės teismui pateikto debitorių sąrašo matyti, kad atsakovės debitorinės skolos savo dydžiu artimos įmonės turimiems kreditoriniams įsiskolinimams ir sudaro 1.058.244,03 Lt (b. l. 34), kurias debitoriai vėluoja sumokėti. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu 2011 m. be šios yra iškelta tik viena byla dėl 4.590,86 Lt priteisimo UAB „Technomega“, tačiau įtakos įmonės nemokumui šis įsiskolinimas neturi. Kitų užvestų ar užbaigtų civilinių bylų atsakovės atžvilgiu nenustatyta, apart Kauno miesto apylinkės teismo c. b. Nr. 2-23281-848/2010, kurioje 2010-11-22 įsiteisėjęs teismo 2010-10-11 preliminarus sprendimas dėl 10.549,96 Lt skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (10.549,96 Lt) nuo bylos iškėlimo dienos (2010-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1.158 bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškovei UAB „Avitelos prekyba“ (į. k. 142054984, buveinė Taikos pr. 15, Klaipėda) iš atsakovės įvykdytas, t. y. iš LITEKO atžymos Kauno miesto apylinkės teismo c. b. Nr. 2-23281-848/2010 matyti, kad 2011-02-18 grąžintas įvykdytas vykdomasis dokumentas.

8Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo.

9Įvertinus atsakovės turimą ir į balansą įrašytą turtą bei realių atsakovės pradelstų kreditoriams įsipareigojimų santykį, LITEKO duomenis, iš kurių matyti, kad ieškovės atžvilgiu užvesta tik viena byla dėl 4.590,86 Lt priteisimo, tai, kad įsiskolinimai valstybei (VMI – 1.659,63 Lt (b. l. 69)) ir VSDFV biudžetui (645,38 Lt (b. l. 33) nėra dideli, ar įtakojantys įmonės nemokumą, atsižvelgiant į atsakovės finansinių sunkumų laikiną pobūdį, spręstina, kad nagrinėjamu atveju nėra ĮBĮ 9 str. 5 dalyje numatytų pagrindų kelti bankroto bylą atsakovei. Taip pat nėra pateikta duomenų, kad atsakovė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų, taip pat ieškovė neprašo iškelti bankroto bylą atsakovei kitais ĮBĮ 9 str. 5 dalyje numatytais pagrindais, o ir iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nematyti, kad įmonės darbuotojai būtų pareiškę atsakovei reikalavimus dėl neišmokėto darbo užmokesčio.

10Esant tokioms aplinkybėms, ieškovė turi teisę pareikšti atsakovei individualų ieškinį dėl skolos išieškojimo, bet ne inicijuoti bankroto bylos iškėlimą.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 150 str., ĮBĮ 9 str.3 d. ir 9 str. 5 d.,

Nutarė

12atsisakyti iškelti UAB „Simobila“ (į. k. 170803857, reg. Kauno m. Raudondvario pl. 141) bankroto bylą pagal pareiškėjos UAB „ROTADA“ pareiškimą.

13Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2011-09-09 nutartimi ieškovės UAB „ROTADA“ (į. k. 165812922, reg. Kaune, Marijampolės sav., Pietarių k.) reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytą areštą atsakovės UAB „Simobila“ turtui ir piniginėms lėšoms; tai pat panaikinti UAB „Simobila“ (į. k. 170803857, reg. Kauno m. Raudondvario pl. 141) turto realizavimo ir išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus sustabdymą.

14Nutarties kopiją nusiųsti šalims.

15Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai