Byla 2A-461-622/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Audrius Saulėnas, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Editai Linkutei, Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovei V. Š., atsakovui G. Š., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo G. Š. apeliacinį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. Š. ieškinį atsakovui G. Š., institucijai teikiančiai išvadą, Skuodo rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, kreditoriui AB DnB NORD bankui, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendro turto padalinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama santuoką su atsakovu nutraukti dėl atsakovo kaltės; po santuokos nutraukimo palikti šalims santuokines pavardes „Š.“, „Š.“; nustatyti nepilnamečio sūnaus A. Š. gyvenamąją vietą kartu su ja; padalyti santuokoje įgytą turtą ir priteisti jai nuosavybės teise kolektyvinį sodą ( - ), unikalūs numeriai ( - ), (sodo pastatas, šiltnamis), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ); atsakovui G. Š. nuosavybės teise priteisti šaldytuvą „Boš“ (1200 Lt vertės), dujinę viryklę „Hansa“ (750 Lt vertės), skalbimo mašiną „Siemens“ (450 Lt vertės), video centrą „Dividi“ (200 Lt vertės), televizorių „Funai“ (1000 Lt vertės), stalą (200 Lt vertės), sekciją (600 Lt vertės), automobilį ( - ) (700 Lt vertės), automobilį ( - ) (3000 Lt vertės), 2 vnt. pjovimo staklių (1200 Lt vertės), statybines medžiagas (4000 Lt vertės), garažą (2000 Lt vertės), šiltnamį (3000 Lt vertės), žoliapjovę (700 Lt vertės); priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu su ieškovės reikalavimais sutiko iš dalies. Nesutiko, jog po santuokos nutraukimo ieškovei būtų palikta pavardė „Š.“. Su kitais ieškinio reikalavimais sutiko, neprieštaravo, kad santuokoje įgytas turtas būtų padalintas pagal ieškovės siūlymą, kitokios turto dalinimo tvarkos nepateikė.

5Skuodo rajono apylinkės teismas 2008-11-26 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Šalių santuoką nutraukė dėl atsakovo kaltės; po santuokos nutraukimo ieškovei paliko pavardę „B.“, atsakovui „Š.“; nustatė A. Š., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove. Santuokoje įgytą turtą padalino ieškinyje nurodyta tvarka, priteisė iš atsakovo 550 Lt žyminio mokesčio ir 4,50 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad Skuodo rajono apylinkės teismo 2008-04-25 nutartimi patvirtinta šalių taikos sutartis dėl materialinio išlaikymo sūnui A. Š. priteisimo. Likusią išduoto kredito sumą kreditoriui NORD/LB bankui dengti įsipareigojo ieškovė.

6Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2008-11-26 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad prieštaravimų dėl bendro turto padalijimo nereiškė, nes su ieškove buvo sutarę, kad už jai atitenkantį žemės sklypą ir rekonstruojamą pastatą ieškovė sumokės atsakovui kompensaciją. Po teismo sprendimo priėmimo ieškovė vengia vykdyti savo įsipareigojimus. Ieškovė, nurodydama dalijamo nekilnojamojo turto vertę, pateikė 2004-03-31 žemės sklypo ir pastatų vidutinės rinkos vertės nustatymą, taip suklaidindama atsakovą ir teismą. Remiantis Nekilnojamojo turto rinkos preliminaria išvada, žemės sklypo ir rekonstruojamo gyvenamojo namo rinkos vertė – 96 000 Lt. Teismas priteisė atsakovui šiltnamį ir garažą, kurie nuosavybės teise priklauso atsakovo tėvams – A. Š. ir R. Š. Iš teismo sprendimo neaišku, koks šiltnamis priteistas atsakovui – esantis ( - ), ieškovei priteistame žemės sklype, ar priklausantis atsakovo tėvams A. ir R. Š. Sprendimo rezoliucinė dalis neaiški, atsakovui priteistas garažas, šiltnamis, dvi automašinos be apibūdinančių individualių požymių. Atsakovui priteistas automobilis ( - ) yra nurašytas ir atiduotas į metalo laužą. Teismo sprendime nurodoma, kad atsakovui priteisiama turto už 24 300 Lt, nors pagal priteistą turtą matyti, kad atsakovui atitenka turto tik už 19 000 Lt. Iš nurodytos sumos atėmus garažą, šiltnamį ir automobilį ( - ), atsakovui nuosavybės teise atitektų turto už 13 300 Lt, o ieškovei – už 96 000 Lt.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Byloje nustatyta, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutuoktinių turto padalijimą.

9Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, darytina išvada, kad atsakovas neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo bei įsipareigojimų kreditoriui vykdymo. Todėl apeliacinės instancijos teismas minėtų aplinkybių netirs ir pasisakys tik dėl tos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo, dėl kurios yra paduotas apeliacinis skundas.

10Apeliacija – pirmosios instancijos teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdas, skirtas patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą neperžengiant apeliacinio skundo ribų. Apeliaciniame procese byla nėra nagrinėjama iš naujo, yra tikrinamas joje priimto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 302 straipsnis). Tai reiškia, jog ginčo šalys turi pareigą atidžiai rūpintis proceso eiga ir jau pirmosios instancijos teismui pateikti visus turimus įrodymus.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nevykdė pareigos teismo nustatytu terminu pateikti atsiliepimą į ieškinį. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atsakovas turėjo teisę išreikšti savo poziciją dėl ieškinio ir ją išreiškė teismo posėdžio metu nagrinėjant bylą iš esmės – sutiko su ieškovės siūloma turto padalinimo tvarka (b. l. 49–50). Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą ir priėmė sprendimą remdamasis ieškovės pateiktais į bylą rašytiniais įrodymais, ieškovės ir atsakovo paaiškinimais, dėl kurių teisingumo šalys prisiekė įstatymų nustatyta tvarka (b. l. 47–48). Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ginčo dėl turto dalybų tarp šalių nebuvo – atsakovas pripažino ieškovės reiškiamą ieškinį dalyje dėl turto padalinimo. CPK 140 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ieškinio pripažinimo institutas. Atsakovui pripažinus ieškinį (visą ar iš dalies), teismas gali toliau netirti įrodymų pripažintoje ieškinio dalyje ir baigti bylos nagrinėjimą iš esmės patenkindamas pareikštą ieškinį ar jo dalį.

12Apeliacinės instancijos teismui atsakovas pateikia Nekilnojamojo turto rinkos preliminarią išvadą, kurioje nustatyta didesnė žemės sklypo ir rekonstruojamo gyvenamojo namo rinkos vertė nei buvo nurodyta ieškovės pirmosios instancijos teismui pateiktuose rašytiniuose įrodymuose, taip pat Nekilnojamojo turto registro išrašą apie jo tėvams nuosavybės teise priklausantį turtą. Atsakovo teismui pateikta VĮ Registrų centro Mažeikių filialo išvada išduota 2008-12-22, Nekilnojamojo turto registro išrašas apie atsakovo tėvams priklausantį turtą – 2008-12-24, t.y. po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai reikalauja skatinti bylos dalyvius palaikyti greitą ir išsamų bylos tyrimą, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo ištirti įrodymai pakartotinai arba papildomai, taip pat nauji įrodymai apeliacinės instancijos teisme tiriami tik išimtiniais atvejais (CPK 314 straipsnis, 324 straipsnio 3 dalis). Atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateikta 2008-12-22 VĮ Registrų centro išvada, 2008-12-24 Nekilnojamojo turto registro išrašas galėjo būti pateikti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Atsakovas apeliaciniame skunde nepateikia įrodymų, kodėl šių rašytinių dokumentų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Atsakovo nurodyta aplinkybė, jog ieškovė buvo įsipareigojusi už jai atitenkantį žemės sklypą ir rekonstruojamą pastatą sumokėti atsakovui kompensaciją, nepagrindžiama jokiais įrodymais. Darytina išvada, kad reali žemės sklypo ir rekonstruojamo gyvenamojo namo rinkos kaina atsakovui buvo žinoma nuo ieškinio pateikimo dienos ir visus rašytinius įrodymus jis galėjo pateikti pirmosios instancijos teismui.

13Atsakovo teiginys, kad teismo sprendime nukrypta nuo CK 3.117 straipsnyje įtvirtinto sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, yra nepagrįstas. CK 3.123 straipsnyje numatytos sąlygos leidžia teismui nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo. Ginčo dėl turto padalijimo tarp šalių nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendime nustatyta turto padalijimo tvarka nepažeis šalių ir nepilnamečio vaiko teisių bei teisėtų interesų.

14Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad sprendimo rezoliucinė dalis yra neaiški. CPK 328 straipsnis draudžia apeliacinės instancijos teismui panaikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą vien formaliais pagrindais. Pažymėtina, kad atsakovas turi teisę pasinaudoti CPK 278 straipsnyje numatyta galimybe kreiptis į priėmusį sprendimą teismą dėl jo išaiškinimo.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Skuodo rajono apylinkės teismo 2008-11-26 sprendimo apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Skuodo rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai