Byla A-1120-492/2016
Dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja) teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, V. R., D. G., A. R. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos N. Š. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei įmonei Valstybės žemės fondui, V. R., A. R., D. G., trečiajam suinteresuotam asmeniui notarei V. S.-M. dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja N. Š. (toliau – ir pareiškėja) 2014 m. rugpjūčio 14 d. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą skundu, kurį vėliau tikslino (III tomas, b. l. 20–26), ir prašė: 1) panaikinti Valstybinės įmonės (toliau – ir VĮ) Valstybės žemės fondo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą „Dėl A. D. raštu pateiktų pastabų atliekant žemės sklypų (projektiniai Nr. 1249–1, 990 ir 991), esančių „( - )“, kadastrinius matavimus“ Nr. S–3001 (toliau – ir 2014 m. liepos 17 d. sprendimas, S–3001sprendimas) ir įpareigoti VĮ Valstybės žemės fondą patikslinti 1,42 ha žemės sklypo, unikalus Nr. „( - )“, esančio „( - )“ ribas, sumažinant šį žemės sklypą 0,42 ha dalimi, kaip numatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A–1895/2013 (toliau – ir LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartis), pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2014 rugsėjo 1 d. parengtą pasiūlymo schemą teisminiam nagrinėjimui; 2) panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo parengtą 2014 m. birželio 25 d. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą (toliau – ir 2014 m. birželio 25 d. ribų paženklinimo-parodymo aktas); 3) iš dalies panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 8VĮ–(14.8.2.)–556 (toliau – ir 2014 m. birželio 13 d. įsakymas) 1 punktą, kuriuo patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems Kauno miesto (buv. „( - )“) kadastro vietovėje projektinių sprendinių planuose grąžinami natūra žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2 ir 3 punktuose (sklypų Nr. 990 ir 991) nurodyto 0,51 ha ir 0,50 ha suprojektuotų sklypų plotų, tiek, kiek jie patenka į N. Š. priklausančio 1 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. „( - )“), ir toje dalyje, kuria patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems perduodami neatlygintinai nuosavybėn asmeninio ūkio žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2 punkte (sklypo Nr. 1249–1) nurodyto suprojektuoto sklypo ploto – 0,94 ha; 4) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 8VĮ–(14.8.2.)–78 (toliau – ir 2014 m. vasario 11 d. įsakymas) 4 punktą ir įpareigoti atsakovą Nacionalinės žemės tarnybą atstatyti N. Š. vardu buvusio įregistruoto žemės sklypo (registro Nr. „( - )“), esančio „( - )“ (unikalus Nr. „( - )“), duomenis, buvusius iki šio įsakymo įvykdymo; 5) iš dalies panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ–(14.8.2.)–272 "Dėl Kauno miesto (buv. „( - )“) 1901 kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamam planui rengti teritorijos patvirtinimo" (toliau – ir 2014 m. kovo 31 d. įsakymas) 1.2. punktą dalyje dėl N. Š. priklausančio 1,42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) dalies – 1 ha priskyrimo laisvos valstybinės žemės fondo žemei (plotas Nr. 48); 6) iš dalies panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. liepos 28 d. sprendimų „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje piliečiui A. R." Nr. 8S–(14.8.3.)–322 (toliau – ir 2014 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. 8S–(14.8.3.)–322) ir „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje piliečiui K. R.“ Nr. 8S–(14.8.3.)–323 (toliau – ir 2014 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. 8S–(14.8.3.)–323) 1.1. punktus toje dalyje, kurioje grąžintų natūra žemės sklypų Nr. 990 ir Nr. 991 dalys kartu paėmus viršija iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausiusio 1,42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) valstybės nuosavybėn paimtą 0,42 ha žemės plotą; 7) panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarės V. S.-M. patvirtintą 2014 m. rugpjūčio 25 d. paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, notarinio registro Nr. „( - )“ (toliau – ir 2014 m. rugpjūčio 25 d. Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas), toje dalyje, kiek šiuo paveldėjimo teisės liudijimu patvirtintas A. R. ir V. R. paveldėjimas į žemės sklypo, unikalus Nr. „( - )“, kadastrinis Nr. „( - )“, dalį, patenkančią į N. Š. nuosavybės teise valdomą 1 ha žemės sklypą (kadastro Nr. „( - )“); 8) panaikinti VĮ Valstybinės žemės fondo vyr. inžinieriaus G. P. 2004 m. gruodžio 22 d. parengtą planą (toliau – ir 2004 m. gruodžio 22 d. planas) su pažymėtomis J. R. turėto iki 1940 m. žemės sklypo ribomis.

5Pareiškėja paaiškino, kad atsakovo VĮ Valstybinės žemės fondo 2014 m. birželio 12 d. kvietimu buvo informuota, kad 2014 m. birželio 25 d. 9 val. bus vykdomi jai suprojektuoto žemės sklypo (projektinis Nr. 1249-1), A. R. suprojektuoto žemės sklypo (proj. Nr. 990) ir K. R. suprojektuoto žemės sklypo (projektas Nr. 991), esančių „( - )“, ribų paženklinimo darbai ir kadastriniai matavimai. Matavimuose ji dalyvavo, tačiau su žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktu nesutiko dėl to, kad pareiškėjai nenaudinga linkme buvo bandoma pakeisti jos nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“) konfigūraciją ir sumažinti žemės sklypo plotą taip, kad vietoj 1 ha suformuojamas tik 0,94 ha ploto sklypas, kas prieštarauja įsiteisėjusiai LApT 2013 m. spalio 10 d. nutarčiai. Šios teismo nutarties rezoliucinės dalies 3 punkte nustatyta, kad iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio 1,42 ha žemės sklypo „( - )“ valstybės nuosavybėn grąžinama tik šio sklypo dalis – 0,42 ha plotas. Tačiau atsakovai, visiškai ignoruodami įsiteisėjusį teismo sprendimą, nori performuoti nurodytą pareiškėjai priklausantį žemės sklypą tokiu būdu, kad iš pačios vertingiausios vakarinės sklypo dalies būtų nurėžta daugiau nei 0,42 ha ploto ir „prikabintas“ apleistos bei dirvonuojančios valstybinės žemės plotas iš pietų pusės. 2014 m. birželio 17 d. sprendimu „Dėl A. D. raštu pateiktų pastabų atliekant žemės sklypų (projektiniai Nr. 1249–1, 990 ir 991), esančių „( - )“, kadastrinius matavimus“ Nr. S–3001, VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius nusprendė netikslinti žemės sklypo (projektinis Nr. 1249–1), esančio „( - )“., ribų vietovėje, kadangi, kaip nurodyta sprendime, paženklinto sklypo ribos atitinka Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto vedėjo 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 8VĮ–(14.8.2.)-556 patvirtintame Kauno miesto 1901 (buv. „( - )“) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilygintame plane suprojektuotas ribas. Nurodytas įsakymas priimtas dėl pareiškėjos nuosavybės teise valdomo žemės sklypo ribų pakeitimo, tačiau su pareiškėja nesuderintas ir pažeidžia jos kaip sklypo savininkės teises ir teisėtus interesus. Gavusi skundžiamą atsakovo VĮ Valstybės žemės fondo sprendimą, sužinojo apie tai, kad sprendimas grindžiamas Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo įsakymu, tačiau paties įsakymo, kuris nurodytas sprendime, atsakovas nepateikė. Dėl to ji 2014 m. birželio 31 d. prašymu kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrių su prašymu ir 2014 m. rugpjūčio 6 d. jai buvo pateiktas skundžiamas įsakymas su priedu-sąrašu ir projektinių sprendinių planu. Fiksuodamas žemės sklypo kadastro duomenų pasikeitimą, matininkas privalėjo vadovautis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 51 punktu, kuris imperatyviai nurodo, jog kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos žemės naudmenos, kurių reikia žemės kadastro duomenims, nurodytiems Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje, nustatyti, ir fiksuojami kiti pakitimai; parengiamas žemės sklypo planas; apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas bei atliekami kiti šiame punkte nurodyti veiksmai, kurie šiuo atveju nebuvo atlikti. Pareiškėjos nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, esantis „( - )“ (unikalus Nr. „( - )“), be jos žinios ir sutikimo buvo išregistruotas, o parengtame projektinių sprendinių plane iš esmės pakeistos žemės sklypo ribos, kas pažeidžia pareiškėjos teises, nes pablogina žemės sklypo padėtį, lyginant su buvusia. Tai sužinojo iš VĮ Registrų centro 2014 m. rugpjūčio 8 d. rašto, kai kreipėsi dėl duomenų apie gretimų sklypų savininkams suformuotus žemės sklypus pateikimo. Iš 2014 m. rugpjūčio 12 d. išrašo apie savo žemės sklypą (su istorija) duomenų sužinojo, kad pareiškėjai priklausantis žemės sklypas „( - )“ jau išregistruotas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo 2014 m. vasario 11 d. įsakymo pagrindu. Įsakymas priimtas neteisėtai, nes prieštarauja galiojančiam Kauno apskrities viršininko 2003 m. gegužės 12 d. sprendimui Nr. 19/4245 ir įsakymui Nr. 02–01–2999, kurių pagrindu nurodytas žemės sklypas buvo įregistruotas pareiškėjai nuosavybės teise viešajame registre. Įsiteisėjusia LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi paminėti Kauno apskrities viršininko įsakymas bei sprendimas buvo panaikinti tik iš dalies. Dėl paminėtos aplinkybės atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys – Kauno miesto skyrius, atlikdamas skundžiamus veiksmus, pažeidė Konstitucijos 23 straipsnio saugomas pareiškėjos nuosavybės teises. Tai pripažino pats atsakovas savo 2014 m. rugpjūčio 14 d. rašte Nr. lSS–(7.5.)–2123. Todėl naikintinas 2014 m. vasario 11 d. įsakymas ir 2014 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. 8S–(14.8.3.)–322. Šiuo sprendimu A. R. atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko J. R. iki nacionalizacijos valdytą žemę, grąžinant natūra 0,5102 ha žemės sklypą Nr. 990, „( - )“. Iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad tai tas pats sklypas kadastriniu Nr. „( - )“, kuris suformuotas pareiškėjos nuosavybės teise valdomo nurodyto žemės sklypo ribose. Panaikinus neteisėtus atsakovų sprendimus ir įsakymą, atsakovai įpareigoti patikslinti 1,42 ha žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“), esančio „( - )“ ribas, sumažinant šį žemės sklypą tik 0,42 ha dalimi, kaip numatyta LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartyje ir pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2014 m. rugsėjo 1 d. parengtą pasiūlymo schemą teisminiam nagrinėjimui. Tokiu būdu būtų atstatytos pareiškėjos pažeistos teisės.

6Pareiškėja ir jos atstovės taip pat nurodė, kad iš UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2014 m. rugsėjo 1 d. parengtos pasiūlymo schemos sužinojo, jog pareiškėjos teisės yra pažeistos suformuojant ne tik žemės sklypą kadastriniu Nr. „( - )“, bet ir kitą žemės sklypą – kadastriniu Nr. „( - )“. Nedidelė šio žemės sklypo dalis taip pat patenka į pareiškėjos nuosavybės teise valdomo žemės sklypo ribas. Todėl tais pačiais motyvais naikintinas ir 2014 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. 8S–(14.8.3.)–323, kurio pagrindu buvo įregistruotas šis žemės sklypas.

7Susipažinus su atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į jos pareikštą skundą, pareiškėja sužinojo, kad jai nuosavybės teise priklausantis 1,42 ha ploto žemės sklypas, kadastriniu numeriu „( - )“, buvo priskirtas laisvos valstybinės žemės fondo žemei Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 31 d. įsakymu. Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais bei esant galiojančiam Kauno apskrities viršininko 2003 m. gegužės 12 d. sprendimui Nr. 19/4245, iš dalies naikintinas ir Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. kovo 31 d. įsakymas, toje dalyje, kur pareiškėjai priklausančio 1,42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) dalis – 1 ha buvo priskirtas laisvos valstybinės žemės fondo žemei ir toje teritorijoje (to sklypo vietoje) buvo suprojektuoti sklypai Nr. 990 ir Nr. 991 A. R. bei K. R..

8Taip pat pabrėžė, kad A. R. įpėdiniams yra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, kurio pagrindu VĮ Registrų centre jiems įregistruotos nuosavybės teisės į ginčijamą 0,5102 ha žemės sklypą. Gavusi šiuos duomenis pareiškėja kreipėsi į VĮ Registrų centrą ir jai buvo pateiktas Vilniaus m. 1-ojo notaro biuro notarės V. S.-M. patvirtintas 2014 m rugpjūčio 25 d. Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas (notarinio registro Nr. „( - )“) iš kurio matyti, kad po A. R., mirusio „( - )“, mirties ginčo žemės ūkio paskirties 0,5102 ha žemės sklypą Kauno m. k.v., kadastrinis Nr. „( - )“, paveldėjo du įpėdiniai: ¼ dalį mirusiojo sutuoktinė A. R. ir ¾ dalis – mirusiojo sūnus V. R.. Panaikinus aukščiau nurodytus sprendimus ir įsakymus, iš dalies naikintinas ir 2014 m. rugpjūčio 25 d. Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas.

9Su atsiliepimu į skundą Nacionalinė žemės tarnyba pateikė vyriausiojo inžinieriaus G. P. 2004 m. gruodžio 22 d. parengtą planą su pažymėtomis J. R. turėto iki 1940 m. žemės sklypo ribomis. Šiuo planu atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas rėmėsi suformuodamas A. R. nuosavybės teisių atkūrimui natūra 0,5102 ha žemės sklypo Kauno m. k.v., kadastrinis Nr. „( - )“, planą. Tačiau G. P. parengtas planas yra netikslus, prieštarauja individualios įmonės „Geodeziniai matavimai“ parengtam planui, kuris atliktas naudojant naujausias technologijas.

10Pareiškėja ir jos atstovės taip pat nurodė, kad nepraleido termino skundui paduoti, kadangi pirminiu 2014 m. rugpjūčio 7 d. skundu pareiškėja kreipėsi į teismą dėl VĮ Valstybės žemės fondo 2014 m. liepos 17 d. sprendimo panaikinimo. Šis sprendimas pareiškėjos įgaliotinei buvo atsiųstas paprastu paštu 2014 m. liepos 19 d. Skundžiamas 2014 m. birželio 13 d. įsakymas Nacionalinės žemės tarnybos buvo pateiktas į advokatės A. M. 2014 m. liepos 31 d. paklausimą ir pridėtas prie 2014 m. rugpjūčio 4 d. rašto „Dėl dokumentų kopijų pateikimo“. 2014 m. rugsėjo 4 d. patikslintu skundu pareiškėja pareiškė teismui papildomus reikalavimus dėl 2014 m. vasario 11 d. įsakymo 4 punkto panaikinimo ir 2014 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 8S–(14.8.3.)–322 panaikinimo. 2014 m. vasario 11 d. įsakymas buvo pateiktas įgaliotinei A. D. su VĮ Registrų centro Kauno filialo 2014 m. rugpjūčio 12 d. išrašu. Apie sprendimą pareiškėjos įgaliotai atstovei tapo žinoma tik iš Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. rugpjūčio 14 d. atsakymo į jos 2014 m. birželio 9 d. skundą, o VĮ Registrų centre šis sprendimas įregistruotas tik 2014 m. rugpjūčio 1 d. Tai matyti iš 2014 m. rugpjūčio 21 d. VĮ Registrų centro išrašo, pateikto su patikslintu skundu. 2014 m. lapkričio 18 d. patikslintu skundu pareiškėja teismui pareiškė papildomą reikalavimą dėl 2014 m. kovo 31 d. įsakymo dalies panaikinimo. Šis įsakymas pareiškėjos įgaliotinei buvo įteiktas kartu su atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. spalio 13 d. atsiliepimu į patikslintą skundą, kaip ir 2014 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. 8S–(14.8.3.)–323, ginčijamas 2014 m. rugpjūčio 25 d. paveldėjimo teisės liudijimas bei Valstybinės žemės fondo vyr. inžinieriaus G. P. 2004 m. gruodžio 22 d. parengtas planas su pažymėtomis J. R. turėto iki 1940 m. žemės sklypo ribomis. Pareiškėja turėjo teisę dėl savo pažeistų teisių, jau esant priimtiems sprendimams dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo ir nuosavybės teisių atkūrimo, kreiptis tiesiogiai į teismą.

11Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimuose į skundą ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepimuose į skundą (II tomas, b. l. 2–16, 134–137, 180–183, III tomas, b. l. 50–54) atsakovas nurodė, taip pat atsakovo atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad patikslinto skundo trečiasis, penktasis ir šeštasis reikalavimai nėra pakankamai aiškiai suformuluoti, patikslintas skundas dėl šių reikalavimų turėtų būti atmestas. Taip pat nurodė, kad pirmuoju ir antruoju patikslinto skundo reikalavimais ginčijami administraciniai aktai yra procedūrinio pobūdžio dokumentai, o VĮ Valstybės žemės fondo atsakymas nesukelia pareiškėjai teisinių pasekmių, nes yra informacinio pobūdžio. Dėl aštuntojo patikslinto skundo reikalavimo nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas pagal šiuo reikalavimu ginčijamą planą nagrinėjo civilinę bylą, pareiškėja šio plano neginčijo. VĮ Valstybinės žemės fondo vyr. inžinieriaus G. P. 2004 m. gruodžio 22 d. parengtame plane buvo nustatytos J. R. turėto iki 1940 m. žemės sklypo ribos. Pažymėjo, kad septintasis patikslinto skundo reikalavimas, kuriuo ginčijamas paveldėjimo teisės liudijimas, yra išvestinis ir jo tenkinimas priklauso nuo to, ar bus patenkinti kiti pareiškėjos reikalavimai. Atkreipė dėmesį, kad Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 31 d. įsakymas nuo 2014 m. rugpjūčio 27 d. buvo patalpintas Nacionalinės žemės tarnybos internetiniame puslapyje www.nzt.lt, todėl laikytina, kad apie jį pareiškėjai turėjo tapti žinoma dar 2014 m. rugpjūčio 27 d., o tokiu atveju apskundimo terminas baigėsi 2014 m. rugsėjo 27 d. Tai duoda pagrindą išvadai, kad pareiškėja yra praleidusi terminą paminėtam įsakymui skųsti.

13Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimuose į skundą, taip pat jo atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsiliepime į skundą (I tomas, b. l. 121–126, II tomas, b. l. 138–141, 173–176, III tomas, b. l. 45–48) atsakovas nurodė, taip pat atsakovo atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad pareiškėja iš esmės ginčija Nacionalinės žemės tarnybos Kauno skyriaus administracinius aktus, o pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimai VĮ Valstybės žemės fondo parengtų dokumentų atžvilgiu yra išvestiniai. VĮ Valstybės žemės fondo parengti ir pareiškėjos prašomi naikinti dokumentai: 2014 m. birželio 26 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas, 2014 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. S–3001 patys savaime nesukuria jai jokių teisinių pasekmių ir nelaikytini administraciniais aktais.

15Atsakovai: V. R., A. R., D. G. atsiliepime į skundą taip pat atsakovas V. R. ir jo atstovas teismo posėdžio metu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Atsiliepime į skundą (II tomas, b. l. 124–128) atsakovai nurodė, taip pat atsakovas V. R. ir jo atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad LApT 2013 m. spalio 10 d. nutarties vykdymo tvarka nebuvo nurodyta, dėl šios nutarties vykdymo išaiškinimo į teismą taip pat niekas nesikreipė, todėl įgaliotos valstybės institucijos turėjo teisę savarankiškai nuspręsti, kaip procedūriškai įvykdyti šią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Pirmasis administracinis aktas, priimtas vykdant LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartį, yra 2014 m. vasario 11 d. įsakymas, kurio pagrindu pareiškėjos vardu įregistruotas žemės sklypas iš Nekilnojamojo turto registro išregistruotas nuo 2014 m. vasario 14 d. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 1 dalis nustato, kad nekilnojamojo turto registro duomenys apie nekilnojamąjį daiktą ir k. t. yra vieši, dėl to sutikti su pareiškėjos teiginiais, kad ji apie ginčijamą įsakymą sužinojo tik po pusės metų po jo priėmimo ir žemės sklypo išregistravimo, nėra jokio pagrindo. Pareiškėja yra praleidusi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatytą terminą šiam administraciniam aktui ginčyti, kurį šiuo atveju nustato specialus įstatymas – Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 6 dalis. Be to, pareiškėja, ginčydama minėtą įsakymą, privalėjo laikytis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nustatytos išankstinės neteisminės jo ginčijimo tvarkos. Pareiškėja Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. SVĮ–(14.8.2.)–78 bei Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1P–90 nustatyta ikiteismine tvarka neskundė, praleido nustatytus terminus tai padaryti, todėl prarado teisę šį administracinį aktą ginčyti teismine tvarka. Kiti pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimai, 2014 m. vasario 11 d. įsakymui esant nenuginčytam, yra teisiškai nereikšmingi, nes jų patenkinimo atveju nesukels pareiškėjos pageidaujamų teisinių pasekmių. 2014 m. kovo 31 d. įsakymo daliai ginčyti pareiškėja taip pat turėjo laikytis išankstinės neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir terminų ir tik tada kreiptis į teismą. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja prašo panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo parengtą 2014 m. birželio 25 d. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą, kuris apskritai nelaikytinas administraciniu aktu, ir kuris tėra procedūrinis ir savarankiškų teisinių pasekmių nesukeliantis dokumentas. Pareiškėja nenurodo, kokiems konkrečiai aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentams prieštarauja VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus 2014 m. liepos 17 d. sprendimas Nr. S–3001. Kiti pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimai susiję su aukščiau aptariamais reikalavimais, yra išvestinio pobūdžio, todėl nesant pagrindo priimti, nagrinėti ir tenkinti pirminių patikslinto skundo reikalavimų, atitinkamai nėra pagrindo tenkinti ir išvestinių reikalavimų.

17Atsakovė. D. G. teismo posėdyje taip pat prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, tačiau papildomų argumentų nenurodė.

18II.

19Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 25 d. sprendimu (III t., b. l. 81–95) nusprendė pareiškėjos N. Š. patikslintą skundą patenkinti iš dalies:

20administracinę bylą nutraukti dalyje dėl reikalavimų panaikinti 2014 m. birželio 25 d. VĮ Valstybės žemės fondo parengtą žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir 2004 m. gruodžio 22 d. VĮ Valstybinės žemės fondo vyr.inžinieriaus G. P. parengtą planą su pažymėtomis J. R. turėto iki 1940 metų žemės sklypo ribomis;

21panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. vasario 11 d. įsakymo 4 punktą;

22įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybą atstatyti N. Š. vardu buvusio įregistruoto žemės sklypo (registro Nr. „( - )“, unikalus Nr. „( - )“), esančio „( - )“, duomenis, buvusius iki 2014 m. vasario 11 d. įsakymo 4 punkto įvykdymo;

23panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ–(14.8.2.)–272 „Dėl Kauno miesto (buv. „( - )“) 1901 kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamam planui rengti teritorijos patvirtinimo“ 1.2 punktą dalyje dėl N. Š. priklausančio 1,42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) dalies (1 ha ploto) priskyrimo laisvos valstybinės žemės fondo žemei;

24panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. S-3001 „Dėl A. D. raštu pateiktų pastabų atliekant žemės sklypų (projektiniai Nr. 1249-1, 990 ir 991), esančių A. K., kadastrinius matavimus“;

25panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 8VĮ–(14.8.2.)–556 1 punktą, kuriuo patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems Kauno miesto (buv. „( - )“) kadastro vietovėje projektinių sprendinių planuose grąžinami natūra žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2, 3 punktuose (sklypų Nr. 990 ir Nr. 991) nurodyto 0,51 ha ir 0,50 ha suprojektuotų sklypų plotų, tiek, kiek jie patenka į N. Š. priklausančio 1 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. „( - )“) ir dalyje, kuria patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems perduodami neatlygintinai nuosavybėn asmeninio ūkio žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2 punkte (sklypo Nr. 1249-1) nurodyto suprojektuoto sklypo ploto (0,94 ha);

26panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. liepos 28 d. sprendimų „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje piliečiui A. R.“ Nr. 8S–(14.8.3.)–322 1.1. punktą dalyje ir „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje piliečiui K. R.“ Nr. 8S–(14.8.3.)–323 1.1. punktą dalyje, kuriose grąžintų natūra žemės sklypų Nr. 990 ir Nr. 991 dalys kartu paėmus viršija iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausiusio 1,42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) valstybės nuosavybėn paimtą 0,42 ha žemės plotą;

27panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarės V. S.-M. 2014 m. rugpjūčio 25 d. patvirtintą Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą (notarinio registro Nr. „( - )“) dalyje, kiek šiuo paveldėjimo teisės liudijimu patvirtintas A. R. ir V. R. paveldėjimas į žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“, kadastrinis Nr.: „( - )“) dalį, patenkančią į N. Š. nuosavybės teise valdomą 1 ha žemės sklypą (kadastro Nr. „( - )“);

28patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą VĮ Valstybės žemės fondą patikslinti 1,42 ha žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“), esančio „( - )“, ribas, sumažinant šį žemės sklypą 0,42 ha dalimi, kaip numatyta LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartyje, atmesti kaip nepagrįstą.

29Pirmos instancijos teismas pripažino, kad administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, jog 1996 m. gruodžio 17 d. Kauno apskrities valdytojo administracijos įsakymo Nr. 05-6487 99 punktu buvo patvirtintas 2 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, naudojimo teisėtumas pareiškėjai (Nuosavybės teisių atkūrimo byla Nr. 3772). 2003 m. gegužės 12 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-2999 ir tos pačios dienos sprendimu Nr. 19/4245 pareiškėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2 ha žemę perduodant neatlygintinai asmeninio ūkio 1, 42 ha žemės sklypą, esantį „( - )“, bei 0,58 ha žemės sklypą, esantį „( - )“ (Nuosavybės teisių atkūrimo byla Nr. 3772). LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi panaikino 1996 m. gruodžio 17 d. Kauno apskrities valdytojo administracijos įsakymo Nr. 05-6487 99 punkto dalyje dėl 0,42 h. žemės sklypo, esančio „( - )“, dalies naudojimo, 2003 m. gegužės 12 d. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymo Nr. 02-01- 2999 (Nr. 1-4245) dalį, kurios pagrindu pareiškėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2 ha žemę, perduodant neatlygintinai asmeninio ūkio 1,42 ha žemės sklypą, dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,42 h. žemės sklypo, esančio „( - )“, dalį bei 2003 m. gegužės 12 d. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 19/4245, kuriuo pareiškėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2 ha, perduodant neatlygintinai nuosavybėn 2 ha žemės sklypą dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,42 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, dalį, šią 0,42 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, dalį grąžinant valstybės nuosavybėn. Vadovaujantis LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjas priėmė 2014 m. vasario 11 d. įsakymą, o 2014 m. kovo 31 d. įsakymo 1.2 punktu patvirtino Kauno miesto (buv. „( - )“) 1901 kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės fondą – 45, 50 ha. 2014 m. birželio 13 d. įsakymu buvo patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems Kauno miesto (buv. „( - )“) kadastro vietovėje projektinių sprendinių planuose grąžinami natūra žemės sklypai ir kuriems suprojektuoti asmeninio ūkio žemės sklypai. Sąrašo 2 punktu pareiškėjai buvo suprojektuotas 0,94 ha žemės sklypas. Piliečių, kuriems suprojektuoti natūra grąžinami žemės sklypai, sąrašo 2 p., 3 p. A. R. ir K. R. buvo suprojektuoti 0,51 ha ir 0,50 ha žemės sklypai (sklypų Nr. plane 990 ir 991). VĮ Valstybės žemės fondo 2014 m. birželio 12 d. raštu Nr. K5-2-4448 pareiškėja buvo informuota, kad bus vykdomi pareiškėjai, A. R., K. R. suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo darbai ir atliekami kadastriniai matavimai. 2014 m. birželio 25 d. buvo surašytas Žemės sklypų paženklinimo-parodymo aktas, kuriame pareiškėjos atstovė pateikė pastabas, jog su juo nesutinka. VĮ Valstybės žemės fondas 2014 m. liepos 17 d. sprendimu S–3001 nutarė netikslinti žemės sklypo (projektinis Nr. 1249-1), esančio „( - )“, ribų vietovėje, kadangi paženklinto žemės sklypo ribos atitinka 2014 m. birželio 13 d. įsakymą. Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. liepos 28 d. sprendimais Nr. 8S-(14.8.3.)-322 ir Nr. 8S–(14.8.3.)–323 buvo atkurtos nuosavybės teisės grąžinant natūra žemės sklypus Nr. 990 ir Nr. 991.

30Remdamasis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 13, 20 straipsniais bei 22 straipsnio 1 dalyje išdėstytu teisiniu reglamentavimu, teismas sprendė, kad jokių teisinių pasekmių nesukeliantis skundžiamas aktas ar veiksmas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra nurodęs, jog, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. ABTĮ 101 str. 1 d. nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

31Pareiškėjo skundžiamas 2014 m. birželio 25 d. ribų paženklinimo-parodymo aktas buvo parengtas įgyvendinant Kauno miesto (buv. „( - )“) 1901 kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamą planą. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintą Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau – ir Metodika) 137 p., suprojektuoti žemės sklypai vietovėje ženklinami ir žemės sklypo planas bei kiti žemės sklypų suformavimui reikalingi dokumentai rengiami Metodikos IV skyriaus septintajame skirsnyje nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ( toliau – ir Vyriausybės) 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 12 punktu, žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą). Nagrinėjamu atveju pareiškėjai pasekmes sukelia galutinis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimas suformuoti žemė sklypą, o ginčijamas 2014 m. birželio 25 d. ribų paženklinimo-parodymo aktas laikytinas tarpiniu, procedūriniu sprendimu, sudarančiu prielaidas galutiniam sprendimui priimti ir jo panaikinimas nesukeltų pareiškėjai teisinių pasekmių.

32Teismas nurodė, kad prašymas panaikinti 2004 m. gruodžio 22 d. parengtą planą su pažymėtomis J. R. turėto iki 1940 m. žemės sklypo ribomis negali būti nagrinėjamas kaip savarankiškas reikalavimas, argumentus dėl šio plano neteisėtumo pareiškėja galėtų reikšti ginčydama sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

33Teismas nusprendė, jog administracinė byla dalyje dėl reikalavimų panaikinti VĮ Valstybės žemės fondas parengtą 2014 m. birželio 25 d. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą, panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo vyr. inžinieriaus G. P. 2004 m. gruodžio 22 d. parengtą planą su pažymėtomis J. R. turėto iki 1940 m. žemės sklypo ribomis nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu.

34Remdamasis ABTĮ 22 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalyje, Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1, 2 dalyse išdėstytu teisiniu reglamentavimu, teismas nurodė, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 4 d.). Iš esmės toks reguliavimas yra numatytas ir Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklėse, patvirtintose Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90.

35Pirmos instancijos teismas pabrėžė, jog LVAT nutartyse nuosekliai laikomasi praktikos, jog ginčams dėl administracinių aktų, susijusių su nuosavybės teisių į mišką, žemę ir vandens telkinius atkūrimu, kilusiems iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, tačiau privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka netaikoma ginčui, kilusiam po sprendimo dėl nuosavybės teisių priėmimo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai nuosavybės teisės yra atkurtos 2003 m. gegužės 12 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-2999 ir tos pačios dienos sprendimu Nr. 19/4245 (Nuosavybės teisių atkūrimo byla Nr. 3772). LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi minėtą sprendimą ir įsakymą panaikino tik dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,42 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, dalį. Taigi, likusios sprendimo ir įsakymo dalys (dėl 1 ha žemės ploto) yra galiojančios. Be to, Nacionalinės žemės tarnybos sprendimais Nr. 8S-(14.8.3.)-322 ir Nr. 8S-(14.8.3.)-323 buvo atkurtos nuosavybės teisės A. R. ir K. R.. Nagrinėjamas ginčas yra kilęs jau po sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, todėl Žemės reformos įstatymo 18 str. reglamentuota išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka netaikytina.

36Pirmos instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 13, 20 straipsniais, 33 straipsnio 1 dalimi, Piliečių nuosavybės teisų į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 17 straipsniu, 19 straipsnio 1 dalimi, ir, įvertinęs visas byloje išdėstytas aplinkybes, sprendė, jog, pareiškėja, žinodama apie LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartį, pagrįstai tikėjosi, kad jai bus suformuotas 1 ha ploto žemės sklypas, todėl vien iš Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-272 nėra aišku, jog minėtas įsakymas pažeidžia pareiškėjos teises. Todėl laikyta, kad apie tai, jog visas pareiškėjai priklausantis 1,452 ha žemės plotas priskirtas laisvos žemės fondui, pareiškėja realiai sužinojo tik iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimo į skundą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikyta, jog pareiškėja nepraleido ABTĮ 33 straipsnio numatyto vieno mėnesio bei Piliečių nuosavybės teisų į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nustatyto 30 dienų termino (sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo ginčyti) skundui paduoti.

37Teismas nustatė, jog LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi panaikino administracinius aktus dalyje tik dėl 0,42 ha žemės ploto (bendras plotas buvo 1,42 ha), nurodydamas šią 0,42 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, dalį grąžinti valstybės nuosavybėn, tačiau atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama minėtą nutartį, išformavo visą pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ir visą šio sklypo plotą įtraukė į laisvos valstybinės žemės fondą, todėl neliko nekilnojamojo daikto, į kurio dalį (1 ha) pareiškėjai pagrįstai bei teisėtai buvo atkurtos nuosavybės teisės. Pirmos instancijos teismas nusprendė, kad ginčijami atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos priimti administraciniai aktai: 2014 m. vasario 11 d. įsakymo 4 punktas, 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-272 1.2 punktas dalyje dėl N. Š. priklausančio 1, 42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) dalies (1 ha) priskyrimo laisvos valstybinės žemės fondo žemei (žemės plotas Nr. 48) yra nepagrįsti bei neteisėti, kadangi priimti esant iš dalies galiojantiems įsakymui ir sprendimui, kuriais pareiškėjai atkurtos nuosavybės teisės, todėl naikintini vadovaujantis ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p. pagrindu (ABTĮ 88 str. 2 p.).

38Teismui konstatavus, jog atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nepagrįstai nutarė teikti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui išbraukti N. Š. vardu įregistruoto žemės sklypo (registro Nr. „( - )“) duomenis ir išformuoti žemės sklypą, esantį „( - )“, tenkintas ir išvestinis pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimas – įpareigoti atsakovą Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos atstatyti N. Š. vardu buvusio įregistruoto žemės sklypo (registro Nr. „( - )“, unikalus Nr. „( - )“), esančio „( - )“, duomenis, buvusius iki šio įsakymo įvykdymo (ABTĮ 88 str. 2 p.). Atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai išformavus pareiškėjos žemės sklypą ir priskyrus jį laisvos valstybinės žemės fondui, atsakovas pradėjo sklypo pareiškėjai suformavimo procedūras, taip pat atkūrė nuosavybės teises į buvusio savininko J. R. nuosavybės teisėmis valdytą žemę natūra. Kadangi šie teisės aktai atsirado neteisėtu pagrindu – viešojo administravimo subjekto priimtiems įstatymams prieštaraujantiems administraciniams aktams, todėl, panaikinus 2014 m. vasario 11 d. įsakymo 4 p. ir 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-272 1. 2. punktą dalyje dėl N. Š. priklausančio 1,42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) dalies (1 ha) priskyrimo laisvos valstybinės žemės fondo žemei (plotas Nr. 48), naikintini ir po panaikinamų aktų priėmimo priimti administraciniai aktai: 2014 m. liepos 17 d. sprendimas Nr. S-3001, 2014 m. birželio 13 d. įsakymo 1 punktas, kuriuo patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems Kauno miesto (buv. „( - )“) kadastro vietovėje projektinių sprendinių planuose grąžinami natūra žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2, 3 punktuose (sklypų Nr. 990 ir Nr. 991) nurodytų 0,51 ha ir 0,50 ha suprojektuotų sklypų plotų, tiek, kiek jie patenka į N. Š. priklausančio 1 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. „( - )“), ir toje dalyje, kuria patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems perduodami neatlygintinai nuosavybėn asmeninio ūkio žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2 punkte (sklypo Nr. 1249-1) nurodyto suprojektuoto sklypo ploto – 0,94 ha, 2014 m. liepos 28 d. sprendimų Nr. 8S-(14.8.3.)-322 ir Nr. 8S-(14.8.3.)-323 1. 1. punktai dalyje, kurioje grąžintų natūra žemės sklypų Nr. 990 ir Nr. 991 dalys kartu paėmus viršija iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausiusio 1,42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) valstybės nuosavybėn paimtą 0,42 ha žemės plotą. Dėl tų pačių aplinkybių naikintinas ir Vilniaus m. 1-ojo notaro biuro notarės V. S.-M. patvirtintas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas (notarinio registro Nr. „( - )“) toje dalyje, kiek šiuo paveldėjimo teisės liudijimu patvirtintas A. R. ir V. R. paveldėjimas į žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“, kadastrinis Nr.: „( - )“) dalį, patenkančią į N. Š. nuosavybės teise valdomą 1 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. „( - )“).

39Pirmos instancijos teismas nustatė, kad, teismui panaikinus administracinius aktus, kuriais pareiškėjai priklausantis 1,42 ha žemės sklypas, esantis „( - )“ buvo išformuotas ir priskirtas laisvos valstybinės žemės fondui bei įpareigojus atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą atstatyti N. Š. vardu buvusio įregistruoto žemės sklypo (registro Nr. „( - )“), esančio „( - )“, duomenis, Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama LapT 2013 m. spalio 10 d. nutartį, turės iš naujo atlikti procedūras, susijusias su pareiškėjai priklausančio 1,42 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, perfomavimu (sumažinimu iki 1 ha) ir, Nacionalinei žemės tarnybai pateikus atitinkamus duomenis VĮ Valstybės žemės fondui, pastarasis nustatinės pareiškėjos sklypo ribas, todėl nusprendė, kad, nagrinėjant šią administracinę bylą, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą VĮ Valstybės žemės fondą patikslinti 1,42 ha žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“), esančio „( - )“, ribas, sumažinant šį žemės sklypą 0,42 ha dalimi, kaip numatyta LapT 2013 m. spalio 10 d. nutartyje pagal UAB „Žemėtvarkos darbai" 2014 m. rugsėjo 1 d. parengtą pasiūlymo schemą teisminiam nagrinėjimui.

40Teismas atsakovų V. R., A. R., D. G. prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas paliko nenagrinėtu, nes atsakovai nepateikė teismui prašymo raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, nenurodė konkrečios jų prašomos priteisti sumos. Visus likusius pareiškėjos patikslinto skundo, atsiliepimų į skundą ir teisme proceso dalyvių išsakytus argumentus teismas laikė pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo patenkinimui (arba atmetimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nebuvo dėstomi ir analizuojami.

41III.

42Atsakovai V. R., D. G., A. R. 2015 m. liepos 7 d. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 108–114) , kuriuo prašo Kauno apygardos administracinio teismo (toliau – Teismas) 2015 m. birželio 25 d. sprendimą (toliau – ir 2015 m. birželio 25 d. sprendimas, Sprendimas) panaikinti ir priimti naują sprendimą - panaikinti Sprendimą dalyje, kurioje buvo patenkintas pareiškėjos N. Š. patikslintas skundas, ir šioje bylos dalyje priimti naują sprendimą - pareiškėjos N. Š. patikslintą skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Valstybės žemės fondui, V. R., A. R. ir D. G., trečiajam suinteresuotam asmeniui notarei V. S.-M., dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atmesti; priteisti iš pareiškėjos N. Š. (patikslinto skundo atmetimo atveju) arba atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos ir VĮ Valstybės žemės fondo (jei byloje būtų nustatyti šių atsakovų neteisėti veiksmai, sudarantys pagrindą visiškai ar dalinai tenkinti pareiškėjos patikslintą skundą) atsakovo V. R. naudai visas jo šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas (atstovavimo išlaidas, už apeliacinį skundą sumokėtą žyminį mokestį).

43Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

441) Pirmos instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išaiškinimais 2003 – 2006 m. priimtose nutartyse. Tačiau pacituoti išaiškinimai šioje byloje yra neaktualūs ir negali būti taikomi, todėl Teismo padarytos išvados dėl poreikio laikytis išankstinės neteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos negali būti laikomos pagrįstomis. Teismas nutartyse išdėstytais išaiškinimais rėmėsi aiškindamas šiuo metu galiojančią Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio redakciją, kuri įsigaliojo tik nuo 2010 m. liepos 1 d. Teisinis reglamentavimas, įtvirtintas iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusioje Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio redakcijoje ir nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje to paties straipsnio redakcijoje, turi esminių skirtumų. Iki 2010 m. liepos 1 d. galiojusi Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio redakcija nustatė tik tiek, kad sprendimus dėl žemės įsigijimo asmenys gali apskųsti teismui (18 str. 1 d.), ir kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybės) įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Tuo tarpu nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojusi ir iki šiol galiojanti Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio redakcija nustato, kad sprendimus dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis asmenys gali apskųsti teismui. Žemės reformos proceso metu atliktiems veiksmams ir priimtiems sprendimams, su sąlyga, jog šiais sprendimais nėra nusprendžiama atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti valstybinę žemę, išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis, apskųsti yra taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Ir būtinybė laikytis šios tvarkos, priešingai nei nurodė Teismas, nepriklauso nuo to, ar yra priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, ar toks sprendimas dar nėra priimtas. Iš visų pareiškėjos šioje byloje ginčijamų administracinių aktų tik 2014 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. 8S–(14.8.3.)-322 ir sprendimas Nr. 8S-(14.8.3.)-323, patenkantys į Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 d. nustatytas išimtis, galėjo būti skundžiami tiesiogiai administraciniam teismui, tuo tarpu visi likę administraciniai aktai visų pirma turėjo būti skundžiami Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2, 3 dalyse nustatyta tvarka ir tik po to administraciniam teismui.

452) Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 1 dalis nustato, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys yra vieši, todėl pareiškėja galėjo su susipažinti su registro duomenimis ir laiku pateikti skundą, bet to nepadarė, todėl praleido terminą ginčyti 2014 m. vasario 11 d. įsakymą.

463) Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėja apie 2014 m. kovo 31 d. administracinio akto priėmimą sužinojo ar bent jau turėjo sužinoti netrukus po jo priėmimo, kadangi ji apie tai buvo informuota byloje pateiktu Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus 2014 m. balandžio 1 d. raštu. Be to, jos įgaliota atstovė dalyvavo 2014 m. balandžio 28 d. susirinkime, kuriame VĮ Valstybės žemės fondo atstovas G. P. susirinkusius asmenis supažindino su 2014 m. kovo 31 d. įsakymu. Pagal jo 3.1 punktą matyti, kad įsakymas buvo paskelbtas viešai, dėl to nėra pagrindo sutikti su pareiškėja, kad ji apie minėtą įsakymą sužinojo tik 2014 m. spalio 29 d. iš Nacionalinės žemės tarnybos atsiliepimo į patikslintą skundą, kurį gavo paštu. Galiausiai, tiek apie aukščiau nurodytus administracinius aktus, tiek apie kitus pareiškėjos šioje byloje ginčijamus administracinius aktus pareiškėja sužinojo gavusi byloje esantį Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. rugpjūčio 14 d. atsakymą į jos pateiktus skundus, kas dar kartą patvirtina, jog pareiškėja negali pasiteisinti apie šiuos administracinius aktus nieko nežinojusi. Nagrinėjamu atveju pareiškėja laiku bei teisės aktų nustatyta tvarka nuo 2014 m. vasario mėnesio iki 2014 m. birželio mėnesio priimtų administracinių aktų neginčijo, dėl to vėliau buvo priimti kiti trečiųjų asmenų (tame tarpe V. R., A. R. ir D. G.) teises ir teisėtus interesus užtikrinantys administraciniai aktai, pagal kuriuos šie asmenys įgijo tam tikras teises. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka turėtų būti atsižvelgta ne tik į tai, kad pareiškėja praleido įstatymuose nustatytus terminus administraciniams aktams ginčyti, bet ir į tai, kad dėl tokio jos neveikimo kilo reikšmingos teisinės pasekmės, dėl to faktinės situacijos, buvusios iki šių administracinių aktų priėmimo, atstatymas neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimų.

473) Atsakovai V. R., A. R. ir D. G. į šį teisminį procesą buvo įtraukti tik formaliai, t. y. pareiškėjai neturint jokių pretenzijų šiems atsakovams. Dėl šios priežasties atsakovai V. R., A. R. ir D. G. turi ribotas galimybes pasisakyti ir spręsti dėl valstybės institucijų veiksmų vykdant LApT nutartį teisėtumo ir pagrįstumo, o taip pat dėl to, kaip ši nutartis turėjo būti vykdoma.

484) Teismo priimtas skundžiamas Sprendimas nesukels ir negalės sukelti pareiškėjai jos pageidaujamų teisinių pasekmių, kadangi ji neginčijo atsakovės A. R. 2014 m. rugsėjo 26 d. sudarytos dovanojimo sutarties, kuria ji paveldėtą dalį žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“) padovanojo savo sūnui atsakovui V. R., šiuo metu turinčiam nuosavybės teisę į visą šį žemės sklypą. 2014 m. rugsėjo 26 d. dovanojimo sutarčiai esant nenuginčytai, Teismas įpareigojo Nacionalinę žemės tarnybą atstatyti pareiškėjos vardu buvusio įregistruoto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. „( - )“, duomenis, buvusius iki 2014 m. vasario 11 d. įsakymo įvykdymo, nors procesiškai to padaryti nebuvo galima. Nacionalinė žemės tarnyba, siekdama įvykdyti skundžiamu Sprendimu jai nustatytą įpareigojimą, atsakovo V. R. atžvilgiu turėtų atlikti neteisėtus veiksmus bei pažeisti šio atsakovo teisėtai įgytą ir turimą nuosavybės teisę į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. „( - )“. Akivaizdu, jog pareiškėjos pageidaujamų teisinių pasekmių nesukeliantis Sprendimas, be kita ko įpareigojantis vieną iš atsakovų pažeisti kito atsakovo nuosavybės teisę, negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, dėl ko jis turėtų būti panaikintas toje dalyje, kurioje buvo nuspręsta patenkinti pareiškėjos patikslintą skundą.

495) Atsakovai V. R., A. R. ir D. G. neturi pagrindo sutikti su Sprendimo motyvais dėl atmesto prašymo priteisti teismo išlaidas, nes atsakovų V. R., A. R. ir D. G. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo raštu buvo išdėstytas pateiktame atsiliepime į patikslintą skundą, dėl to nebuvo jokio poreikio jiems teikti dar vieną atskirą rašytinį prašymą. Priteisti bylinėjimosi išlaidas prašė visi trys atsakovai (t. y. V. R., A. R. ir D. G.), tačiau realiai bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidų byloje patyrė tik atsakovas V. R., kuris vedė bylą per atstovą ir kuris pateikė į bylą jo patirtas bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidas patvirtinančius dokumentus, todėl Teismas, priimdamas Sprendimą, privalėjo išspręsti jo raštu pateiktą prašymą dėl šių išlaidų atlyginimo. Atsakovas V. R., rašytinį prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suformulavęs atsiliepime į patikslintą skundą, paskutinio teismo posėdžio metu pateikė dokumentus, patvirtinančius jo šioje byloje patirtas bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidas, ir paprašė visas šias išlaidas priteisti iš pareiškėjos (patikslinto skundo atmetimo atveju) arba iš kitų atsakovų (jei būtų nustatyti kokie nors kitų atsakovų – valstybės institucijų - neteisėti veiksmai, sudarantys pagrindą visiškai ar dalinai tenkinti pareiškėjos patikslintą skundą). Iš atsakovo V. R. byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų, suteiktų teisinių paslaugų ataskaitų ir apmokėjimo dokumentų detaliai matyti, kada ir kokios teisinės paslaugos šiam atsakovui buvo suteiktos, kiek laiko tam sugaišta bei kiek kiekviena teisinė paslauga šiam atsakovui kainavo, kas sudaro pagrindą konstatuoti, jog šis atsakovas yra pateikęs į bylą išsamų jo patirtų bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimą ir pagrindimą. Nors ABTĮ 45 str. 1 – 2 dalies normos ir suteikia suinteresuotai šaliai teisę prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paduoti po teismo sprendimo įsiteisėjimo, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principai reikalauja, jog toks prašymas, esant tam galimybei, būtų išnagrinėtas priimant sprendimą dėl ginčo esmės, o ne vėliau ir atskirame procese, kuriame priimamos nutartys vėl gali būti skundžiamos apeliacine tvarka.

50Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. liepos 7 d. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 100–105), kuriuo prašo Sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos patikslintą skundą atmesti.

51Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

521) Nacionalinė žemės tarnyba su Sprendimu nesutinka dalyje, kiek tai yra susiję su Nacionalinės žemės tarnybos sprendimų panaikinimu bei įpareigojimu atlikti veiksmus. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Teismas sprendime neišdėstė, kuriais pareiškėjos pateiktais argumentais ir įrodymais grindžiamos teismo išvados, kurie įrodymai atmetami, o kurie ne. Teismas, visapusiškai neišnagrinėjęs visų aplinkybių, nepagrįstai atsiliepimuose į skundą ir teismo proceso dalyvių išsakytus argumentus laikė pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku bei neturinčiais teisinės reikšmės skundo patenkinimui (arba atmetimui). Pažymėtina, kad teismas netinkamai vertino įrodymus ir argumentus dėl pareiškėjos skundo padavimui teismui terminų. Atkreiptinas dėmesys, kad Teismas pats sau prieštarauja pasisakydamas Sprendime apie tai, kiek išsamus (informatyvus) 2014 m. kovo 31 d. įsakymas ir ką iš jo pareiškėja galėjo sužinoti dėl termino 2014 m. kovo 31 d. įsakymui ginčyti. Apskundimo terminas baigėsi 2014 m. rugsėjo 27 d., o patikslintą skundą pareiškėja pateikė 2014 m. lapkričio 18 d., t. y. beveik po dviejų mėnesių. Manytina, kad pareiškėja yra praleidusi apskundimo terminą.

532) Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, pareiškėja nuo pat bylos pradžios netinkamai formulavo reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į Nacionalinės žemės tarnybos atsiliepimuose nurodytus argumentus dėl pareiškėjos patikslinto skundo (3, 5 ir 6) reikalavimų, kurie nėra pakankamai aiškiai suformuluoti. Neatsižvelgė ir į Nacionalinės žemės tarnybos pasisakymą, kad, Teismui patenkintus pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimus, atsakovui Nacionalinei žemei tarnybai būtų neįmanoma tinkamai ir teisingai įgyvendinti teismo sprendimo. Iš viso to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o pareiškėjos patikslintas skundas atmestinas.

543) Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neįvertino, ar pagal tokius pareiškėjos reikalavimus priimtas Teismo sprendimas sukels pareiškėjai tokias teisines pasekmes, kurių ji siekė savo patikslintu skundu, todėl šiuo atveju pareiškėjos netiksliai suformuluotų reikalavimų patenkinimas yra nepagrįstas ir atmestinas. Žemėtvarkos projekto rengimas ir įgyvendinimas yra vientisas procesas, kurio metu asmeniui sukuriamos teisinės prielaidos bei sąlygos įgyvendinti savo subjektinę teisę – įsigyti nuosavybėn laisvą valstybinės žemės sklypą, identifikuotą individualiais požymiais. Taip pat teismas skundžiamame sprendime nepaisė Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje įtvirtinto eiliškumo, kur numatyta, kad vykdant žemės reformą žemės sklypai asmenims formuojami žemės reformos žemėtvarkos projektuose, kituose žemės valdos projektuose ar teritorijų planavimo dokumentuose, pirmiausia sugrąžinant savininkams natūra ir tik paskesne eile visiems kitiems asmenims. Pažymėtina, kad pareiškėja nėra asmuo, kuriam ginčo žemės sklypo dalis turi būti gražinta natūra.

55Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. liepos 24 d. pateikė atsiliepimą (b. l. 120–125) į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos patikslintą skundą atmesti. Palaiko savo poziciją, kurią išdėstė apeliaciniame skunde ir pateikia papildomus argumentus:

56Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Žemės reformos proceso metu atliktiems veiksmams ir priimtiems sprendimams, numatytiems Žemės reformos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, jog šiais sprendimais nėra nusprendžiama atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti valstybinę žemę, išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis, apskųsti yra taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Taigi ginčijamais Įsakymais nebuvo priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti valstybinę žemę, išnuomoti ar perduoti ją neatlygintinai naudotis, tačiau tik buvo patvirtintos tam tikrų žemės sklypų ribos, plotai, piliečių, kuriems žemėtvarkos projektu suprojektuoti tam tikri sklypai, sąrašai, sudarant sąlygas ateityje priimti atitinkamus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, valstybinės žemės pardavimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis. Todėl ginčytiniems Įsakymams apskųsti, pagal šiuo metu galiojantį žemės reformos teisinių santykių reguliavimą, yra taikoma privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

57Pareiškėja N. Š. 2015 m. liepos 24 d. pateikė atsiliepimą (b. l. 127–132) į atsakovų V. R., D. G., A. R. apeliacinį skundą, kuriuo prašo Sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

581) pareiškėja, atsikirsdama į argumentus dėl išankstinės neteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nurodė, kad apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog šis teisminis ginčas yra kilęs jau po sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo ir šiam ginčui Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje reglamentuota išankstinė neteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka netaikytina, nepagrįstai teigia, kad teismas neturėjo remtis LVAT 2003-2006 m. nutarčių išaiškinimais, kadangi jie yra neaktualūs ir negali būti taikomi, nes Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio redakcija nuo 2010 m. liepos 1 d. buvo pakeista. Nežiūrint į nurodyto straipsnio redakcijos pakeitimus, esminė nuostata, kuri išdėstyta 18 straipsnio 2 dalyje, yra ta, kad išankstine neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka taikoma spręsti ginčams, atsiradusiems iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo. Būtent po nurodyto įstatymo 18 straipsnio redakcijos pakeitimo, įsigaliojusios nuo 2010 m. liepos 1 d., šioje straipsnio dalyje buvo įterpta frazė: „iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo“, apibrėžianti ir atskirianti ginčus, kurie nagrinėtini teismo ir kurie nagrinėtini Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių. Nagrinėjamos bylos atveju pareiškėja kreipėsi į teismą jau po to, kai jai nuosavybės teisės buvo atkurtos Kauno apskrities viršininko 2003 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 02-01-2999 ir sprendimu Nr. 19/4245 (nuosavybės atkūrimo byla Nr. 3772), o LApT 2010 m. spalio 10 d. nutartimi nurodytą įsakymą ir sprendimą panaikino tik dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,42 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, dalies. Pareiškėja teisėtai kreipėsi į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, skųsdama atsakovų VĮ Valstybės žemės fondo ir Nacionalinės žemės tarnybos priimtus sprendimus. Tiesiogiai teismui gali būti skundžiami tokie sprendimai, kurie priimti po sprendimo atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, o iki tokio sprendimo priėmimo priimti kiti sprendimai turi būti skundžiami laikantis įstatymo nustatytos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos.

592) pareiškėja, atsikirsdama į argumentus dėl skundo padavimo teismui termino, nurodo, kad ji skundžia individualius administracinius aktus-sprendimus ir įsakymus, todėl skundui paduoti taikytinas vieno mėnesio terminas nuo skundžiamo akto įteikimo pareiškėjai dienos. Apie šį įsakymą pareiškėjai ar jos atstovei anksčiau nebuvo žinoma. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pareiškėja praleido terminus administraciniams aktams ginčyti. Pareiškėja nežinojo ir negalėjo žinoti apie tokių aktų egzistavimą, todėl objektyviai neturėjo galimybės jų ginčyti. Ant įteikimą patvirtinančio voko yra 2014 m. spalio 29 d. pašto spaudas, kas patvirtina, kad vieno mėnesio terminas skundui paduoti nebuvo praleistas. Nepagrįstai apeliantai teigia, kad pareiškėja ar jos atstovė anksčiau sužinojo apie Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. kovo 31 d. įsakymą. 2014 m. balandžio 1 d. raštu pareiškėjos motina ir įgaliotinė A. D. tik buvo kviečiama atvykti į susirinkimą, o 2014 m. balandžio 28 d. susirinkimo metu G. P. nesupažindino su nurodytu įsakymu, nes jis bendravo tik su pretendentais į buvusio savininko J. R. žemę. Susirinkimo metu pareiškėjos atstovei niekas nepaaiškino, kad į laisvos valstybinės žemės fondo plotą patenka N. Š. nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, kuris jau yra išformuotas ir išregistruotas. Apie tokį vedėjo įsakymą, kuriuo keičiamas pareiškėjos nuosavybės teise valdomo žemės sklypo statusas, Nacionalinė žemės tarnyba pareiškėją turėjo informuoti individualiai, t. y. įteikti įsakymą pasirašytinai arba išsiųsti jai registruotu paštu. Tačiau atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba to nepadarė, ir pareiškėjos atstovė, garbaus amžiaus ūkininkė negalėjo nei susirinkimo metu, nei vėliau suprasti, kad buvo pažeistos jos dukters nuosavybės teisės. Susirinkimo metu jai S. Ž. buvo paaiškinta tik tiek, kad, vadovaujantis LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi, N. Š. žemės sklypas Nr. 1249-1 išliks 1 ha ploto ir bus tose pačios ribose. Tai patvirtina ir susirinkimo protokolo 3.2. punktas. Toks žodinis paaiškinimas pareiškėjos atstovę tenkino, ir iš tokio paaiškinimo ji pagrįstai tikėjosi, kad jos dukters sklypas bus sumažintas 0,42 ha plotu iš vakarinės pusės, kuri bus grąžinta J. R. paveldėtojams. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad susirinkimo metu šis įsakymas buvo paskelbtas viešai. Pareiškėjos atstovė A. D. su J. I. B. susirinkimo metu kalbėjosi tik su S. Ž., kuris kalbėjo apie tai, kad likę 0,42 ha negali būti pareiškėjai grąžinti toje pačioje kadastrinėje vietovėje ir pasiūlė kreiptis į Kauno rajono skyrių su prašymu išvadai gauti. Pareiškėjai kalbantis su S. Ž., J. R. paveldėtojai kalbėjosi su G. P., dėl jiems projektuojamų žemės sklypų grąžinimo natūra. Todėl apeliacinio skundo teiginiai apie neva vykusį apskųsto 2014 m. kovo 31 d. įsakymo paskelbimą viešai susirinkimo metu yra visiškai nepagrįsti. Tai patvirtina ir susirinkimo protokolas, iš kurio matyti, kad susirinkimo metu klausimų svarstymas vyko sekančia tvarka: klausimai nuo 1 iki 3.1 imtinai buvo svarstomi su pretendentais į buvusio savininko J. R. žemę, o klausimai Nr. 3.2 ir 3.3 – su A. D. ir J. I. B..

603) Tretieji asmenys patys pasirinko poziciją nesutikti su pareikštu skundu ir dalyvauti byloje, kurioje atstovautų advokatas, tačiau jau pirmame atsiliepime į skundą Nacionalinė žemės tarnyba pripažino savo klaidas ir nurodė, kad pareiškėjos teisės yra pažeistos, o jos sprendimai naikintini, todėl visiškai nebuvo būtina kreipti į advokatą ir naudotis jo paslaugomis. Matydami neteisėtus Nacionalinės žemės tarnybos veiksmus Tretieji asmenys galėjo sutikti su skundu ir prašyti bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Tačiau tretieji asmenys patys sąmoningai pasirinko dalyvauti byloje, prieštarauti skundui, o teismui didžiąja dalimi patenkinus skundo reikalavimus, pasirinko skųsti teisingą teismo sprendimą, pateikdami apeliacinį skundą, tuo dar labiau didindami savo bylinėjimosi išlaidas. Negalima sutikti su apeliantų motyvais dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kadangi atsakovai nepateikė teismui prašymo raštu su išlaidų paskaičiavimu ir pagrindimu bei nenurodė konkrečios prašomos priteisti sumos. Be to, apskritai teismas neturėtų priteisti atsakovams jų turėtų bylinėjimosi išlaidų, kadangi atsakovai su skundu nesutiko, o, teismui iš esmės patenkinus skundą, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistos pareiškėjai lygiomis dalimis iš visų atsakovų. Pareiškėja, vadovaudamasi ABTĮ 45 str. 1, 2 d., kreipsis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo po teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl teismas galės geriau paskirstyti bylinėjimosi išlaidas tarp šalių.

614) Apeliaciniame skunde atsakovai nurodo naują aplinkybę, apie kurią nieko nepasisakė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme – kad atsakovė A. R. 2014 m. rugsėjo 26 d. sudarė dovanojimo sutartį. Toks atsakovų procesinis elgesys vertintinas kaip nesąžiningas, komplikuojantis bylos nagrinėjimą. Atsakovai teikė atsiliepimus ir nenurodė, kad ginčijamo žemės sklypo dalis dovanojimo sutartimi perleista vienam iš bendraturčių. Tikslinant skundo reikalavimus, šalys buvo apklausiamos ir dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo D. G. atžvilgiu, teismas ne kartą klausė visų bylos dalyvių, ar nebus kliūčių dėl keliamų reikalavimų. Atsakovo V. R. nesąžiningas elgesys teismo procese nuslepiant tai, kad jis dovanojimo sutarties pagrindu yra įgijęs visą ginčijamą žemės sklypą, yra nepateisinamas. Dabar, kai pareiškėjai paaiškėjo apie A. R. 2014 m. rugsėjo 26 d. sudarytą dovanojimo sutartį, ji atskiru ieškiniu kreipsis į teismą dėl šio dovanojimo sandorio panaikinimo, taigi nebus jokių kliūčių įvykdyti apeliantų skundžiamą teismo sprendimą.

konstatuoja:

62IV.

63Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro administracinių aktų, kurie buvo priimti vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1895/2013, teisėtumas ir pagrįstumas.

64Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad LapT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi panaikino Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 05-6487 99 punkto, kuriuo buvo patvirtintas pareiškėjos naudojimo 2 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, teisėtumas, dalį, Kauno apskrities viršininko 2003 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 02-01-2999 ir tos pačios dienos sprendimo Nr. 19/4245, kuriais pareiškėjai N. Š. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2 ha žemės perduodant neatlygintinai asmeninio ūkio 1,42 ha žemės sklypą, esantį „( - )“, bei 0,58 ha žemės sklypą, esantį „( - )“, dalis dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,42 ha žemės sklypo, esančio „( - )“, dalį, pripažino nepagrįstais ir neteisėtais pareiškėjos ginčijamus atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos priimtus administracinius aktus: 2014 m. vasario 11 d. įsakymo 4 punktą, 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-272 1.2 punktą dalyje dėl N. Š. priklausančio 1, 42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) dalies (1 ha) priskyrimo laisvos valstybinės žemės fondo žemei (žemės plotas Nr. 48), juos panaikino ir įpareigojo atsakovą Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos atstatyti N. Š. vardu buvusio įregistruoto žemės sklypo (registro Nr. „( - )“, unikalus Nr. „( - )“), esančio „( - )“, duomenis, buvusius iki šio įsakymo įvykdymo. Teismas konstatavo, kad ginčijamais administraciniais aktais nepagrįstai didesne apimtimi, negu nuspręsta LapT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi, buvo suvaržytos pareiškėjai atkurtos nuosavybės teisės. Teismas taip pat panaikino neteisėtų administracinių aktų pagrindu priimtus, įstatymams prieštaraujančius viešojo administravimo subjekto priimtus sprendimus – atsakovo VĮ Valstybės žemės fondo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. S-3001, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. birželio 13 d. įsakymo 1 punktą, kuriuo patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems Kauno miesto (buv. „( - )“) kadastro vietovėje projektinių sprendinių planuose grąžinami natūra žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2, 3 punktuose (sklypų Nr. 990 ir Nr. 991) nurodytų 0,51 ha ir 0,50 ha suprojektuotų sklypų plotų, tiek, kiek jie patenka į N. Š. priklausančio 1 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. „( - )“), ir toje dalyje, kuria patvirtintas sąrašas fizinių asmenų, kuriems perduodami neatlygintinai nuosavybėn asmeninio ūkio žemės sklypai, dalyje dėl šio sąrašo 2 punkte (sklypo Nr. 1249-1) nurodyto suprojektuoto sklypo ploto – 0,94 ha; 2014 m. liepos 28 d. sprendimų Nr. 8S-(14.8.3.)-322 ir Nr. 8S-(14.8.3.)-323 1. 1. punktą dalyje, kurioje grąžintų natūra žemės sklypų Nr. 990 ir Nr. 991 dalys kartu paėmus viršija iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausiusio 1,42 ha žemės sklypo (kadastro Nr. „( - )“) valstybės nuosavybėn paimtą 0,42 ha žemės plotą. Tais pačiais pagrindais buvo panaikintas ir Vilniaus m. 1-ojo notaro biuro notarės V. S.-M. patvirtintas 2014 m. rugpjūčio 25 d. paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas (notarinio registro Nr. „( - )“) toje dalyje, kiek šiuo paveldėjimo teisės liudijimu patvirtintas A. R. ir V. R. paveldėjimas į žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“, kadastrinis Nr.: „( - )“) dalį, patenkančią į N. Š. nuosavybės teise valdomą 1 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. „( - )“).

65Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio nuostatas dėl išankstinės neteisminės ginčų, kylančių dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties, nagrinėjimo tvarkos; kad pareiškėjos skundo reikalavimus priėmė nagrinėti esant praleistiems kreipimosi į teismą terminams; nurodė, kad atsakovais buvo įtraukti nepagrįstai, nes jų veiksmai neturėjo įtakos ginčijamų sprendimų priėmimui, teismas nepagrįstai atsisakė jiems priteisti bylinėjimosi išlaidas; be to, priimtas sprendimas nesukels tų pasekmių, kurių siekia pareiškėja, nes lieka nenuginčyta atsakovės A. R. 2014 m. rugsėjo 26 d. sudarytos dovanojimo sutarties, kuria ji paveldėtą dalį žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“) padovanojo savo sūnui atsakovui V. R..

66Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba apeliaciniu skundu kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo sprendimą nurodė, kad teismas netinkamai įvertino aplinkybes dėl pareiškėjos skundo padavimo teismui terminų, neargumentavo sprendime padarytų išvadų, neįvertino aplinkybių, susijusių su žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo, kaip vientiso proceso, ypatumais, neatsižvelgė į Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodytą žemės sklypų formavimo asmenims eiliškumą.

67Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės nėra ginčijamos, nutartyje atskirai aptars apeliaciniuose skunduose kvestionuojamus pirmosios instancijos teismo sprendimo procesinius bei materialiuosius aspektus.

68 V. Dėl Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje numatytos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos taikymo

69Atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde teigia, kad tik 2014 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. 8S–(14.8.3.)-322 ir sprendimas Nr. 8S-(14.8.3.)-323, patenkantys į Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis, galėjo būti skundžiami tiesiogiai administraciniam teismui, o visi kiti byloje ginčijami administraciniai aktai visų pirma turėjo būti skundžiami Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2, 3 dalyse nustatyta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Teisėjų kolegija šių argumentų nepripažįsta pagrįstais, nes jie neatitinka Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje įtvirtintų nuostatų bei aktualios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos aiškinant minėtas įstatymo nuostatas.

70Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio, reglamentuojančio skundų dėl žemės reformos vykdytojų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką (2010 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XI-914 redakcija) 1 dalyje įtvirtinta, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai. Šio į statymo 3 dalyje nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

71Su minėtų įstatymo nuostatų taikymu susiję aspektai yra išaiškinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A438-1200/2013, kurioje pažymėta, kad Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalis aiškintina tokiu būdu, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai nagrinėja skundus dėl kitų subjektų (valstybės ir savivaldybės institucijų, žemėtvarkos projektų rengėjų, matininkų, kitų fizinių ar juridinių asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų), dalyvaujančių žemės reformos procese, atliktų paruošiamųjų, pagalbinių, tarpinių veiksmų bei priimtų sprendimų (dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties), išskyrus sprendimus dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis. Tokiu būdu, pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas nagrinėja skundus dėl savo teritorinių padalinių priimtų valinių sprendimų ir veiksmų (neveikimo) (tiek teritoriniams padaliniams išnagrinėjus anksčiau minėtus skundus ar vengiant tai atlikti, tiek priėmus savarankiškus sprendimus, atlikus veiksmus ar vengiant juos atlikti), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai.

72Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarka galima pasinaudoti tik tais atvejais, kai nėra priimtas sprendimas dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.), tai reiškia, kad nuo tokio sprendimo priėmimo momento visi susiję ginčai nagrinėjami teisme. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovo 2014 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 8S–(14.8.3.)-322 ir sprendimu Nr. 8S-(14.8.3.)-323 jau yra atkurtos nuosavybės teises, taip pat yra iš dalies galiojantys Kauno apskrities viršininko 2003 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 02-01-2999 ir tos pačios dienos sprendimas Nr. 19/4245, kuriais pareiškėjai atkurtos nuosavybės teisės, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė nagrinėti ir sprendė iš esmės ir kitus pareiškėjos skundo reikalavimus.

73VI. Dėl skundo pateikimo teismui terminų

74Atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad pareiškėja laiku bei teisės aktų nustatyta tvarka neginčijo nuo 2014 m. vasario mėnesio iki 2014 m. birželio mėnesio priimtų administracinių teisės aktų, dėl to vėliau buvo priimti kiti, atsakovams konkrečias materialines teisines pasekmes sukuriantys administraciniai aktai (sprendimai atkurti nuosavybės teises), nurodo, kad pareiškėjai apie Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-272 turėjo būti žinoma netrukus po jo priėmimo, ir vėliausiai apie byloje ginčijamus administracinius aktus pareiškėjai turėjo būti žinoma po Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. rugpjūčio 14 d., rašto Nr. 1SS-(7.5.)-2123 gavimo, kuriuo buvo atsakyta į pareiškėjos skundus. Analogišką poziciją savo apeliaciniame skunde nurodo ir atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba.

75Pareiškėja 2014 m. rugpjūčio 7 d. pateikė teismui skundą, kuriuo be kita ko prašė panaikinti atsakovo VĮ Valstybės žemės fondo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. S-3001, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2)-556 dalį; patikslintu 2014 m. rugsėjo 4 d. skundu prašė panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2)-78 4 punktą, 2014 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. 8S-(14.8.3)-322; patikslintu 2014 m. lapkričio 18 d. skundu pareiškėja prašė panaikinti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2)-272 dalį, 2014 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 8S-(14.8.3)-323 dalį, 2014 m. rugpjūčio 25 d. paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą registro Nr. „( - )“.

76Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos skundo pateikimo teismui terminų, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kuri numato, kad tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamą sprendimą priėmimą (apie administracinio aktą esmę) dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, - t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas (LVAT 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012).

77Teismas nustatė, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2)-556 buvo pateiktas pareiškėjos advokatei kartu su 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštu, Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2)-78 pareiškėjos įgaliotinei buvo pateiktas kartu su VĮ Registrų centro Kauno filialo 2014 m. rugpjūčio 12 d. išrašu, apie atsakovo 2014 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. 8S-(14.8.3)-322 tapo žinoma susipažinus su gautu Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. rugpjūčio 14 d. atsakymu, apie Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2)-272, 2014 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. 8S-(14.8.3)-323, 2014 m. rugpjūčio 25 d. paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą registro Nr. „( - )“ pareiškėjai tapo žinoma susipažinus su atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. spalio 13 d. atsiliepimu į patikslintą skundą.

78Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išdėstytam faktų vertinimui bei išvadai, kad esminė ginčo aplinkybė, jog visas pareiškėjai priklausęs 1,452 ha žemės plotas priskirtas laisvos žemės fondui, jai realiai tapo žinoma tik susipažinus su atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atsiliepimu į patikslintą skundą, todėl pagrįstai laikyta, kad pareiškėja nepraleido ABTĮ 33 straipsnyje numatyto vieno mėnesio bei Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnyje 1 dalyje nustatyto 30 dienų termino.

79Apeliantų argumentas, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys yra vieši ir pareiškėjai apie Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2)-78 turėjo būti žinoma nuo žemės sklypo išregistravimo 2014 m. vasario 14 d. nagrinėjamu atveju nėra reikšminga, nes byloje nėra duomenų, kad pareiškėja būtų apie šį įsakymą, tiesiogiai susijusį su jos teisėmis, bei išregistravimo faktą būtų žinojusi anksčiau. Registro duomenų viešumas neturėtų būti suprantamas kaip asmens besąlyginė pareiga nuolat stebėti įrašų būklę, šiuo atveju pareiškėjos elgesys neturėtų būti laikomas neatitinkančiu apdairaus ir rūpestingo asmens elgesio standarto, nes sužinojusi apie priimtą sprendimą ji nedelsdama pareiškė reikalavimus teisme.

80Kitas apeliantų argumentas, kad pareiškėjai turėjo būti anksčiau žinomas Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2)-272 turinys, nes apie šį įsakymas, kuriuo buvo patvirtintas laisvos valstybinės žemės plotas, pareiškėja buvo informuota 2014 m. balandžio 1 d. raštu, 2014 m. rugpjūčio 14 d. atsakymu į skundus, jos įgaliota atstovė dalyvavo 2014 m. balandžio 28 d. susirinkime, kurio metu buvo susirinkę asmenys supažindinti su šiuo įsakymu, galiausiai, jis buvo paskelbtas viešai www.nzt.lt puslapyje, taip pat laikytinas nepagrįstu, yra išsamiai aptartas pirmosios instancijos teismo sprendime, pažymint, kad šie argumentai neįrodo, kad pareiškėjai buvo žinomos visos šio administracinio akto turinį sudarančios su jos teisių apimtimi susijusios reikšmingos aplinkybės. Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. rugpjūčio 14 d. rašte Nr. 1SS-(7.5.)-2123, nors ir yra paminėtas Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjos 2014 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 8VĮ-(14.8.2)-272, nurodyta informacija, kad paskelbtas Kauno miesto (buv. „( - )“) 1901 kadastro vietovės žemės reformos projektui prilyginamojo plano rengimas, buvo pernelyg bendro pobūdžio bei nepakankama galimiems pareiškėjos teisių pažeidimams identifikuoti. Pretendentų susirinkimo 2014 m. balandžio 28 d. protokole užfiksuota, kad projekto autorius supažindino dalyvius su 2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2)-272 su patvirtintu 45,50 ha laisvos valstybinės žemės fondo plotu (1 p.), vėliau buvo svarstoma su konkrečiais pretendentais sklypų projektavimo klausimai, 3.2 punkte nurodyta, kad pareiškėjai bus suformuotas 1 ha asmeninio naudojimo žemės sklypas buvusio sklypo ribose; taigi susirinkimo metu priimti sprendimai atitiko pareiškėjos teisėtus lūkesčius, todėl, nesant jos teisių ir teisėtų interesų pažeidimo susirinkimo metu, nebuvo pagrindo kreiptis dėl teisių gynimo, ir šio susirinkimo protokolas negali būti laikomas atskaitos tašku skaičiuojant kreipimosi į teismą terminus.

81VII. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrindimo

82Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas neteisėtu ir naikintinu atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VĮ-(14.8.2)-78 4 punktą, kuriuo buvo nutarta teikti VĮ Registrų centro Kauno filialui išbraukti pareiškėjos N. Š. vardu įregistruoto žemės sklypo (registro Nr. „( - )“ duomenis ir išformuoti žemės sklypą, esantį „( - )“ (unikalus nr. „( - )“, sklypo kadastro Nr. „( - )“), Kaune, pažymėjo, kad atsakovas netinkamai vykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1895/2013, pažeidė pareiškėjos nuosavybės teises, ginamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatomis, ir 2014 m. kovo 31 d. įsakymu be jokio teisėto pagrindo į laisvos žemės fondą įtraukė visą pareiškėjai suteiktą 1,42 ha žemės plotą, nepaisant aplinkybės, kad dėl dalies šio žemės ploto – 1 ha galiojo ir šiuo metu galioja sprendimai atkurti nuosavybės teises pareiškėjai.

83Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba, iš esmės nekvestionuodamas šių pirmosios instancijos teismo išvadų, apeliaciniame skunde teigė, kad teismas neįvertino žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo kaip vientiso proceso, nepaisė Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje įtvirtinto eiliškumo, kuris numato, kad vykdant žemės reformą suprojektuoti žemės sklypai pirmiausiai sugrąžinami savininkams natūra ir tik paskesne eile kitiems, pažymėjo, kad pareiškėja nėra asmuo, kuriam nuosavybės dalis turi būti atkurta natūra.

84Teisėjų kolegija šiuos atsakovo argumentus pripažįsta neturinčiais sprendžiamam ginčui teisinės reikšmės ir atmestinais, nes vykdant nagrinėjamoje byloje aktualią Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1895/2013 nebuvo jokio pagrindo pareiškėjai priklausančio 1 ha ploto žemės sklypo dalį grąžinti į laisvos žemės fondą bei po to dar kartą spręsti dėl pareiškėjai grąžintino žemės sklypo formavimo žemėtvarkos projekte, keičiant sklypo išsidėstymą ir visas ribas, bei naujai suformuoto sklypo suteikimo. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1895/2013 konstatuota, kad 1 ha asmeninio ūkio žemės pareiškėjai buvo suteikta teisėtai, remiantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 7 punktu, pagal įstatymus suteikta ir gyventojų naudojama asmeninio ūkio žemės yra valstybės išperkama, todėl buvusiems savininkams nuosavybės teisės natūra į tokius žemės sklypus negali būti atkuriamos. Minėtos LapT 2013 m. spalio 10 d. nutarties turinys paneigia apeliantų argumentus, kad pareiškėjai suteiktas žemės sklypas turėjo būti formuojamas atsižvelgiant į G. P. 2004 m. gruodžio 22 d. parengtą planą su pažymėtomis J. R. iki 1940 m. turėto žemės sklypo ribomis. Priešingai, LapT 2013 m. spalio 10 d. nutartis patvirtina, kad pareiškėjai žemės sklypas turėjo būti sumažintas tik 0,42 ha plotu konkrečioje vietoje – ten, kur toks plotas patenka į kitiems (A. R. ir K. R.) asmenims natūra grąžintino žemės sklypo dalį atkuriant nuosavybės teises. Pareiškėja pastarąjį faktą įrodinėjo UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2014 m. rugsėjo 1 d. parengta schema pasiūlymu teisminiam nagrinėjimui. Aplinkybė, kad pareiškėja neteko 0,42 ha ploto žemės sklypo dalies konkrečioje vietoje yra nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, ji negali būti interpretuojama kitaip, negu nustatė teismas, ir vykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą turi kilti tik tos teisinės pasekmės, dėl kurių nusprendė teismas. Pirmosios instancijos pagrįstai pažymėjo, kad Teismų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis teismo sprendimui iš esmės suteikia įstatymo galią ir teisės aktų hierarchijoje yra aukščiau negu atsakovo administracine tvarka priimti aktai. Pripažinus neteisėtais ir nepagrįstais 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VĮ-(14.8.2)-78 4 punktą, 2014 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2)-272 1.2 punkto dalį, atitinkama apimtimi turėjo būti panaikinti ir jų pagrindu priimti kiti ginčijami administraciniai sprendimai bei paveldėjimo teisės liudijimas.

85VIII. Dėl naujai sudaryto sandorio įtakos teismo sprendimo sukeliamoms pasekmėms

86Atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde nurodė naują aplinkybę, kuri nebuvo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalyku – kad atsakovė A. R. 2014 m. rugsėjo 26 d. sudarė dovanojimo sutartį, kuria ji paveldėtą žemės sklypo (unikalus Nr. „( - )“) dalį padovanojo savo sūnui atsakovui V. R., šiuo metu turinčiam nuosavybės teisę į visą šį žemės sklypą. Atsakovai savo procesiniuose dokumentuose, pateiktuose bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismui, nesirėmė argumentu, kad yra sudarytas naujas sandoris, ir dėl to negalės būti įvykdytas pareiškėjai palankus teismo sprendimas, todėl pirmosios instancijos teismui negalėjo būti pagrindo tirti ir vertinti šias aplinkybes. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, naujai nurodomų aplinkybių taip nevertina, nes jos nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku. Pažymėtina, kad priimtas teismo sprendimas sukels pasekmes tik dalyvaujančių byloje asmenų teisėms ir pareigoms, nes sandoris yra sudarytas tarp asmenų, dalyvaujančių byloje atsakovais, o pareiškėjai, suinteresuotai savo teisių tinkamu apgynimu, nėra kliūčių ginčyti sudarytą sandorį atskiroje byloje.

87IX. Dėl atsakovų V. R., D. G., A. R. procesinės padėties ir bylinėjimosi išlaidų

88Atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad jų procesinė padėtis byloje nustatyta netinkamai, nes jie negalėjo daryti jokio poveikio viešojo administravimo subjektų atliekamų procedūrų ir priimamų sprendimų teisėtumui ir pagrįstumui, pasisakyti, kaip turėjo būti vykdoma LApT nutartis, mano, kad jiems turėtų būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos. Atsakydama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija nurodo, kad dalyvavimas administracinėje byloje atsakovu nėra visais atvejais siejamas su aktyviais veiksmais priimant ginčijamus byloje administracinius sprendimus, pagrindiniu požymiu, nulemiančiu dalyvaujančio byloje asmens procesinę atsakovo padėtį yra būsimo sprendimo poveikis subjekto teisėms ir pareigoms. Nagrinėjamu atveju ginčijamu sprendimu yra keičiama šių atsakovų turimų materialiųjų teisių, susijusių su atkurta nuosavybės teise į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei paveldėjimu, apimtis, todėl jų procesinė padėtis byloje yra atitinkanti administracinio proceso reikalavimus.

89Atsakovai V. R., D. G., A. R. bylos procese buvo aktyvūs, laikėsi pozicijos, kuri iš esmės sutapo su kitų atsakovų – administravimo subjektų pozicija, nesutiko su pareikštais skundo reikalavimais. Teismo sprendimas yra palankus pareiškėjai, todėl atsakovams, kaip pralaimėjusiai ginčą šaliai, nėra ABTĮ 44 straipsnio 4 dalyje numatyto pagrindo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

90Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ir įvertinusi apeliacinių skundų argumentus, nenustatė pagrindų pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ar keisti. Byloje yra nustatytos ir objektyviai įvertintos visos ginčui teisingai išspręsti reikšmingos aplinkybės, teisingai aiškintos ir taikytos teismų sprendimų vykdymą ir asmens nuosavybės teisių apsaugą reglamentuojančios materialinės teisės bei žemės reformos metu kylančių ginčų sprendimą reglamentuojančios ir administracinio proceso teisės normos, teismo išvados išsamiai motyvuotos, sprendimas teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistas, apeliaciniai skundai atmetami.

91Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

92atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, V. R., D. G., A. R. apeliacinius skundus atmesti.

93Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

94Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja N. Š. (toliau – ir pareiškėja) 2014 m. rugpjūčio 14 d.... 5. Pareiškėja paaiškino, kad atsakovo VĮ Valstybinės žemės fondo 2014 m.... 6. Pareiškėja ir jos atstovės taip pat nurodė, kad iš UAB „Žemėtvarkos... 7. Susipažinus su atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos Žemės ūkio... 8. Taip pat pabrėžė, kad A. R. įpėdiniams yra išduotas paveldėjimo teisės... 9. Su atsiliepimu į skundą Nacionalinė žemės tarnyba pateikė vyriausiojo... 10. Pareiškėja ir jos atstovės taip pat nurodė, kad nepraleido termino skundui... 11. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimuose į skundą ir atsakovo... 12. Atsiliepimuose į skundą (II tomas, b. l. 2–16, 134–137, 180–183, III... 13. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimuose į skundą, taip pat jo... 14. Atsiliepime į skundą (I tomas, b. l. 121–126, II tomas, b. l. 138–141,... 15. Atsakovai: V. R., A. R., D. G. atsiliepime į skundą taip pat atsakovas V. R.... 16. Atsiliepime į skundą (II tomas, b. l. 124–128) atsakovai nurodė, taip pat... 17. Atsakovė. D. G. teismo posėdyje taip pat prašė pareiškėjos skundą... 18. II.... 19. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 25 d. sprendimu (III... 20. administracinę bylą nutraukti dalyje dėl reikalavimų panaikinti 2014 m.... 21. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Kauno miesto skyriaus vedėjo... 22. įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybą atstatyti N. Š. vardu buvusio... 23. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m.... 24. panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą Nr.... 25. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2014 m.... 26. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014... 27. panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarės V. S.-M. 2014 m.... 28. patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą VĮ... 29. Pirmos instancijos teismas pripažino, kad administracinės bylos faktiniai... 30. Remdamasis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 13, 20 straipsniais bei 22 straipsnio 1... 31. Pareiškėjo skundžiamas 2014 m. birželio 25 d. ribų paženklinimo-parodymo... 32. Teismas nurodė, kad prašymas panaikinti 2004 m. gruodžio 22 d. parengtą... 33. Teismas nusprendė, jog administracinė byla dalyje dėl reikalavimų... 34. Remdamasis ABTĮ 22 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 1 dalyje, Žemės... 35. Pirmos instancijos teismas pabrėžė, jog LVAT nutartyse nuosekliai laikomasi... 36. Pirmos instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 13, 20 straipsniais, 33 straipsnio 1... 37. Teismas nustatė, jog LApT 2013 m. spalio 10 d. nutartimi panaikino... 38. Teismui konstatavus, jog atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės... 39. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad, teismui panaikinus administracinius... 40. Teismas atsakovų V. R., A. R., D. G. prašymą priteisti bylinėjimosi... 41. III.... 42. Atsakovai V. R., D. G., A. R. 2015 m. liepos 7 d. pateikė apeliacinį skundą... 43. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:... 44. 1) Pirmos instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio... 45. 2) Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 46. 3) Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėja apie 2014 m. kovo 31 d.... 47. 3) Atsakovai V. R., A. R. ir D. G. į šį teisminį procesą buvo įtraukti... 48. 4) Teismo priimtas skundžiamas Sprendimas nesukels ir negalės sukelti... 49. 5) Atsakovai V. R., A. R. ir D. G. neturi pagrindo sutikti su Sprendimo... 50. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m.... 51. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 52. 1) Nacionalinė žemės tarnyba su Sprendimu nesutinka dalyje, kiek tai yra... 53. 2) Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, pareiškėja nuo pat bylos pradžios... 54. 3) Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neįvertino, ar pagal tokius... 55. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m.... 56. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai... 57. Pareiškėja N. Š. 2015 m. liepos 24 d. pateikė atsiliepimą (b. l.... 58. 1) pareiškėja, atsikirsdama į argumentus dėl išankstinės neteisminės... 59. 2) pareiškėja, atsikirsdama į argumentus dėl skundo padavimo teismui... 60. 3) Tretieji asmenys patys pasirinko poziciją nesutikti su pareikštu skundu ir... 61. 4) Apeliaciniame skunde atsakovai nurodo naują aplinkybę, apie kurią nieko... 62. IV.... 63. Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro administracinių aktų,... 64. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad LapT 2013 m. spalio 10 d.... 65. Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovai V. R., D. G.,... 66. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba apeliaciniu skundu kvestionuodamas... 67. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismo... 68. V. Dėl Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje numatytos ikiteisminės... 69. Atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde teigia, kad tik 2014 m.... 70. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio, reglamentuojančio skundų dėl... 71. Su minėtų įstatymo nuostatų taikymu susiję aspektai yra išaiškinti... 72. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad išankstinio ginčo nagrinėjimo ne... 73. VI. Dėl skundo pateikimo teismui terminų... 74. Atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad... 75. Pareiškėja 2014 m. rugpjūčio 7 d. pateikė teismui skundą, kuriuo be kita... 76. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos skundo pateikimo... 77. Teismas nustatė, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. birželio... 78. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išdėstytam faktų... 79. Apeliantų argumentas, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys yra vieši ir... 80. Kitas apeliantų argumentas, kad pareiškėjai turėjo būti anksčiau žinomas... 81. VII. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrindimo... 82. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas neteisėtu ir naikintinu atsakovo... 83. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba, iš esmės nekvestionuodamas šių... 84. Teisėjų kolegija šiuos atsakovo argumentus pripažįsta neturinčiais... 85. VIII. Dėl naujai sudaryto sandorio įtakos teismo sprendimo sukeliamoms... 86. Atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde nurodė naują aplinkybę,... 87. IX. Dėl atsakovų V. R., D. G., A. R. procesinės padėties ir bylinėjimosi... 88. Atsakovai V. R., D. G., A. R. apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad jų... 89. Atsakovai V. R., D. G., A. R. bylos procese buvo aktyvūs, laikėsi pozicijos,... 90. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ir įvertinusi apeliacinių skundų... 91. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 92. atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, V.... 93. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 25 d. sprendimą... 94. Nutartis neskundžiama....