Byla S2-11380-255/2011
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė, sekretoriaujant Vilmai Petraitienei, dalyvaujant pareiškėjoms V. M., Š. M., pareiškėjos LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atstovei Dalei Jasadavičiūtei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjų LKAB „Klaipėdos Smeltė“, V. M., Š. M. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjos kreipėsi į teismą, prašydamos patvirtinti taikos sutartį dėl neturtinės žalos priteisimo darbo metu mirtinai sužaloto P. M. sutuoktinei V. M. ir dukrai Š. M., pasirašytą 2011-07-22. Nurodė, jog 2011-03-14 LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teritorijoje nelaimingo atsitikimo darbe metu teleskopiniu krautuvu 357 03 „Linde-4“, važiuojant paimti konteinerį, buvo mirtinai sužalotas LKAB „Klaipėdos Smeltė“ darbuotojas P. M., a. k. ( - ), kuris yra pareiškėjos V. M. sutuoktinis bei pareiškėjos Š. M. tėvas. 2011-04-11 nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr. 4 įmonėje buvo nustatytas nelaimingo atsitikimo darbe faktas. Pažymėjo, kad bendrovė gera valia sutinka atlyginti pareiškėjoms turtinę ir neturtinę žalą. Pareiškėjos V. M. ir Š. M. nurodė, kad įmonė joms atlyginimo turtinę žalą, t. y. padengė visas laidojimo išlaidas. Pareiškėjos paaiškino, kad žuvusiojo P. M. dukros E. M.-T, a. k. ( - ), ir A. M., a. k. ( - ), neturi jokių pretenzijų įmonei, todėl taikos sutartis dėl neturtinės žalos atlyginimo pasirašytina tarp LKAB „Klaipėdos Smeltė“ ir V. M. bei Š. M..

3Teismo posėdžio metu pareiškėjos savo prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo palaikė, prašė jų reikalavimą tenkinti.

4Prašymas tenkintinas.

5Įstatymas suteikia šalims teisę sudaryti taikos sutartį, siekiant užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje (Civilinio kodekso 6.983 str.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (Civilinio kodekso 6.985 str.). Teismas netvirtina šalių taikos sutarties tik tokiu atveju, jei tie veiksmai prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (Civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.).

6Nustatyta, kad prašoma patvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms bei viešajai tvarkai, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje, šalims yra žinomos, taikos sutartis tvirtintina.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str., 579-582 straipsniais, teismas

Nutarė

8pareiškėjų prašymą tenkinti.

9Patvirtinti pareiškėjų LKAB „Klaipėdos Smeltė“, į. k. 140346114, buveinė – Nemuno g. 24, Klaipėda, V. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir Š. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ), taikos sutartį, kuria šalys susitarė:

  1. LKAB „Klaipėdos Smeltė“ įsipareigoja sumokėti V. M. ir Š. M. 30000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių Lt ir 00 ct) neturtinės žalos atlyginimo per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
  2. LKAB „Klaipėdos Smeltė“ 30000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo sumą perveda tiesiogiai į pareiškėjos V. M., a. k. ( - ), atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000.
  3. Pareiškėjos pareiškia, kad dėl P. M. mirties patirta turtinė žala yra pilnai atlyginta, o neatlyginta 30000,00 Lt dydžio neturtinė žala atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus ir yra teisinga.
  4. Pareiškėjos nereikalauja viena iš kitos sutarties sudarymo ir paruošimo išlaidų atlyginimo.
  5. Pareiškėja V. M. patvirtina, kad pareiškėja Š. M. yra jos ir žuvusiojo P. M. dukra ir ji taikos sutartį pasirašo, esant pareiškėjos V. M. sutikimui.

10Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai