Byla e2-21702-717/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovėms E. Č. ir J. Č. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės E. Č. 43,52 Eur skolą ir 10,00 Eur žyminį mokestį, iš atsakovės J. Č. – 21,76 Eur skolą ir 5,00 Eur žyminį mokestį, taip pat priteisti iš atsakovių 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovė J. Č. 2019 m. lapkričio 12 d. pateikė pavedimą, iš kurio matyti, kad kitas asmuo už atsakovę 2019 m. lapkričio 12 d. sumokėjo ieškovei 26,76 Eur sumą.

5Atsakovei E. Č. ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų į ieškinį pateikimo išsiųsti jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir pagal Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalį laikomi įteiktais praėjus trisdešimčiai dienų nuo pašto pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas, todėl teismo sprendimas priimamas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio, 286 straipsnis).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovėms bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butas ( - ): E. Č. priklauso 2/3 dalys, atsakovei J. Č. priklauso 1/3 dalis. Ieškovė atsakovių butui teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Atsakovės ieškovės teikiamomis paslaugomis faktiškai naudojosi, bet už jas laiku neatsiskaitė ir už 2018 m. vasario 28 d. – 2019 m. gegužės 31 d. laikotarpį įsiskolino 65,28 Eur. Skolos suma padalinta proporcingai atsakovių valdomai nuosavybės daliai, todėl ieškovė prašė priteisti iš atsakovės E. Č. 43,52 Eur skolą, iš atsakovės J. Č. – 21,76 Eur skolą. Į siųstus pranešimus skolą susimokėti gera valia iki kreipimosi į teismą atsakovės nereagavo. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: kliento finansinė apyvarta, PVM sąskaitos faktūros, 2018-07-19, 2018-08-21, 2018-09-28, 2018-10-24, 2019-05-20 pranešimai atsakovėms.

9Atsakovė J. Č. 2019 m. lapkričio 12 d. pateikė pavedimą, iš kurio matyti, kad Ž. V. J. Č. 2019 m. lapkričio 12 d. sumokėjo ieškovei 26,76 Eur sumą (21,76 Eur skolą ir 5,00 Eur žyminį mokestį), todėl laikoma, kad atsakovė su ieškove pagal šį ieškinį visiškai atsiskaitė. Ieškovei nepateikus atsisakymo nuo ieškinio šioje dalyje, o atsakovei įvykdžius ieškinio reikalavimus, ieškinio reikalavimas atsakovės J. Č. atžvilgiu atmetamas.

10Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (Civilinio kodekso 6.716 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis).

11Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei E. Č. nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, daroma išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškovei iš atsakovės E. Č. priteisiama 43,52 Eur skola už 2018 m. vasario 28 d. – 2019 m. gegužės 31 d. laikotarpį (Civilinio kodekso 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnis).

12Atsakovė prievolės laiku atsiskaityti su ieškove tinkamai nevykdė, todėl ieškovei iš atsakovės E. Č. priteisiamos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės E. Č. priteisiamas 10,00 Eur žyminis mokestis (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Valstybei iš atsakovės E. Č. priteisiamos 6,00 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis, 96 straipsnis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara”, juridinio asmens kodas 132616649, iš atsakovės E. Č., asmens kodas ( - ) 43,52 Eur (keturiasdešimt trijų eurų 52 ct) skolą už 2018 m. vasario 28 d. – 2019 m. gegužės 31 d. laikotarpį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (43,52 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10,00 Eur (dešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara”, juridinio asmens kodas 132616649, ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovės J. Č., asmens kodas ( - )

19Priteisti valstybei iš atsakovės atsakovės E. Č., asmens kodas ( - ) 6,00 Eur (šešių eurų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Atsakovės negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai