Byla 2KT-8/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su suinteresuoto asmens V. Č. 2008 m. sausio 23 d. pareiškimu dėl atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2S-133-260/2008, nagrinėti paskirtos Kauno apygardos teismo teisėjų kolegijos ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo bei šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2008 m. sausio 24 d. gautas suinteresuoto asmens V. Č. 2008 m. sausio 23 d. pareiškimas, kuriuo prašoma nušalinti atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2S-133-260/2008, nagrinėti paskirtą teisėjų kolegiją, susidedančią iš teisėjų R. Buzelio (pranešėjas), E. Burzdiko, G. Blaževič, ir visus kitus šio teismo teisėjus, o bylą perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui. Nušalinimo pareiškime suinteresuotas asmuo kvestionuoja Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-134-153/2008 teisėjų kolegijos, susidedančios iš teisėjų R. Buzelio, E. Burzdiko, G. Blaževič, priimtus procesinius sprendimus dėl atsisakymo prijungti prie bylos prašymą leisti turėti atstovą, mano, jog tokie teismo veiksmai pažeidžia teisę į gynybą bei rodo teisėjų kolegijos šališkumą ir suinteresuotumą bylos baigtimi. Be to, nurodoma, kad civilinę bylą Nr. 2S-134-153/2008 nagrinėti paskirta teisėjų kolegija ir visi kiti Kauno apygardos teismo teisėjai veikė taip, kad teismo posėdyje nebūtų nagrinėjami suinteresuoto asmens pareiškimai dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo bei liudytojų apklausos.

3Prašymas dėl teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui atmestinas.

4Teisėjo (teisėjų) nušalinimo klausimą, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 69 straipsnio pirmąja dalimi, sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas. Tais atvejais, kai teisme, nagrinėjančiame civilinę bylą, nėra pakankamo skaičiaus teisėjų, nušalinimo klausimą sprendžia aukštesniosios pakopos teismas. Tokį teisinį reguliavimą sąlygoja tai, kad tuo atveju, kai dalyvaujantis byloje asmuo pareiškia nušalinimą visiems apylinkės ar apygardos teismo teisėjams, įskaitant šio teismo pirmininką, teisme nelieka subjektų, pagal įstatymą galinčių spręsti teisėjams pareikšto nušalinimo klausimą. Šioje byloje pareikštu nušalinimo pareiškimu suinteresuotas asmuo V. Č. prašo nušalinti atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2S-133-260/2008, nagrinėti paskirtą teisėjų kolegiją, susidedančią iš R. Buzelio (pranešėjas), E. Burzdiko, G. Blaževič, ir visus kitus šio teismo teisėjus, o bylą perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui. Todėl nušalinimo pareiškimo nagrinėjimas priskirtinas aukštesnės instancijos teismo, tai yra Lietuvos apeliacinio teismo, kompetencijai (CPK 69 str.).

5Sprendžiant klausimą dėl atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2S-133-260/2008, nagrinėti paskirtos Kauno apygardos teismo teisėjų kolegijos ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo nuo atskirojo skundo nagrinėjimo šioje byloje suinteresuoto asmens nušalinimo pareiškime nurodytais motyvais, atkreiptinas dėmesys, kad teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 65, 66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Nemotyvuotas nušalinimo pareiškimas teismo gali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu nušalinimo teise, už kurį dalyvaujančiam byloje asmeniui gali būti skiriama bauda iki 20 000 Lt (CPK 95 str.). Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 67 str. 1 d.). Įstatymas taip pat imperatyviai nustato, jog teisėjui neleidžiama pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą, jeigu yra CPK 71 straipsnyje nurodytos aplinkybės. Tuo tarpu ta aplinkybė, kad suinteresuotas asmuo nesutinka su bylą nagrinėti paskirtos teisėjų kolegijos procesiniais sprendimais, be to, priimtais nagrinėjant kitą civilinę bylą, nėra pagrindas abejoti šių teisėjų ar visų Kauno apygardos teismo teisėjų nešališkumu.

6Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, suinteresuoto asmens V. Č. 2008 m. sausio 23 d. pareiškimas dėl atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2S-133-260/2008, nagrinėti paskirtos Kauno apygardos teismo teisėjų kolegijos ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo netenkintinas, o kartu nėra pagrindo spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

8Atmesti suinteresuoto asmens V. Č. 2008 m. sausio 23 d. pareiškimą dėl atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2S-133-260/2008, nagrinėti paskirtos Kauno apygardos teismo teisėjų kolegijos ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo bei šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai