Byla 2-976-259/2007
Dėl veiksmų, galinčių sukelti žalą uždraudimo, priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas rašytinio proceso tvarka išsprendė ieškovo UAB“Kauno projektas“ ieškinio atsakovams L. K., E. K., M. K., AB „Kanapa“ dėl veiksmų, galinčių sukelti žalą uždraudimo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas pateikė prevencinį ieškinį, kuriuo prašo teismo uždrausti atsakovams L. K., E. K., M. K. ir AB „Kanapa“ atlikti bet kokius veiksmus bei priiminėti ir vykdyti bet kokius sprendimus, susijusius su AB „Kanapa“ akcininkų ir valdybos kompetencija, numatyta AB „Kanapa“ įstatuose ir LR Akcinių bendrovių įstatyme, balsuoti AB „Kanapa“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir perleisti balsavimo teisę kitiems asmenims tol, kol įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-550-1/2007; areštuoti atsakovo AB „Kanapa“ nekilnojamąjį turtą, kol įsiteisės Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-550-1/2007; areštuoti atsakovams L. K., E. K., M. K. priklausantį nekilnojamąjį turtą 338 500 Lt sumai, o jo neesant - pinigines lėšas ir kilnojamąjį turtą; areštuoti atsakovams L. K., E. K., M. K. priklausančias AB „Kanapa“ paprastąsias vardines akcijas, uždraudžiant jomis naudotis ir disponuoti, bei jas valdyti, kol įsiteisės sprendimas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-550-1/2007. Ieškovas nurodė, kad ieškinys yra pateikiamas pagal ieškovo buveinę ir žalos padarymo vietą.

3Ieškinį priimti atsisakytina, kaip neteismingą šiam teismui.

4Prevenciniu laikomas ieškinys, kurio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos (LR CK 6.255 str.). Prevencinis ieškinys reiškiamas tada, kai atsakovo veiksmai kelia realų pavojų ir yra reali žalos atsiradimo tikimybė, kai žalos dar nepadaryta, dėl šios priežasties ieškovas negali pasinaudoti LR CPK 30 str. 6 d. numatyta galimybe pareikšti ieškinį pagal ieškovo gyvenamąją vietą (buveinę) arba žalos padarymo vietą, kadangi šiuo atveju ieškovo ieškinys yra ne dėl žalos, padarytos asmenų turtui, atlyginimo. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovų L. K., E. K., M. K. gyvenamoji vieta yra Šiaulių mieste ir nors atsakovo AB“Kanapa“ buveinės adreso ieškovas nenurodė, tačiau iš prie ieškinio pridėtų rašytinių įrodymų (preliminarios akcijų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.06/12/31, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo pakartotinio visuotinio akcininko susirinkimo protokolo) matyti, kad atsakovo AB“Kanapa“ buveinė yra ( - ) .

5Vadovaujantis LR CPK 29 str. nustatyta bendrojo teismingumo taisykle, ieškinys turi būti pareiškiamas pagal atsakovų gyvenamąją vietą, o jeigu atsakovas yra juridinis asmuo-pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre, t.y. Šiaulių miesto apylinkės teismui (LR CPK 26 str.), todėl ieškovo ieškinį priimti atsisakytina kaip neteismingą Kauno apygardos teismui (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

6Ieškovui išaiškintina, kad dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo būtina kreiptis LR CPK 87 str. nustatyta tvarka.

7Įvertinus tai, kad šio prevencinio ieškinio reikalavimai yra susiję su Kauno apygardos teismo civiline byla Nr. 2-550-1/2007, kurioje dalyvaujančiais asmenimis yra šio ieškinio šalys, ieškovui išaiškintina apie jo teisę, vadovaujantis LR CPK 143 str., pareikšti priešieškinį civilinėje byloje Nr. 2-550-1/2007 ir tokiu būdu įgyvendinti prevencinio ieškinio reikalavimus.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK137 str.3, 5 d., 290, 291, 335 str.,

Nutarė

9Ieškovo UAB “Kauno projektas“ prevencinį ieškinį atsakovams L. K., E. K., M. K., AB „Kanapa“ dėl veiksmų, galinčių sukelti žalą uždraudimo, atsisakyti priimti kaip neteismingą Kauno apygardos teismui.

10Nutarties nuorašą, ieškinį bei jo priedus grąžinti ieškovui.

11Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama per šį teismą Lietuvos Apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai