Byla e2FB-12201-323/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ įgalioto asmens L. S. skundą dėl bankrutuojančių asmenų O. N. ir V. S. 2019 m. spalio 7 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, akcinė bendrovė „Lesto“, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Paslaugos būstui“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „MCB Finance“, antstolė M. T..

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvęs Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2015 m. vasario 9 d. nutartimi iškėlė pareiškėjams O. N. ir V. S. bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Eurobankrotas“.

52019 m. spalio 22 d. teisme gautas bankrutuojančių asmenų O. N. ir V. S. bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ įgalioto asmens skundas, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiu 2019 m. spalio 7 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą. Nurodė, kad 2019 m. spalio 7 d. įvyko bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių susirinkimas, kuriame bankroto administratorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punktu, fizinių asmenų kreditorius supažindino su 2019 m. rugsėjo 24 d. fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita už laikotarpį nuo 2019 m. kovo 17 d. iki 2019 m. rugsėjo 17 d. Kartu su minėta fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita kreditoriams pateikta bankroto administratoriaus vardu atidarytos fizinių asmenų depozitinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „( - )“ banke, išrašo už minėtą laikotarpį kopija. Depozitinės sąskaitos išraše nurodytas sukauptų lėšų likutis 2019 m. rugsėjo 24 d. sudarė 2 557,57 Eur. Kreditoriai susirinkime, balsuodami 2-uoju darbotvarkės klausimu, priėmė nutarimą, kuriuo Nutarė „tvirtinti fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitą. Skirstyti lėšas esančias depozitinėje sąskaitoje kreditoriams.“ Laiko, kad šis kreditorių priimtas nutarimas prieštarauja teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principams, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2 punkte, 22 straipsnyje numatytam teisiniam reguliavimui, fizinio asmens mokumo atkūrimo plano nuostatoms ir dėl to yra pripažintinas negaliojančiu. Paaiškino, kad pagal teismo patvirtintą bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo planą bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtinos lėšos sudaro 20 Eur/mėn. Fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas - 48 mėn., t. y. nuo 2015 m. spalio 17 d. iki 2019 m. spalio 17 d. Pažymėjo, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitos, kuri kreditoriams pateikta 2019 m. spalio 7 d. įvykusiame fizinių asmenų kreditorių susirinkime, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. 2019 m. rugsėjo 17 d., nuo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-1359-323/2015, kuria patvirtintas pirmasis fizinių asmenų mokumo atkūrimo planas, įsiteisėjimo dienos buvo praėję 47 mėn. (laikotarpis nuo 2015 m. spalio 17 d. iki 2019 m. rugsėjo 17 d.), todėl minėtu laikotarpiu bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtinos lėšos iš viso sudaro 1 077,77 Eur, iš kurių 940 Eur (47 mėn. x 20 Eur) sudarė iš fizinių asmenų kas mėnesį į depozitinę sąskaitą pervestinų lėšų atlygintinos bankroto administravimo išlaidos, 137,77 Eur (27,77 Eur nekilnojamojo turto varžytinių paskelbimo mokestis, 110 Eur mokestis už nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymą) sudarė su fiziniams asmenims priklausiusio turto pardavimu susijusios bankroto administravimo išlaidos, atlygintinos iš pardavus fiziniams asmenims priklausiusį turtą gautų lėšų. Iki 2019 m. rugsėjo 17 d. bankroto administratoriui apmokėtų/kompensuotų bankroto administravimo išlaidų dalis sudarė 553,75 Eur, todėl 524,02 Eur (1 077,77 Eur - 553,75 Eur) dalį 2019 m. rugsėjo 24 d. depozitinėje sąskaitoje sukauptų 2 557,57 Eur sudarė bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtinos lėšos, kurios, vadovaujantis ekonomiškumo principu, 2019 m. rugsėjo 24 d. nebuvo pervestos bankroto administratoriui ir kurios nelaikytinos skirstytinomis fizinių asmenų kreditoriams. Laiko, kad fizinių asmenų kreditoriai, priimdami skundžiamą nutarimą, padarė esminį pažeidimą, nes įpareigojo bankroto administratorių kreditoriams paskirstyti depozitinėje sąskaitoje sukauptas lėšas, kurių dalį sudarė lėšos, skirtinos padengti bankroto administravimo išlaidas.

6Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.

7Teismas

konstatuoja:

8Skundas tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai (buvęs Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2015 m. vasario 9 d. nutartimi iškėlė pareiškėjams O. N. ir V. S. bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Eurobankrotas“. 2015 m. spalio 9 d. nutartimi teismas patvirtino bankrutuojančių O. N. ir V. S. mokumo atkūrimo planą, 2017 m. sausio 19 d. nutartimi patvirtino patikslintą mokumo atkūrimo planą Nr. 12/04, 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi patvirtino patikslintą mokumo atkūrimo planą Nr. 07.13. 2019 m. spalio 7 d. įvyko bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių susirinkimas, kuriame bankroto administratorius fizinių asmenų kreditorius supažindino su 2019 m. rugsėjo 24 d. fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita už laikotarpį nuo 2019 m. kovo 17 d. iki 2019 m. rugsėjo 17 d. Kreditoriai susirinkime, balsuodami 2-uoju darbotvarkės klausimu, priėmė nutarimą, kuriuo Nutarė „tvirtinti fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitą. Skirstyti lėšas esančias depozitinėje sąskaitoje kreditoriams.“ Iš pateikto depozitinės sąskaitos išrašo matyti, kad sukauptų lėšų likutis 2019 m. rugsėjo 24 d. sudarė 2 557,57 Eur. Bankroto administratorius, nesutikdamas su 2019 m. spalio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimu 2-uoju darbotvarkės klausimu, kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą.

10Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 25 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui. Kreditorių susirinkimo sprendimą kreditoriai, bankroto administratorius ar fizinis asmuo turi teisę apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius, bankroto administratorius ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą. Bankroto administratoriaus teisė ginčyti kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus numatyta ir FABĮ 12 straipsnio 4 dalies 4 punkte.

11Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis matyti, kad bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo plane (tiek pradiniame, tiek pakeistuose) numatyta bankroto administravimo išlaidoms padengti skirti 20 Eur sumą per mėnesį, bei papildomai už privalomuosius mokėjimus (jei tokių būtų). Be to, bylos duomenimis matyti, kad nuo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvęs Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2015 m. spalio 9 d. nutarties, kuria teismas patvirtino bankrutuojančių O. N. ir V. S. mokumo atkūrimo planą, įsiteisėjimo dienos (2015 m. spalio 17 d.) iki bankroto administratoriaus kreditorių susirinkimui pateiktos 2019 m. rugsėjo 24 d. bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2019 m. rugsėjo 17 d., buvo praėję 47 mėn., todėl bankroto administravimo išlaidos minėtu laikotarpiu sudaro 1 077,77 Eur ((47 mėn. x 20 Eur) + 27,77 Eur nekilnojamojo turto varžytinių paskelbimo mokestis + 110 Eur mokestis už nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymą = 1 077,77 Eur). Bankroto administratorius nurodo, kad iki 2019 m. rugsėjo 17 d. apmokėtų/kompensuotų bankroto administravimo išlaidų dalis sudarė 553,75 Eur, o neapmokėtų bankroto administravimo išlaidų dalis atitinkamai sudarė 524,02 Eur (1 077,77 Eur - 553,75 Eur = 524,02 Eur).

12FABĮ 22 straipsnio 5 dalis numato, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų). Bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo plane (tiek pradiniame, tiek pakeistuose) numatyta, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo dienomis (mokėjimai kreditoriams vykdomi spalio 15 d. ir balandžio 15 d.) iš depozitinėje sąskaitoje esančių piniginių lėšų pirmiausia apmokamos bankroto administravimo išlaidos, o iš likusių lėšų tenkinami kreditorių reikalavimai pagal proporcijas. Taigi, skirstant depozitinėje sąskaitoje sukauptas pinigines lėšas (kurios 2019 m. rugsėjo 24 d. sudarė 2 557,57 Eur), pirmiausia turėjo būti apmokamos bankroto administravimo išlaidos, o likusi dalis paskirstoma kreditoriams.

13Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, jog 2019 m. spalio 7 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas išimtinai kreditoriams paskirstyti depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas pažeidžia FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje nustatytą reikalavimą, jog bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausia, bei bankroto administratoriaus teisėtus interesus, prieštarauja pareiškėjų mokumo atkūrimo plano 12 dalyje numatytai kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkai, todėl bankroto administratoriaus skundas tenkintinas, 2019 m. spalio 7 d. bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo dalyje, kuria nutarta paskirstyti kreditoriams depozitinėje sąskaitoje esančias pinigines lėšas, pripažintinas negaliojančiu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 25 straipsniu, teismas

Nutarė

15bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo tenkinti.

16Pripažinti negaliojančia bankrutuojančių O. N. ir V. S. 2019 m. spalio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimas“ dalį, kuria nutarta paskirstyti kreditoriams depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai