Byla 2A-716-436/2013
Dėl skolos, kylančios iš rangos sutarties, priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininko), Nerijaus Meilučio ir Arūno Rudzinsko (pranešėjo), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Forsina“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-20114-285/2012 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Forsina“ ieškinį atsakovei J. L., trečiajam asmeniui E. B. dėl skolos, kylančios iš rangos sutarties, priteisimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Forsina“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės J. L. 27200 Lt skolos pagal rangos sutartį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad remiantis 2005-07-08 papildoma sutartimi, atliktų darbų aktu už 2005 m. rugpjūčio mėn., 2005-08-16 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu, J. L. privalėjo sumokėti E. B. 27200 Lt sumą už pastarojo atliktus statybos rangos darbus. Atsakovė nurodytos sumos nesumokėjo. E. B. 2011-10-10 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2011 10 10/K1 perleido UAB „Forsina“ savo reikalavimo teisę pagal 2005-07-08 papildomą sutartį, sudarytą tarp E. B. (rangovo) ir J. L. (atsakovės) dėl namo, kurį užsakovas įsigijo iš rangovo, statybos darbų. Apie sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį ir pareigą sumokėti 27200 Lt sumą atsakovė buvo informuota, tačiau J. L. nurodytos pinigų sumos nesumokėjo.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 14 d. galutiniu sprendimu Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 19 d. preliminarų sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-03355-364/2012, panaikino ir ieškovo UAB „Forsina“ ieškinį atsakovei J. L. atmetė. Panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-03355-364/2012, taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės J. L. turto areštą. Priteisė iš ieškovo UAB „Forsina“ 61 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

7Teismas nustatė, kad 2005 m. liepos 8 d. R. B. ir E. B. sudarė pirkimo - pardavimo sutartį, kuria atsakovė J. L. įsigijo 0,0782 ha ploto žemės sklypą ir jame esantį nebaigtos statybos 120,06 kv. m. bendro ploto gyvenamąjį namą, kurio fiksuotas baigtumas – 82 procentai. Bendra parduodamų daiktų kaina – 272 000 Lt. Tą pačią dieną perdavimo priėmimo aktu turtas buvo perduotas atsakovei. Taip pat tą pačią dieną tarp atsakovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta papildoma sutartis prie nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti darbus nurodytus sutarties 1 punkte už 27.200,00 Lt, o numatyta darbų atlikimo pabaiga – 2005 m. rugpjūčio 16 d.

8Įrodinėdamas atliktus ir perduotus darbus, ieškovas byloje yra pateikęs 2005 m. rugpjūčio 16 d. darbų priėmimo perdavimo aktą. Bylos nagrinėjimo metu kilus abejonių dėl šio dokumento teisėtumo, ir šalims sutinkant, teismas, priimdamas teismo sprendimą, juo nesirėmė.

92011 m. spalio 10 d. tarp E. B. ir ieškovo buvo sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. 2011 10 10/K1, kurios pagrindu E. B. ieškovui perleido reikalavimo teisę į susidariusią skolą pagal rangos sutartį.

10Teismas konstatavo, kad dėl prievolės perleidimo teisėtumo ir šalių procesinio tinkamumo byloje ginčo nėra, tačiau nagrinėjamojoje byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovės pareigos atsiskaityti pagal 2005 m. liepos 8 d. papildomą sutartį, kuri savo esme yra rangos sutartis su ieškovu kaip rangovo teisių perėmėju. Teismas 2005 m. liepos 8 d. tarp J. L. ir E. B. sudarytą papildomą sutartį prie nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties pripažino savarankiška vartojimo rangos sutartimi ir taikė šį institutą reglamentuojančias normas (CK XXXIII skyrius II skirsnis).

11Byloje pateiktas atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas ir atliktų darbų aktas (1 t., b.l. 118, 119) yra pasirašytas vienašališkai rangovo E. B., atsakovė (užsakovė) šio akto nėra pasirašiusi. Šiame akte nėra žymos apie tai, kad atsakovė atsisakė jį pasirašyti, nenurodyta tokio atsisakymo priežasčių. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis po akto pasirašymo - 2005 m. rugpjūčio 16 d., pranešė atsakovei apie būtinybę priimti atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktą. Taip pat byloje nėra įrodymų, kad atsakovė po akto sudarymo buvo informuota apie darbų perdavimą kitu būdu – registruotu paštu ar pan. Trečiojo asmens E. B. registruotos pašto siuntos pranešimas buvo išsiųstas tik 2006 m. spalio 20 d. (1 t., b.l. 12,13). Ieškovas nepateikė duomenų, kad atsakovė kokiu nors būdu – raštu, sutikimu ar konkliudentiniais veiksmais informavo trečiąjį asmenį, kad priima pagal rangos sutartį atliktus darbus. Priešingai, trečiojo asmens pateikta, t.y. jo iš atsakovės gauta 2006 m. lapkričio 21 d. pretenzija (1 t., b.l. 58) patvirtina, kad ji nelaiko, jog rangos darbai yra atlikti tinkamai netgi pretenzijos surašymo momentu, nors turėjo būti atlikti iki 2005 m. rugpjūčio 8 d.

12Todėl teismas, įvertinęs byloje esančių dokumentų turinį, padarė išvadą, kad negalima identifikuoti ir individualizuoti juose nurodytų statybinių medžiagų gabenimo ir panaudojimo. Statybines medžiagas pirko subrangovas UAB „Skarotoji eglutė“, kurios akcininku ir vadovu buvo trečiasis asmuo. Ši bendrovė veikė kaip statybinė organizacija, kuri tikėtina turėjo daugiau vykdomų darbų nei vienintelės rangos sutarties su atsakove vykdymas. Prekių pirkimo, jų gabenimo ir jų panaudojimo dokumentuose nėra duomenų, kurie leistų identifikuoti, kad šios statybinės medžiagos buvo skirtos ir panaudotos būtent rangos sutarties, sudarytos su atsakove, vykdymui. Vykdant statybos darbus yra pildomas statybos darbų žurnalas, kuriame fiksuojama darbų atlikimo data, panaudotos medžiagos, jų kiekiai, medžiagų specifikacija. Ieškovas tokio dokumento, kuris leistų individualizuoti nors ir bendrai pirktas statybos medžiagas, nepateikė. Šalių teiktų ir ištirtų įrodymų visuma teismas negalėjo padaryti išvados, kad ieškovas įrodė, jog 2005 m. liepos 8 d. papildomoje sutartyje, kurią teismas pripažino buitinės rangos sutartimi, nurodyti darbai yra atlikti tinkamai ir laiku. Ieškovui ieškinio neįrodžius, teismas ieškinį atmetė.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Forsina“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 14 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Forsina“ ieškinį patenkinti.

 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, atsižvelgė į tai, jog rangovas neva tinkamai neperdavė ginčo darbų ir, teismo nuomone, šalių veiksmai negali būti vertinami kaip veiksmai, įrodantys, jog atsakovė atliktus darbus priėmė. Su tokiu pirmosios instancijos teismo faktinių aplinkybių vertinimu ir jų teisiniu kvalifikavimu kategoriškai nesutiktina. Pagal Sutarties 5.1. punktą, Atliktų darbų priėmimas (su išlygomis ar be jų) fiksuojamas aktu, kuris sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną Užsakovui ir Rangovui. Remiantis trečiojo asmens E. B. paaiškinimais, atsakovei, nevykdant pareigos pasirašyti atliktų darbų aktą ir sumokėti už atliktus darbus, atliktų darbų aktas atsakovei buvo išsiųstas registruotu paštu. Registruoto laiško įteikimo 2006-10-20 pranešimas patvirtina, kad vienašališkai pasirašytą 2005-08-16 atliktą darbų perdavimo-priėmimo aktą atsakovė J. L. gavo asmeniškai, todėl atsakovė privalėjo arba pateikti pastebėtų defektų aktą arba už juos atsiskaityti (Sutarties 5.3. punktas).
 2. Apelianto vertinimu, byloje nustatyta, kad atsakovė pateikė rangovui 2006-11-21 pretenziją, kurioje nurodoma, kad „Šie darbai yra atlikti dalinai ir tai su žymiais defektais“ bei reikalaujama atlikti tariamai neatlikus darbus (1 t., b.1. 58). Be to, darbų atlikimo faktą atsakovė patvirtino ir elektroniniu laišku, nurodydama, kad Atsiskaityta už viską, taip pat už visus pagal Papildomą sutartį atliktus darbus (1 t., b.1. 20), todėl darytina išvada, kad faktiniai atsakovės veiksmai patvirtino, jog darbai buvo priimti ir jais naudojamasi.
 3. Aplinkybę, kad faktiškai atsakovei buvo perduotas ginčo darbų rezultatas, patvirtina ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai: rangovo E. B. ir subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“ 2005-09-26 atliktų darbų aktas Nr. 3; 2005-07-15 statybos rangos sutartis, sudaryta tarp rangovo E. B. ir subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“; subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“ darbuotojų, dirbusių objekte darbo sutartys; darbo užmokesčio žiniaraščiai; statybinių medžiagų įsigijimą, apmokėjimą, nurašymą patvirtinantys dokumentai; trečiojo asmens E. B. paaiškinimai. Tuo tarpu teismas skundžiamame sprendime nevertindamas ir nepasisakydamas dėl šių įrodymų, priėmė neteisėtą sprendimą.
 4. Šio ginčo kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad remiantis Sutarties 5.3 punktu, „Užsakovas privalo patikrinti atliktus darbus ir ne vėliau kaip po 3 dienų po priėmimo-perdavimo akto pateikimo dienos jį pasirašyti ir pilnai atsiskaityti arba pateikti Rangovui patikrinimo metu pastebėtų defektų aktą“. Tačiau atsakovė ne tik kad Sutarties vykdymo metu nebuvo pareiškusi nė vienos pretenzijos dėl Sutartyje numatytu darbų tariamo netinkamo atlikimo, jų kokybės trūkumų, bet taip pat, gavusi vienašališkai pasirašytą 2005-08-16 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, nepateikė pastebėtų defektų akto (Sutarties 5.3. punktas), nereiškė rangovui reikalavimo dėl nuostolių, susijusių su tariamai rangovo neatliktų darbų atlikimu, atlyginimo (Sutarties 7.1. punktas), nenutraukė ginčo Sutarties. Dar daugiau, atsakovė, gavusi rangovo 2006-11-23 atsakymą į 2006-11-21 pretenziją, ne tik kad nenurodė, kokie darbai pagal Sutartį tariamai nebuvo atlikti bet, kaip minėta, nenurodė jokių atliktų darbų trūkumų.
 5. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu atsisakymą pasirašyti 2005-08-16 atliktų darbų aktą ir apmokėti už atliktus darbus grindė darbų neatlikimu, tačiau neįrodinėjo, kad rangovas pažeidė viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovei prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.). Antra, atsakovė ne tik kad Sutarties vykdymo metu neragino ir nepareiškė rangovui nė vienos pretenzijos dėl neva neprotingai ilgai vykdomų Sutartyje numatytų darbų, bet taip pat nenutraukė Sutarties, kas reiškia, jog darbai buvo atlikti Sutartyje numatytu terminu. Trečia, net ir nustačius, kad rangovas praleido Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą, tačiau, įvertinus tai, kad atliktus darbus atsakovė faktiškai priėmė ir jais naudojosi, teismo argumentai, kuriais neigiama atsakovės pareiga apmokėti priimtus atliktus darbus jų atlikimo termino aspektu, yra nepagrįsti ir dėl to atmestini.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė J. L. prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 14 d. galutinį sprendimą.

 1. Nurodo, kad iš CK 6.662 str. 6 d. matyti, jog užsakovui vengiant priimti atliktą darbą, rangovas įgyja teisę į atliktų darbų apmokėjimą tik po mėnesio laiko prieš tai du kartus raštu įspėjęs užsakovą. Trečiasis asmuo pripažįsta, jog tik vieną kartą, daugiau kaip po metų siuntė atsakovei atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, o pretenzijų apskritai nesiuntė. Nors trečiasis asmuo tvirtino, kad 2005-08-15 atliktų darbų perdavimo -priėmimo aktą atsakovei įteikė dar 2005 m. rugpjūčio mėn., tačiau jokie byloje esantys įrodymai to nepatvirtina. Priešingai, ant 2005-08-15 atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto nėra ne tik atsakovės patvirtinimo apie šio akto gavimą, bet ir trečiojo asmens įrašo apie atsisakymą jį pasirašyti.
 2. Atsakovė atkreipia dėmesį, jog darbų, už kuriuos prašo priteisti skolą, atlikimą ieškovas įrodinėja 2005 m. rugpjūčio mėnesio atliktų darbų aktu, surašytu tarp rangovo UAB „Skarotoji eglutė“ ir užsakovo E. B. (1 t. 119 b.l.). Šis aktas yra suklastotas, nes jame įrašytas 21 % PVM dydis, kuris atsirado tik po ketverių metų - 2009-09-01. Atsakovei pareiškus apie UAB „Skarotoji eglutė“ ir užsakovo E. B. 2005 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų akto suklastojimą, ieškovas atsisakė šio įrodymo, prašė teismo nelaikyti šio įrodymo įrodinėjimo priemone ir išspręsti bylą remiantis kitais įrodymais. Vėliau ieškovas pateikė į bylą naujų dokumentų, kuriais įrodinėjo ieškinį, tačiau dalis jų taip pat suklastoti.
 3. Atsakovė tvirtina, kad 2005-08-31 aktas dėl prekių (medžiagų) nurašymo Nr. NUA 08-04 (2 t. b.l. 67), UAB „Skarotoji eglutė“ ir užsakovo E. B. 2005-09-26 aktas Nr. 1 (2 t. 6-8 b. L), 2005-08-16 vienašališkai E. B. pasirašytas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas (1 t, b.l. 118) taip pat suklastoti. Pirma, tie patys darbai tarp tų pačių šalių jau buvo perduoti 2005 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų aktu, t.y. negalima tuos pačius darbus tarp tų pačių šalių perduoti du kartus. Antra, Aktu Nr. 1 rangovas UAB „Skarotoji eglutė“ užsakovui E. B. perdavė visus statybos darbus namo Nr. 1, kurį dar 2005-07-08 notarine pirkimo - pardavimo sutartimi E. B. pardavė man. Negalima parduoti namo, kurio statybos darbų užsakovas (pardavėjas) nėra priėmęs iš rangovo, todėl akivaizdu, kad tie darbai užsakovui buvo perduoti iki namo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo 2005-07-08, o Aktas Nr. 1 yra surašytas atgaline data, t.y. suklastotas. Be to, kaip matyti iš byloje esančių nuotraukų (2 t. b.l. 59-61), pridėtų prie 2005-10-13 turto vertės nustatymo ataskaitos, dalis darbų (tvora, juodžemio paskleidimas), numatytų Rangos sutartyje nebuvo atlikti ir 2005 m. spalio mėn., t.y. į Aktą Nr. 1 įrašyti žinomai tikrovės neatitinkantys duomenys. Akto Nr. 1 suklastojimą patvirtina ir ieškovo į bylą pateikta PVM sąskaita faktūra serija 5VR Nr. 7250 (2 t. 71 b.l.) datuota 2005-09-27, po Akto Nr. l surašymo. Vadinasi, šios PVM sąskaitos faktūros pagrindu įgyti vienos kameros stiklo paketai negalėjo būti įtraukti į Aktą Nr. l.
 4. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog UAB „Skarotoji eglutė“ atsakovės atstovo prašymu pateiktose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos statybines medžiagos buvo panaudotos atsakovės name. UAB „Skarotoji eglutė“ darbo sutartys ir darbo užmokesčio žiniaraščiai nepatvirtina, kad darbo sutartyse nurodyti darbuotojai dirbo statant namą, kurį vėliau nupirko atsakovė. Juo labiau šie dokumentai nepatvirtina, kad tie darbuotojai dirbo šiame objekte po namo atsakovei pardavimo. Ieškovas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, kad teismas pripažino nustatytą aplinkybę, kad ginčo darbai buvo atlikti. Tokios aplinkybės teismas sprendimu nenustatė, nes jokie byloje esantys įrodymai nepatvirtina rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimo ir perdavimo, juo labiau teismas nenustatė, kas tuos darbus atliko.
 5. Ieškovas apeliaciniame skunde daro nepagrįstą išvadą, jog atsakovė ne tik kad sutarties vykdymo metu neragino rangovo dėl neva nevykdomų Rangos sutartyje numatytų darbų, bet taip pat nenutraukė Rangos sutarties, kas reiškia darbų atlikimą numatytu terminu. Su tokiais apelianto motyvais negalima sutikti. Rangos sutarties nenutraukimas ir raštų greičiau baigti statybos darbus nebuvimas jokiu būdu nereiškia, jog Rangos sutartyje numatytus darbus ieškovas atliko, juo labiau nereiškia, kad ieškovas tuos darbus atliko laiku.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad apeliacinis skundas atmestinas.

17Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

18Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Dėl darbų atlikimo pagal papildomą susitarimą.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2005m. liepos 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimi R. B. ir E. B. atsakovei J. L. pardavė žemės sklypą ir nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (registro Nr. ( - )), esančius ( - ), plane pažymėtu Nr. 1 (1 t., b.l. 212-25). Tos pačios dienos perdavimo priėmimo aktu šis nekilnojamasis turtas perduotas atsakovei (1 t., b.l. 26-28). Gyvenamojo namo baigtumas nurodytas 82 %. Tą pačią dieną trečiasis asmuo E. B. ir atsakovė J. L. sudarė papildomą susitarimą (toliau – Sutartis) prie 2005 m. liepos 8 d. sudarytos nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties (1 t., b.l. 8-9), kurioje trečiasis asmuo vadinamas Rangovu, o atsakovė – Užsakovu. Šia sutartimi rangovas įsipareigojo savo lėšomis atlikti namo, kurį įsigijo Užsakovas iš Rangovo pagal 2005-07-08 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VL-4706, statybos darbus, detaliai išvardintus šios sutarties 1.2 punkte, o Užsakovas įsipareigojo sudaryti Rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti už juos sutartyje nustatytomis sąlygomis. Pagal šios sutarties 3 punktą, Rangovas darbus turėjo pradėti 2005-07-18 ir užbaigti 2005-08-16. Užsakovas įsipareigojo sumokėti rangovui 27.200 Lt, kada bus atlikti visi šioje Sutartyje numatyti statybiniai darbai (Sutarties 2.1. p.). Atliktų darbų priėmimas (su išlygomis ar be jų) turėjo būti įformintas aktu (Sutarties 5.1. p.). Užsakovas privalėjo patikrinti atliktus darbus ir ne vėliau kaip po 3 dienų po priėmimo-perdavimo akto pateikimo dienos jį pasirašyti arba pateikti Rangovui patikrinimo metu pastebėtų defektų aktą (Sutarties 5.3. p.).

212011 m. spalio 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2011 10 10/K1 trečiasis asmuo E. B. perleido reikalavimo teisę ieškovei UAB „Forsina“ (1 t., b.l. 14-18). Dėl to byloje ginčo nėra. Ginčas yra kilęs dėl to, ar trečiais asmuo atliko pagal papildomą susitarimą darbus, jei atliko, ar atsakovė juos priėmė.

22Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

23Kaip jau buvo minėta, ginčo, kad 2005 m. liepos 8 d. tarp atsakovės ir trečiojo asmens pasirašytas Papildomas susitarimas yra vertinamas kaip statybos rangos sutartis, nėra, todėl jai yra taikytinos CK XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatos.

24Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, jog sutartyje numatytų darbų rezultatą atsakovė yra priėmusi ir jau pakankamai ilgą laiką juo naudojasi pagal paskirtį, konstatuoja, kad atsakovei buvo atsiradusi ir turėjo būti vykdoma prievolė sumokėti už šį darbų rezultatą. Šią aplinkybę apeliantas įrodinėja rangovo E. B. ir subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“ 2005-09-26 atliktų darbų aktu Nr. 3; 2005-07-15 statybos rangos sutartimi, sudaryta tarp rangovo E. B. ir subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“; subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“ darbuotojų, dirbusių objekte darbo sutartimis; darbo užmokesčio žiniaraščiais; statybinių medžiagų įsigijimą, apmokėjimą, nurašymą patvirtinančiais dokumentais; trečiojo asmens E. B. paaiškinimais. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad negalima identifikuoti ir individualizuoti anksčiau paminėtuose dokumentuose nurodytų statybinių medžiagų gabenimo ir panaudojimo faktų.

25Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog trečiasis asmuo atsakovės įsigytame name Papildomame susitarime išvardintus darbus atliko.

26Kaip matyti iš bylos medžiagos, po papildomo susitarimo tarp atsakovės ir trečiojo asmens sudarymo, trečiasis asmuo E. B. (Užsakovas) ir UAB „Skarotoji eglutė“ (Rangovas) 2005 m. liepos 15 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 05/08, pagal kurią rangovas turėjo atlikti įvairius statybos darbus objekto užbaigimui ( - ) (2 t. b.l. 71). Pagal šios sutarties 3.1 punktą darbus rangovas turėjo atlikti laikotarpiu nuo 2005-07-18 iki 2005-08-16. Užsakovas darbus priimti turėjo pasirašydamas užbaigimo darbo perdavimo aktą (Sutarties 3.3 p.). Teismo vertinimu, šis įrodymas nėra pakankamas, kad galima būtų daryti išvadą, jog subrangovas UAB „Skarotoji eglutė“ atliko būtent tuos statybos darbus, kurie buvo sutarti atsakovės ir trečiojo asmens, kadangi šioje sutartyje reikalingi atlikti atsakovės būstui darbai nėra konkretizuoti. 2005-07-08 Papildomo susitarimo 4.2.2 punkte nurodyta, kad darbus rangovas turi atlikti pagal sudarytą sąmatą ar pateiktą projektą, laikantis normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų, taisyklių ir sutarties (1 t. b.l. 8). Trečiasis asmuo 2012-07-19 teismo posėdžio metu paaiškino, kad sąmatos pagal papildomo susitarimo sąlygas nebuvo, tačiau darbus atliko pagal projektą (1 t., b.l. 123). Teismo vertinimu, trečiojo asmens paaiškinimais negalima tikėti, nes jie prieštarauja jo paties parodymams. To paties teismo posėdžio metu (2012-07-19) trečiais asmuo paaiškino, jog darbus atliko pagal projektą, tačiau projektas perduotas atsakovei pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo dieną, t.y. 2005-07-08, kadangi projektas jam nereikalingas (1 t. b.l. 130). Taigi, teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad subrangovas UAB „Skarotoji eglutė“ negalėjo tinkamai įvykdyti rangos sutarties, sudarytos tarp E. B. ir UAB „Skarotoji eglutė“, kadangi sutartyje nebuvo tiksliai apibrėžta, kokius statybos darbus rangovas turi atlikti, sąmatos nebuvo, projektas buvo pas atsakovę J. L., todėl apelianto argumentai, kad atliktus darbus įrodo 2005-07-15 statybos rangos sutartis, sudaryta tarp rangovo E. B. ir subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“, atmestini kaip nepagrįsti.

27Apelianto argumentai, kad atliktus darbus įrodo subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“ darbuotojų, dirbusių objekte darbo sutartys, darbo užmokesčio žiniaraščiai, taip pat atmestini. Iš byloje esančių 2008 m. rugpjūčio mėnesio darbo užmokesčio žiniaraščio galima nustatyti tą aplinkybę, kad UAB „Skarotoji eglutė“ dirbo darbuotojai ir gavo darbo užmokestį (1 t., b.l. 82-90). Iš pateiktų į bylą darbuotojų darbo sutarčių negalima daryti išvados, kad šie visi darbuotojai dirbo pas atsakovę po Papildomos sutarties sudarymo, būtent laikotarpiu nuo 2005-07-18 iki 2005-08-16 ir atliko šioje sutartyje nurodytus darbus (1 t., b.l. 91-107). Tokios išvados negalima daryti ir iš liudytoju apklausto E. B. paaiškinimų. Liudytojas E. B. patvirtino, kad dirbo UAB „Skarotoji eglutė“, darbus atliko Domeikavoje rugpjūčio mėnesį, perklojo trinkeles, kadangi jų firmos darbuotojai buvo blogai sukloję (2 t., b.l. 53). Iš šių paaiškinimų negalima spręsti, kada trinkelės buvo sudėtos, nes liudytojas jas perklojo todėl, kad jos buvo blogai sudėtos. Liudytojas apie jokius kitus atliekamus darbus nieko nepasakė, išskyrus tai, kad taisė trinkeles ir tai darė pagal projektą. Tačiau jau prieš tai teismas nustatė, kad projektas atsakovei buvo perduotas 2005-07-08, todėl nėra pakankamo pagrindo teigti, kad liudytojas pas atsakovę atliko pagal papildomą susitarimą sutartą darbą.

28Apelianto argumentai, kad atliktus darbus įrodo subrangovo UAB „Skarotoji eglutė“ statybinių medžiagų įsigijimo, apmokėjimo, nurašymo dokumentai, atmestini kaip nepagrįsti. Iš byloje esančios (1 t. b.l. 66) sąskaitos negalima nustatyti šio dokumento surašymo datos. Sąskaitoje matosi tik pirkėjas UAB „Skarotoji eglutė“. Iš antspaudo galima spręsti, kad prekės pirktos iš UAB „Marijampolės gelžbetonis“. Teismas pripažįsta, kad iš šios sąskaitos nėra galimybės nustatyti, kokios medžiagos pirktos ir kur jos panaudotos, todėl šį įrodymą atmeta.

29Teismui nėra pagrindo vadovautis byloje esančiu 2005-08-31 medžiagų nurašymo aktu Nr. NUA 08-04 (1 t., b.l. 67). Teismas sutinka, kad šiame medžiagų nurašymo akte Nr. NUA 08-04 yra įtrauktos medžiagos, kurios pagal papildomą susitarimą buvo reikalingos darbams atlikti. Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad medžiagų nurašymo aktas surašytas 2005-08-31. Trečioje pozicijoje nurodyta, kad nurašyti stiklo paketai 1,579 m2, įsigijimo savikaina 59,04 Lt, nurašoma suma – 93,22 Lt. Tačiau stiklo paketams įsigyti UAB „Skarotoji eglutė“ PVM sąskaita faktūra tai pačiai sumai išrašyta 2005-09-27 (1 t. b.l. 70), t.y. visu mėnesiu vėliau, nei surašytas medžiagų nurašymo aktas. Taip pat medžiagų nurašymo akto 6 pozicijoje nurodyta, jog betono nurašyta 1,6 tonos už 182,77 Lt (1 t., b.l. 67), tačiau 2005-07-20 PVM sąskaitose faktūrose nurodyta, jog UAB „Skarotoji eglutė“ įsigijo 1,6 m3 betono už 215,66 Lt (107,83 Lt x 2), t.y. nesutampa kiekio vienatai (1 t., b.l. 68-69). Nurašymo akto 2 pozicijoje nurodyta, kad nurašyta celiuliozės vatos 1242,5 kg, nurašoma suma 4470,00 Lt. UAB „Ekorema“ 2005-08-09 išrašė sąskaitą EKO Nr. 0020289 UAB „Skarotoji eglutė“ tokiai pačiai sumai 4470,00 Lt ir tam pačiam kiekiui 1242,5 kg, tačiau atsakovė savo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, jog lygiai tą pačią sąskaitą ieškovas pateikė kitoje civilinėje byloje Nr. 2-567-97/2012, kuri nagrinėjama pagal to paties ieškovo analogišką ieškinį kitam atsakovui. Atsakovės vertinimu, tai reiškia, kad ieškovas pagal tą patį dokumentą prašo priteisti skolą iš kito asmens.

30Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2641-540/2013 pagal ieškovės UAB „Forsina“ ieškinį atsakovei I. T. dėl skolos priteisimo. Iš 2013 m. balandžio 2 d. priimto galutinio sprendimo matyti, kad teismas, priteisdamas iš atsakovės skolą, rėmėsi byloje esančiu tą pačią dieną surašytu (2005-08-31) prekių (medžiagų) nurašymo aktu bei PVM sąskaitomis faktūromis. Kadangi toje byloje atsakovę taip pat atstovavo advokatas Laimutis Jankauskas, todėl atsakovė pateikė prie atsiliepimo į apeliacinį skundą iš anksčiau minėtos bylos UAB „Ekorema“ 2005-08-09 išrašytą sąskaitą faktūrą EKO Nr. 0020289, iš kurios matosi, jog UAB „Skarotoji eglutė“ pirko 1242,5 kg celiuliozės vatos už 4470,00 Lt (2 t., b.l. 95). Kaip matyti iš šio dokumento, tai yra tas pats dokumentas, kurio pagrindu šioje civilinėje byloje ieškovė prašo taip pat priteisti skolą iš atsakovės J. L.. Todėl teismas sutinka su atsakovės argumentais, kad ieškovas pagal tą patį dokumentą prašo priteisti skolą iš kito asmens.

31Pažymėtina, kad iš anksčiau įvertintos PVM sąskaitos faktūros negalima daryti išvadą, jog šią sąskaitą UAB „Skarotoji eglutė“ apmokėjo, nes ji yra nepasirašyta.

32Iš PVM sąskaitų faktūrų, esančių 1 t. b.l. 78-79, 81, negalima daryti pagrįstos išvados, kad UAB „Skarotoji eglutė“ 2005-08-05, 2005-07-25 įsigytos medžiagos buvo panaudotos darbams pagal papildomą susitarimą su atsakove, kadangi šios medžiagos pakrautos Kaune, bet iškrautos ( - ), kai tuo tarpu darbai turėjo būti atliekami ( - ). Be to, 1 t. b.l. 78 ir 79 yra tos pačios PVM sąskaitos faktūros kopija.

33Apeliantas nurodo, kad buvo įrengtas dujotiekio įvadas į namą. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu tvirtino ir trečiasis asmuo (2 t., b.l. 63). Iš byloje esančios 2005-05-12 statybos darbų sutarties Nr. 5111415 matyti, kad UAB „Skarotoji eglutė“ (užsakovas) ir UAB „Ugnė“(rangovas) susitarė, jog rangovas įves mažo slėgio dujotiekį į gyvenamų namų kvartalą, ( - ). Tai, kad darbus atliko trečiasis asmuo, ieškovas įrodinėja šia sutartimi ir 2005-10-24 išrašyta PVM sąskaita faktūra GAA Nr. 3810507 (1 t., b.l. 77), pagal kurią E. B. turėjo sumokėti Lietuvos dujoms už naujojo vartotojo prijungimą prie dujų įmonės sistemos 10812,34 Lt. Iš šios sąskaitos teismas negali daryti išvados, kad ji yra apmokėta. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo E. B. Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą atsakovei surašė 2005-08-16, t.y. prieš tai paminėta sąskaita faktūra išrašyta gerokai vėliau, nei surašytas darbų perdavimo priėmimo aktas (1 t., b.l. 11). Iš Nekilnojamojo turto inventorizacijos bylos matyti, kad 2005-06-30 dienos duomenimis iki namo buvo atvestos gamtinės dujos (2 t., b.l. 29). Šią aplinkybę patvirtina 2005-07-20 Turto vertės nustatymo ataskaita Nr. KDG-50661, kurioje nurodyta, kad dujos įvestos (2 t., b.l. 16). Apelianto argumentus, kad dujos įrengtos po turto perleidimo atsakovei ir už jas apmokėjo trečiasis asmuo, teismo vertinimu paneigia byloje esanti 2005-10-03 G. M. J. sudaryta Statybos darbų sutartis Nr. 5110686 su rangovu UAB „Ugnė“, pagal kurią rangovas įsipareigojo nuo 2005-10-03 iki 2005-10-05 atlikti namo, esančio ( - ), dujofikavimo darbus (2 t., b.l. 33-34). Šią aplinkybę patvirtina 2005-10-13 UAB „Lituka ir ko“ padaryta preliminari išvada dėl turto vertės ir pateiktos fotonuotraukos (2 t., b.l. 40,60). Šie dokumentai patvirtina atsakovės argumentus, kad name dujofikavimo darbus ji atliko savo lėšomis.

34Pažymėtina, kad Ieškovas teismui pateikė Atliktų darbų aktą už 2005 m. rugpjūčio mėnesį (1 t., b.l. 10). Teismo posėdžio metu tiek ieškovo atstovas, tiek trečiasis asmuo pripažino, kad teismas šiuo aktu remtis neturėtų. Kaip teisingai nurodė atsakovo atstovas teismo posėdžio metu, šis aktas negali būti vertinamas kaip rašytinis įrodymas, kadangi joje nurodytas PVM tarifas 21 % buvo pradėtas taikyti nuo 2009-09-01 (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymas 2009 m. liepos 22 d. Nr. XI-386, V.Ž. 2009-08-04, Nr. 93-3978). Ši aplinkybė patvirtina, jog Atliktų darbų aktas (1 t., b.l. 10), kuriuo ieškovas kaip įrodymu nesiremia, surašytas atgaline data. Teismo vertinimu, byloje esantis kitas 2005-09-26 Aktas Nr. 1 (2 t., b.l. 6-8), kuriuo bendrastatybinius darbus perdavė UAB „Skarotoji eglutė“ užsakovui E. B. patvirtina aplinkybę, jog trečiasis asmuo 2005-08-16 surašydamas atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą (1 t. b.l. 11) papildomame susitarime 1.2. punkte numatytų darbų galėjo neatlikti. Iš 2005-09-26 Akto Nr. 1 matyti, kad jis sudarytas pagal 2003-10-10 sutartį. Apie tokią sutartį teismas neturi jokių duomenų. Šiame akte papildomų darbų nurodyta 12 pozicijų (2 t., b.l. 8), kurios visiškai sutampa su Papildomame susitarime (1 t. b.l. 8) nurodytais numatomais atlikti darbais. Kaip jau buvo minėta prieš tai, šių numatomų atlikti darbų kainą (27200 Lt) trečiasis asmuo sugalvojo pats (1 t., b.l. 123). Tokia pati suma ir tokie patys darbai nurodyti ieškovo prašomame nevertinti Atliktų darbų akte (1 t., b.l. 10), tokie patys darbai nurodyti 2005-09-26 Akte Nr. 1 (2 t., b.l. 8), tačiau kaina šių darbų visiškai kita (18014,56 Lt). Tuo tarpu ieškovas į bylą pateikė 2005-08-16 trečiojo asmens vienašališkai pasirašytą Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą (1 t., b.l. 11), beje sumos nenurodydamas, o atsakovei išsiuntė atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą, kurio data 2006-10-19, kitokios formos ir turinio ir šiame akte jau nurodė sumą 27200 Lt (2 t., b.l. 94). Teismo vertinimu, visi šie aptarti dokumentai kelia pagrįstų abejonių, ar darbai pagal papildomą susitarimą iš viso buvo atliekami. Iš byloje esančio 2005-09-26 Akto Nr. 1 (2 t., b.l. 6-8) galima būtų spręsti, kad dėl tų pačių darbų atlikimo prieš tai 2003 metais buvo sudaryta sutartis tarp UAB „Skarotoji eglutė“ ir trečiojo asmens E. B.. Tokią prielaidą galima daryti todėl, kad trečiasis asmuo nurodo, jog tie patys darbai buvo baigti prieš mėnesį 2005-08-16. Įvertinus šių aptartų dokumentų visumą daugiau tikėtina, kad trečiasis asmuo neatliko pas atsakovę jokių papildomame susitarime numatytų darbų. Pažymėtina, kad byloje nėra nė vieno rašytinio įrodymo, kuris patvirtintų, jog trečiasis asmuo pagal subrangos sutartį būtų atsiskaitęs už kokius nors darbus su subrangovu UAB „Skarotoji eglutė“.

35Taip pat trečiasis asmuo nurodė, kad tvora turėjo būti vielos tinklo, tą patį patvirtino liudytojas G. R. (2 t., b.l. 55), tačiau 2010-10-05 aiškinamajame rašte (2 t. b.l. 35) nurodoma, jog sklypą numatoma aptverti 110 cm aukščio ažūrine medine tvora. Taigi, ši aplinkybė patvirtina, kad nei trečiasis asmuo, nei subrangovas tvoros neužtvėrė. Šią aplinkybę patvirtina ir 2005-10-13 atliktoje vertinimo išvadoje esančios nuotraukos, iš kurių matosi, jog 2005 m. spalio mėnesį jokios tvoros nėra. Iš tų pačių fotonuotraukų matyti, jog teritorija apie namą išlyginta, tačiau nėra galimybės nustatyti, kas šiuos darbus atliko, juo labiau, tokie darbai specialistų žinių nereikalauja, kaip teigė atsakovė, pati savo jėgomis šiuos darbus atliko. Iš byloje esančių duomenų negalima nustatyti, kad buvo atvežtas ir išlygintas juodžemis, nes iš nuotraukų nematyti juodžemio, o kitų pagrįstų įrodymų, patvirtinančių šių darbų atlikimą, byloje nėra.

36Taigi, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad apeliantas neįrodė, jog pagal papildomą susitarimą trečiasis asmuo pas atsakovę atliko kokius tai statybos darbus.

37Dėl darbų perdavimo priėmimo.

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gruodžio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, yra pažymėjusi, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas.

39Apeliantas nurodo, kad atsakovei, nevykdant pareigos pasirašyti atliktų darbų aktą ir sumokėti už atliktus darbus, atliktų darbų aktas atsakovei buvo išsiųstas registruotu paštu. Registruoto laiško įteikimo 2006-10-20 pranešimas patvirtina, kad vienašališkai pasirašytą 2005-08-16 atliktą darbų perdavimo-priėmimo aktą atsakovė J. L. gavo asmeniškai, todėl atsakovė privalėjo arba pateikti pastebėtų defektų aktą arba už juos atsiskaityti (Sutarties 5.3. punktas). Su šiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

40Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Pranešimo forma įstatyme nenustatyta. Pažymėtina, kad CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga, t. y. jei kyla kliūčių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis turi imtis visų nuo jų priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Ši pareiga yra esminė vykdant bet kurią sutartį (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Jos laikantis šalys turi galimybę sutarties vykdymą suderinti su nenumatytomis aplinkybėmis, taip išvengti tolesnio jos vykdymo sutrikimų, galimų nuostolių.

41Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pagal 2005-07-08 papildomą susitarimą, sudarytą tarp atsakovės ir trečiojo asmens papildomi darbai turėjo būti užbaigti 2005-08-16 (1 t., b.l. 8). Ieškovas pateikė į bylą vienašališkai trečiojo asmens E. B. pasirašytą 2005-08-16 atliktų darbų aktą (1 t., b.l. 11), kuriame nurodyta, kad šis aktas surašytas pagal 2005-07-08 sutartį, bei, kad užbaigti sutarties 1.2 punkte numatyti darbai ir perduoti užsakovui. Šiame akte nėra užsakovės, šioje byloje atsakovės J. L. parašo, taip pat nėra žymos apie atsisakymą jį pasirašyti. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, jog trečiasis asmuo šį aktą kokiu nors būdu būtų bandęs įteikti atsakovei. Apeliantas nurodo, kad atsakovei atsisakius pasirašyti šį aktą, jis buvo išsiųstas atsakovei registruotu laišku. Šias aplinkybes įrodinėja byloje esančia įteikimo pranešimo kopija (1 t., b.l. 12-13). Teismas atkreipia dėmesį, jog įteikimo pranešimo kopija atsakovei išsiųsta tik 2006 m. spalio 24 d., t.y. daugiau nei po metų nuo akto surašymo dienos. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė pateikė teismui gavusi Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą, kuris surašytas 2006 m. spalio 19 d. Be to, taip pat pasirašytas vienašališkai trečiojo asmens (2 t., b.l. 94), ir, kaip jau buvo minėta, ne tik data skiriasi atsakovei išsiųsto akto, bet ir turinys kitoks, nei ieškovo pateiktame akte. Apeliantas aplinkybę, jog dalis darbų vis tik buvo atlikta, bet atsakovė nesutinka priimti šiuos darbus, įrodinėja atsakovės pretenzija (2 t., b.l. 58). Teisėjų kolegijos vertinimu, ši pretenzija nepatvirtina, kokie konkrečiai darbai galėjo būti atlikti dalinai. Priešingai, iš 2006-11-21 pretenzijos galima spręsti, kad darbai pagal papildomą susitarimą nebuvo atlikti sutartyje nustatytu terminu, nes pretenzija trečiajam asmeniui pateikta daugiau kaip po metų.

42Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis apie dokumentas, kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitikimą sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Autokaustos statyba“ v. UAB „Aviacijos paslaugų centras“, bylos Nr. 3K-3-361/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, taip pat patvirtina vieną iš reikšmingų darbų perdavimo aplinkybių. Ši žyma atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo. Esant vienašališkai pasirašytam aktui, užsakovui neginčijant atsisakymo jo pasirašyti, atsisakymo pasirašyti aktą faktas gali būti nustatytas ne aktu, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

43Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad trečiasis asmuo darbų pagal papildomą susitarimą neatliko, darbų atlikimo perdavimo akto nustatytu terminu nepateikė, todėl apelianto reikalavimas nesukuria atsakovei pareigos įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį, t.y. atsakovė neturi pareigos ieškovei sumokėti už darbus, kurių trečiasis asmuo neatliko (CK 6.681 str. 1 d.).

44Apeliantas nurodo, kad atsakovė nenutraukė papildomo susitarimo, todėl laiko, kad ji turi apmokėti už atliktus darbus. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais, kad rangos sutarties nenutraukimas ir raštų greičiau užbaigti darbus nebuvimas nereiškia, jog trečiasis asmuo šiuos darbus atliko.

45CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame kodekse numatytas išimtis. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tai yra pagrindinės teisės normos, reglamentuojančios įrodinėjimo pareigą ir įrodymų vertinimą.

46Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje surinktų įrodymų viseto vertinimą, išdėstytus pirmosios instancijos teismo sprendime motyvus, konstatuoja, kad apelianto argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo yra nepagrįsti. Teismas vertino tiek tiesioginius, tiek netiesioginius įrodymus, susijusius su byloje įrodinėjamais šalių teisiniais santykiais.

47Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

48Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tenkinti apeliacinio skundo, jame nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, dėl ko apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 98 straipsniu,

Nutarė

50apeliacinį skundą atmesti.

51Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 14 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė UAB „Forsina“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės J. L.... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad remiantis 2005-07-08 papildoma sutartimi,... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 14 d. galutiniu sprendimu... 7. Teismas nustatė, kad 2005 m. liepos 8 d. R. B. ir E. B. sudarė pirkimo -... 8. Įrodinėdamas atliktus ir perduotus darbus, ieškovas byloje yra pateikęs... 9. 2011 m. spalio 10 d. tarp E. B. ir ieškovo buvo sudaryta reikalavimo teisės... 10. Teismas konstatavo, kad dėl prievolės perleidimo teisėtumo ir šalių... 11. Byloje pateiktas atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas ir atliktų darbų... 12. Todėl teismas, įvertinęs byloje esančių dokumentų turinį, padarė... 13. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Forsina“ prašo Kauno miesto apylinkės... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė J. L. prašo ieškovės... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 17. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 18. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 19. Dėl darbų atlikimo pagal papildomą susitarimą.... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2005m. liepos 8 d. pirkimo-pardavimo... 21. 2011 m. spalio 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2011 10 10/K1... 22. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas... 23. Kaip jau buvo minėta, ginčo, kad 2005 m. liepos 8 d. tarp atsakovės ir... 24. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, jog sutartyje numatytų darbų... 25. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog... 26. Kaip matyti iš bylos medžiagos, po papildomo susitarimo tarp atsakovės ir... 27. Apelianto argumentai, kad atliktus darbus įrodo subrangovo UAB „Skarotoji... 28. Apelianto argumentai, kad atliktus darbus įrodo subrangovo UAB „Skarotoji... 29. Teismui nėra pagrindo vadovautis byloje esančiu 2005-08-31 medžiagų... 30. Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Kauno rajono... 31. Pažymėtina, kad iš anksčiau įvertintos PVM sąskaitos faktūros negalima... 32. Iš PVM sąskaitų faktūrų, esančių 1 t. b.l. 78-79, 81, negalima daryti... 33. Apeliantas nurodo, kad buvo įrengtas dujotiekio įvadas į namą. Šią... 34. Pažymėtina, kad Ieškovas teismui pateikė Atliktų darbų aktą už 2005 m.... 35. Taip pat trečiasis asmuo nurodė, kad tvora turėjo būti vielos tinklo, tą... 36. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius... 37. Dėl darbų perdavimo priėmimo.... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 39. Apeliantas nurodo, kad atsakovei, nevykdant pareigos pasirašyti atliktų... 40. Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą... 41. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pagal 2005-07-08 papildomą... 42. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų... 43. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad trečiasis asmuo darbų pagal... 44. Apeliantas nurodo, kad atsakovė nenutraukė papildomo susitarimo, todėl... 45. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 46. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje surinktų įrodymų viseto... 47. Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys... 48. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 50. apeliacinį skundą atmesti.... 51. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 14 d. galutinį sprendimą...