Byla e2-9426-476/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant L. I., dalyvaujant ieškovo atstovei A. L., atsakovui D. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovui D. M. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ( - ) prašė priteisti iš atsakovo D. M. 10 000 Eur skolos, 282,70 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje ir ieškovo atstovė advokato padėjėja A. L. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2019-02-20 Šiaulių apygardos teismas nutartimi iškėlė bankroto bylą ( - ) Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vadybos apskaita“. 2017-04-27 tarp ieškovo ir atsakovo D. M. buvo sudaryta ir pasirašyta patalpų nuomos sutartis Nr. ( - ) dėl 768 kv. m. patalpų, esančių adresu ( - ). Nuomos sutarties 7 straipsnio 1 punkte numatyta, jog nuomos mokestis yra 500 Eur už vieną mėnesį. Atsižvelgiant į tai, ieškovas 2017-11-30 - 2019-03-19 laikotarpiu išrašė atsakovui 17 sąskaitų – faktūrų. Atsakovas yra sumokėjęs tik 500 Eur užstatą, kuris gali būti užskaitomas kaip nuomos mokestis. Ieškovas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, išrašė aukščiau minimas PVM sąskaitas - faktūras už patalpų nuomą. Tuo tarpu atsakovas prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai ir šiai dienai vis dar yra skolingas ieškovui 8000 Eur sumą. Be to, iš skolos apyvartos žiniaraščių matyti, kad atsakovas ieškovui buvo skolingas 2000 Eur, kuriuos ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo. Nuomos sutarties 8 straipsnio 1 dalyje ieškovas ir atsakovas susitarė dėl 0,02 % dydžio delspinigių, atsakovui pradelsus atsiskaitymo su ieškovu terminus. Pažymėtina, jog sąskaitose-faktūrose nėra nurodytas jų apmokėjimo terminas, taigi Nuomos sutarties 7 straipsnio 4 dalimi „<...> Nuomos mokestį, nuomininkas moka Nuomininku pagal pateiktą PVM sąskaitą- faktūrą iki to mėnesio 25 d. <...>“, todėl ieškovo paskaičiavimu atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui 282,70 Eur delspinigių. Taip pat remiantis skolos apyvartos žiniaraščiu atsakovas buvo skolingas ieškovui 2000 Eur. Bankroto administratorius iš perimtų įmonės uždaroji akcinė bendrovė ( - ) buhalterinių dokumentų, tai yra apyvartos žiniaraščių nustatė, kad atsakovas įmonei yra skolingas 2000 Eur, tai matyt įsiskolinimas susidaręs už ankstesnį laikotarpį, 2017-11-01 skolas perkėlimas taip pat už nuomą, nes kaip matyti patalpų nuomos sutartis tarp šalių buvo sudaryta 2017-04-27. PVM sąskaitų – faktūrų bankroto administratorius už tą laikotarpį nerado, tačiau apyvartos žiniaraščiais abejoti nėra pagrindo, nes tai buhalteriniai duomenys, kitų rašytinių įrodymų, kad 2000 Eur skola yra susidariusi pagal nuomos sutartį, neturi.

6Atsakovas D. M. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad išnuomotomis patalpomis jis naudojosi 8 mėnesius, nes 6 mėnesius darė patalpų remontą, ir tik 2 mėnesius jis buvo patalpose atidaręs parduotuvę. Už tą laikotarpį nuomos mokestį jis mokėjo A. K.. Visos įmokos buvo padarytos kol jis naudojosi patalpomis. Remontuojant patalpas jis pamatė, kad pastatas yra pardavinėjamas, buvo kalbų, kad įmonė bankrutuoja, todėl A. K. jis teiravosi, kodėl pastatas pardavinėjamas, tačiau jis patikino, kad rūpintis nėra ko, viskas yra gerai. Taip pat jam nebuvo pasakyta, kad patalpos, kurias jis išsinuomojo yra griūvančios, kritinės būklės. Jis prašė, kad jam nebūtų skaičiuojamas nuomos mokestis, kol remontavo patalpas. Į jo prašymą buvo atsižvelgta ir už vieną mėnesį nuomos mokestis nebuvo skaičiuojamas, bet patalpų remontas truko 6 mėnesius. Išsinuomotose patalpose atidarius parduotuvę, atvažiavo Baltarusijos piliečiai, kurie pareiškė, kad pastatas jiems yra atiduotas už skolas. Kai atvažiavo A. K. pasiimti nuomos mokesčio, jis sumokėjo nuomą už paskutinį mėnesį ir pasakė, kad patalpų daugiau nesinuomos, nes jos yra areštuotos. Jis paprašė A. K., kad sutartį nutrauktų. A. K. patikino, kad nuomos sutartis bus nutraukta. Jis mokėjo už tą laikotarpį, kurį naudojosi patalpomis. Nuomos sutartis buvo sutaryta 2017-04-27. Patalpas jis išsinuomojo dėl to, kad jam reikėjo didelių patalpų, kadangi jis ketino prekiauti sendaikčiais bei atidaryti komisą. Sudarant nuomos sutartį, jis pasirašė pats, nuomos mokestį A. K. jis paduodavo grynais. Po kurio laiko A. K. atveždavo čekius. Kai A. K. pasakė, kad pastatas yra areštuotas, jis manė, kad jam išėjus ta nuomos sutartis savaime bus nutraukta, todėl ir nesiėmė jos nutraukti raštu. Jis nežinojo, kad sutartį turi nutraukti pasirašytinai, ar sutartis nutraukta šiai dienai, jis nežino. Jis už laikotarpį kai pastatu naudojosi nuomos mokestį yra sumokėjęs, o už ką iš jo prašoma priteisti dar 10 000 Eur jis nesupranta, nes pastatu nesinaudoja seniai. Rašytinių įrodymų pateikti, kad patalpomis nesinaudojo ir neturėjo galimybės patekti, neturi. Bandė ieškoti jo paaiškinimus patvirtinančius rašytinius įrodymus, bet jų nerado.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad UAB ( - ) ir atsakovas D. M. 2017-04-27 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 27-04/2017 (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB ( - ) išnuomojo atsakovui 768 kv. m. negyvenamosios paskirties patalpas, esančias adresu ( - ). Šalys Sutarties 3 straipsniu susitarė, kad patalpų nuomos terminas yra nuo 2017-05-02 iki 2020-05-01. Patalpų nuomos mokestis - 500 Eur už mėnesį (Sutarties 7 straipsnis). Sutarties 7 straipsniu šalys susitarė, kad atsakovas sumoka 500 Eur dydžio užstatą. 2019-02-20 Šiaulių apygardos teismas nutartimi UAB ( - ) iškelta bankroto byla, 2019-03-05 Šiaulių apygardos teismas nutartimi UAB ( - ) bankroto administratoriumi paskirta UAB ( - ).

9Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl įsipareigojimų pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį vykdymo.

10Ieškovas BUAB ( - ) nurodo, kad laikotarpiu nuo 2017-11-30 iki 2019-03-19 už patalpų nuomą atsakovui išrašė PVM sąskaitas - faktūras, tačiau atsakovas nurodytų PVM sąskaitų neapmokėjo. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu nurodo, kad ieškinys yra nepagrįstas, nes jis nuomojamomis patalpomis naudojosi tik aštuonis mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos, už šį laikotarpį yra atsiskaitęs, vėliau iš patalpų išsikėlė ir jomis faktiškai nesinaudojo.

11Nagrinėjamoje byloje tarp šalių susiklostė negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai. Pagal kasacinio teismo nuosekliai formuojamą praktiką, negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai neturi specialaus teisinio reglamentavimo, kaip, pavyzdžiui, žemės ar gyvenamosios patalpos nuomos, todėl šiems nuomos teisiniams santykiams taikomos bendrosios nuomos santykius nustatančios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos XXVIII skyriaus teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9-706/2015). CK 6.477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.

12CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas iš svarbiausių civiliniuose santykiuose galiojančių principų – sutarties laisvės principas. Šis principas, detalizuotas CK 6.156 straipsnyje, suteikia teisę civilinių teisinių santykių subjektams laisvai spręsti, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, taip pat pasirinkti, su kuo tą sutartį sudaryti, be to, savarankiškai spręsti dėl sutarties turinio bei formos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios įstatymo normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, teisės principai, gera moralė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-687/2015). Taigi sutarties laisvės ribos yra imperatyviosios teisės normos, kurių galiojimo ir taikymo sutarties šalys negali pakeisti, apriboti ar panaikinti (CK 6.157 straipsnis).

13Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, sudarytos Sutarties pagrindu ieškovas išnuomavo ir perdavė atsakovui patalpas. Atsakovas sutartimi įsipareigojo kas mėnesį mokėti sutartą nuomos mokestį (500 Eur) grynaisiais pinigais į įmonės kasą, o nuomos mokestį mokėti pagal nuomotojo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą iki to mėnesio 25 d.

14Atsakovas D. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad išnuomotomis patalpomis pradėjo naudotis tik po šešių mėnesių nuo nuomos sutarties sudarymo, tačiau byloje nėra jokių rašytinių duomenų, kad atsakovas būtų reiškęs pretenzijas ieškovui dėl patalpų kokybės. Ieškovas vadovaudamasis tarp šalių sudaryta Sutartimi, išrašydavo atsakovui PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas, kaip matyti iš byloje esančių duomenų nuo 2017 -11-30 jų neapmokėjo. Atsakovas nurodo, kad praėjus aštuoniems mėnesiams nuo sutarties sudarymo jis iš nuomojamų patalpų išsikėlė ir apie tai žodžiu informavo UAB ( - ) vadovą A. K.. Nuo to laiko jis faktiškai patalpomis nesinaudojo, todėl ieškovas nepagrįstai prašo priteisti įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2017-11-30 iki 2019-03-19.

15Teismas su šiais atsakovo argumentais nesutinka. Pažymėtina, kad atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui sutartą nuomos mokestį (Sutarties 7 straipsnis), o apie sutarties nutraukimą atsakovas ieškovą privalėjo informuoti prieš du mėnesius iki sutarties nutraukimo Sutarties 9 straipsnio 3 punkto b papunktis), tačiau tokių duomenų atsakovas į bylą nepateikė. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo argumentas, kad jis žodžiu informavęs A. K., jog nutraukia nuomos sutartį, manė, kad ji yra nutraukta ir dėl to nemokėjo nuomos mokesčio, nes kaip matyti iš byloje esančios 2018-01-30 sąskaitos - faktūros, atsakovas D. M. savo parašu patvirtino, kad sąskaitą gavo. Teismo vertinimu, atsakovas po išsikėlimo iš patalpų (jo teigimu iš patalų išsikėlė 2017 m. gruodžio mėnesį) ir toliau gaudamas sąskaitas – faktūras iš ieškovo, būdamas protingas, atidus ir rūpestingas sutartinių teisinių santykių dalyvis, turėjo suprasti, kad nuomos sutartis nėra nutraukta ir imtis aktyvių veiksmų jai nutraukti. Savo neveikimu atsakovas D. M. prisiėmė riziką, dėl kilusių pasekmių tinkamai neįforminus Sutarties nutraukimo.

16Pažymėtina ir tai, kad atsakovo teigimu, jis patalpas apleido praėjus aštuoniems mėnesiams nuo sutarties sudarymo (2017 m. gruodžio mėnesį), tačiau tai patvirtinančių įrodymų į bylą jis taip pat nepateikė. Pagal tarp šalių sudarytą Sutartį, patalpų atlaisvinimas nutraukus sutartį ar pasibaigus jos galiojimo terminui turėjo būti įformintas šalių pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, kaip buvo susitarta šalių pasirašytoje Sutartyje (Sutarties 9 straipsnio 6 punktas).

17Atsakovas, nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. bei CK 6.256 str. nuostatas, kad prievolės, tame tarpe ir sutartinės, turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų, bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.205 str.), todėl skolininkas turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius (CK 6.63 str. 2 d.), nes sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 str.). Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 str. 1 d.). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.), t.y. šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Todėl atsakovas, netinkamai vykdęs savo sutartinius įsipareigojimus, privalo sumokėti ieškovui 8000 Eur skolą. O kadangi šalių sudarytos sutarties 8 straipsnio 1 punkto nuostatos patvirtina, kad šalys susitarė dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo - netesybų – atsakovo mokėtinų 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo uždelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jei bus pažeisti sutartyje nustatyti mokėjimo terminai. Todėl ieškovas pagrįstai paskaičiavo atsakovo mokėtinus 282,70 Eur dydžio delspinigius (CK 6.70-6.72 str.).

18CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Be to, pagal vieną iš svarbiausių civiliniame procese galiojančių rungimosi principą, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis jos remiasi (CPK 12 str., 178 str.), tuo tarpu teismas, vertindamas pateiktus įrodymus, remiasi civiliniame procese taikoma įrodymų pakankamumo taisykle, pagal kurią, vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, išvadai apie fakto buvimą ar nebuvimą, pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu, kad jo nebuvo. Dėl šios įrodymų vertinimo taisyklės taikymo konkrečiose bylose ne kartą yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2008, 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001, 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2002 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-862/2002, 2003 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2003 ir kt.).

19Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, ieškovo atstovės, atsakovo paaiškinimus, įrodymų visumą, konstatuoja, jog ieškovas pagrįstai skaičiuoja atsakovo įsiskolinimo už nuomos mokestį laikotarpį nuo 2017-11-30 iki 2019-03-19, kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, kad 2017-04-27 sudaryta patalpų nuomos sutartis buvo nutraukta anksčiau nustatyto termino.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus šalių pateiktus įrodymus konstatuotina, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 8000 Eur už patalpų nuomą ir kitus mokesčius bei 282,70 Eur delspinigių, todėl ieškinys šioje dalyje yra pagrįstas ir tenkintinas.

21Be to, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo D. M. 2000 Eur skolą. Šį savo reikalavimą ieškovas grindė skolos apyvartos žiniaraščiu. Atsakovas su prašoma priteisti 2000 Eur skola nesutiko nurodydamas, kad jį su ieškovo siejo tik patalpų nuomos teisiniai santykiai. Nuo nuomos sutarties sudarymo, tai yra 2017-04-27, patalpomis jis naudojosi aštuonis mėnesius, už tą laikotarpį yra atsiskaitęs, todėl ieškovui nėra skolingas.

22Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad tiksliai pasakyti už ką yra susidaręs 2000 Eur įsiskolinimas ji negali, tačiau mano, kad jis susidaręs už nuomos mokesčio nemokėjimą. PVM sąskaitų – faktūrų pagrindžiančių įsiskolinimą į bylą nepateikė, skolą grindė tik sąskaitos apyvartos žiniaraščiu, iš kurio matyti, kad 2017-11-01 yra perkeltas likus 2000 Eur. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus sprendžia, kad sąskaitos apyvartos žiniaraštis yra suvestinis buhalterinis dokumentas, kuris be pirminių dokumentų yra nepatikimas šaltinis ir nėra tinkamas įrodymas, pagrindžiantis susidariusį įsiskolinimą. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas dėl 2000 Eur įsiskolinimo priteisimo iš atsakovo atmestinas kaip nepagrįstas.

23Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo D. M. yra pagrindas priteisti ieškovui 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2019 m. liepos 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

24Dėl bylinėjimo išlaidų

25Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, minėtos išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 2 punkte yra nustatyta daugiau kriterijų, į kuriuos teismas atsižvelgia, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį (bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes).

26Nagrinėjamu atveju, ieškovas pateikė į bylą duomenis, kad byloje patyrė viso patyrė 1180 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (ieškinio surašymas, advokato pasirengimas 2019-09-05 teismo posėdžiui, vykimas į teismo posėdį, dalyvavimas jame, advokato pasirengimas 2019-09-24 teismo posėdžiui, vykimas į jį, dalyvavimas jame), todėl prašė jas priteisti.

27CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio (toliau – rekomendacijos).

28Iš byloje esančių duomenų apie išlaidas susijusias su advokato padėjėjo pagalba, matyti, kad ieškovas už ieškinio parengimą teismui sumokėjo 360 Eur, už atstovavimą 2019-09-05 teismo posėdyje (pasirengimą bylos nagrinėjimui, atstovavimą teisme bei kelionės išlaidas) sumokėjo 410 Eur, bei už atstovavimą 2019-09-24 teismo posėdyje (pasirengimą bylos nagrinėjimui, atstovavimą teisme bei kelionės išlaidas) sumokėjo 410 Eur. Tačiau teismo vertinimu, nėra pagrindo priteisti išlaidų už advokato pasirengimą bylos nagrinėjimui du kartus (tiek 2019-09-05, tiek ir 2019-09-24 teismo posėdžiui), kadangi 2019-09-05 teismo posėdis neįvyko ir buvo atidėtas. Be to teismo, atsižvelgiant į tai, kad 2019-09-05 teismo posėdis užtruko vos 3 min. skaičiuoti 300 Eur už atstovavimą teisme būtų neteisinga ir nesąžininga atsakovo atžvilgiu.

29Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjama byla nėra didelės apimties ir nesudėtinga, joje nėra specialių žinių reikalingumo, nėra teisinių klausimų naujumo, į advokato padėjėjo nurodomos darbo ir laiko sąnaudas (vyko du teismo posėdžiai: 2019-09-05 teismo posėdis užtruko vos 3 min., o 2019-09-24 teismo posėdis truko 21 min., viso 24 min.), į advokato paslaugų teikimo pastovumą, į rekomendacijose nurodomus maksimalius užmokesčio dydžius, tai pat vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais sprendžia, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 820 Eur.

30Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie 1180 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti. Teismas ieškovo prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą sumažino iki 820 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys iš esmės patenkintas 80 procentų, ieškovui iš atsakovo priteistina 656 Eur bylinėjimosi išlaidų.

31Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo valstybei yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl žyminis mokestis 231 Eur valstybės naudai priteistinas iš atsakovo D. M..

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 268 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

33ieškinį patenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovo D. M., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), 8000,00 Eur (aštuonis tūkstančius, 00 ct) skolos, 282,70 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt du eurus, 70 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. liepos 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 656,00 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt šešis eurus, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujamai bankroto administratoriaus uždaroji akcinė bendrovė ( - ), naudai.

35Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

36Priteisti iš atsakovo D. M., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 231 Eur (du šimtus trisdešimt vieną eurą, 00 ct) žyminio mokesčio ir 4,98 Eur (keturis eurus, 98 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, sumokant į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: bylinėjimosi išlaidos.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ( - ) prašė priteisti... 5. Ieškovas ieškinyje ir ieškovo atstovė advokato padėjėja A. L. teismo... 6. Atsakovas D. M. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatyta, kad UAB ( - ) ir atsakovas D. M. 2017-04-27 sudarė... 9. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl įsipareigojimų pagal negyvenamųjų... 10. Ieškovas BUAB ( - ) nurodo, kad laikotarpiu nuo 2017-11-30 iki 2019-03-19 už... 11. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių susiklostė negyvenamųjų patalpų nuomos... 12. CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas iš svarbiausių civiliniuose... 13. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, sudarytos Sutarties pagrindu... 14. Atsakovas D. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad išnuomotomis patalpomis... 15. Teismas su šiais atsakovo argumentais nesutinka. Pažymėtina, kad atsakovas... 16. Pažymėtina ir tai, kad atsakovo teigimu, jis patalpas apleido praėjus... 17. Atsakovas, nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, pažeidė Lietuvos... 18. CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris... 19. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, ieškovo atstovės, atsakovo... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus šalių pateiktus įrodymus... 21. Be to, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo D. M. 2000 Eur skolą. Šį... 22. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad tiksliai pasakyti už ką... 23. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 24. Dėl bylinėjimo išlaidų... 25. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 26. Nagrinėjamu atveju, ieškovas pateikė į bylą duomenis, kad byloje patyrė... 27. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 28. Iš byloje esančių duomenų apie išlaidas susijusias su advokato padėjėjo... 29. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjama byla nėra didelės apimties... 30. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi... 31. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo valstybei yra atleistas (CPK 83 str.... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 33. ieškinį patenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovo D. M., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ),... 35. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš atsakovo D. M., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 231 Eur (du... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...