Byla 2S-757-194/2012
Dėl Šiaulių apygardos prokuratūros 2012 m. birželio 27 d. nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Badaugienė,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovės J. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės J. G. ieškinį atsakovui Šiaulių apygardos prokuratūrai dėl Šiaulių apygardos prokuratūros 2012 m. birželio 27 d. nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones panaikinimo.

3Teismas išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovė J. G. ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ir prašė panaikinti Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės 2012 m. birželio 27 d. nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones pagal J. G. pareiškimą; įpareigoti Šiaulių apygardos prokuratūrą taikyti viešojo intereso gynimo priemones ginant J. G. interesus ir panaikinti 2001 m. vasario 26 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 65-10171(1-6 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi (25 –26 b. l.) nutarė atsisakyti priimti ieškovės J. G. ieškinį atsakovui Šiaulių apygardos prokuratūrai dėl Šiaulių apygardos prokuratūros 2012-06-27 nutarimo panaikinimo, kaip neteismingą Šiaulių miesto apylinkės teismui. Teismas nurodė, kad skundas negali būti paduotas pagal Šiaulių apygardos prokuratūros (suinteresuoto asmens) buveinės vietą, nes LR CPK XXXI skyriuje „Bylos dėl antstolių ir notarinių veiksmų“ numatytos specialiosios teisės normos pagal analogiją negali būti taikomos (LR CPK 3 str. 6 d. ).Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, kreipiantis į teismą reikia vadovautis ne bendrąja teritorinio teismingumo taisykle, o atsižvelgti į CPK V dalyje nustatytą teismingumą, taikomą ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamoms byloms, t. y., su atitinkamu skundu kreiptis pagal pareiškėjo J. G. gyvenamąją vietą į Kauno miesto apylinkės teismą. Procesinis dokumentas paduotas pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl teismas atsisakė jį priimti kaip neteismingą Šiaulių miesto apylinkės teismui ir procesinį dokumentą su priedais grąžino jį padavusiam asmeniui (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Išaiškino, kad pareiškėja su skundu turi teisę kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismą (CPK 137 str. 3 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai Atskiruoju skundu J. G. atstovės advokatė D. B. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškovės J. G. ieškinį atsakovui Šiaulių apygardos prokuratūrai (30 – 32 b. l.).

9Atskirajame skunde nurodė, jog teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Mano, kad nesant aiškaus reglamentavimo, vadovavimasis praktika analogiškoje byloje, būtent atitiktų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Iš nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad J. G. ieškinį atsisakyta priimti ne dėl to, kad J. G. kreipėsi ieškininės, o ne ypatingosios teisenos tvarka, o dėl to, kad ieškinys neteismingas Šiaulių miesto apylinkės teismui.

10Apeliantė nurodo, kad skundžiamos teismo nutarties motyvai prieštarauja vieni kitiems: išdėsčius nuomonę, kad ieškovė turėjo kreiptis į teismą ne ieškinio, o ypatingosios teisenos tvarka, darant nuorodą į CPK 442 str. 6 p. (antstolių ir notarų veiksmų apskundimas), toliau aptariant teismingumo klausimą, teismas dėsto jau kitokią nuomonę - kad nagrinėjamu atveju skundas negali būti paduotas pagal Šiaulių apygardos prokuratūros (suinteresuoto asmens) buveinės vietą, nes CPK XXXI skyriuje „Bylos dėl antstolių ir notarinių veiksmų“ numatytos specialiosios teisės normos pagal analogiją negali būti taikomos. Nesant aiškaus proceso reglamentavimo, laikytina, kad ieškovės kreipimasis į teismą neprieštarauja CPK 29 str., CPK 511 str. 2 d. numatytoms teismingumo taisyklėms. Kreipimasis į teismą pagal ieškovės gyvenamąją vietą į Kauno miesto apylinkės teismą dėl Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimo panaikinimo prieštarautų proceso ekonomiškumo ir protingumo principams.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

14LR CPK 5 str. įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Ši asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama LR CPK nustatyta tvarka ir laikantis įstatyme numatytų procesinių dokumentų formos ir turinio reikalavimų (LR CPK 111 str.), kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Tuo tarpu teismo pareiga yra imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų įgyvendinta tinkamai (LR CPK 2 str.). Ieškinio priėmimo stadijoje teismas turi nustatyti tik procesinio teisinio pobūdžio faktus, t. y. patikrinti, ar asmuo turi procesinę teisę kreiptis į teismą ir ar šią teisę įgyvendina tinkamai (LR CPK 137 str.) ir tik tuomet, kai teismas nustato, jog pateiktas ieškinys neatitina jam keliamų formos ar turinio reikalavimų, kurie sudaro esmines kliūtis tolesnei proceso eigai, teismas nutartimi paskiria terminą trūkumams pašalinti (LR CPK 115 str. 2 d.).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą dėl Šiaulių apygardos prokuratūros 2012 m. birželio 27 d. nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas, atsisakė priimti ieškovės ieškinį ir grąžino ieškovei kaip neteismingą Šiaulių miesto apylinkės teismui (25 –26 b. l.). Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Teismingumo taisyklių laikymasis yra viena pagrindinių sąlygų užtikrinti asmens teisę į teisminę gynybą, nes jų nepaisymas gali lemti civilinio proceso teisės principų pažeidimą bei užkirsti kelią civilinio proceso tikslų įgyvendinimui. Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu. Jeigu civilinė byla tam tikram teismui neteisminga, teisėjas turi atsisakyti priimti pareiškimą (LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas) arba nutartimi perduoti bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu iškėlus bylą teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles (LR CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

16Ieškovė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkami aiškino ir taikė procesinę teisės normą, reglamentuojančią civilinių bylų teismingumą. Teismas atsisakymą priimti ieškinį kaip neteismingą šiam teismui motyvavo tuo, kad ieškovė skundą dėl prokuratūros, kaip viešosios teisės subjekto, neveikimo, neteisingai įvardino ieškinio pareiškimu, skundas turi būti paduodamas ypatingosios teisenos tvarka. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad skundas turi būti paduodamas ypatingosios teisenos tvarka, nes skundų dėl prokurorų veiksmų nagrinėjimas ypatingosios teisenos tvarka nenustatytas (LR CPK 442 str.).

17Bylos duomenys patvirtina, kad ieškinys pateiktas Šiaulių apygardos prokuratūrai dėl nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones panaikinimo, nes apeliantė turėjo teisę į nuosavybės atkūrimą jos motinai A. L. priklausiusio žemės sklypo ribose ir ši jos teisė pažeista administraciniu aktu. Žemės sklypas, dėl kurio ieškovė kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą, randasi Jovarų kaime, Pakruojo rajone, tai yra, būtent toje vietoje, kurioje žemė ir buvo iki jos nacionalizavimo, Šiaulių apskrityje. Pareiškimas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ ieškovės yra pateiktas laiku - 1991 m. rugsėjo 6 d. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad J. G. turi kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismą pagal gyvenamąją vietą. J. G. nesiekia nustatinėti juridinį faktą, o siekia, kad būtų panaikintas Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimas, kuriuo jau yra atstatyta nuosavybės teisė kitam asmeniui į ieškovės motinai priklausiusį žemės sklypą ir dėl to yra pažeistos ieškovės teisės. Toks ginčas spręstinas ieškinio teisenos tvarka, nepriklausomai nuo to, kad skundžiamas kartu ir Šiaulių apygardos prokuroro nutarimas (neveikimas viešo intereso srityje).

18Apeliacinis teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad ieškovės ieškinys dėl Šiaulių apygardos prokuratūros 2012-06-27 nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones panaikinimo teismingas bendrosios kompetencijos teismui, pagal atsakovo buveinę ir pagal Šiaulių apskrities viršininko administracijos buveinės vietą- tai yra Šiaulių miesto apylinkės teismui ( LR CPK 29 str.,) pagal bendrąsias teismingumo taisykles.

19Esant prieš tai nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovės J. G. ieškinį atsakovui Šiaulių apygardos prokuratūrai dėl Šiaulių apygardos prokuratūros 20012-06-27 nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones panaikinimo, kaip neteismingą Šiaulių miesto apylinkės teismui, netinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog byla buvo išspręsta teisingai. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio priėmimo klausimą turi išspręsti tik pirmosios instancijos teismo teisėjas (CPK 137 str.), daro išvadą, jog ieškovės J. G. ieškinio priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti Šiaulių miesto apylinkės teismui. Ieškinio priėmimo stadijoje taikytinas ieškinio trūkumų šalinimo institutas, kad pilnutinai išsiaiškinti ir suformuoti ieškovės pažeistos teisės gynimo būdus, kurių siekia ieškovė po prokuratūros nutarimo panaikinimo.

20Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo... 3. Teismas išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovė J. G. ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi (25 –26 b.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą... 9. Atskirajame skunde nurodė, jog teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus... 10. Apeliantė nurodo, kad skundžiamos teismo nutarties motyvai prieštarauja... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. LR CPK 5 str. įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą dėl Šiaulių... 16. Ieškovė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškinys pateiktas Šiaulių apygardos... 18. Apeliacinis teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais... 19. Esant prieš tai nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis teismas sprendžia, kad... 20. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 21. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 1 d. nutartį ir...